pondělí 27. října 2014

Ta naše koalice (povolební úvaha druhá)

Při sledování výsledků komunálních voleb ve Slaném a povolebního domlouvání koalice, která byla však dojednána již dávno před volbami, se zdá, že možné je opravdu vše a snad nejlepším hodnocením by byla parafráze názvu jednoho staršího zahraničního filmu. Vyšetřování skončilo (v našem případě komunální volby), zapomeňte!

V některých případech voliči zapomněli již před volbami. Vždyť jak jinak by se podařilo dlouholetému zastupiteli Standovi Berkovcovi přesvědčit, že právě on přináší tolik potřebnou změnu, když byl od roku 2006 obě následující volební období nejen koaličním zastupitelem, ale v letech 2006 – 2010 i členem rady města.

Ale protože i ve Slaném platí přísloví Co Čech, to muzikant, nedalo se Standovu šarmu prostě odolat a za zvuků písně, velmi vzdálené jeho motorkářskému životnímu stylu, prostě nešlo vzpomenout, že Standa je jednou „my“ (když jde o to, kdo je ve volbách ten správný) a jednou „oni“ (když jde o velké propagátory parkovacího domu a jiných rozhodnutí koalice, které byl 8 let členem). Kdyby však voličům řekl, že hnutí ANO 2011 chce „vymetat“ i zastupitele jako je on sám, bylo by to sice pravdivé, ale zcela matoucí. Volby mají rády jednoduchá hesla a rázné akce a tak je Standa Berkovec druhým nejúspěšnějším zastupitelem, vyšlým z letošních voleb. 1124 Slaňáků ho má rádo, ať dělá, co dělá.

Podobně kouzelné je rozdělování politických subjektů na ty „špatné“, rozumějme ty, které byly v dosavadní koalici, a ty „progresivní“, tedy ty, které přináší potřebnou změnu. Na serveru Slánské noviny, mnohými vnímaném jako komunistické médium, které vytváří zdání objektivity, to zcela jasně vyjádřil JUDr. Tomáš Richtr, dlouholetý člen ODS a člen rady města v letech 2002 – 2010, ve svém článku „Až se k nám právo vrátí“ (http://www.slanske-noviny.cz/clanek/az-se-k-nam-pravo-vrati). Přitom však zapomněl zmínit, že Unie pro sport a zdraví, kde je po volbách prvním náhradníkem, byla celé uplynulé období součástí právě té koalice, která „byla špatná“. Nyní již tedy bude členem té „správné“ koalice.

Podobně matoucí je – z pohledu povolebních vyjednávání - rozdělení na pravici a levici. Volby levice prohrála ještě drtivěji než pravice, použijeme-li povrchnější pohled. ČSSD obhájila jen polovinu mandátů, komunisté sice zůstali na svém počtu 3 zastupitelů, ale pouze díky spojení s SPO a „ nezávislými sportovci“, z nichž někteří proklamovali již před volbami svojí pravicovost. Ostatně jako „jediná pravicová strana“ se prezentovali i Svobodní, kteří nyní bez nejmenších rozpaků schvalují koalici, v níž bude zasedat představitel extrémní levice.

Ve Slaném je velmi těžké objektivně rozdělit zastupitelstvo na pravici a levici, neboť někdy stačí jen pouhé vyjádření a je tu pravice, kde ale něco pravicového v „pravém“ slova smyslu lze najít jen stěží. Příkladem může být právě Strana svobodných občanů. Podle plakátů sympatičtí lidé v mladším a středním věku, spíše městského naturelu (soudě podle toho, že nemají rádi ovce). Kdo však v jejich programu hledal pravicové postuláty, musel být zklamaný. A to nemluvě o některých slibech z říše fantasie, či komunistického období, např. Monopolní služby by měly být provozovány městem. Budeme ve Slaném znárodňovat, nebo stačí pouhý výsledek voleb a sama Veolia se raději vzdá svého majetku, než by riskovala střet se dvěma slánskými zastupiteli za SSO a jejich pravo-levo-komunistickou koalicí?  

Ostatně právě program Svobodných, jehož shoda s programem komunistického seskupení Naše město, je poměrně viditelná, je krásnou ukázkou, že slíbit lze vše, s plněním to však již může být horší.
 
Letošní volby levice prohrála, přesto je vítězem. ČSSD, která by se po propadu spokojila i s jedním místem v radě a považovala by to za enormní úspěch, bude mít - po krátkém mezidobí uvažujícím pouze o místostarostovi - starostu ze svých řad. Naprostý triumf, i když nezasloužený. KSČM bude mít člena rady a bude se podílet na koalici řídící Slaný do roku 2018.  Naprostý triumf, i když nezasloužený.

Vítězem voleb se stalo ANO 2011 (očekávaně) a Volba pro Slaný (zcela neočekávaně), částečně i ODS (zisk 4 mandátů a pozice 2. nejsilnější strany). Přesto tyto subjekty „prohrály“. Druhé dva budou v opozici, první nebyl schopný ze svých řad nabídnout osobnost na post starosty a zdá se, že i místostarosta z jejich řad bude docházet jen ambulantně.

Rýsuje se tedy model, zcela opačný tomu dosavadnímu, kdy „silný“ starosta úkoloval radu a zastupitelstvo. Nyní bude starosta úkolován radou a zdá se, že i některými osobami, do zastupitelstva nezvolenými. I z toho pramení obava mnohých, spojená s nástupem komunisty, který je současně i krajským zastupitelem za tutéž stranu, do rady našeho města.

Volby skončily, předvolební sliby zůstaly. Bude zajímavé sledovat, jak se jejich plnění bude vyvíjet.

                          
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného