sobota 25. října 2014

Software pro výběr rady města

V tomto tisíciletí mne živí zejména programování, a tak se pokusím k problému sestavovaní nové rady přistoupit stejně, jako bych psal počítačový program.

Co je třeba k ustanovení rady a vedení města?

14 hlasů v zastupitelstvu a minimálně 2 lidé, kteří se budou věnovat práci na radnici na plný úvazek (starosta a první místostarosta). Starostou a místostarostou se může stát pouze zastupitel.


Jaké jsou výchozí podmínky?

Je zřejmé, že se na koalici dokáží domluvit ANO 2011 (5 mandátů), Unie pro sport a zdraví (3)  a Strana svobodných občanů (2).  Tedy 10 hlasů a žádný kandidát na pozici starosty a prvního místostarosty.

Hlavním problémem tedy je nalézt 2 uvolněné zastupitele. Jelikož je zřejmé, že žádná strana nenabízí více než jednoho, tak se členy rady stanou další dvě seskupení, které v součtu přinesou minimálně 5 hlasů. Většina v zastupitelstvu tedy není problém a je možné se soustředit na výběr konkrétních lidí.

Jaká seskupení jsme ještě nepočítali a kteří kandidáti přicházejí v úvahu?
 • ODS (4 mandáty)  - Martin Hrabánek, úřadující starosta; zaslechl jsem úvahu o tom, že zákulisním jednáním bude pan Hrabánek nahrazen panem Grohmannem, domnívám se ale, že je to spekulace, kterou není třeba podrobněji rozebírat
 • Naše město (3) - žádný kandidát, lídr kandidátky, člen KSČM Ladislav Peška včera oznámil, že netrvá na místě v radě. Několik kandidátů z výše zmíněných seskupení projevovalo nesouhlas s členstvím komunisty v radě města, takže pro ně odpadá problém s případným přizváním Našeho města do koalice, ale protože seskupení žádného kandidáta na starostu či místostarostu nenabízí, tak tato změna není významná.   
 • ČSSD (3) - Pavel Zálom,  nově zvolený zastupitel
 • Volba pro Slaný (3) - Jaroslav Hložek, úřadující místostarosta
 • Občané města Slaného (2) - Martin Matoušek, nastoupil do zastupitelstva z pozice náhradníka v minulém volebním období a svoje místo obhájil
 • KDU-ČSL (2) - žádný kandidát

Je třeba zvolit 2 uvolněné zastupitele ze 4 možností, jaké jsou varianty?

A) Ponechání současného stavu, s možností prohození pozice starosty a místostarosty: Hrabánek + Hložek

- nevýhoda: většina nově zvolených zastupitelů se jasně vymezovala proti současnému vedení, zachování současného stavu by většina voličů zřejmě přijala  negativně

B) Zcela nové vedení města:  Zálom + Matoušek

- uspořádání pouze teoretické, ČSSD odmítá spolupracovat na radnici s OMS, protože jim vadí  druhý zastupitel za OMS
- nevýhoda: nezkušenost s prací na radnici, pan Matoušek byl v zastupitelstvu 2 roky a pan Zálom je nově zvolený zastupitel, který se začal angažovat ve městě před volbami

C) Kombinace zkušeného a začínajícího uvolněného zastupitele
  - bude zvolen jeden z dvojice Hrabánek/Hložek a jeden z dvojice  Zálom/Matoušek.

V později dementované čtvrteční zprávě ČTK bylo uvedeno: starosta Zálom, místostarosta Hrabánek. Pan Hrabánek ve skutečnosti pozici místostarosty odmítl, protože nesouhlasil s komunistou v radě a nebylo mu sděleno plánované složení rady, nicméně je to jedna z reálných variant.

A nyní přejdu od úvah, které snad byla schopná akceptovat většina čtenářů, k úvaze osobní, protože dávám přednost jasně formulovat své názory i ve chvílích, kdy by se politický matador odmlčel.

Vyjadřuji zde svůj osobní názor, který jsem nekonzultoval ani s našimi zastupiteli, ani s dalšími kandidáty našeho seskupení OMS/STAN a jako takový ho prosím přijměte.

Osobně bych se klonil k variantě:
starosta: Hrabánek
místostarosta:  Matoušek

Při výběru z dvojice Hrabánek/Hložek jsem postupoval následovně:
 • oba podepsali dodatek č.7 k parkovacímu domu, takže nemohu zvolit toho, který jej nepodepsal
 • politickou odpovědnost mj. za parkovací dům vystavili ODS a panu Hrabánkovi voliči (ztráta 6 mandátů) a voličům pana Hložka parkovací dům evidentně nevadí
 • podle sdělení pana Hložka na posledním zastupitelstvu (policie si nechala vypracovat znalecký posudek na parkovací dům) usuzuji, že v příštím roce se dočkáme buďto odložení vyšetřování parkovacího domu policií nebo soudu. Pokud policie případ odloží nebo se soud vyjádří, že radní neporušili zákon,  budu považovat tuto kapitolu za uzavřenou. Pokud soud dospěje k závěru, že radní porušili zákon a udělí trest, považuji oba pány za natolik zásadové a slušné, že z pozice uvolněného zastupitele dobrovolně odstoupí. Nedovedu si představit, že by našim starostou nebo místostarostou byl člověk, který byl odsouzen za čin spojený s výkonem funkce zastupitele.
 • pan Hložek má velké charisma a dokáže skvěle působit na lidi při slavnostních i obyčejných příležitostech, domnívám se však, že pro každodenní práci starosty má více trpělivosti a vytrvalosti pan Hrabánek,  a proto jsem se nakonec po jistém váhání vyslovil v jeho prospěch
Při výběru z dvojice Zálom/Matoušek mne vedle osobních sympatií (s panem Matouškem jsem se během posledních 2 let spřátelil a několikrát mne příjemně překvapil; pana Záloma neznám) vede následující:
 •  pan Matoušek již 2 roky pracuje v zastupitelstvu a ačkoliv byl často kritický k vedení města a hlasoval v souladu s  opozicí, tak v řadě konkrétních případů vystupoval konstruktivně a i z mého pohledu rozumné návrhy podpořil
 • pan Matoušek je zvyklý živit se vlastní aktivitou, která obnáší péči o majetek, a má zkušenosti s vedením zaměstnanců
 • pan Zálom byl pro mne zcela neznámou osobou, dokud se nestal kandidátem č.1 ČSSD pro současné volby, a nepodařilo se mi nikde najít informace o jeho dřívějších aktivitách
 • pan Zálom je v současnosti učitelem anglického jazyka a tělocviku na ZŠ a loni učil na odborném učilišti. Na volebním letáku píše, že působil v manažerských pozicích v soukromé i státní správě, ale to může znamenat téměř cokoliv. 
 Na závěr mi dovolte zdůraznit,  že vyjadřuji jen své osobní názory, které nemusí odrážet názory našich zastupitelů, pánů Matouška a Bartoníčka, ani ostatních spolukandidátů. Jsem hluboce zklamán některými prvky povolebního vyjednávání, které podle mne do slušné politiky nepatří, a velmi oceňuji kandidáty  napříč kandidujícími seskupeními, kteří se takovým způsobům vzepřeli.

 Nikdy jsem nesouhlasil s názorem, že dobrý účel světí prostředky, a nemíním svůj názor měnit.

Miloslav Nič
STAN
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného