středa 8. října 2014

On-line zápis zasedání zastupitelstva 8. října 2014

 • Zastupitelé se scházejí, občanů přibývá, program nabitý a volby za rohem, myslím, že do večerníčku doma nebudu.:)
 • Zastupitelé začínají, ilustrace k předpokládanému bodu 1,
 •  parkovací dům a snad konec humoru. Přítomno 24 zastupitelů.
 • Berkovec: zařadit bod o spolupráci s vládní agenturou pro sociálně slabé. Bartonicek: navrhuje změny v programu, pojmenováni po p. Muchovi
 • Hrabanek: navrhuje první bod parkdum, středočeských vodárny, vyřazení 18,19, nejsou materiály. Rekonstrukce zimní stadion a Londa
 • Program schvalen, přibylo i dalších bodu. Hložek: zahajuje parkdům. Znalecký posudek řeší výborně stavební část, parkovací příliš obtížná.
 • Proto navrhnuta prozatímní dohoda. Koma garantuje, že je schopná přivést dům do stavu dodatku 7. Mezidohoda získá čas na finální dohodu.
 • 4 zástupci výboru parkdům pro mezi dohodu, 1 pro, ale proti splátce, 2 proti mezidohodě. Berkovec, který byl proti, chce vzájemné vyrovnání.
 • Berkovec odmítá platit. Hrabanek: právní kanceláře se shodují, že posudek byl zadán dobře. Berkovec: trvá na posudku pouze obohacení
 • Hlozek: cituje z posudku právníků Sikola, které doporučuje mimosoudní vyrovnání. Hrabanek rovněž cituje podporu pro rozhodnutí o mimosoudní.
 • Berkovec: předčítá jinou část právníků. Matoušek: zatím zaplaceno 35 miliónů, ted se ukázala možnost mezidobí dohody.
 • Koma dostane dum zpátky a dostane šanci vše napravit, mi máme splatit další splátku, 12 miliónů čistého, takže splatime zatím 50 milionů
 • Příští zastupitelstvo bude mít prostor k závěrečné dohodě s Komou. Bartonicek: hovoří se o 3 posudcich:
 • Hložek: jeden posudek policie v rámci trestního řízení, druhý náš posudek, třetí Koma.
 • Bartonicek: namítá proti některým bodům mezidohody, upozornil, že dostal dokument az dnes.
 • Bartonicek se necítí informován. Hrabanek: pociťuje to jako neférové. Berkovec: jednání s Komou ve složení Hrabanek, Hložek a Peska
 • Ostatní čtyři členové výboru nebyli o schůzce informováni. Hložek vysvětluje body od Bartonícka. Právní kancelář Sikola, že nás nepoškodí
 • v mezidohodě jsou uvedeny data z původní smlouvy. I Koma přiznává, že jimi slíbené časy byli nereálné.
 • Hložek: mezidohoda získává čas, právní kancelář Šikola s ní souhlasí, Bartonicek: děkuje Hlozkovi za věcnou reakci,
 • upozorňuje na to, že bychom přijali dodatek 7, já to dostal až nyní tištěné, neměl jsem čas prostudovat.
 • Peška: doporučuje schválit, Heřman: chce znát reakci Komy, Hrabanek: nelze říci, jejich návrh jsme neschválili, toto je nový návrh
 • Peška: změna proti navrhu Komy hlavně v tom, ze bude Koma provozovat i přes léto, a tím vyzkoušení za horka.
 • Další bod je rozdíl v tom, že se jasně deklaruje, že neexistuje souhlas o konečné sumě.
 • Hlasování o souhlasu s mezitimni dohodou: 16 pro, návrh dohody schválen
 • Začínají body o malych výměnach pozemků, převzetí zářízeni a úprav, průběžně schvalováno.
 • Pojmenování aleje na Hájích po starostovi Rubikovi, Šrom: zajímá se o realizaci a provozní detaily aleje.
 • oprava: předchozí zastupitel byl pan Šourek, pan Šrom vystoupil nyní, navrhuje po p. Rubikovi pojmenovat parkovací dům.
 • Bartonicek: navrhuje ucelenou koncepci ocenění všech starostů a významných obyvatel, Hrabanek souhlasí.
 • Peška: navrhuje veřejnou sbírku na Rubikovu památku, nikoliv peníze města. Heřman: souhlasí s Peskou.
 • ČSSD: hlasuje pro návrh pojmenovat po p. Rubikovi parkovací dům. Zbytek proti nebo zdrželo.
 • Návrh Šourek: ponechat rozhodnutí na další zastupitelstvo. Neprošlo.
 • Schválení pojmenovat alej po p. Rubikovi: 15 pro, schváleno,
 • Finanční prostředky na Rubikovu Alej - 80 000 Kč. Pro 14. Schváleno.
 • Lotous: zařízení pro měření rychlosti, rada města rozp. opatření na nákup 88 000, schváleno
 • Body o p. Mouchovi. Bartonicek: výstavní síň pojmenování po něm, dobrý počin, ale po něm. Navrhuje tak pojmenovat celé muzeum.
 • Hrabanek: uvažovali jsme, ale nevíme kolik by to stálo. Hložek. Tady nám vlak neujede, i příští zastupitelstvo bude p.Mouchu oceňovat.
 • Podporuje spíše jméno expozice než celého muzea. Šrom: podporuje Bartonička, o finance stejně ve Slaném nejde.
 • Bartonicek: teď jsme schválili 80 000 na stélu pro p. Rubika, přejmenování muzea by nestálo více. Naopak.
 • pojmenování celého muzea: Mouchovo vlastivědné muzeu. Neprošlo, prošel návrh pojmenovat archeologickou síň.
 • Pojmenování ulice: Václava Mouchy. Neprošlo. Nová ulice: Třešňova. Schváleno.
 • Směna pozemků za Benar: za parcelu c. 1022. CSSD: obdrželi jsme varování ohledně ceny. Hrabanek: rovněž jsem obdržel,
 • nejdříve musíme zjistit, jaké je ohodnocení pozemků. Až poté můžeme provést směnu.
 • Bartonicek: dotaz na p. Pesku, kolik údržba bude stát. Peška: náklady budou nulové, není co udržovat.
 • Bartonicek: odpověď jsem nedostal, v doprovodném materiálu se píše o nemalých nákladech.
 • Hrabanek: je třeba si uvědomit, co s tím chceme dělat, pokud nic, bude to levné, otázkou je budoucnost.
 • Bartonicek: pokud schválíme tento bod, tak už rozhodneme. Hrabanek: to ne, nejdříve znalecký posudek, pak rozhodne další zastupitelstvo.
 • Firma obdrží zasitovany pozemek téměř v centru, ma hodnotu alespoň 6 miliónů. Je to jedno z posledních pozemků města.
 • Přitom jak to bude se zámečkem. Ten zůstane firmě? Uchránime lokalitu od hvězdicoviteho projektu? Hrabanek: ano.
 • Peška: propaguje směnu, cena nemá význam. Hlavní jde o to, vyhovět petici místních občanů.
 • Hložek: souhlasí s Peskou, doporučuje směnu. Ma jinou obavu, smena blízko kláštera je možnost vzniku nevhodných budov.
 • Bartonicek: já nevidím zrušení projektu vilapark. Firma nenabízí vyrovnání. Nevšiml jsem si, ze by se město dokázalo starat i o současné.
 • Navrhuje odložit rozhodnutí na příští zastupitelstvo. Dobner: souhlasí s návrhem, chce směnu. Hrabanek tvrdí, ze se starají o zelené plochy.
 • Hlasování: materiál odložit, nepřijato. Hlasování: materiál vzít na vědomí: schváleno.
 • Hlasování: schválení postupu. Schváleno. Návrh na ocenění občanů, zahájena diskuse.
 • Seznam ocenění schválen. Nyní p. Grohmann o bodu 17, rekonstrukce porodnice. Schválen s prioritou 3. , po Blahoticich a muzeu.
 • Spoluinvestovat ma nemocnice, Nemocnice toto září sdelila , ze požadovaných 8 miliónů v této chvíli nemá.
 • Matoušek: projekt schválen v roce 2012, tehdy již melo proběhnout výběrové řízení. Nezvladlo se. Pak změněn zákon, bylo nutné znovu.
 • Harmonogram znovu schválen v roce 2013 v březnu, po 18 měsících zase nic. Nyní je tvrzeno, ze v září nejsou peníze.
 • Mluvil jsem s ředitelem nemocnice: projekt přidělen v roce 2012, do léta jsme měli peníze k dispozici, nyní musíme vypořádat pojišťovny.
 • Matoušek: do srpna 2015 je nemocnice měla, teď je nemá měsíc či dva, pak je mít zase bude. Grohmann: nemůžeme zahájit řízení bez peněz.
 • Předtím jsme neměli městské finance, teď nemáme nemocnice. Grohmann: pro nás byla priorita Blahotice, proto jsme vše ostatní odsouvali.
 • Heřman: pořád je ve vzduchu dalších 20 milionů, pokud dnes neschvalime, přijdeme o ně. Pokud neschvalite, nemocnici zariznete.
 • Bartonicek: jak je velký je investiční fond? Co když nemocnice peníze mít nebude. Budeme tedy navysovat úvěr?
 • Grohmann: navrhujeme otočit financování, čerpat nejdříve úvěr, až poté nemocnice bude mít peníze. Herman: vyúčtování pojišťoven je složité
 • Může se stát, že to bude trvat půl roku a nikdy není jistota, že opravdu přijdou. Ještě pořád nevíme, kolik nám pojišťovna dá.
 • Matoušek: výše další spoluúčasti nemůže ředitel zaručit. Ale zpět, rok a půl projekt, a mi nevíme, že nám chybí 6 milionů.
 • Pokud neschválime dnes, tak už žádné peníze. Byli na to 2 roky. Teď už zase vše na poslední chvíli.
 • Hložek: přimlouvá se pro poskytnutí dotace. Peška: chybí mu zde ředitel nemocnice, chce ho zkoušet, . ptá se, zda má cenu řešit další plány.
 • Pokud nás 6 miliónů pokládá na lopatky, tak proč dělat to ostatní. Všechny investiční akce jsou na dluh.
 • Bartonicek: doufám ze schvalime usnesení na porodnici. Tedy musíme možná zvýšit dluh. Jak se změní podmínky úvěru?
 • p. Nová: můžeme nařídit, může se stát, že je tam nemusí mít. Potom musí požádat o pomoc města.
 • Richtr: zastupitelstvo nemá toto dělat, je to na radě, příští zastupitelstvo by to mělo změnit.
 • Hlasování o porodnici a pokračování, všichni pro. Schváleno.
 • Přemyslovské střední-Čechy: smlouva o partnerství. Bartonicek,, mám smlouvu, ale neznám podrobnosti.
 • Saifrtova(přemyslovské střední Čechy) : máme již nyní granty, podle nových pravidel musíme podepsat partnerské smlouvy.
 • Bez partnerských smluv nebudeme mít přístup k dalším grantům, je to podmínka.
 • Bartonicek: opět upozorňuje na to, že nedostal materiály, takže souhlasí s prospěšnosti, vadí mu, že musí hlasovat bez dostatku informací
 • Hrabanek: vodárny - vypovězení smlouvy. Vodarny tvrdí, že jejich právníci v tom veřejnou zakázanou podporu nevidí.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Hložek: bod 23, omluva, že předložil pozdě, fond obnovy domů. Vyřazeni dva žadatelé o dotaci.
 • Grohmann a Hložek pověřeni, aby ověřili doklady, potvrdili, že opravdu zdánlivě předraazena okna v památkové zóně skutečně cenově odpovídaly
 • Čtvrtý žadatel, který původně slíbil předložit, nepředložil. p Hložek uznal omyl, že neinformoval dobře, takže tři doložili, čtvrtý nikoliv
 • Švarc: upozorňuje na případ důchodců, kterým presto, že dodali odvoláni, tak jim nebylo odvolání schváleno. Grohmann: ano poradil jsem ji
 • ale upozornil, že odvolání podat muze. Švarc: kde je. Grohmann: u mne. Švarc: proč ne u předsedy. Hložek: atypická situace, odvolání pozdě.
 • Hložek: nevím proč se takto skončilo. U mne to není. Pan švarc říká, ze je to podivné, ze jim neporadili.
 • Pořád se hovoří o tomto případě, (můj osobní pocit je, že ma pravdu pan Švarc, na mne to působí divně, ale neznám podrobnosti)
 • Pan Švarc slíbil celý případ doložit, doufám že to učiní. V tuto chvíli to na mne působí tak, že kdo nemá dost znalosti, tak nemá šanci.
 • Jenže od toho je úřad, aby dal šanci všem.
 • Další bod: Berkovec - agentura na řešení sociálních problémů, Hrabanek je vyzval, Berkovec říká, ze ne on, ale starosta měl připravit
 • Hrabanek: popisuje první kontakty, sešli se na úvodní schůzce, slaný zvolilo bydlení, vzdělávání a bezpečnost.
 • Agentura má zmapovat všechny lokality, co se týká ubytování na ubytovnách, máme peníze na vzdělávání, na asistenty atd.
 • Slaný díky spolupráci ma garantováno mnoho miliónů korun na řešení této problematiky.
 • 8:11 začíná diskuse poděkováním starosty zastupitelům.
 • Bartonicek: informace o městském plesu,kdy bude? Hrabanek: zatím není. Bartonicek: je třeba zamluvit termín. Hrabanek: v listopadu zamluvíme
 • Matoušek: předvolební plakáty, zjistil jsem, že to maji politické strany zdarma.Jsou i tam, kde nemají být, prosím, aby to všichni uklidili.
 • Hrabanek: některým se kampaň vymkla z rukou, měli bychom vyřešit.
 • CSSD: parkování ve Vítězné se řeší, rovněž kamerový systém se řeší.
 • Hložek: vyzyva budoucí zastupitelstvo nezapomenout na odměny dobrovolníků, kteří pracuji v komisích a výborech, peníze jsou v rozpočtu
 • 8:22 konec
Zapsal: Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného