středa 1. října 2014

Měsíčník Slánská radnice a jeho vývoj

Velice rychle se chýlí ke konci volební období 2010 – 2014 a čeká nás záhy volba nových či staronových zástupců našeho města.

Město je nyní přehlcené všemožnými (i nemožnými) předvolebními plakáty na sloupech veřejného osvětlení, plakátovacích plochách a v našich poštovních schránkách. Některé jsou na hraně urážky, když nabádají občany, aby se nechovali jako jistý druh skotu, jiné slibují nemožné či možné, avšak nepotřebné. Já však doufám, že tato líbivá hesla nalákají pouze ty, kteří se nad nimi více nezamyslí.

Je zde však jedno médium, které dlouhodobě po několik volebních období působilo jako prostředek propagace vládnoucí politické strany. Slánská radnice však v posledním volebním období prošla drobnými i významnými změnami. Už si nepamatuji, kdy jsem poprvé spatřila titulní stranu radničního tisku, pamatuji si však, že vždy jsem se pozastavovala nad tím, proč z té titulní strany každý měsíc promlouvá pan starosta. V jakémkoliv koutě ČR jsem se pak pídila po radničním tisku, abych mohla srovnávat, v žádném jsem obdobný jev nenašla. Ve většině z nich promlouval šéfredaktor, či pan starosta, ale až na druhé, třetí straně. Vždy však šlo o informování o tom, co se povedlo a nepovedlo, nebo co se plánuje ještě povést, nikdy filozofické a povznešené mudrcování.

Nicméně za ta léta jsem si na tuto zvláštnost města Slaný zvykla. Více mi vadilo, že jsem se v tomto tisku jen velice těžko pídila po informacích z jednání zastupitelstva či rady města, o složení redakční rady Slánské radnice, nebo o datu uzávěrky příštího čísla. Alespoň tuto informaci jsem opakovaně v roce 2011 vyžadovala, i jako členka Kontrolního výboru, až se začal termín uzávěrky objevovat v tiráži Slánské radnice od prosince 2011.

Největší otazník pak visel nad osobou šéfredaktorky Kučerové a tiskové mluvčí společnosti EUROVIA v jedné osobě. Z rozpočtů města vycházelo, že měsíčně si v pozici šéfredaktorky vydělávala 18.000,- Kč. Nikdo ze zastupitelů ji však nikdy neviděl, na jednání zastupitelstva nikdy nebyla. Požádala jsem tedy o její účast na jednání Kontrolního výboru, abychom se konečně dopátrali odpovědí na otázky, na které nebyl nikdo z vedení města schopen či ochoten odpovídat. A vida, k údivu členů KV se paní šéfredaktorka zjevila, takže nebyla pouze fiktivní osobou. Ovšem jak to bylo s její prací pro město za 18.000,- Kč měsíčně? Svou neúčast na jednáních zastupitelstva vysvětlovala tím, že je velice vytížena prací u společnosti Eurovia. Na otázku o složení redakční rady s obtížemi odpověděla – vykouzlila 3 jména - dvou pracovníků úřadu a to své. Kdy a jak byla tato rada zvolena, již nebyla schopna vysvětlit.

V září 2012 paní Kučerová jako šéfredaktorka Slánské radnice skončila. Veřejně uznala, že coby mluvčí společnosti Eurovia nemůže plnit povinnosti šéfredaktora (k tomu dodávám za 18.000,- Kč/měs.). Můžu se jen domnívat, zda ji k odchodu také dopomohlo její lehkovážné přiznání k tomu, že Slánská radnice není apolitická, když o jejím obsahu rozhoduje zástupce jedné politické strany. Od této doby město ušetřilo měsíčně její plat a do redakční rady byla jakousi nadpřirozenou silou začleněna nová členka – pracovnice MÚ.

Co bych si však ještě přála pro naše město a Slánskou radnici? Asi to, aby město a redakční rada SR více spolupracovali s občany a naopak, aby občané více chtěli s městem spolupracovat a nepovažovali to za zbytečné. Nebo také to, aby redakční rada byla regulérně zvolena na počátku nového volebního období a aby proběhlo transparentní výběrové řízení na tisk Slánské radnice.

Věřím, že nová povolební situace toto umožní a připomínám, že volební program Občanů města Slaného / STAN obsahuje i body týkající se Slánské radnice:
  • na internetu a ve Slánské radnici budou pravidelně zveřejňovány základní hospodářské ukazatele města
  • na internetu a ve Slánské radnici budou v dostatečném předstihu zveřejňovány termíny a programy zasedání zastupitelstva
  • v redakční radě Slánské radnice budou zástupci koalice, opozice i občanů
Lucie Dobešová 
 OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného