sobota 4. října 2014

Dobří komunisté se vracejí

Volební program KSČ - 1946:

Proto je třeba, aby všechny politické strany teď před volbami nepřicházely se sliby a s pomluvami, se štvanicemi. Je třeba, aby řekly: Pracujme svorně, a aby heslo, které jsme dali my, komunisté, "Republice více práce - to je naše agitace!" se stalo heslem všech. [http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_05_02.php]

Naše město,  Volební koalice KSČM, ... -  Slaný, 2014:

Cílem iniciativy "Naše město" je zastřešení aktivit jednotlivých osob, občanských inciativ či politických stran, které chtějí aktivně přispívat ke změně způsobu řízení našeho města. Jsme přesvědčeni, že společný postup či vzájemná podpora nám umožní snáze či efektivněji dosáhnout těch změn, které požadují občané našeho města. [http://www.slanske-noviny.cz/nase-mesto.php]

Komunistické Slánské noviny

Ale i OMS komunikuje, pravda jen písemně:

Slánské noviny:
Blog OMS:

A na závěr z životopisu lídra Našich komunistů:

RNDr. Ladislav Peška
http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901&category

"K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám."


Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného