pondělí 6. října 2014

Cesta do hlubin slánské pokladny - faktury a rozpočet

V minulém článku jsem se zabýval zveřejňováním smluv města na Internetu, v dnešním pokračování se zaměřím na zveřejňování faktur a rozpočtu města.

Zatímco zveřejňování smluv je významným krokem k informování občanů, pro podrobný přehled o finančních tocích města je zveřejňování faktur krokem ještě významnějším. Na internetu je snadné nalézt řadu měst, které tímto směrem vykročily. Vyhledávač Google nabízí na prvních místech vyhledávání  města:
tedy města větší než Slaný, stejně jako řadu měst naší či menší velikosti.

Zveřejňování faktur totiž po technické stránce není nic složitého. Účetní počítačové programy  nabízejí ukládání dat do souborů, které je možné číst např. v prohlížečích internetu nebo v Excelu. Export dat a jejich publikování na internetuje tedy při správně nastaveném systému otázkou několika minut.

Povšimněte si, že u uvedených odkazů je u faktur rovněž uvedeno, kdo za jejich zveřejnění zodpovídá. Toto je velmi důležitý krok, bez kterého žádný informační systém nemůže dlouhodobě pracovat. Dobré počítačové programy mohou ušetřit spoustu práce a nabízet velmi užitečné nástroje na zpracování publikovaných dat, nakonec ale vše závisí na lidech. Pokud není jasně stanovena zodpovědnost, i nejlepší systém se velmi brzy stává přítěží nebo Potěmkinovou vesnicí.

Zveřejňování rozklikávacího rozpočtu, ve kterém se mohou občané kdykoliv přesvědčit o stavu městské pokladny je již záležitostí o něco složitější a pro dosažení nejlepších výsledků je potřebné investovat do odpovídajícího software.

Opravdu ukázkovým způsobem zveřejňuje svůj rozpočet a jeho průběžné čerpání např. Nové Město na Moravě: http://rozpocet.nmnm.cz/cz/. Bylo by skvělé, kdyby se nám jednou podařilo zpřístupnit náš rozpočet stejným způsobem, ale ani Řím nebyl postaven za jediný den.

V současné době je jedinou možností, jak se pohodlně dostat k průběžným  datům o stavu naší pokladny aplikace ministerstva financí: Státní pokladna -  monitor pro město Slaný. Tento monitor přehledným způsobem zpřístupňuje data, které musí obec ze zákona hlásit státu.

Náš městský úřad bohužel zpřístupňuje pouze informace o připravovaném rozpočtu a poté závěrečné zprávy: http://www.meuslany.cz/cs/dokumenty-mesta/hospodareni-mesta/. Na stránkách se však nedozvíte vůbec nic o průběžně přijímaných rozpočtových opatřeních, která jsou poměrně častá. Vedení města si často veřejně stěžuje, jak je neprávem obviňováno ze zatajování informací o stavu městské pokladny. Kdyby v minulých volebních obdobích čast této energie  přeneslo do snahy informace o změnách v rozpočtu přehledným způsobem zpřístupňovat, tak se domnívám, že by učinilo mnohem lépe.

Systém, který by současný stav posunul o velký kus vpřed by přitom nebyl složitý. Finanční odbor musí připravovat řadu hlášení a vést podrobné záznamy, takže jejich občasný export např. do tabulky Excel a její průběžné publikování na internetu by velmi pomohlo. Pokud budou tato data publikována systematickým způsobem, tak by to umožnilo dalším lidem, např. mně, k nim automaticky přistupovat a dále zpracovávat s nulovými náklady pro město. S radou, jak efektivní systém publikace dat zřídit, samozřejmě ochotně pomůžu.

Na závěr mi dovolte jednu poznámku, která se týká našeho rozpočtu obecně. Způsob, jakým je rozpočet a jeho plnění hlášeno upravuje zákon 323/2002 Sb., včetně podrobné členění rozpočtu, které je uvedeno v příloze zákona. Velkým problémem našeho rozpočtu je, že se pod položkou 5169 - Nákup ostatních služeb skrývá částka 48 milionů Kč, tedy téměř pětina rozpočtu. Popis této položky v zákoně je dlouhý a nebudou ho zde uvádět celý, nicméně i z citace úvodu je jasné, že se v žádném případě nemůže jednat o částku v takové výši:

Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace nebo jiného subjektu. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky dané zvláštním právním předpisem. Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. ...

Je tedy zřejmé, že řada položek, které jsou účetně evidovány v našem rozpočtu v položce 5169, patří na jiná místa. Proto by bylo více než vhodné, aby rozpočet pro rok 2015 již byl připraven tak, aby naplňoval zákon a umožnil mnohem lepší přehled o skutečných plánovaných výdajích.

V dalším článku přejdu od informací o hospodaření města k tomu, jaké možnosti se nabízejí pro informování občanů o událostech, které se dotýkají jejich každodenního života, jako jsou plánované odstávky elektřiny, sekání trávy, kácení stromů nebo třeba stavební úpravy v okolí jejich nemovitosti.

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného