pátek 31. října 2014

Komunista do rady města aneb jak přebruslit Sáblíkovou

Jedním z hlavních témat povolebního dohadování ve Slaném se stala otázka, zda poprvé od sametové revoluce zasedne ve vedení města komunista.

Kandidát na místo radního, RNDr. Ladislav Peška, o sobě na stránkách vlastních Slánských novin píše:

Kdo je Ladislav Peška, aneb žije mezi vámi ..

"V letech 2003 až 2007 působil ve funkci předsedy Českého svazu rychlobruslení. Právě za jeho vedení se tento, u nás dlouho opomíjený sport, dostal do popředí mediální pozornosti. A do této doby spadají též největší dosavadní medailové úspěchy českého rychlobruslení, především pak výsledky Martiny Sáblíkové"

Tak jsem začal trošku hledat, a našel toto (výběr z dlouhého článku):
====
Hvězdný vzestup Sáblíkové je ohrožen
26. října 2006, iDNES.cz - Sport

Až dosud Martina Sáblíková, naše největší naděje pro zimní olympijské hry ve Vancouveru, především v tichosti tvrdě trénovala a mílovými kroky dotahovala největší soupeřky z rychlobruslařských velmocí. Teď visí nad další kariérou této mladé, talentované a pracovité ženy otazník.

Její tým, vedený zkušeným trenérem Petrem Novákem, se dostává do vážného sporu s předsedou Českého rychlobruslařského svazu Ladislavem Peškou.
....
....
Opravdu rozhořčeni jsou ale především rodiče Martiny Sáblíkové i dalších závodníků kolem ní, kteří už léta své děti silně finančně i jinak podporují. Přístup předsedy Pešky považují za nekompetentní. Když ho před několika týdny pozvali na schůzku, byli rozčarováni. Peška se nejprve odmítl zúčastnit.

Nakonec přišel, sdělil svůj postoj, ale brzy v podstatě přestal komunikovat. Na protesty rodičů reagoval jen slovy: "Nemám k tomu co říci. Máme právo tam poslat jiné závodníky. Nebudu to komentovat."
...
...
"Komunikace je určitě problém, ale je to letitý problém dlouhé dráhy," přiznal iDNES.cz sám Peška. "Snažíme se s tím pracovat," uvedl.

Jak, to ale zatím neupřesnil. Mnozí si kladou otázku, zda je vůbec schopen nastolit zdravé poměry. I rodiče Martiny Sáblíkové připomínají jeho neslavný výrok před třemi lety, krátce poté, co nastoupil do funkce, kdy v rozhovoru s nimi, s jejich dcerou a s trenérem Petrem Novákem označil mladou závodnici za neperspektivní.

====
Inu, schopnost přizpůsobit cokoliv čemukoliv  komunistům nikdy nechyběla.

Tedy slovy RNDr. Pešky:
"Právě za jeho vedení se tento, u nás dlouho opomíjený sport, dostal do popředí mediální pozornosti. A do této doby spadají též největší dosavadní medailové úspěchy českého rychlobruslení, především pak výsledky Martiny Sáblíkové"


Miloslav Nič
STAN

pondělí 27. října 2014

Ta naše koalice (povolební úvaha druhá)

Při sledování výsledků komunálních voleb ve Slaném a povolebního domlouvání koalice, která byla však dojednána již dávno před volbami, se zdá, že možné je opravdu vše a snad nejlepším hodnocením by byla parafráze názvu jednoho staršího zahraničního filmu. Vyšetřování skončilo (v našem případě komunální volby), zapomeňte!

V některých případech voliči zapomněli již před volbami. Vždyť jak jinak by se podařilo dlouholetému zastupiteli Standovi Berkovcovi přesvědčit, že právě on přináší tolik potřebnou změnu, když byl od roku 2006 obě následující volební období nejen koaličním zastupitelem, ale v letech 2006 – 2010 i členem rady města.

Ale protože i ve Slaném platí přísloví Co Čech, to muzikant, nedalo se Standovu šarmu prostě odolat a za zvuků písně, velmi vzdálené jeho motorkářskému životnímu stylu, prostě nešlo vzpomenout, že Standa je jednou „my“ (když jde o to, kdo je ve volbách ten správný) a jednou „oni“ (když jde o velké propagátory parkovacího domu a jiných rozhodnutí koalice, které byl 8 let členem). Kdyby však voličům řekl, že hnutí ANO 2011 chce „vymetat“ i zastupitele jako je on sám, bylo by to sice pravdivé, ale zcela matoucí. Volby mají rády jednoduchá hesla a rázné akce a tak je Standa Berkovec druhým nejúspěšnějším zastupitelem, vyšlým z letošních voleb. 1124 Slaňáků ho má rádo, ať dělá, co dělá.

Podobně kouzelné je rozdělování politických subjektů na ty „špatné“, rozumějme ty, které byly v dosavadní koalici, a ty „progresivní“, tedy ty, které přináší potřebnou změnu. Na serveru Slánské noviny, mnohými vnímaném jako komunistické médium, které vytváří zdání objektivity, to zcela jasně vyjádřil JUDr. Tomáš Richtr, dlouholetý člen ODS a člen rady města v letech 2002 – 2010, ve svém článku „Až se k nám právo vrátí“ (http://www.slanske-noviny.cz/clanek/az-se-k-nam-pravo-vrati). Přitom však zapomněl zmínit, že Unie pro sport a zdraví, kde je po volbách prvním náhradníkem, byla celé uplynulé období součástí právě té koalice, která „byla špatná“. Nyní již tedy bude členem té „správné“ koalice.

Podobně matoucí je – z pohledu povolebních vyjednávání - rozdělení na pravici a levici. Volby levice prohrála ještě drtivěji než pravice, použijeme-li povrchnější pohled. ČSSD obhájila jen polovinu mandátů, komunisté sice zůstali na svém počtu 3 zastupitelů, ale pouze díky spojení s SPO a „ nezávislými sportovci“, z nichž někteří proklamovali již před volbami svojí pravicovost. Ostatně jako „jediná pravicová strana“ se prezentovali i Svobodní, kteří nyní bez nejmenších rozpaků schvalují koalici, v níž bude zasedat představitel extrémní levice.

Ve Slaném je velmi těžké objektivně rozdělit zastupitelstvo na pravici a levici, neboť někdy stačí jen pouhé vyjádření a je tu pravice, kde ale něco pravicového v „pravém“ slova smyslu lze najít jen stěží. Příkladem může být právě Strana svobodných občanů. Podle plakátů sympatičtí lidé v mladším a středním věku, spíše městského naturelu (soudě podle toho, že nemají rádi ovce). Kdo však v jejich programu hledal pravicové postuláty, musel být zklamaný. A to nemluvě o některých slibech z říše fantasie, či komunistického období, např. Monopolní služby by měly být provozovány městem. Budeme ve Slaném znárodňovat, nebo stačí pouhý výsledek voleb a sama Veolia se raději vzdá svého majetku, než by riskovala střet se dvěma slánskými zastupiteli za SSO a jejich pravo-levo-komunistickou koalicí?  

Ostatně právě program Svobodných, jehož shoda s programem komunistického seskupení Naše město, je poměrně viditelná, je krásnou ukázkou, že slíbit lze vše, s plněním to však již může být horší.
 
Letošní volby levice prohrála, přesto je vítězem. ČSSD, která by se po propadu spokojila i s jedním místem v radě a považovala by to za enormní úspěch, bude mít - po krátkém mezidobí uvažujícím pouze o místostarostovi - starostu ze svých řad. Naprostý triumf, i když nezasloužený. KSČM bude mít člena rady a bude se podílet na koalici řídící Slaný do roku 2018.  Naprostý triumf, i když nezasloužený.

Vítězem voleb se stalo ANO 2011 (očekávaně) a Volba pro Slaný (zcela neočekávaně), částečně i ODS (zisk 4 mandátů a pozice 2. nejsilnější strany). Přesto tyto subjekty „prohrály“. Druhé dva budou v opozici, první nebyl schopný ze svých řad nabídnout osobnost na post starosty a zdá se, že i místostarosta z jejich řad bude docházet jen ambulantně.

Rýsuje se tedy model, zcela opačný tomu dosavadnímu, kdy „silný“ starosta úkoloval radu a zastupitelstvo. Nyní bude starosta úkolován radou a zdá se, že i některými osobami, do zastupitelstva nezvolenými. I z toho pramení obava mnohých, spojená s nástupem komunisty, který je současně i krajským zastupitelem za tutéž stranu, do rady našeho města.

Volby skončily, předvolební sliby zůstaly. Bude zajímavé sledovat, jak se jejich plnění bude vyvíjet.

                          
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

sobota 25. října 2014

Software pro výběr rady města

V tomto tisíciletí mne živí zejména programování, a tak se pokusím k problému sestavovaní nové rady přistoupit stejně, jako bych psal počítačový program.

Co je třeba k ustanovení rady a vedení města?

14 hlasů v zastupitelstvu a minimálně 2 lidé, kteří se budou věnovat práci na radnici na plný úvazek (starosta a první místostarosta). Starostou a místostarostou se může stát pouze zastupitel.


Jaké jsou výchozí podmínky?

Je zřejmé, že se na koalici dokáží domluvit ANO 2011 (5 mandátů), Unie pro sport a zdraví (3)  a Strana svobodných občanů (2).  Tedy 10 hlasů a žádný kandidát na pozici starosty a prvního místostarosty.

Hlavním problémem tedy je nalézt 2 uvolněné zastupitele. Jelikož je zřejmé, že žádná strana nenabízí více než jednoho, tak se členy rady stanou další dvě seskupení, které v součtu přinesou minimálně 5 hlasů. Většina v zastupitelstvu tedy není problém a je možné se soustředit na výběr konkrétních lidí.

Jaká seskupení jsme ještě nepočítali a kteří kandidáti přicházejí v úvahu?
 • ODS (4 mandáty)  - Martin Hrabánek, úřadující starosta; zaslechl jsem úvahu o tom, že zákulisním jednáním bude pan Hrabánek nahrazen panem Grohmannem, domnívám se ale, že je to spekulace, kterou není třeba podrobněji rozebírat
 • Naše město (3) - žádný kandidát, lídr kandidátky, člen KSČM Ladislav Peška včera oznámil, že netrvá na místě v radě. Několik kandidátů z výše zmíněných seskupení projevovalo nesouhlas s členstvím komunisty v radě města, takže pro ně odpadá problém s případným přizváním Našeho města do koalice, ale protože seskupení žádného kandidáta na starostu či místostarostu nenabízí, tak tato změna není významná.   
 • ČSSD (3) - Pavel Zálom,  nově zvolený zastupitel
 • Volba pro Slaný (3) - Jaroslav Hložek, úřadující místostarosta
 • Občané města Slaného (2) - Martin Matoušek, nastoupil do zastupitelstva z pozice náhradníka v minulém volebním období a svoje místo obhájil
 • KDU-ČSL (2) - žádný kandidát

Je třeba zvolit 2 uvolněné zastupitele ze 4 možností, jaké jsou varianty?

A) Ponechání současného stavu, s možností prohození pozice starosty a místostarosty: Hrabánek + Hložek

- nevýhoda: většina nově zvolených zastupitelů se jasně vymezovala proti současnému vedení, zachování současného stavu by většina voličů zřejmě přijala  negativně

B) Zcela nové vedení města:  Zálom + Matoušek

- uspořádání pouze teoretické, ČSSD odmítá spolupracovat na radnici s OMS, protože jim vadí  druhý zastupitel za OMS
- nevýhoda: nezkušenost s prací na radnici, pan Matoušek byl v zastupitelstvu 2 roky a pan Zálom je nově zvolený zastupitel, který se začal angažovat ve městě před volbami

C) Kombinace zkušeného a začínajícího uvolněného zastupitele
  - bude zvolen jeden z dvojice Hrabánek/Hložek a jeden z dvojice  Zálom/Matoušek.

V později dementované čtvrteční zprávě ČTK bylo uvedeno: starosta Zálom, místostarosta Hrabánek. Pan Hrabánek ve skutečnosti pozici místostarosty odmítl, protože nesouhlasil s komunistou v radě a nebylo mu sděleno plánované složení rady, nicméně je to jedna z reálných variant.

A nyní přejdu od úvah, které snad byla schopná akceptovat většina čtenářů, k úvaze osobní, protože dávám přednost jasně formulovat své názory i ve chvílích, kdy by se politický matador odmlčel.

Vyjadřuji zde svůj osobní názor, který jsem nekonzultoval ani s našimi zastupiteli, ani s dalšími kandidáty našeho seskupení OMS/STAN a jako takový ho prosím přijměte.

Osobně bych se klonil k variantě:
starosta: Hrabánek
místostarosta:  Matoušek

Při výběru z dvojice Hrabánek/Hložek jsem postupoval následovně:
 • oba podepsali dodatek č.7 k parkovacímu domu, takže nemohu zvolit toho, který jej nepodepsal
 • politickou odpovědnost mj. za parkovací dům vystavili ODS a panu Hrabánkovi voliči (ztráta 6 mandátů) a voličům pana Hložka parkovací dům evidentně nevadí
 • podle sdělení pana Hložka na posledním zastupitelstvu (policie si nechala vypracovat znalecký posudek na parkovací dům) usuzuji, že v příštím roce se dočkáme buďto odložení vyšetřování parkovacího domu policií nebo soudu. Pokud policie případ odloží nebo se soud vyjádří, že radní neporušili zákon,  budu považovat tuto kapitolu za uzavřenou. Pokud soud dospěje k závěru, že radní porušili zákon a udělí trest, považuji oba pány za natolik zásadové a slušné, že z pozice uvolněného zastupitele dobrovolně odstoupí. Nedovedu si představit, že by našim starostou nebo místostarostou byl člověk, který byl odsouzen za čin spojený s výkonem funkce zastupitele.
 • pan Hložek má velké charisma a dokáže skvěle působit na lidi při slavnostních i obyčejných příležitostech, domnívám se však, že pro každodenní práci starosty má více trpělivosti a vytrvalosti pan Hrabánek,  a proto jsem se nakonec po jistém váhání vyslovil v jeho prospěch
Při výběru z dvojice Zálom/Matoušek mne vedle osobních sympatií (s panem Matouškem jsem se během posledních 2 let spřátelil a několikrát mne příjemně překvapil; pana Záloma neznám) vede následující:
 •  pan Matoušek již 2 roky pracuje v zastupitelstvu a ačkoliv byl často kritický k vedení města a hlasoval v souladu s  opozicí, tak v řadě konkrétních případů vystupoval konstruktivně a i z mého pohledu rozumné návrhy podpořil
 • pan Matoušek je zvyklý živit se vlastní aktivitou, která obnáší péči o majetek, a má zkušenosti s vedením zaměstnanců
 • pan Zálom byl pro mne zcela neznámou osobou, dokud se nestal kandidátem č.1 ČSSD pro současné volby, a nepodařilo se mi nikde najít informace o jeho dřívějších aktivitách
 • pan Zálom je v současnosti učitelem anglického jazyka a tělocviku na ZŠ a loni učil na odborném učilišti. Na volebním letáku píše, že působil v manažerských pozicích v soukromé i státní správě, ale to může znamenat téměř cokoliv. 
 Na závěr mi dovolte zdůraznit,  že vyjadřuji jen své osobní názory, které nemusí odrážet názory našich zastupitelů, pánů Matouška a Bartoníčka, ani ostatních spolukandidátů. Jsem hluboce zklamán některými prvky povolebního vyjednávání, které podle mne do slušné politiky nepatří, a velmi oceňuji kandidáty  napříč kandidujícími seskupeními, kteří se takovým způsobům vzepřeli.

 Nikdy jsem nesouhlasil s názorem, že dobrý účel světí prostředky, a nemíním svůj názor měnit.

Miloslav Nič
STAN
 

úterý 21. října 2014

Výsledky komunálních voleb ve Slaném 2014 v číslech a faktech

Voličů, zapsaných ve volebních seznamech, bylo letos ve Slaném 12 190, ale jen 4 828 z nich se voleb účastnilo, což je 39,61 %. Tito voliči odevzdali celkem 113 483 platných hlasů. Oproti roku 2010 je to pokles nejen, co se voličů týče (bylo jich tehdy 12 228) ale především v samotné účasti. Před čtyřmi roky přišlo 5 135 voličů (tedy 41, 99%), kteří odevzdali 126 429 platných hlasů. Letos ve Slaném volilo o 307 osob méně. 

Oproti roku 2010, kdy bylo 9 kandidátních listin se jich nyní o přízeň voličů ucházelo 11. Letos nebyli zvoleni do zastupitelstva kandidáti ze 2 seskupení – TOP 09 a Úsvit přímé demokracie.  Před 4 roky se do zastupitelstva nedostali kandidáti 3 seskupení (Věci veřejné, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, Volte Pr. Blok www.cibulka.net). V nově zvoleném zastupitelstvu bude tedy zastoupeno 9 subjektů (což je 50% nárůst oproti roku 2010, kdy jich z voleb vzešlo jen 6).

Nejvyšší počet - celkem 20 895 platných hlasů – obdržela v těchto volbách kandidátní listina ANO 2011. To jí umožnilo dosáhnout 5 mandátů v zastupitelstvu města.  ODS byla druhá s 14 704 hlasy a 4 mandáty, pak Naše město (koalice KSČM, SPO a nezávislých kandidátů) s 13 552 hlasy a 3 mandáty. Za nimi následovaly ČSSD s 11 993 hlasy (3 mandáty), Volba pro Slaný s 11 723 hlasy (3 mandáty) a Unie pro sport a zdraví s 10 736hlasy (3 mandáty). Po nich, vždy se ziskem 2 mandátů, následují OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO s 9 177 hlasy, Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK s 9 148 hlasy a Svobodní se 7 498 hlasy.

Někteří voliči zaškrtávali velkým křížem celou kandidátku, jiní - a těch bylo v letošních volbách více - vybírali z několika kandidátek. Proto se do zastupitelstva nedostali jen kandidáti z předních pozic ale i někteří z nižších míst kandidátky – například RNDr. J. Širc, Ph.D. (ze 12. místa na ANO 2011), Mgr. P. Rubík (z 9. místa na ODS), či MUDr. M. Šircová (ze 7. místa na ANO 2011), MUDr. R. Ranková (ze 7. místa na ODS) a O. Judlová (ze 7. místa na VPS).

Co do počtu hlasů, byl absolutním vítězem voleb dosavadní starosta Mgr. M. Hrabánek (1 200 hlasů) následován S. Berkovcem (1124 hlasů), J. Hložkem (1081 hlasů), MUDr. M. Šircovou (1068 hlasů) a J. Zímou (1028 hlasů). Na spodní příčce jsou naopak O. Judlová (588 hlasů), M. Cílek (584 hlasů), Ing. M. Šourek, CSc. (573 hlasů), J. Víšek (530 hlasů) a J. Chyský (379 hlasů). Rozdíl mezi prvním a posledním zvoleným zastupitelem činí tedy 821 hlasů.

Co se lídrů kandidátek týče, můžeme je porovnat podle obdržených hlasů - M. Hrabánek (1 200 hlasů), J. Hložek (1081 hlasů), P. Zlámal (1024 hlasů), L. Peška (933 hlasů), J. Heřman (807 hlasů), M. Matoušek  (803 hlasů), P. Zálom (641 hlasů), J. Hůla (639 hlasů), V. Kočka (517 hlasů),  A. Slabecký (389 hlasů) a M. Dušák (163 hlasů). Můžeme je také rozdělit podle toho, zda obhájili své prvenství na kandidátce (M. Hrabánek, J. Hložek, L. Peška, J. Heřman, M. Matoušek, P. Zálom a J. Hůla), prvenství neobhájili, ale přesto byli zvoleni do zastupitelstva (P. Zlámal) a nakonec ty, kteří nebyli zvoleni (V. Kočka, A. Slabecký a M. Dušák). Pro lídra Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK to byly již druhé volby po sobě, ve kterých neuspěl, pro zbylé dva je to poprvé.

Tolik suchá čísla a fakta. V době uzávěrky měsíčníku Slánská radnice, do kterého byla tato úvaha psána, již mnohým bylo jasné, jak bude koalice pro příští čtyřleté období vypadat. Stejně jasné začíná být i to, kdo by měl být členem rady města a reprezentovat coby člen vedení města. Do dne, kdy se sejde ustavující zasedání nového zastupitelstva, což patrně bude 5. listopadu, jsou to však stále jen spekulace, i když velmi pravděpodobné. A pro spekulace v této úvaze není místo.
                           
Ing. Pavel Bartoníček
zastupitel zvolený na kandidátce Občané města Slaného - Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

pátek 17. října 2014

Až se k nám právo vrátí?

S údivem  jsem si přečetl nadpis jednoho z článků na komunistickém serveru Slánské noviny – Až se k nám právo vrátí. Text článku jako takový je, stejně jako ostatní, tendenční, nezajímavý a prokomunistický.

Až se k nám právo vrátí. Jedna z nejlepších písní od Spirituál kvintet vznikla jako protest song právě proti komunismu a nesvobodě. Ne, jak si asi někteří soudruzi myslí, proti otrokářům.

Je neuvěřitelné, jak nám pomalu, ale jistě začínají komunisté kázat o demokracii. Jak překrucují pravdu a doufají, že většina společnosti již zapomněla. Je smutné, jak jazyku hadímu věří stále více jinak slušných lidí.

Nezapomínejme.

Martin Matoušek

čtvrtek 16. října 2014

Záloha předvolebních slibů

Máme po volbách, bylo zvoleno 27 zastupitelů a po městě se začíná šeptat o tom, že když ti voliči špatně vybrali, tak to prostě napravíme.

Ať již povolební domlouvání dopadne jakkoliv, všechna zvolená seskupení zajisté ocení, když jim někdo ušetří práci s hledáním průniků jejich volebních programů. A protože počítače jsou nespolehlivé a snadno by se mohlo stát, že nějakým nedopatřením může volební program či slib časem zmizet, dovolil jsem si začít zálohovat. Pokusím se na této stránce postupně shromáždit programy a další předvolební vyjádření všech seskupení, které mají své zastupitele ve Slaném.

ANO 2011 (5 mandátů)

ODS (4 mandáty)

Naše Město [KSČM]  (3 mandáty)

ČSSD (3 mandáty)

Volba pro Slaný (3 mandáty)

Unie pro sport a zdraví (3 mandáty)

Občané města Slaného [STAN] (2 mandáty)

KDU-ČSL/Strana zelených  (2 mandáty)

Strana svobodných občanů (2 mandáty)

Miloslav Nič
STAN

neděle 12. října 2014

Povolební mudrování

Dovolte mi zahájit poslední volební zprávu citátem největšího českého génia:
"Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti vyčerpáním, ale stálo to za to!" :)

Z pohledu OMS je výborné, že jsme se dostali do zastupitelstva a máme 2 zastupitele, tentokrát již zvolené v našich barvách:
 • Martina Matouška
 • Pavla Bartoníčka
Při prvním čtení výsledků voleb možná některé občany trochu vyleká věta: do zastupitelstva se dostalo 9 seskupení, nejsilnější strana má 5 křesel, k zisku  většiny je zapotřebí alespoň 14 křesel, a představí si, jak by to po takovém výsledku vypadalo v poslanecké sněmovně.

Samozřejmě, nelze vyloučit, že si nakonec Slaný na poslaneckou sněmovnu hrát bude, ale po pravdě si to nemyslím. Při pohledu na jména nově zvolených zastupitelů se nabízí řada kvalitních seskupení, které jsou schopné dosáhnout nadpoloviční většiny.

Navíc je  zřejmé, že už se jen velmi těžko mohou opakovat nepěkné okamžiky minulých let, kdy koalice nedůstojně ponižovala opozici a ta jim to pak v posledních letech začala občas vracet.

Karty jsou rozdány a řádně zamíchány. I nejsilnější stranu může snadno v koalici nahradit téměř libovolná kombinace dvou dalších seskupení, druhou nejsilnější už jakákoliv kombinace. Takovéto prostředí nepřeje silovým řešením, ale vyžaduje umění kompromisu a upřednostnění konkrétních řešení před demonstrací síly.

OMS před volbami jasně deklarovala, že bude na řešení problémů spolupracovat s kýmkoliv a že do městské rady nepodpoří žádného kandidáta z kandidátky KSČM: Naše město. Osobně se domnívám, že nás čeká opoziční role a myslím, že jak naši zastupitelé, tak i my ostatní se ji zhostíme velmi dobře.

A na závěr mé osobní pocity:

Včera jsem posílal svůj odhad našeho volebního výsledku, ve kterém jsem psal: "očekávám 3 mandáty, budu spokojen se 2" a můj dnešní pocit tomu odpovídá.

Očekával jsem, že komunisté budou hrát v novém zastupitelstvu mnohem větší roli, než to nyní vypadá. V zastupitelstvu jsou jen tři zástupci za kandidátku KSČM a proti dvěma z nich mám jedinou námitku: byli ochotní kandidovat na komunistické kandidátce. V zastupitelstvu je jediný člen KSČM a to nikdy předtím nebylo. Takže v tomto ohledu jsem nadšen.

Neočekával jsem, že budu zastupitelem, ale řekněme 3. až 5. náhradníkem. Nečekané podpory, které se mi dostalo od tolika místních lidí, si velmi vážím. Byly to moje první volby a navíc jsem byl z několika zdrojů upozorněn na to, že lidé, kteří o mne slyšeli jen z doslechu, mne považují za velmi kontroverzního člověka.

Takže moc děkuji, za OMS i za sebe. :)

Volební výsledek OMS/STAN
Miloslav Nič

čtvrtek 9. října 2014

Jak nahradit poštovní holuby - informační systém pro slánské občany

Svoji séri článků o informování slánských občanů jsem zahájil úvahou Ani ve Slaném s poštovními holuby nevystačíme, je tedy na místě zauvažovat, jaké možnosti nabízí současná doba pro informování občanů.

V ideálním světě by každý občan města dostával informace o odstávkách elektrického proudu v jeho ulici či o tom, kdy se jeho část města přemění z přerostlé džungle v relativně civilizovanou krajinu. Nejednoho občana také zajímá, jestli se parta s motorovou pilou chystá k nezbytné údržbě zeleně nebo jsou to kamarádi souseda, kterému nesmírně vadí poslední strom v ulici. Když k tomu připočteme fakt, že úpravy na chodnících či komunikacích mohou při dalším dešti udělat z obyčejného domku hausbot, tak si myslím, že v ideálním světě by takovéto informace opravdu byly významnou prioritou města.

Je však opravdu tak těžké a drahé se tomuto ideálnímu světu přiblížit? Odpověď je nikoliv. Nemusíme totiž kupovat drahé počítačové systémy, které podobné služby zajišťují, ale jejichž skutečná užitná hodnota může být překvapivě malá.

Jako obvykle je třeba za vším hledat člověka. Pokud má městský úřad skutečně zajistit kvalitní informování občanů, musí pro tento úkol vyčlenit konkrétní zodpovědnou osobu, která se vyzná v počítačích na dobré uživatelské úrovni, ale zase to nesmí být počítačový fanatik, a má zároveň dobrý přehled o dění na úřadě i ve městě. Možná již na našem úřadě nějaký vhodný kandidát pracuje, pokud ne, myslím, že by nebylo tak složité jej najít.

Pokud předpokládáme, že vhodného člověka máme, můžeme se zaměřit na způsob, jak co nejlépe informovat. Začněme informacemi na webu, tedy způsobem, při kterém si občané to, co je zajímá, aktivně vyhledávají. Je samozřejmě velmi důležité, aby město co nejlépe spravovalo své webové stránky, ale upřímně řečeno, zrovna pro výše uváděné informace se web příliš nehodí. Naprostá většina informací se totiž na  stránkách určených pro celé město občana netýká a tak na oplátku naprostá většina občanů po nějaké době přestane stránky pravidelně navštěvovat.

Samozřejmě si potom může vedení města říci: "Jejich chyba, my to tam dali, povinnost byla splněna a co bychom se starali dále." Naštěstí stále více obcí tento  přístup opouští a snaží se k informování lidí přistupovat mnohem aktivněji. Z moderních komunikačních kanálů se nabízejí k využití e-maily, sociální sítě a SMS zprávy. Každý z těchto kanálů má své výhody, ale bohužel i nedostatky.

V případě e-mailů narazíme na to, že řada starších spoluobčanů e-mail nepoužívá a co je trochu překvapivé, tak email přestávají používat i dnešní náctiletí a dvacetiletí. Každopádně je však využíván dostatkem lidí, aby byl tento kanál považován za velmi důležitý. Vlastní náklady na vytváření jednoduchého systému, který se neomezuje pouze na rozesílání pošty jedním člověkem ze svého počítače je překvapivě jednoduché a laciné. Protože se jedná o velmi časté a žádané funkce již od počátků internetu, je k dispozici řada produktů, které by alespoň pro počáteční rozjezd systému zcela stačili a jsou přitom zdarma.

Dalším informačním kanálem, vhodným zejména pro mladší generace, jsou různé sociální sítě, zejména Facebook a Twitter. I v tomto případě vše závisí od existence či neexistence vhodné osoby na úřadě, která by byla schopná vytvářet a zasílat různé události. U e-mailů i na sociálních sítích je přitom možné cílit na vymezené skupiny uživatelů z dané oblasti, aby nebyl občan zahlcen zprávami ze všech koutů Slaného.

V dnešní době je však nejrozšířenějším komunikačním kanálem mobilní telefon, ke kterému mají přístup mladí občánci i zasloužilí občané. Zasílání SMS zpráv s událostmi pro danou oblast by myslím vyřešilo řadu současných informačních problémů. V tomto případě si však z řešením na koleně nevystačíme, spolehlivé posílání SMS je přece jen náročnější a samozřejmě může být i značně nákladné.

Zatímco si dovedu představit, jak vybudovat funkční informační síť založenou na e-mailech a sociálních sítích s minimálními náklady, v oblasti SMS se necítím být expertem. Proto jsem si provedl rešerži na internetu a kontaktoval provozovatele SMS infokanálu, který je využíván  řadou obcí po celé ČR, a požádal o informace, kolik by zprovoznění takového systému ve Slaném stálo.

Člověk  v dnešní době očekává, že prodávající budou vstřícní, i tak jsem byl mile překvapen množstvím a kvalitou informací, které jsem obdržel. Jsem tedy schopen použít SMS Infokanál jako referenční bod pro odhad případných nákladů, zde ocituji jen základní údaje:
 • Jednorázový aktivační poplatek: 10.000 Kč
 • Měsíční poplatek: prvních 6. měsíců provozu 0 Kč, od 7. měsíce provozu 1.000 Kč, v tom 500 volných SMS
 • Cena SMS: 0,90 Kč mobilní síť, 2 Kč pevná linka.
Provozní náklady jsou tedy nízké a jedinou významnou finanční zátěž představuje cena za SMS. Pokud by každou informaci obdrželo jeden či pět tisíc zaregistrovaných občanů, tak by provoz systému prodražil. Proto jsem se ještě informoval na možnost cíleného směrování SMS zpráv občanům jen v určitých lokalitách.

Bylo mi sděleno, že tato cenová nabídka zahrnuje řadu modulů, mimo jiné modul, který zasílání SMS propojuje s databází adres, takže umožňuje zasílání SMS do konkrétní ulice či dokonce čísla popisného.

Domnívám se tedy, že takový systém, ať již SMS Infokanál či případný konkurenční produkt, si město může snadno dovolit. Může být pro občany zdarma, jak jej obvykle obce provozují, nebo i za přiměřený registrační poplatek, který by pokryl náklady na provoz.

Napadá mne ještě několik možností, jak informování občanů výrazně zlepšit, od interaktivních map založených na GPS lokaci, po registrace podle oblasti zájmů, ale to by už byl z tohoto článku román, takže se k těmto možnostem vrátím v dalším pokračování.

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO


Momentky ze zasedání zastupitelstva

Včera večer jsem publikoval svůj on-line záznam pětihodinového zasedání  zastupitelstva, dnes přidám několik vlastních poznámek k několika bodům.

Parkovací dům


Zastupitelstvo schválilo návrh mezitímní dohody se společností Koma, mezi kandidáty OMS/STAN jsou 2 zastupitelé, pan Matoušek (člen výboru pro parkovací dům) hlasoval pro přijetí dohody, pan Bartoníček se zdržel hlasování, protože neměl čas na prostudování smlouvy (smlouva byla rozesílána zastupitelům až včera dopoledne elektronicky, nebyl u počítače, takže četl až vytištěnou verzi v průběhu zastupitelstva).

Pan Matoušek vysvětlil svůj postoj již před zasedáním v diskuzních příspěvcích na http://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/parkovaci-dum-ve-slanem, já jsem podpořil pana Matouška komentáři před zasedáním i vystoupením na zastupitelstvu.

Můj komentář před zasedáním:
"K dnešnímu zastupitelstvu a hlasování o mezitímní dohodě o parkovacím domě. Abych se zbaběle neschovával za to, že nejsem zastupitel, a tedy se mohu tvářit u této choulostivé záležitosti jako chytrá horákyně:

Pan Maty Matoušek , č1 naší kandidátky OMS/STAN bude hlasovat pro schálení návrhu této mezitímní dohody, která jasně deklaruje, že parkovací dům je poruchový, stanovuje mantinely, do jakého stavu by se měl parkovací dům uvést před jeho opětovným převzetím městem, a jasně deklaruje vůli města z důvodu nedodržení vysoutěžených podmínek v pozdějším mimosoudním vyrovnání žádat výraznou slevu z konečné částky. Kdybych byl zastupitel, hlasoval bych rovněž pro schválení této mezitímní dohody, pokud dnešní zasedání zastupitelstva nepřinese některé nové závažné informace."


Dodávám, že přijetí mezitímní dohody doporučuje i právník advokátní kanceláře Šikola a partneři


Pro mne zajímavým zjištěním v průběhu projednávání bylo, že již existují 3 znalecké posudky na cenu parkovacího domu: jeden zadaný městem, jeden zadaný Komou a jeden zadaný policií ČR v rámci trestního řízení.

[pozn. 9.10. 2014 - 11:30 - Martin Matoušek zveřejnil úplný text návrhu mezitímní dohody s Komou: http://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/parkovaci-dum-ve-slanem , v tuto chvíli je na Komě, zda návrh akceptuje]

Benar

Bylo schváleno pokračování v jednání o výměně pozemků za Benar. Z našich zastupitelů hlasoval pro pan Matoušek, zdržel se pan Bartoníček. I když bych v tomto případě hlasoval pro pokračování v jednání, musím se pana Bartoníčka zastat před útoky zastupitelů, kteří z něj dělali necitlivého vyvrhele.

I když bych pro pokračování ve výměně hlasoval, tak jsem byl dosti rozladěn tím, jak zastupitelé odmítají reálně argumentovat o vzniklých nákladech a souvislostech. Obzvláště u lidí, kteří na stejném zastupitelstvu peskují vedení města (podle mne oprávněně) za finančně nezvážené a nesystematické kroky, je to špatné znamení pro funkčnost příštího zastupitelstva.

Rekonstrukce gynekologického oddělení a porodnice

Obvykle sleduji zasedání zastupitelstva s nadhledem, a musím přiznat, že občas s pobaveným nadhledem, ale tentokrát mi trochu pěnila krev.

Plánovaná rekonstrukce byla schválena v roce 2012 a byla 3. nejvyšší investiční prioritou města.
Přesto dosud nebylo výběrové řízení vypsáno. Pan Grohmann to vysvětloval tak, že nemocnice není schopná poskytnout přislíbené prostředky (8 milionů). Ukázalo se však, že nemocnice měla tyto prostředky k dispozici více než rok a půl, až do léta 2014. Tento fakt, tedy že po naprostou většinu času byla chyba na straně města, které nebylo schopné nalézt peníze ve svém rozpočtu, nebyl při podání vysvětlení zmíněn.

Na zasedání zastupitelstva chodím pravidelně 2 roky, nepovažuji se za úplného hlupáka, minimálně mám celkem slušné vzdělání, ale vyslechl jsem již tolik změn ve vysvětlování finanční situace města, že finanční kroky města naprosto nechápu.

Fond obnovy domů

Tady opravdu píšu jen na základě dojmů, bez znalostí podrobností. Pan zastupitel  Švarc upozornil na důchodce, kteří podali žádost o dotaci z fondu opravy domů. I oni uznali, že původní žádost nebyla v pořádku, nicméně podali odvolání, o jehož způsobu zamítnutí se rozhořel spor.

Opravdu netuším, jestli byli v právu nebo ne, nicméně argumentace alespoň v mých uších vyzněla tak, že doplatili na to, že nemají patřičné vzdělání či kontakty (myslím odbornou pomoc, nikoliv protekci). Tohle je ale špatně. Úřad by měl takovým lidem vyjít všemožně vstříc a nezabránit jim ve snaze o dotaci z formálních důvodů. Jak jsem totiž pochopil, jejich žádost se ke komisi, která rozhoduje o přidělení dotace, vůbec nedostala.

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

středa 8. října 2014

On-line zápis zasedání zastupitelstva 8. října 2014

 • Zastupitelé se scházejí, občanů přibývá, program nabitý a volby za rohem, myslím, že do večerníčku doma nebudu.:)
 • Zastupitelé začínají, ilustrace k předpokládanému bodu 1,
 •  parkovací dům a snad konec humoru. Přítomno 24 zastupitelů.
 • Berkovec: zařadit bod o spolupráci s vládní agenturou pro sociálně slabé. Bartonicek: navrhuje změny v programu, pojmenováni po p. Muchovi
 • Hrabanek: navrhuje první bod parkdum, středočeských vodárny, vyřazení 18,19, nejsou materiály. Rekonstrukce zimní stadion a Londa
 • Program schvalen, přibylo i dalších bodu. Hložek: zahajuje parkdům. Znalecký posudek řeší výborně stavební část, parkovací příliš obtížná.
 • Proto navrhnuta prozatímní dohoda. Koma garantuje, že je schopná přivést dům do stavu dodatku 7. Mezidohoda získá čas na finální dohodu.
 • 4 zástupci výboru parkdům pro mezi dohodu, 1 pro, ale proti splátce, 2 proti mezidohodě. Berkovec, který byl proti, chce vzájemné vyrovnání.
 • Berkovec odmítá platit. Hrabanek: právní kanceláře se shodují, že posudek byl zadán dobře. Berkovec: trvá na posudku pouze obohacení
 • Hlozek: cituje z posudku právníků Sikola, které doporučuje mimosoudní vyrovnání. Hrabanek rovněž cituje podporu pro rozhodnutí o mimosoudní.
 • Berkovec: předčítá jinou část právníků. Matoušek: zatím zaplaceno 35 miliónů, ted se ukázala možnost mezidobí dohody.
 • Koma dostane dum zpátky a dostane šanci vše napravit, mi máme splatit další splátku, 12 miliónů čistého, takže splatime zatím 50 milionů
 • Příští zastupitelstvo bude mít prostor k závěrečné dohodě s Komou. Bartonicek: hovoří se o 3 posudcich:
 • Hložek: jeden posudek policie v rámci trestního řízení, druhý náš posudek, třetí Koma.
 • Bartonicek: namítá proti některým bodům mezidohody, upozornil, že dostal dokument az dnes.
 • Bartonicek se necítí informován. Hrabanek: pociťuje to jako neférové. Berkovec: jednání s Komou ve složení Hrabanek, Hložek a Peska
 • Ostatní čtyři členové výboru nebyli o schůzce informováni. Hložek vysvětluje body od Bartonícka. Právní kancelář Sikola, že nás nepoškodí
 • v mezidohodě jsou uvedeny data z původní smlouvy. I Koma přiznává, že jimi slíbené časy byli nereálné.
 • Hložek: mezidohoda získává čas, právní kancelář Šikola s ní souhlasí, Bartonicek: děkuje Hlozkovi za věcnou reakci,
 • upozorňuje na to, že bychom přijali dodatek 7, já to dostal až nyní tištěné, neměl jsem čas prostudovat.
 • Peška: doporučuje schválit, Heřman: chce znát reakci Komy, Hrabanek: nelze říci, jejich návrh jsme neschválili, toto je nový návrh
 • Peška: změna proti navrhu Komy hlavně v tom, ze bude Koma provozovat i přes léto, a tím vyzkoušení za horka.
 • Další bod je rozdíl v tom, že se jasně deklaruje, že neexistuje souhlas o konečné sumě.
 • Hlasování o souhlasu s mezitimni dohodou: 16 pro, návrh dohody schválen
 • Začínají body o malych výměnach pozemků, převzetí zářízeni a úprav, průběžně schvalováno.
 • Pojmenování aleje na Hájích po starostovi Rubikovi, Šrom: zajímá se o realizaci a provozní detaily aleje.
 • oprava: předchozí zastupitel byl pan Šourek, pan Šrom vystoupil nyní, navrhuje po p. Rubikovi pojmenovat parkovací dům.
 • Bartonicek: navrhuje ucelenou koncepci ocenění všech starostů a významných obyvatel, Hrabanek souhlasí.
 • Peška: navrhuje veřejnou sbírku na Rubikovu památku, nikoliv peníze města. Heřman: souhlasí s Peskou.
 • ČSSD: hlasuje pro návrh pojmenovat po p. Rubikovi parkovací dům. Zbytek proti nebo zdrželo.
 • Návrh Šourek: ponechat rozhodnutí na další zastupitelstvo. Neprošlo.
 • Schválení pojmenovat alej po p. Rubikovi: 15 pro, schváleno,
 • Finanční prostředky na Rubikovu Alej - 80 000 Kč. Pro 14. Schváleno.
 • Lotous: zařízení pro měření rychlosti, rada města rozp. opatření na nákup 88 000, schváleno
 • Body o p. Mouchovi. Bartonicek: výstavní síň pojmenování po něm, dobrý počin, ale po něm. Navrhuje tak pojmenovat celé muzeum.
 • Hrabanek: uvažovali jsme, ale nevíme kolik by to stálo. Hložek. Tady nám vlak neujede, i příští zastupitelstvo bude p.Mouchu oceňovat.
 • Podporuje spíše jméno expozice než celého muzea. Šrom: podporuje Bartonička, o finance stejně ve Slaném nejde.
 • Bartonicek: teď jsme schválili 80 000 na stélu pro p. Rubika, přejmenování muzea by nestálo více. Naopak.
 • pojmenování celého muzea: Mouchovo vlastivědné muzeu. Neprošlo, prošel návrh pojmenovat archeologickou síň.
 • Pojmenování ulice: Václava Mouchy. Neprošlo. Nová ulice: Třešňova. Schváleno.
 • Směna pozemků za Benar: za parcelu c. 1022. CSSD: obdrželi jsme varování ohledně ceny. Hrabanek: rovněž jsem obdržel,
 • nejdříve musíme zjistit, jaké je ohodnocení pozemků. Až poté můžeme provést směnu.
 • Bartonicek: dotaz na p. Pesku, kolik údržba bude stát. Peška: náklady budou nulové, není co udržovat.
 • Bartonicek: odpověď jsem nedostal, v doprovodném materiálu se píše o nemalých nákladech.
 • Hrabanek: je třeba si uvědomit, co s tím chceme dělat, pokud nic, bude to levné, otázkou je budoucnost.
 • Bartonicek: pokud schválíme tento bod, tak už rozhodneme. Hrabanek: to ne, nejdříve znalecký posudek, pak rozhodne další zastupitelstvo.
 • Firma obdrží zasitovany pozemek téměř v centru, ma hodnotu alespoň 6 miliónů. Je to jedno z posledních pozemků města.
 • Přitom jak to bude se zámečkem. Ten zůstane firmě? Uchránime lokalitu od hvězdicoviteho projektu? Hrabanek: ano.
 • Peška: propaguje směnu, cena nemá význam. Hlavní jde o to, vyhovět petici místních občanů.
 • Hložek: souhlasí s Peskou, doporučuje směnu. Ma jinou obavu, smena blízko kláštera je možnost vzniku nevhodných budov.
 • Bartonicek: já nevidím zrušení projektu vilapark. Firma nenabízí vyrovnání. Nevšiml jsem si, ze by se město dokázalo starat i o současné.
 • Navrhuje odložit rozhodnutí na příští zastupitelstvo. Dobner: souhlasí s návrhem, chce směnu. Hrabanek tvrdí, ze se starají o zelené plochy.
 • Hlasování: materiál odložit, nepřijato. Hlasování: materiál vzít na vědomí: schváleno.
 • Hlasování: schválení postupu. Schváleno. Návrh na ocenění občanů, zahájena diskuse.
 • Seznam ocenění schválen. Nyní p. Grohmann o bodu 17, rekonstrukce porodnice. Schválen s prioritou 3. , po Blahoticich a muzeu.
 • Spoluinvestovat ma nemocnice, Nemocnice toto září sdelila , ze požadovaných 8 miliónů v této chvíli nemá.
 • Matoušek: projekt schválen v roce 2012, tehdy již melo proběhnout výběrové řízení. Nezvladlo se. Pak změněn zákon, bylo nutné znovu.
 • Harmonogram znovu schválen v roce 2013 v březnu, po 18 měsících zase nic. Nyní je tvrzeno, ze v září nejsou peníze.
 • Mluvil jsem s ředitelem nemocnice: projekt přidělen v roce 2012, do léta jsme měli peníze k dispozici, nyní musíme vypořádat pojišťovny.
 • Matoušek: do srpna 2015 je nemocnice měla, teď je nemá měsíc či dva, pak je mít zase bude. Grohmann: nemůžeme zahájit řízení bez peněz.
 • Předtím jsme neměli městské finance, teď nemáme nemocnice. Grohmann: pro nás byla priorita Blahotice, proto jsme vše ostatní odsouvali.
 • Heřman: pořád je ve vzduchu dalších 20 milionů, pokud dnes neschvalime, přijdeme o ně. Pokud neschvalite, nemocnici zariznete.
 • Bartonicek: jak je velký je investiční fond? Co když nemocnice peníze mít nebude. Budeme tedy navysovat úvěr?
 • Grohmann: navrhujeme otočit financování, čerpat nejdříve úvěr, až poté nemocnice bude mít peníze. Herman: vyúčtování pojišťoven je složité
 • Může se stát, že to bude trvat půl roku a nikdy není jistota, že opravdu přijdou. Ještě pořád nevíme, kolik nám pojišťovna dá.
 • Matoušek: výše další spoluúčasti nemůže ředitel zaručit. Ale zpět, rok a půl projekt, a mi nevíme, že nám chybí 6 milionů.
 • Pokud neschválime dnes, tak už žádné peníze. Byli na to 2 roky. Teď už zase vše na poslední chvíli.
 • Hložek: přimlouvá se pro poskytnutí dotace. Peška: chybí mu zde ředitel nemocnice, chce ho zkoušet, . ptá se, zda má cenu řešit další plány.
 • Pokud nás 6 miliónů pokládá na lopatky, tak proč dělat to ostatní. Všechny investiční akce jsou na dluh.
 • Bartonicek: doufám ze schvalime usnesení na porodnici. Tedy musíme možná zvýšit dluh. Jak se změní podmínky úvěru?
 • p. Nová: můžeme nařídit, může se stát, že je tam nemusí mít. Potom musí požádat o pomoc města.
 • Richtr: zastupitelstvo nemá toto dělat, je to na radě, příští zastupitelstvo by to mělo změnit.
 • Hlasování o porodnici a pokračování, všichni pro. Schváleno.
 • Přemyslovské střední-Čechy: smlouva o partnerství. Bartonicek,, mám smlouvu, ale neznám podrobnosti.
 • Saifrtova(přemyslovské střední Čechy) : máme již nyní granty, podle nových pravidel musíme podepsat partnerské smlouvy.
 • Bez partnerských smluv nebudeme mít přístup k dalším grantům, je to podmínka.
 • Bartonicek: opět upozorňuje na to, že nedostal materiály, takže souhlasí s prospěšnosti, vadí mu, že musí hlasovat bez dostatku informací
 • Hrabanek: vodárny - vypovězení smlouvy. Vodarny tvrdí, že jejich právníci v tom veřejnou zakázanou podporu nevidí.
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Hložek: bod 23, omluva, že předložil pozdě, fond obnovy domů. Vyřazeni dva žadatelé o dotaci.
 • Grohmann a Hložek pověřeni, aby ověřili doklady, potvrdili, že opravdu zdánlivě předraazena okna v památkové zóně skutečně cenově odpovídaly
 • Čtvrtý žadatel, který původně slíbil předložit, nepředložil. p Hložek uznal omyl, že neinformoval dobře, takže tři doložili, čtvrtý nikoliv
 • Švarc: upozorňuje na případ důchodců, kterým presto, že dodali odvoláni, tak jim nebylo odvolání schváleno. Grohmann: ano poradil jsem ji
 • ale upozornil, že odvolání podat muze. Švarc: kde je. Grohmann: u mne. Švarc: proč ne u předsedy. Hložek: atypická situace, odvolání pozdě.
 • Hložek: nevím proč se takto skončilo. U mne to není. Pan švarc říká, ze je to podivné, ze jim neporadili.
 • Pořád se hovoří o tomto případě, (můj osobní pocit je, že ma pravdu pan Švarc, na mne to působí divně, ale neznám podrobnosti)
 • Pan Švarc slíbil celý případ doložit, doufám že to učiní. V tuto chvíli to na mne působí tak, že kdo nemá dost znalosti, tak nemá šanci.
 • Jenže od toho je úřad, aby dal šanci všem.
 • Další bod: Berkovec - agentura na řešení sociálních problémů, Hrabanek je vyzval, Berkovec říká, ze ne on, ale starosta měl připravit
 • Hrabanek: popisuje první kontakty, sešli se na úvodní schůzce, slaný zvolilo bydlení, vzdělávání a bezpečnost.
 • Agentura má zmapovat všechny lokality, co se týká ubytování na ubytovnách, máme peníze na vzdělávání, na asistenty atd.
 • Slaný díky spolupráci ma garantováno mnoho miliónů korun na řešení této problematiky.
 • 8:11 začíná diskuse poděkováním starosty zastupitelům.
 • Bartonicek: informace o městském plesu,kdy bude? Hrabanek: zatím není. Bartonicek: je třeba zamluvit termín. Hrabanek: v listopadu zamluvíme
 • Matoušek: předvolební plakáty, zjistil jsem, že to maji politické strany zdarma.Jsou i tam, kde nemají být, prosím, aby to všichni uklidili.
 • Hrabanek: některým se kampaň vymkla z rukou, měli bychom vyřešit.
 • CSSD: parkování ve Vítězné se řeší, rovněž kamerový systém se řeší.
 • Hložek: vyzyva budoucí zastupitelstvo nezapomenout na odměny dobrovolníků, kteří pracuji v komisích a výborech, peníze jsou v rozpočtu
 • 8:22 konec
Zapsal: Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

pondělí 6. října 2014

Osobní názor kandidáta č.2 na kandidátce OMS/STAN na povolební možnosti

Na diskuzní skupině http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/pred-revoluci-vs-po-revoluci jsem dostal velmi věcný dotaz a rozhodl jsem se jej publikovat i zde:

Dotaz:
===================
Pane Niči,
Vaše uskupení se vehementně vymezuje proti stávající vysoké politické reprezentaci města (vedení a členům rady) a zároveň proti KSČM a jejím kandidátům.

Znamená to, že odmítáte a po volbách v případě zisku nějakého mandátu odmítnete vstoupit s těmito osobami do koalice nebo obdobné formy explicitní politické spolupráce?

Naproti tomu píšete, že vztahy s kandidáty z ANO máte přátelské.

Jak se zachováte, pokud ANO uzavře minimálně s komunisty očekávanou koalici pro ovládnutí města?
====================

Odpověď:
=====================
Dobrý den,
vymezujeme se proti těm členům rady, kteří podepsali dodatek č.7

Prosím, berte následující jako moje osobní názory podložené diskuzemi v našem seskupení, ale s výjimkou komunistů nevyjadřuji oficiální názor OMS/STAN:

Pokud ANO uzavře koalici s komunisty, budu hlasovat proti nové radě a očekávám, že všichni lidé zvolení za OMS/STAN se zachovají stejně.

Pokud volební výsledky umožní sestavení koalice, která nebude zahrnovat komunisty, budeme doporučovat svým případným partnerům, aby nenominovali do rady někoho, kdo podepsal dodatek č. 7. Tím vůbec neříkám, že lidé v radě spáchali nějaký úmyslný přečin. Ale očekávám, že  člen rady ví, co znamená výběrové řízení a jeho podmínky. Pokud prokázal tuto neznalost/nedbalost, měl by alespoň jedno volební období nebýt v radě.

Kdybych si mohl vybrat, tak sestavím koalici bez ODS, pokud jste viděla jejich představení kandidátů:
http://ods.slansko.cz/html/index.php?id_m=1284552005 a přičtete k tomu historické zkušenosti z města, tak si myslím, že by jim opozice velmi prospěla. Pokud se budu muset rozhodnout mezi radním za ODS nebo KSČM, budu hlasovat pro radního za ODS. Pokud bude jediný výběr mezi radním za KSČM a současným radním, který podepsal dodatek č.7, budu hlasovat pro současného radního.

S ostatními volebními seskupeními s výjimkou Úsvitu (není v tom nic osobního, pan Dušák nám před dvěma lety pomohl, ale pro Úsvit platí stejné jako u KSČM) nemám problém ,  budu hlasovat pro každého, kdo podpoří co největší část našeho volebního programu. A jelikož ve spoustě věcí většina stran tvrdí to samé, tak by to neměl být problém.

Stačí?

Miloslav Nič
======================

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

P.S. (7.10.2014 - 9:30) :


Jak a koho volit podle komunistů

V novinách Našich komunistů se právě objevil článek s návodem koho volit v komunálních volbách: Jak a koho vybrat?

Vedle toho, že se dá z článku velmi dobře vyčíst představa KSČM o povolební spolupráci, se dostalo velké cti i naší kandidátce OMS/STAN, která se podle komunistů stala jedinou stranou, kterou není možné volit:

"Z tohoto pohledu se levicovým voličům nabízejí pouze dva subjekty: Naše město a ČSSD.  Naopak, pravicový volič si může vybírat z celé plejády volebních stran: ANO, ODS, Svobodní, TOP09, KDU-ČSL a SZ, VPM, USZ. Extrémní pravici pak představuje volební strana STAN-OMS."

Podle definice našich komunistů je zřejmě příslušníkem extrémní pravice ten, kdo napíše do volebního programu:

Povolební spolupráce (http://volby.slany-2014.cz/povolebni_spoluprace.html):

Budeme hlasovat proti účasti kandidátů ze seskupení, které zaštítila strana ohrožující demokracii v České republice:
 • Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
 A píše takovéto články:
Pro mne osobně je ctí, že na mne podpásovými údery (za což považuji výrazy jako xenofob nebo extrémní pravičák)  útočí člověk, který se jmenuje redakce, a o sobě píše v životopise pro komunistické čtenáře:

"K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám."
 [http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901&category ]

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

========
6. říjen 2014 - 18:20
Na Facebooku se objevil následující komentář:

==============
Ladislav wrote: "Jsem rád, že se alespoň na něčem shodneme. Já jsem komunista, a pan Nič je extrémní pravičák. A jinak děkuji webu či blogu OMS za trvalou propagaci mé osoby. S pozdravem L. Peška"
==============

Jsem z malé vesničky, takže je pro mne samozřejmé, že zdvořilý pozdrav nemohu nechat bez odpovědi:

===========
Rádo se stalo. Je mým zvykem na zapálené komunisty upozorňovat, když se to z vrozené skromnosti stydí uvádět sami. Miloslav Nič
==============


Předvolební dialog pokračuje i s OMS:

19:00
========
"Ladislav Peška: Mně to nevadí. Myslím, že ve Slaném jen těžko najdete někoho, kdo by nevěděl kdo jsem. Žiju tady až skoro 40 let ... A vy?
=========

========
Miloslav Nič: Já jsem náplava, která přišla do Slaného v roce 1997, a jak sám dobře víte, jsem znám i mezi prokurátory z vaší politické strany: http://ujma-za-petici.cz/
==========Cesta do hlubin slánské pokladny - faktury a rozpočet

V minulém článku jsem se zabýval zveřejňováním smluv města na Internetu, v dnešním pokračování se zaměřím na zveřejňování faktur a rozpočtu města.

Zatímco zveřejňování smluv je významným krokem k informování občanů, pro podrobný přehled o finančních tocích města je zveřejňování faktur krokem ještě významnějším. Na internetu je snadné nalézt řadu měst, které tímto směrem vykročily. Vyhledávač Google nabízí na prvních místech vyhledávání  města:
tedy města větší než Slaný, stejně jako řadu měst naší či menší velikosti.

Zveřejňování faktur totiž po technické stránce není nic složitého. Účetní počítačové programy  nabízejí ukládání dat do souborů, které je možné číst např. v prohlížečích internetu nebo v Excelu. Export dat a jejich publikování na internetuje tedy při správně nastaveném systému otázkou několika minut.

Povšimněte si, že u uvedených odkazů je u faktur rovněž uvedeno, kdo za jejich zveřejnění zodpovídá. Toto je velmi důležitý krok, bez kterého žádný informační systém nemůže dlouhodobě pracovat. Dobré počítačové programy mohou ušetřit spoustu práce a nabízet velmi užitečné nástroje na zpracování publikovaných dat, nakonec ale vše závisí na lidech. Pokud není jasně stanovena zodpovědnost, i nejlepší systém se velmi brzy stává přítěží nebo Potěmkinovou vesnicí.

Zveřejňování rozklikávacího rozpočtu, ve kterém se mohou občané kdykoliv přesvědčit o stavu městské pokladny je již záležitostí o něco složitější a pro dosažení nejlepších výsledků je potřebné investovat do odpovídajícího software.

Opravdu ukázkovým způsobem zveřejňuje svůj rozpočet a jeho průběžné čerpání např. Nové Město na Moravě: http://rozpocet.nmnm.cz/cz/. Bylo by skvělé, kdyby se nám jednou podařilo zpřístupnit náš rozpočet stejným způsobem, ale ani Řím nebyl postaven za jediný den.

V současné době je jedinou možností, jak se pohodlně dostat k průběžným  datům o stavu naší pokladny aplikace ministerstva financí: Státní pokladna -  monitor pro město Slaný. Tento monitor přehledným způsobem zpřístupňuje data, které musí obec ze zákona hlásit státu.

Náš městský úřad bohužel zpřístupňuje pouze informace o připravovaném rozpočtu a poté závěrečné zprávy: http://www.meuslany.cz/cs/dokumenty-mesta/hospodareni-mesta/. Na stránkách se však nedozvíte vůbec nic o průběžně přijímaných rozpočtových opatřeních, která jsou poměrně častá. Vedení města si často veřejně stěžuje, jak je neprávem obviňováno ze zatajování informací o stavu městské pokladny. Kdyby v minulých volebních obdobích čast této energie  přeneslo do snahy informace o změnách v rozpočtu přehledným způsobem zpřístupňovat, tak se domnívám, že by učinilo mnohem lépe.

Systém, který by současný stav posunul o velký kus vpřed by přitom nebyl složitý. Finanční odbor musí připravovat řadu hlášení a vést podrobné záznamy, takže jejich občasný export např. do tabulky Excel a její průběžné publikování na internetu by velmi pomohlo. Pokud budou tato data publikována systematickým způsobem, tak by to umožnilo dalším lidem, např. mně, k nim automaticky přistupovat a dále zpracovávat s nulovými náklady pro město. S radou, jak efektivní systém publikace dat zřídit, samozřejmě ochotně pomůžu.

Na závěr mi dovolte jednu poznámku, která se týká našeho rozpočtu obecně. Způsob, jakým je rozpočet a jeho plnění hlášeno upravuje zákon 323/2002 Sb., včetně podrobné členění rozpočtu, které je uvedeno v příloze zákona. Velkým problémem našeho rozpočtu je, že se pod položkou 5169 - Nákup ostatních služeb skrývá částka 48 milionů Kč, tedy téměř pětina rozpočtu. Popis této položky v zákoně je dlouhý a nebudou ho zde uvádět celý, nicméně i z citace úvodu je jasné, že se v žádném případě nemůže jednat o částku v takové výši:

Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace nebo jiného subjektu. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky dané zvláštním právním předpisem. Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. ...

Je tedy zřejmé, že řada položek, které jsou účetně evidovány v našem rozpočtu v položce 5169, patří na jiná místa. Proto by bylo více než vhodné, aby rozpočet pro rok 2015 již byl připraven tak, aby naplňoval zákon a umožnil mnohem lepší přehled o skutečných plánovaných výdajích.

V dalším článku přejdu od informací o hospodaření města k tomu, jaké možnosti se nabízejí pro informování občanů o událostech, které se dotýkají jejich každodenního života, jako jsou plánované odstávky elektřiny, sekání trávy, kácení stromů nebo třeba stavební úpravy v okolí jejich nemovitosti.

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO


sobota 4. října 2014

Dobří komunisté se vracejí

Volební program KSČ - 1946:

Proto je třeba, aby všechny politické strany teď před volbami nepřicházely se sliby a s pomluvami, se štvanicemi. Je třeba, aby řekly: Pracujme svorně, a aby heslo, které jsme dali my, komunisté, "Republice více práce - to je naše agitace!" se stalo heslem všech. [http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_05_02.php]

Naše město,  Volební koalice KSČM, ... -  Slaný, 2014:

Cílem iniciativy "Naše město" je zastřešení aktivit jednotlivých osob, občanských inciativ či politických stran, které chtějí aktivně přispívat ke změně způsobu řízení našeho města. Jsme přesvědčeni, že společný postup či vzájemná podpora nám umožní snáze či efektivněji dosáhnout těch změn, které požadují občané našeho města. [http://www.slanske-noviny.cz/nase-mesto.php]

Komunistické Slánské noviny

Ale i OMS komunikuje, pravda jen písemně:

Slánské noviny:
Blog OMS:

A na závěr z životopisu lídra Našich komunistů:

RNDr. Ladislav Peška
http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901&category

"K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám."


Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

pátek 3. října 2014

Pod svícnem bývá světlo - smlouvy města na internetu

Jak jsem slíbil před několika dny v článku "Ani ve Slaném s poštovními holuby nevystačíme", začínám publikovat sérii příspěvků o tom, jak lépe informovat občany našeho města.

Dnes začnu bodem, o kterém jsem se ještě před několika měsíci domníval, že bude již v tuto chvíli ošetřen zákonem.  Když jsme začínali diskutovat  volební program OMS / STAN, k zveřejňování smluv obcí se hlásila většina politických stran a jeho schválení se zdálo formalitou. Samozřejmě je mojí chybou, že jsem podcenil odolnost českých politiků vůči čemukoliv, co by nedej bože zprůhlednilo nakládání s veřejnými prostředky.

Ostatní státy tak schopné politiky nemají, takže na Slovensku již povinné zveřejňování smluv měst a obcí funguje několik let a výsledky prohledání registrů smluv na slovenském webu naznačují, že sice města přistupují k zveřejňování různým způsobem, ale účel zákona je bezpochyby plněn.

V českém prostředí však vládne bohyně Yindy pevnou rukou a tak lze očekávat, že si na povinné zveřejňování smluv ještě nějaký pátek počkáme. Rád bych se mýlil, ale očekávám, že bude zákon ve sněmovně vylepšen natolik, že bude nakonec jedno, jestli bude přijat nebo ne, protože bude zcela bezzubý.

To však neznamená, že by to ve Slaném nemohlo být jiné. Nebyli bychom ostatně první, kteří k takovému opatření přistoupili. V současné době je již zprovozněn centrální registr smluv, a některé obce a města jej plně využívají.

Založit si vlastní rejstřík na tomto portále je jednoduché: http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/ogd/x-ogd-howto.html a i částečná automatizace celého procesu by nebyla složitá.Nové dokumenty se mohou přidávat přes formát XML, kterým se zabývám již 17 let a na ČVUT o něm i přednáším, takže pokud se město skutečně rozhodne přistoupit k zveřejňování smluv, tak "přítele na telefonu" (i když v mém případě raději na e-mailu) snadno najde.

Je na zvážení, zda by nebylo vhodné stanovit nějakou hranici, pod jejíž hodnotou by se smlouvy zveřejňovat nemusely, aby se snížila administrativní zátěž pro pracovníky městského úřadu. Na druhé straně některé obce zveřejňují veškeré smlouvy a podle vyjádření jejich představitelů to žádná významná zátěž není. Není totiž nutné zveřejňovat finální podepsanou smlouvu, kterou by bylo nutné skenovat, ale plně by postačilo zveřejnit verzi elektronickou. Navíc bychom mohli požadovat od dodavatelů města, aby nám dokument ke zveřejnění ve vhodné podobě poskytovali sami.

Zveřejňování smluv bychom mohli nastartovat i postupně tak, že pro první rok nastavíme hranici pro zveřejnění např. na 50 000 Kč a po zaběhnutí systému můžeme tuto hranici postupně snižovat.

Na Slovensku tvrdí, že jim zveřejňování smluv  ušetřilo až 30% nákladů, ale i když budeme předpokládat, že již v dnešní době dodavatelé města Slaný poskytují své služby za skvělé ceny, přinese registr jednu velkou výhodu. Když občas zaslechnu rozhovory "místních znalců" při nákupech či v hospodách, mívám pocit, že v našem městě vládne 27 loupežníků, případně pohádkových 40, pokud k zastupitelům připočítám i významné zaměstnance městského úřadu. Mé názory na činnost zastupitelstva i úřadu bývají kritické, ale nedomnívám se, že bychom na tom byli zase tak zle. Samozřejmě nemohu vyloučit, že v některých zakázkách se neodrážejí osobní zájmy, ale myslím si nebo alespoň doufám, že takových případů není mnoho.

Pokud se bude moci každý přesvědčit jak smlouvy s dodavatelem či poskytovatelem služby skutečně vypadají, myslím, že ve městě ubude mnoho zlé krve. Samozřejmě ne každého se podaří přesvědčit a ne všichni si najdou čas na vyhledání smlouvy, kterou kritizují, ale veřejná osoba, kterou zastupitel či vrcholný úředník jsou, musí hold leccos vydržet.

V příštím článku se zaměřím na zveřejňování faktur a rozpočtu.

Miloslav Nič
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

čtvrtek 2. října 2014

Dětské skupiny jako alternativa nové mateřské školy

Před týdnem sněmovna přehlasovala pozměňovací návrhy senátu a přijala nový zákon o dětských skupinách. Předevčírem byl zákon doručen k podepsání a pokud jej prezident podepíše, vstoupí v platnost během října.

V tisku se hodně píše o vlivu nového zákona na lesní školky a další formy péče o děti, které budou novým zákonem negativně ovlivněny, nevím však o žádném zařízení ve Slaném, kterého by se změny dotkly, a proto se zaměřím jen na možnosti, které nový zákon nabízí.

Zákon se jmenuje o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zaujaly mne v něm následující body:
 • péče o dítě v dětské skupině se rozumí pravidelná péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní  docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena  na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 
 • poskytovatel péče může být vedle zaměstnavatele například i spolek (jehož založení je velmi snadné), který si dá péči o děti do svých stanov nebo obecně prospěšná společnost, která má péči v zakládací smlouvě.
 • poskytovat péči se může jen na základě oprávnění a tedy zápisem do evidence poskytovatelů péče
 • je třeba, aby poskytovatel péče měl vhodné prostory, které splňují hygienické a další předpisy dané zákonem
 • zákon vymezuje skupinu osob, které se mohou o děti starat, mohou to být lidé se vzděláním, které jim umožňuje pracovat jako všeobecné sestry, zdravotnické asistentky, ošetřovatelé, porodní  asistentky, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři, psychologové ve zdravotnictví, sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, učitelé mateřských škol, učitelé prvního stupně základní školy,  vychovatelé,  chůvy nebo lékaři.
 • poskytovat péči se může s úhradou i bez úhrady nákladů
 • zákon zdůrazňuje, že počet pečovatelů musí zohledňovat zdravotní stav dětí a počet dětí do dvou let, nicméně stanovuje, že skupina o 7 a více dětech musí mít alespoň dva pečovatele a pokud je v této skupině alespoň jedno dítě mladší 2 let, tak musí být pečovatelé tři. V žádném, případě nemůže počet dětí ve skupině přesáhnout číslo 24.
 • stravu mohou poskytovat i rodiče, pokud ji poskytovatel nenabízí, v každém případě je však třeba dodržovat zákonem vymezené hygienické vyhlášky
Domnívám se,  že by se ve Slaném našlo dostatek pečovatelů, schopných splnit kvalifikační podmínky, kteří by o takovou činnost měli zájem. Obávám se však, že je bude odrazovat vedle  nezbytného papírování spojené se zakládáním skupiny hlavně nedostupnost vhodných prostor.

Zde bych ale viděla možnost pro významnou pomoc města. Je veřejným tajemstvím, že řada městských objektů není využívána nebo je využívána jen částečně. Pokud by město vytipovalo vhodné prostory a v případě zájmu občanů pomohlo s jejich úpravou a zajištěním zákonných norem, tak by vznik několika dětských skupin zajistil chybějící péči o mladší děti a jak již jsem psala v předchozích článcích,  již nyní jsou naše mateřské školky schopné přijmout  všechny starší děti a v příštích letech se díky populačnímu poklesu ještě desítky nových míst uvolní.


Na závěr mi dovolte jednu poznámku. I když by se mi samozřejmě také líbilo, kdyby nám město i stát přinášely všemožné výhody až pod nos, je mi bohužel jasné, že za každého pečeného holuba, který přiletí do pusy, často přicházíme o několik krocanů, které je sice třeba oškubat, ale zato nasytí mnohem více.

Snažme se nalézt cestu, jak propojit aktivitu lidí tak, abychom si co nejvíce mohli zařídit sami. Úkol města vidím v tom, že bude vytvářet co nejlepší podmínky  pro naše aktivity a zajistí ty služby, které si zajistit nemůžeme.

Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva, abych sama nebo přes zástupce z naší kandidátky prosazovala věci, o kterých se sice nepíše na předních stránkách novin, ale které jsou pro život vlastně mnohem důležitější. Třeba i to, aby každá aktivní maminka či maminky, které se rozhodnou řešit své problémy vlastní aktivitou, našly ve svých snahách podporu a zastání.

Sylva Ničová
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO