pondělí 1. září 2014

Zasedání zastupitelstva pondělí 1. září 2014 (on-line zápis)

Zapsal: Miloslav Nič
 • 15:06 zasedání zahájeno, přítomno 19 zastupitelů, několik dalších přijde později.
 • Minuta ticha k uctění památky zesnulého čestného občana města p. Mouchy
 • podle p. Hložka nemá Knovíz (vyjádřením starostky) o pozemky, o kterých se jednalo minule zájem, prý to byla iniciativa města Slaný
 • Pojmenování ulice: návrh města na název Třešňová, Bartoníček namítá, že taková ulice může být všude, navrhuje pojmenovat ulici po dr. Mouchovi
 • Hrabanek: ulice příliš malá, Bartoníček: ale u nás se žádné významné ulice neobjevují, takže se bojím, ze než budou další, tak si počkáme
 • Návrh ulice dr.Mouchy - 8 pro, proti 2 (Hrabanek +1), ostatní zdrželi , neprošlo, Ulice Třešňová, pro 11, zdrželi ostatni, neprošlo
 • Navýšení příspěvku škole Komenského, zvýšení počtu prvních tříd, nutné vybavit novou: přijato, zvýšeno o 100 000
 • Výuka plavání příspěvek, stoupá počet prvnaku, ale stát příspěvky nezvyšuje, návrh podpořit z peněz města z výtěžku Terra Prosperita,
 • Bartoníček: plně podporuji, ale bylo by lepší, kdyby všechny školy města spolupracovali při vyjednávání, Hrabanek: je podepsané,
 • Bartoníček: ale my se o tom bavili už před 9 měsíci, takže teď je to bezpředmětné, škoda
 • Hrabanek: smluvní vztah VSH a plavecké školy Medúza, v budoucnu možné změnit (_Peška: co DPH, není lepší ponizit nájem, město DPH neplatí)
 • Nova (vedoucí finančního): já jsem proti, je to daňově problematické, je třeba pronajímat za ceny obvykle. Navrhovaná změna je napadnutelná daňovým úřadem.
 • Zastupitelstvo schválilo zvýšení podpory plavání a zahrnuti výtěžku 3 miliony plus do rezerv finančního odboru
 • Zastupitelstvo schvaluje memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování, Bartoníček: obnáší to nějaké finanční nároky?
 • Hrabanek: samé výhody, Bartoníček: ale tyto projekty na základě udržitelnosti, proto se ptám, jestli se nezavazujeme k nějakým závazkům
 • Hrabanek: ne, nezavazujeme, Bartoníček: je to memorandum obecné, nebo cíleně na Slany, Hrab.: zatím obecně, budeme studovat
 • Ve Slaném nyní 35 lidi co dluží déle než 3 měsíce městu za najemne
 • Projednáván návrh na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu. Mela sloužit 17 let, slouží 34. Ledová plocha je deformována, 10 cm rozdil
 • Projekt financne náročný, třeba vyměnit 2 m zeminy pod plochou, současné podloží už nereaguje. Náklad očekávaný 23 milionu
 • Možnost dotace se spoluúčasti 20 procent, příspěvek města 3.5 milionu
 • Problém: realizace v závěrečném režimu, hrozí, ze peníze nebudou nebo podpora snížena. V současnosti sice dotace schválena, ale bez penez
 • Abychom mohli čerpat, musíme začít jednat a stavět i s rizikem, ze peníze nakonec nebudou. Je třeba okamžitě zahájit výběrové řízení.
 • Peška: dotaz na Hrab.: slíbil jste zprávu o seznámení s hospodařením VSH, ale není nic. Hrab. Dostal jsem něco, ale jiného,
 • Klusáček VSH: dostupné v obchodním rejstříku, obrat 25 mil, dotace města je cca 12 a pul milionu pres různé cesty, náklad nejvíce mzdy,
 • Mzdy (8), teplo 4, elektřina 3, ... , Hrab. Žádá, aby p. Klusáček poslal výsledek hospodaření zastupitelům.
 • Peška: materiál chudý na technické údaje, pamatuji na dohady o rekonstrukci chladicích věží, rad bych specifikaci, co bude provedeno
 • Grohmann: čas: konec (mezní limit, 30.6 2015 včetně vyúčtování ( musí byt 60 dnu) tedy konec musí byt v dubnu. Zvládnutelné ale napjaté.
 • Poskytovatel má další půlroční rezervu, takže čeká s vyplacením, až bude hotovo. V projektu nezahrnuta rekonstrukce strojového parku
 • Peška: znamená zavřít stadion na zimu, jsem skeptik, ze plochu technicky lze zrealizovat za tak krátkou dobu. Jsou technologické termíny.
 • Bartonicek: musíme začít do měsíce, nevíme kolik dostaneme, ale akce už musí běžet, jinak nestihneme. Můžeme zarazit?
 • Grohmann: pokud dopadne výběrové řízení, tak před podpisem smlouvy (prosinec), ale ještě nebudeme vědět, jestli peníze máme.
 • Bartonicek: oprava velmi důležitá, ale z čeho vezmeme podíl obce, např. Jestli budeme platit např. 13 milionu, protože dotace nebude cela
 • Grohmann: musíme zafinancovat cele, až pak můžeme dostat prostředky, počítáme se stávajícím revolvingovym úvěrem.
 • Navrhujeme dat do rozpočtu města pro 2015, jako 3.5 milionu, pokud se dotace nedostane, potom třeba rozpočet zmenit
 • Dobner: jak jsou zajištěny smlouvy s družstvy, které již maji predsmlovany stadion. Co si počnou?
 • Klusák: hraje jen Slany a Zlonice, Kladno už asi pryč. Peška: v usnesení zakotvit, ze o finální realizaci rozhodne další zastupitelstvo
 • Herman: dotaz na sankce v případě, že město od vyhlášení soutěže odstoupí, a co když se nějaký soutěžitel odvolá.
 • Grohmann: pokud se nějaký soutěžitel odvolá, projekt určitě skončí, a výběrové řízení se zruší. Sankce: z důvodu ztráty podpory bez sankci
 • Pokud ale podepíšeme smlouvu a pak peníze nebudou, tak musíme zaplatit z vlastních zdrojů celou stavbu.
 • Heřman: máme sankce ve smlouvách s pronajimateli? Klusák: smlouvu jen Slany, jde o dva měsíce, čtyři domácí zápasy, Risuty az když je treba
 • Klusák: lhůta na oznámení měsíc, Matoušek: nelíbí se mi navržené usnesení, Grohmann: to neplatí, platí nové, které je v dodatku
 • Doupovec: jak je to se strukturou nákladů? Grohmann: 23 milionu je vše i DPH, očekávám , že bude nižší, protože stavební prace řízení stlačí
 • Hlasování: všichni pro pokračovat v dotaci s tím, ze definitivní rozhodnuti učiní az prosincové zasedání zastupitelstva
 • Začínají Blahotice čistírna, uvádí Grohmann: po rekapitulaci, měli jsme registrační list k dotaci, platil do 22. kvetna
 • Žádali jsme prodloužení registračního listu o půl roku. Nove podmínky ministerstva, rizikové projekty(čas, provozní smlouva) prodloužení
 • Jen do konce srpna, ne déle. Jednali jsme s náměstkem, ministerstvo udělalo selekci projektu. Ty s koncem v srpnu ještě ne zcela ztracené.
 • Dostali jsme se do režimu závěrečných výzev, již není dotace garantována, ale stále je možná.
 • Sikola a partneři posouzení: dodatek c.2 je jednoznačně neplatný, protože neschválila rada ani zastupitelstvo
 • Dodatky poslední jsou ale v rámci platnosti nového občanského zákoníku, takže jako projev vůle plati
 • Ale druha strana může kdykoliv zpochybnit předchozí dodatky, a pak nemůže byt dotace vyplacena. Takže riziko.
 • Posudek 2: veřejná podpora, pokud vyplatime kompenzaci Veolii za předčasné ukončení smlouvy, a to bude uznáno podporou, princem o dotaci
 • Posudek konstatuje, ze takove vyplacení bude veřejnou podporou. Veolie tvrdí, ze nebude, protože to někde jinde už absolvovali.
 • Podle nich to není podpora, protože to je nárok vyplývající z dodatku 2. Ten je ale absolutně neplatný, takže velmi komplikované.
 • Doporučení právníků: soudní spor s veolii o vypovězení smlouvy bude trvat radu let , s dotaci to nepomůže, právně si se smlouvou neporadime
 • Stanovisko nezávislého oponenta pro nejekonomičtější provedení rekonstrukce Blahotic. Mel velmi malo času a provozovatel nedal moc údajů.
 • Jeho odhad celkových nákladů rekonstrukce 100 milionu, první etapa, která umožní částečně zvýšit výkon cisticky odhad 30 milionů.
 • I tato etapa připravuje na zvýšení na finální plánovanou kapacitu.
 • Minimalistická varianta půjde zvládnout s menším úvěrem. Ale stále problém s provozní smlouvou.
 • Peška: vy jste mne rozesmal: nejdřív nám vysvětlite, jak je vše špatně a jak to nejde, a pak doporučíte pokračovat? Riziko za 100 miliónů?
 • Matoušek: už jsme o pokračování dotace několikrát hlasovali a jsme od toho dal a dal. Jak dlouho ted bude trvat nova zadávací dokumentace?
 • Grohmann: do konce září, a výběrové řizeni? Dva mesice
 • Matoušek, něco podobného jsme absolvovali před rokem, uplynulo 9 mesicu, a porad jsme ve stejném stadiu jako tehdy? Už jsem velmi skeptický.
 • Grohmann: vstoupilo mnoho dalších faktoru, Bartonicek: usnesení vůbec nesouhlasí s předchozím materiálem,
 • Z materiálu jasně ctu, bude to veřejná podpora, a pokud to bude veřejná podpora, nedostaneme dotaci.
 • O čem chceme jednat s veolii, abychom stihli termín? Grohmann: jediná možnost je vyjednat ukončení smlouvy bez kompenzace.
 • Ale i když s tím veolie bude souhlasit, stejně to nevyřeší problém s neplatnosti dodatku 2 smlouvy s veolii.
 • Bartonicek: nesouhlasí mi ani vydaje; nezávislý oponent tvrdí jiné náklady, Grohmann: zapracoval jsem i názory provozovatele.
 • Grohmann: nevíme, kolik ekvivalentních obyvatel vlastně čistička čistí, je počítáno z odpadu čističky.
 • Takže podle natoku jakoby stacime, ale z provozu je jasné, že současná kapacita nestačí.
 • Bartonicek: když se připojí nove domy Háje a pripadne u Billy, bude stačit etapa rekonstrukce v první etapě?
 • Grohmann: Háje snad ano, az Billa tak ne, takže snad po ukončení všech etap. Takže se nakonec dostaneme k původní částce pres sto milionu.
 • Bartonicek: směřujme k tomu, jak budeme za vlastní čističku rekonstruovat. Dotace by už byl zázrak, ale budu tedy věřit, ze šance je.
 • Bartonicek: ale směřujme k realitě, budeme s vysokou pravděpodobnosti platit ze svého, a budoucich zdrojů ve městě není mnoho
 • Hrabanek: souhlasim v podstatě s Bartonickem, dotační titul složitý, smlouvy s veolii nejsou ideální, připravujme se i na samofinancovani
 • Heřman: s čím zásadním chcete přijít na Veolii, aby ustoupila a nechtěla kompenzaci, Hrabanek: souhlasí se vším ale vlastne neodpovídá
 • Pokouším se z odpovědi sumarizovat alespoň nějakou podstatu ale v jeho případě se mi to moc nedaří
 • Heřman: podle mne je čas nemožný, pane Grohmanne, lze to stihnout podle vas, ano nebo ne: grohman;: muselo by byt vše naprosto idealni
 • Peška: čistička bude ještě větší problém než parkovací dům, čte z programu ODS, ze peníze už získali
 • Před několika lety ve Slánské radnici vyšlo, ze existuji pomluvy, ze na čističku nemáme dotaci, a to je lez. Dotace samozřejmě bude.
 • Nevěřím, ze jednáním 14 dnu před volbami veolie ozeli 16 milionu. Dokud nenarovname právní vztahy, nemá cenu o dotaci uvažovat.
 • Berkovec: mluvil jsem s ministrem životního prostředí, ten předal náměstkum, existuje příslib, ze nějaká šance bude za rok
 • Na ministerstvu nikdo neví, kolik bude peněz, je tady přes 200 projektu, které neprošli v současném kole.
 • Hrabanek: nezastirame, problematika složitá,vše komplexní, kroky proč a kdy, nedaří se dotáhnout, souhlasim s Peškou, souhlasim s Berkovcem
 • Kolik peněz přijde z ministerstva důležité, nevědí, pokračujme v přípravách v rámci boje o další dotaci
 • Hrabanek: od Veolie můžeme požadovat zvýšený najem, současný nájem jsou 4 miliony
 • Bartonicek: chce materiál, jak v horizontu 20 let ma čistička fungovat, at za par let nezjistíme, ze musíme znovu prestavovat
 • Bartonicek: zvažuje možnou revokaci schválených 100000 na právní služby Hrabanek: zatím jsem to čerpání pozastavil, nyní nepotrebuju
 • Hložek: studie nemá smysl, vše je cucani z prstu,.. [pozn. Hložek opravdu není inženýr a nechápe, co a jak takové studie přinášejí]
 • Bartonicek: nechci žádnou futurologii, ale to, na jakou kapacitu budeme stavět a na jak dlouho vydrží, Hrabanek potřebnost chápe, Hlozek ne
 • Peška: bude ještě zastupitelstvo? Hrabanek: ano, minimálně jedno, i kvůli parkovacimu domu
 • Hlozek: pořád nic nechápe,
 • Hrabanek: přiklání se k Bartonickovi, je třeba myslet výhledově, minimalistická varianta může být riziková, měli bychom vědět, jak dál
 • Grohmann: není možné v tuto chvíli nastavit novy právní vztah s veolii o pronájmu, dokud nebudeme mít novy vztah, nemáme šanci na dotaci
 • Peška: jak naznačoval p. Zlamal, je tady jednak podpora, jednak jednání o ukončení nájemního vztahu.
 • Hrabanek souhlasí, ze bez ukončení najemniho vztahu není šance na dotaci.
 • Peška: chce ukončit smluvní vztah s veolii, podle původní smlouvy, bez neplatných dodatku, máme právo na roční výpovědní lhutu
 • Je třeba se připravit na převzetí čističky, měli bychom vědět, kdy Veolie skončí
 • Peška navrhuje konec smlouvy na pololetí 2016. Hrabanek, co když dostaneme dotaci? Pak musíme skončit dřív.
 • Grohmann: po rekonstrukci by bylo ideální, aby se spouštění účastnil provozovatel, ale není to podmínkou.
 • Richtr: z právního vztahu vyplývají rizika, proto je nutné ukončení současného vztahu. Je jasné, že vztah s veolii musíme ukončit.
 • Probíhá diskuse nad usnesením. Přijato usnesení ukládající jednání s veolii, ukončení smlouvy,
 • Diskuse: rada zastupitelů zažádala o zrušení výběrového řízení na právní služby(1.9 milionu, tedy jako malý rozsah)
 • Hrabanek: snaha o sjednoceni právních služeb, vypsáno v červenci, přihlásilo se kromě 4 oslovených řada dalších kanceláři
 • vyzval jsem později zastupitele, ať nominují své zástupce. Ale jsou tady politické důvody, tak zakázku zrusme.
 • Hrabanek: respektují vůli zastupitelů, nesouhlasím, ale respektuji.
 • Bartonicek na Hlozka: kdy bude komise oceňujíci významné občany 28. října, Hložek: zatím nesvoláno, čekáme na odezvy občanů.
 • Bartonicek: místa na parkování před poliklinikou, byli tam dvě místa pro invalidy, teď rada schválila sedm, zbylo jedno pro ostatní občany
 • Černický: dopravní komise, . na návrh policie, byl jsem se přesvědčit, většina lidi s parkovací průkazem.
 • Bartonicek: pro starého člověka bez průkazu zbývá v poliklinice jediné misto
 • Černický: na invalidech nesmí stát vůbec, na místech pro sanitky max. 3 minuty
 • Bartonicek: rekonstrukce Atria v muzeu, byl jsem překvapen, je tam úprava pro spolek přátel žehu, ale ne to, co jsme schvalili
 • Není vhodné pro koncerty, představeni, pro život.
 • Hložek souhlasí, atrium není vhodné pro kulturní využití, bude třeba předělat, az skonči vyuzitelnost
 • Poznámka zapisovatele: takže jsme opět získali dotační peníze, přidali pár vlastních milionů, a máme něco , co jsme nechtěli
 • Hlozek: není to nezvratné, pak to zase přestavíme, až to půjde.
 • Heřman: výběrové řízení na právní kancelář?, nepochopil jsem, zda jste ho tedy zrušil? Nebo ho zruší rada?
 • Vašek: já bych ho nerušil, Hrabanek: očekávám, že ho příští rada zruší. Mně dopis bohatě stačí.
 • Matoušek: modernizace gynekologického oddělení, již loni melo byt ukončeno výběrové řízení a zahájeny prace
 • Hrabanek: vše to souviselo s jinými prioritnimi akcemi, s úvěry, a tak jsme to odložili, ted děláme muzeum, zateplení školy,
 • Matoušek: my ale schvalovali souběžně, tehdy jsme věděli o ostatních projektech, měli peníze, proc se tedy nic nedela
 • Rok zpoždění, a pořád se vůbec nic neděje.
 • Berkovec: posudek k parkovacimu domu od doc. Bezdeka a jeho týmu vypracován a předán zastupitelum
 • Peška: našel jsem vas rozhovor v novinách, tam tvrdite, ze se pokuta bude platit z rozpočtu mesta
 • Hrabanek: to jsem neřekl, to není pravda
 • Hrabanek: já ani rada jsme žádné stanovisko k pokutě nezaujali, odvolali jsme se, uvidime
 • Heřman: připomínám, ze zřizovatel nemocnice je město, neslo by nejlépe zítra se sejít a zjednat nápravu?
 • Vše se stále odkládá, pokud se bude přestavovat v zimě, tak to bude těžké, v porodnici nejde vetrat
 • Neustále odkládání terminu narušuje provoz porodnice.
 • Hložek: zve na setkání s válečnými veterány v pátek, a příští týden na vystoupení kapely zrní
 • Konec: 7:05
 • Bartonicek: omlouvá se, ale chce vědět, co se 7 místy v poliklinice pro invalidy. Dusak doporučuje odložit na příští zasedání.
 • Dotaz na Hlozka jako člena dopravní komise: proč tak bylo rozhodnuto. Hlozek: vysvetluje , ze si matně vzpomíná, na návrh místní policie
 • Není to nic proti ničemu, sice se mi systém nelíbil, ale necháme to žít půl roku. Odstranění značení bude drahé
 • 7:11 novy konec:)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného