čtvrtek 25. září 2014

Tříleté a mladší děti ve Slaném

V minulé díle jsem psala o kapacitách mateřských školek ve Slaném a okolí, dnes se zaměřím na problémy s tříletými a mladšími dětmi. Jak již jsem zmínila v předchozím článku, tak se podle dostupných informací dostaly letos do školky všechny děti, které dovršily k 31. srpnu věku tří let a tedy mají ze zákona nárok na přijetí do MŠ.

Stále je ale dosti maminek, které potřebují umístit dítě do školky během školního
roku. Nedělejme si však iluze, že před babyboomem bylo snadné sehnat školku pro dítě narozené v druhém školním pololetí.

Prodloužení maximální doby trvání rodičovské dovolené na 4 roky (se souhlasem zaměstnavatele a s nižšími měsíčními příspěvky) některým rodičům pomohlo, stále ale některé maminky musely řešit, kdo jim těch několik měsíců dítě pohlídá.


Podle demografické křivky se počty narozených dětí v České republice snižují a do chvíle, než by se postavila případná nová školka, tak bude počet potřebných dětí obdobný jako v roce 2006. Tehdy byla kapacita míst ve školkách kolem 390 dětí. Nyní mají slánské maminky k dispozici 501 míst a k tomu ještě firemní školku LINETKA o kapacitě 41 míst pro děti.

Lze tedy očekávat, že pokud se podaří udržet stávající kapacita mateřských školek, za několik let by se měla situace rodičů  tříletých a mladších dětí, kteří potřebují nastoupit do práce, významně zlepšit.

Případná nová školka se nepostaví za několik týdnů, takže v době, kdy bude stát, již odezní hlavní vlna současných problémů a nepomůže rodičům, kteří řeší palčivý problém již dnes. Navíc výstavba nové školky a její další provoz vyžaduje nemalé peníze, které by byly podle mého názoru lépe využity při zvelebování již existujících zařízení.

Nabízí se však nová možnost, jak pomoci rodičům s mladšími dětmi, tedy podpora zakládání dětských skupin, o kterých se v současnosti hodně píše v celostátním tisku a občas hovoří i v televizi. Dětským skupinám se budu věnovat v posledním díle mého miniseriálu.

Sylva Ničová
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

---
Poznámka editora: Byla mi položena otázka, jak může manželka doložit, že skutečně nejmladších dětí ubývá. Vedle svých bohatých osobních zkušeností vycházela i z podkladů, které jsem ji našel já, tedy  oficiálních statistik Českého statistického úřadu o živě narozených dětech: 

í:
2009: 118 348
2010: 117 153
2011: 108 673
2012: 108 576

2013: 106 751

Nejnovější předběžná čísla hovoří o 53 100 narozených dětech za první polovinu roku 2014.

Slaný nemá žádný specifický důvod, proč by se v našem regionu měl trend  porodnosti výrazně lišit od celostátního vývoje.

Miloslav Nič Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného