pátek 26. září 2014

Předvolební úvaha třetí – ty naše kandidátky

Zatímco v minulém období byla investiční akcí, která nejvíce zatížila rozpočet města, výstavba automatického parkovacího domu, ve volebním období, které je před námi, tuto roli zatím plní nová sportovní hala a nová mateřská školka, které jsou obsaženy v programech dvou kandidujících subjektů, jejichž zástupci se začátkem září překvapivě sešli k předvolebním rozhovorům v pivovaru Antoš.

Jestli na nás čekají ještě další podobné projekty, to zatím nelze s určitostí potvrdit, neboť volební programy některých subjektů jsou ještě stále pečlivě střeženým tajemstvím. Jestli je důvodem myšlenkové neukotvení jejich tvůrců, nebo kalkul, že důležitější než průměrný program je kandidátka z dostatečně známých jedinců zvučných profesí a koníčků, je otázkou. Volby  - a volby komunální především – by měly být střetem idejí a různosti programů. Jestli však programy chybí, pak nastupuje místo pro pouhá hesla a přísliby.

Není-li dosud možné srovnávat programy, je možné srovnávat kandidátky. Jejich lídrům byla věnována část jedné z předchozích úvah, nyní přichází chvíle těch ostatních. Ve Slaném je na výběr 11 seskupení a celkem 269 kandidátů, z nichž může uspět jen jedna desetina, protože počet zastupitelů je stanoven na 27. Některé kandidátky se objevují při každých volbách, jiné letos poprvé. Stejné je to i se jmény, které jsou na nich.

I u těch „zavedenějších“ kandidátních listin je zřejmé, že dochází k výrazné obměně. Je to vidět, porovnáváme-li kandidátky z roku 2010 s těmi letošními:

  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce ČSSD v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 14 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce Úsvit přímé demokracie
  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce KSČM v roce 2010 se na té letošní, pod názvem Naše město, objevuje znovu jen 8 osob. 
  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce ODS v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 11 osob. Další 3 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce Občané města Slaného, jedna osoba je na kandidátce Volba pro Slaný.  
  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  Sdružení NK a KDU-ČSL v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 15 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce ANO 2011, jedna osoba je na kandidátce ODS.
  • Ze 25 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Strana Práv Občanů Zemanovci v roce 2010, se na té letošní, pod názvem Naše město, objevuje znovu jen 9 osob. Jedna osoba, která zde kandidovala v roce 2010, je nyní na kandidátce ČSSD, jedna osoba je na kandidátce Občané města Slaného.    
  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  TOP 09 a SNK Volba pro Slaný v roce 2010, se na letošní kandidátce TOP 09  objevuje znovu jen 5 osob, na letošní kandidátce  Volba pro Slaný se objevuje znovu jen 7 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce ANO 2011, jedna osoba je na kandidátce ODS, jedna na kandidátce Strany svobodných občanů.
  • Ze 26 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Unie pro sport a zdraví v roce 2010, se na té letošní objevuje znovu jen 14 osob. Jedna osoba, která zde kandidovala v roce 2010, je nyní na kandidátce Naše město, jedna osoba je na kandidátce Volba pro Slaný.  
  • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  Věci veřejné v roce 2010, je jedna osoba nyní na kandidátce Volba pro Slaný,  jedna osoba je na kandidátce Občané města Slaného a jedna osoba na kandidátce ANO 2011.
  • Ze 2 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Volte Pr. Blok www.cibulka.net v roce 2010, nikdo v těchto volbách nekandiduje.

Co můžeme tedy z tohoto přehledu zjistit. Za prvé, že ani jedna letošní kandidátka neobsahuje výhradně nové tváře. Ostatně, i kdyby obsahovala, nic to o kvalitě takové kandidátky nevypovídá. Druhou informací je, že i strany, které v posledních volbách neuspěly (Věci veřejné a Strana Práv Občanů Zemanovci) dokázaly po 4 letech znovu postavit 14 ze svých tehdejších 52 kandidátů, a to do celkem pěti letošních kandidátek. Třetí skutečností je, že z osob, které kandidovaly v roce 2010 a kandidují znovu i letos, pochází největší počet z kandidátek Sdružení NK a KDU-ČSL (19 osob), TOP 09 a SNK Volba pro Slaný (16 osob), ČSSD (16 osob) a ODS (15 osob).

Čtvrtá informace říká, že z letošních kandidátek obsahuje největší počet těch, kteří kandidovali již v roce 2010 a letos opětovně, kandidátka Naše město (17 osob), Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK (15 osob), ČSSD (15 osob), Unie pro sport a zdraví (14 osob) a ODS (13 osob).

Poslední informací je, že minimálně 20 kandidátů letošních voleb kandiduje za jiný subjekt, než v minulých komunálních volbách. Kdybychom započítali i komunální volby z roku 2006 (nemluvě o parlamentních a krajských), dostali bychom se na číslo ještě vyšší, neboť někteří letošní kandidáti, kteří v minulých volbách nebyli na žádné kandidátce, v roce 2006 kandidovali za zcela jiné subjekty než letos.

Je tedy zcela zbytečné mluvit o tom, kdo je či není tzv. přeběhlík (ostatně termín přeběhlík se v politice používá pro ty kandidáty, kteří jsou zvoleni za jeden subjekt a pak hlasují soustavně s jiným subjektem).

Důležité by mělo být hodnocení jednotlivých kandidátních listin podle toho, zda slibují reálný program a jednotlivé kandidáty by bylo potřebné vnímat podle toho, co za nimi je vidět, a ne jen slyšet. Biblické "podle skutků jejich poznáte je" totiž platí před volbami více, než kdy jindy.

Pavel Bartoníček
č.3 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného