pondělí 15. září 2014

Kandidovat znamená přijmout zodpovědnost

Politika je záležitostí svědomí


Martin Matoušek

č.1 kandidátní listiny 

OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

Sdružení nezávislých kandidátů 

politického hnutí 
Starostové a nezávislí ( STAN )

Působit v komunální politice pro mě znamená především umět se rozhodovat. V minulých komunálních volbách jsem se do zastupitelstva obce Slaný dostal v roce 2012 po odchodu pana radního Zbyňka Frolíka z funkce. Kandidoval jsem za ODS. Ke konci roku 2012 jsem však z této strany vystoupil. Nemohl jsem se srovnat s direktivním řízením místní ODS, cítil jsem nutnost hlasovat dle vlastního svědomí a přesvědčení. Tou dobou jsem začal zvažovat sestavování vlastního uskupení do voleb v roce 2014.

Souhrou náhod jsem se seznámil s lidmi, kteří mi byli názorově velice blízcí a během krátké doby jsme založili občanské sdružení OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO. I když část členů odešla a sestavila jinou kandidátku, sdílíme na řadu záležitostí podobné pohledy a spolupracujeme.

Jako občanské sdružení bychom vstup do komunální politiky měli velice komplikovaný. Proto kolega Ing. Miloslav Nič, Ph.D., dvojka na naší kandidátce, založil místní organizaci příznivců hnutí Starostové a nezávislí – STAN. Pod křídla tohoto politického hnutí se schovalo i naše sdružení.

Dobře pracovat znamená skládat účty

Desátým rokem podnikám. Jsem jednatelem společnosti Vino bohemia s.r.o. a majitelem obchodu eMsport. Moje aktivity jsou úspěšné a přinesly mi důležitý vklad - naučil jsem se vážit si peněz. Zvažuji každou investici a jsem nucen vše počítat a chovat se hospodárně.

Tyto zkušenosti se projevují i v mé odpovědnosti politické - jsem často zdrženlivý k rozhodnutím bez patřičných podkladů. Překotné schvalování projektů vede k neplnění závazných termínů a k ohrožení již přislíbených dotací. Ve Slaném jsou těmi nejvíce viditelnými modernizace ČOV a rekonstrukce porodnice ve Slánské nemocnici. Obě prioritní akce se dostaly do stavu, kdy jen s velkým štěstím budeme moci dotace čerpat. To mne v posledních měsících velice znepokojuje!

Naprosto nepochopitelná je pro mne nečinnost na druhé z uváděných akcí. Za uplynulý rok a půl po schválení harmonogramů prací zastupitelstvem města v březnu 2013 se ve věci rekonstrukce slánské porodnice neudělalo vůbec nic! A to je tato část nemocnice ve stavu, který lze jen hodně shovívavě nazvat nepěkným.

Prosazuji město pro příjemný život

Jako vášnivý cyklista amatér závidím okolním městům a obcím byť krátké a lokální cyklostezky. Slaný nemá ani metr cyklostezky, koridoru, vyhrazeného pruhu. Stáváme se raritou. Chtěl bych investovat energii a čas do vytvoření systému bezpečného pohybu nejen cyklistů po celém městě.

Jako bohužel jediný ze zastupitelů jsem hlasoval proti výstavbě Tesca vedle centra našeho královského města. Pro mne naprosto nepochopitelné rozhodnutí! Již nyní po 17.00 hod. zejí ulice v centru Slaného prázdnotou. Tímto rozhodnutím se i zbytky života na Londě a náměstí přesunou do nákupních center.

Stop neprůhlednému hospodaření – informovat vás je mou prioritou

Samozřejmostí ve vedení města by mělo být zveřejňování smluv, faktur a dalších důležitých dokumentů města Slaný na internetu. Budu se zasazovat o to, aby tento způsob informování občanů byl v našem městě důsledně dodržen. Předejde se tak spekulacím a konspiračním teoriím.

Pečujme o Slaný společně

Slaný je krásné a perspektivní město. Žiji v něm již 38 let a jsem tu rád. Já i má rodina zde máme hodně kamarádů a známých. Mám tu i svoji práci a plány do budoucna. Proto mi není budoucnost Slaného lhostejná, proto i kandiduji v těchto volbách. Se sdružením OMS-STAN nabízíme vizi, pro kterou je v každém bodě město Slaný důležité. Věřím, že i Vám, našim spoluobčanům, záleží na budoucnosti našeho města. Věřím, že k volbám přijdete.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného