úterý 30. září 2014

Hazardní počty: 15 003/117 = 128

Kdyby někdo nevěděl, tak první číslo je počet obyvatel města Slaný, další číslo je počet hracích automatů umístěných ve Slaném a třetí číslo je počet obyvatel na jeden hrací automat.

Do městské kasy přinesla tato zařízení k 31. srpnu 2014 na poplatcích 4.529.842,- Kč. Lehkým odhadem se dá vyvodit, že slánští obyvatelé naházeli od začátku roku do automatů více jak dvacet miliónů korun.

Jen nejapný idealista by předpokládal:
 • že všechny peníze byly řádně vydělány a zdaněny
 • že lidé, kteří je tam prohrají, jsou tak bohatí a ztrátu několika tisíc korun za večer ve svých rozpočtech nijak nepocítí
 • že ani jedna koruna spálená v hracím automatu nepocházela z dávek od státu a tudíž z práce jiných lidí.

Při představě, že ve Slaném nejsou hrací automaty, a proto na nich nikdo neprohrává, mě napadá:
 • O kolik by bylo více spokojených domácností, rodinných dovolených a uhrazených alimentů?
 • Jak by se snížila kriminalita?
 • Co bychom tím ztratili?
První dvě otázky nechávám bez odpovědi. Snad ukáže čas.

Na poslední otázku je celkem jasná odpověď. Ztratili bychom příjem zhruba osm miliónů do městského rozpočtu. A z toho vzniká další otázka.

Dokážeme tyto problémové peníze v rozpočtu města oželet?

Měli bychom!

Martin Doupovec
č.4 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

pondělí 29. září 2014

Ani ve Slaném s poštovními holuby nevystačíme

Měl jsem to štěstí, že jsem studoval na správných školách ve správnou chvíli, a tak jsem se se sítí WWW, dnešním webem, seznámil jako s dvouletým batoletem a s jeho prvními obrázky v prohlížeči Mosaic v  šestinedělí.

Možnosti webu mne od počátku uhranuly, tehdy by mne ale nenapadlo, že se do konce tisíciletí přeměním ze zapáleného (občas doslova) chemika, trávícího v laboratoři i 100 hodin týdně, ve specialistu na vývoj internetových aplikací.

Bohužel, v našem městě nemám pocit, že bychom využívali moderní komunikační techniku tak účelně, jako činí řada obcí v České republice, a domnívám se, že přišel čas tento stav změnit.

Myslím, že si mohu bez uzardění přisvojit část zásluh za to, že se poskytování srozumitelných informací o chodu města stalo jedním ze čtyřech priorit volebního programu Občanů města Slaného / STAN, ale popravdě řečeno, s žádnými velkými problémy jsem se při přesvědčování spolukandidátů neshledal.

Stejně jako jsem našel širokou názorovou shodu na naší kandidátce, tak se podle zveřejněných programů zdá, že hledání shody po volbách bude alespoň v této oblasti jednoduché.  Tedy doufejme. Necelé 2 týdny před volbami ještě stále některá seskupení nezveřejnila na internetu svůj program či bližší informace  o kandidátech, takže jistá skepse o jejich skutečném pochopení významu informování spoluobčanů  je na místě.

Před deseti dny jsem publikoval seznam odkazů  na stránky všech kandidujících seskupení ve Slaném, takže každý se může přesvědčit, jak zodpovědně strany k této, v dnešní době nezbytné součásti volební kampaně, přistupují.

V průběhu tohoto týdne vám na stránkách OMS představím některé možnosti, které moderní doba přináší, a pokusím se nabídnout cestu, která umožní  zlepšit informovanost spoluobčanů aniž výrazně zatíží městský rozpočet.

Jelikož jsem dlouholetý aktivní příznivec světa otevřených dat, vyzývám všechny kandidující subjekty, aby si z následujících článků "vypůjčily" cokoliv, co jim přijde podnětné a zajímavé, a slibuji, že bez ohledu na dosažené volební výsledky OMS/STANu pomůžu každému, kdo bude usilovat o skutečnou informační otevřenost.

V příštím článku se budu věnovat možnostem zveřejňování smluv, faktur a vývoje rozpočtu, v tom dalším se zaměřím na informování občanů o událostech, které se jich přímo dotýkají, včetně informací o odstávkách elektrického proudu. :)

Miloslav Nič
č.2 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHOpátek 26. září 2014

Předvolební úvaha třetí – ty naše kandidátky

Zatímco v minulém období byla investiční akcí, která nejvíce zatížila rozpočet města, výstavba automatického parkovacího domu, ve volebním období, které je před námi, tuto roli zatím plní nová sportovní hala a nová mateřská školka, které jsou obsaženy v programech dvou kandidujících subjektů, jejichž zástupci se začátkem září překvapivě sešli k předvolebním rozhovorům v pivovaru Antoš.

Jestli na nás čekají ještě další podobné projekty, to zatím nelze s určitostí potvrdit, neboť volební programy některých subjektů jsou ještě stále pečlivě střeženým tajemstvím. Jestli je důvodem myšlenkové neukotvení jejich tvůrců, nebo kalkul, že důležitější než průměrný program je kandidátka z dostatečně známých jedinců zvučných profesí a koníčků, je otázkou. Volby  - a volby komunální především – by měly být střetem idejí a různosti programů. Jestli však programy chybí, pak nastupuje místo pro pouhá hesla a přísliby.

Není-li dosud možné srovnávat programy, je možné srovnávat kandidátky. Jejich lídrům byla věnována část jedné z předchozích úvah, nyní přichází chvíle těch ostatních. Ve Slaném je na výběr 11 seskupení a celkem 269 kandidátů, z nichž může uspět jen jedna desetina, protože počet zastupitelů je stanoven na 27. Některé kandidátky se objevují při každých volbách, jiné letos poprvé. Stejné je to i se jmény, které jsou na nich.

I u těch „zavedenějších“ kandidátních listin je zřejmé, že dochází k výrazné obměně. Je to vidět, porovnáváme-li kandidátky z roku 2010 s těmi letošními:

 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce ČSSD v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 14 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce Úsvit přímé demokracie
 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce KSČM v roce 2010 se na té letošní, pod názvem Naše město, objevuje znovu jen 8 osob. 
 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce ODS v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 11 osob. Další 3 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce Občané města Slaného, jedna osoba je na kandidátce Volba pro Slaný.  
 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  Sdružení NK a KDU-ČSL v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 15 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce ANO 2011, jedna osoba je na kandidátce ODS.
 • Ze 25 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Strana Práv Občanů Zemanovci v roce 2010, se na té letošní, pod názvem Naše město, objevuje znovu jen 9 osob. Jedna osoba, která zde kandidovala v roce 2010, je nyní na kandidátce ČSSD, jedna osoba je na kandidátce Občané města Slaného.    
 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  TOP 09 a SNK Volba pro Slaný v roce 2010, se na letošní kandidátce TOP 09  objevuje znovu jen 5 osob, na letošní kandidátce  Volba pro Slaný se objevuje znovu jen 7 osob. Další 2 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce ANO 2011, jedna osoba je na kandidátce ODS, jedna na kandidátce Strany svobodných občanů.
 • Ze 26 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Unie pro sport a zdraví v roce 2010, se na té letošní objevuje znovu jen 14 osob. Jedna osoba, která zde kandidovala v roce 2010, je nyní na kandidátce Naše město, jedna osoba je na kandidátce Volba pro Slaný.  
 • Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce  Věci veřejné v roce 2010, je jedna osoba nyní na kandidátce Volba pro Slaný,  jedna osoba je na kandidátce Občané města Slaného a jedna osoba na kandidátce ANO 2011.
 • Ze 2 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce Volte Pr. Blok www.cibulka.net v roce 2010, nikdo v těchto volbách nekandiduje.

Co můžeme tedy z tohoto přehledu zjistit. Za prvé, že ani jedna letošní kandidátka neobsahuje výhradně nové tváře. Ostatně, i kdyby obsahovala, nic to o kvalitě takové kandidátky nevypovídá. Druhou informací je, že i strany, které v posledních volbách neuspěly (Věci veřejné a Strana Práv Občanů Zemanovci) dokázaly po 4 letech znovu postavit 14 ze svých tehdejších 52 kandidátů, a to do celkem pěti letošních kandidátek. Třetí skutečností je, že z osob, které kandidovaly v roce 2010 a kandidují znovu i letos, pochází největší počet z kandidátek Sdružení NK a KDU-ČSL (19 osob), TOP 09 a SNK Volba pro Slaný (16 osob), ČSSD (16 osob) a ODS (15 osob).

Čtvrtá informace říká, že z letošních kandidátek obsahuje největší počet těch, kteří kandidovali již v roce 2010 a letos opětovně, kandidátka Naše město (17 osob), Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK (15 osob), ČSSD (15 osob), Unie pro sport a zdraví (14 osob) a ODS (13 osob).

Poslední informací je, že minimálně 20 kandidátů letošních voleb kandiduje za jiný subjekt, než v minulých komunálních volbách. Kdybychom započítali i komunální volby z roku 2006 (nemluvě o parlamentních a krajských), dostali bychom se na číslo ještě vyšší, neboť někteří letošní kandidáti, kteří v minulých volbách nebyli na žádné kandidátce, v roce 2006 kandidovali za zcela jiné subjekty než letos.

Je tedy zcela zbytečné mluvit o tom, kdo je či není tzv. přeběhlík (ostatně termín přeběhlík se v politice používá pro ty kandidáty, kteří jsou zvoleni za jeden subjekt a pak hlasují soustavně s jiným subjektem).

Důležité by mělo být hodnocení jednotlivých kandidátních listin podle toho, zda slibují reálný program a jednotlivé kandidáty by bylo potřebné vnímat podle toho, co za nimi je vidět, a ne jen slyšet. Biblické "podle skutků jejich poznáte je" totiž platí před volbami více, než kdy jindy.

Pavel Bartoníček
č.3 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

čtvrtek 25. září 2014

Tříleté a mladší děti ve Slaném

V minulé díle jsem psala o kapacitách mateřských školek ve Slaném a okolí, dnes se zaměřím na problémy s tříletými a mladšími dětmi. Jak již jsem zmínila v předchozím článku, tak se podle dostupných informací dostaly letos do školky všechny děti, které dovršily k 31. srpnu věku tří let a tedy mají ze zákona nárok na přijetí do MŠ.

Stále je ale dosti maminek, které potřebují umístit dítě do školky během školního
roku. Nedělejme si však iluze, že před babyboomem bylo snadné sehnat školku pro dítě narozené v druhém školním pololetí.

Prodloužení maximální doby trvání rodičovské dovolené na 4 roky (se souhlasem zaměstnavatele a s nižšími měsíčními příspěvky) některým rodičům pomohlo, stále ale některé maminky musely řešit, kdo jim těch několik měsíců dítě pohlídá.


Podle demografické křivky se počty narozených dětí v České republice snižují a do chvíle, než by se postavila případná nová školka, tak bude počet potřebných dětí obdobný jako v roce 2006. Tehdy byla kapacita míst ve školkách kolem 390 dětí. Nyní mají slánské maminky k dispozici 501 míst a k tomu ještě firemní školku LINETKA o kapacitě 41 míst pro děti.

Lze tedy očekávat, že pokud se podaří udržet stávající kapacita mateřských školek, za několik let by se měla situace rodičů  tříletých a mladších dětí, kteří potřebují nastoupit do práce, významně zlepšit.

Případná nová školka se nepostaví za několik týdnů, takže v době, kdy bude stát, již odezní hlavní vlna současných problémů a nepomůže rodičům, kteří řeší palčivý problém již dnes. Navíc výstavba nové školky a její další provoz vyžaduje nemalé peníze, které by byly podle mého názoru lépe využity při zvelebování již existujících zařízení.

Nabízí se však nová možnost, jak pomoci rodičům s mladšími dětmi, tedy podpora zakládání dětských skupin, o kterých se v současnosti hodně píše v celostátním tisku a občas hovoří i v televizi. Dětským skupinám se budu věnovat v posledním díle mého miniseriálu.

Sylva Ničová
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

---
Poznámka editora: Byla mi položena otázka, jak může manželka doložit, že skutečně nejmladších dětí ubývá. Vedle svých bohatých osobních zkušeností vycházela i z podkladů, které jsem ji našel já, tedy  oficiálních statistik Českého statistického úřadu o živě narozených dětech: 

í:
2009: 118 348
2010: 117 153
2011: 108 673
2012: 108 576

2013: 106 751

Nejnovější předběžná čísla hovoří o 53 100 narozených dětech za první polovinu roku 2014.

Slaný nemá žádný specifický důvod, proč by se v našem regionu měl trend  porodnosti výrazně lišit od celostátního vývoje.

Miloslav Nič středa 24. září 2014

Předvolební úvaha druhá – doba vymknutá z kloubů

„Vymknuta ze svých kloubů doba šílí“, chtělo by se při procházce naším městem opakovat Hamletova slova. Jako kdyby bylo v předvolebním období povoleno vše, co povede k „vítězství“ některých politických subjektů, aniž by jejich představitelé či kandidáti vnímali etický aspekt některých skutků. Nebo jde některým subjektům skutečně jen o to, „dostat se na radnici“ stůj co stůj, a tomuto cíli je podřízeno vše a vše je povoleno?

Volební plakáty jsou vylepeny ve vrátnici městské nemocnice (což je obzvláště pikantní, neboť jde o majetek města), při vstupu do mateřské školky U Divadla, ale i před Obchodní akademií. Vnímaví Slaňáci objeví určitě i další místa, která by měla být podobné výzdoby ušetřena.

Stejně zvláštní je, když jeden ze subjektů, prezentující se jako „jediná pravicová strana“ polepuje volebními samolepkami sloupy veřejného osvětlení a tím vlastně poškozuje majetek města Slaný (což je o to pikantnější, že pravice je obecně vnímána jako ta politická síla, která naprosto respektuje majetek a jeho vlastnictví). [pozn. editora: v článku je vylepování samolepek připsáno nesprávnému seskupení, prosím, přečtěte si vyjádření autora pod článkem] Naposledy se k této „guerillové kampani“ uchylovala Strana zelených v předminulých parlamentních volbách, kdy se zde ve stylizaci do Che Guevary objevovali její někteří kandidáti, mezi nimiž byl i syn současného ministra Stropnického.

Volby -a to i ty komunální – by měly být střetem idejí a různosti programů. Programů, mezi kterými by si voliči měli vybírat. A měli by vědět, kdo je důvěryhodný a kdo jen slibuje. Slibuje vlastně cokoliv, co by mohlo nějakou zájmovou či profesní skupinu zaujmout, ale po volbách upadne před plněním svých slibů do podivné letargie.

I proto je překvapující, že necelé tři týdny před volbami stále některé volební subjekty své programy před veřejností tají. I tím jsou letošní komunální volby jedinečné.

„Vymknuta ze svých kloubů doba šílí: že jsem se zrodil abych napravil ji!“ Tato Hamletova slova si může v předvolebním období říkat každý, kdo se rozhoduje, koho volit. Protože volba v sobě obsahuje možnost výběru. Ve Slaném je na výběr 11 seskupení a celkem 269 kandidátů.

Pavel Bartoníček
č.3 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

--------
na FB se krátce po zveřejnění článku objevil následující komentář:

"Vážení, než bude publikovat zase nějaké bludy, tak si předně ověřte fakta. Strana svobodných občanů žádné samolepky na sloupy veřejného osvětlení ani nikam jinam nelepí, to je debilní guerillová kampaň konkurence z ANO. Využíváme pro umístění poutačů pouze sloupy veřejného osvětlení. Takže si to laskavě ve svém pamfletu opravte. Děkuji. J.Hůla"

Autorovi jsem napsal e-mail a požádal o vyjádření.
  Miloslav Nič
------
Odpověď autora:

Vážený pane Hůlo,

na základě jedné samolepky, kterou - kriticky přiznávám - mohl nalepit kdokoliv, jsem z guerillové kampaně nesprávně obvinil subjekt, prezentující se jako „jediná pravicová strana“, tedy kandidátku, které jste lídrem. A protože jedna vlašťovka jaro nedělá, musím konstatovat, že máte pravdu, že tím subjektem, který jsem měl jmenovat, je ANO 2011. Strana, která chce "vymetat Slaný", by tedy měla nejprve vymést vlastní nelegální výlep.
Přijměte moji omluvu pane Hůlo. Je mi líto, že jsem přišel o Váš hlas ve volbách, ale věřím, že ne o sympatie ;-).

S přátelským pozdravem

Pavel Bartoníček


úterý 23. září 2014

Mateřské školy ve Slaném

Mnoho let vedu  Baby klub Slaný a protože se před volbami mateřské školy a další zařízení pro děti dostaly do centra zájmu, rozhodla jsem se sepsat miniseriál o tom, jak péče o předškolní děti u nás ve městě funguje a jaké jsou možnosti jejich dalšího rozvoje

Ve Slaném nyní fungují 4 školky zřizované městem.

MŠ U DIVADLA
 • od září roku 2011 zvýšila svoji kapacitu z 112 dětí na 168 dětí
MŠ U PÁNKA
 • kapacita 82 dětí
MŠ U LABUTÍ
 • kapacita 128 dětí
MŠ NA DOLÍKÁCH
 • kapacita 123 dětí


Speciální školku MŠ BĚTUŠKA zřizuje kraj, má kapacitu 35 dětí a jako jediná přijímá děti ze širokého okolí.

MŠ LINETKA v Želevčicích je firemní školka, určená nejen pro zaměstnanace a má kapacitu 41 dětí

Z dalších školek v okolí mohu zmínit:

MŠ JEDOMĚLICE, která sváží i děti za Slaného a má kapacitu 46 dětí

MŠ HRDLÍV
 • kapacita 34 dětí
MŠ ZLONICE
 • kapacita 62 dětí
MŠ TUŘANY
 • kapacita 50 dětí
Ve Slaném máme také dvě soukromé školky, (Zahrada a Šťovíček) a nová soukromá školka bude zahajovat provoz ve Zlonicích .

Podle dostupných informací se letos dostaly  do školky všechny děti ze Slaného, které dovršily k 31. srpnu věku tří let a tedy mají ze zákona nárok na přijetí do MŠ.

Stále je ale dosti maminek, které potřebují umístit dítě do školky během školního
roku. O tomto problému se rozepíši v dalším díle.


Sylva Ničová
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

pondělí 22. září 2014

Jak jsem neudělal předvolební průzkum

Na FB profilu Slaný byl v pátek zveřejněn předvolební průzkum. Koukám na něj a nestačim se divit. Ty výsledky jsem již někde viděl.

Tenkrát to ještě nebyly výsledky průzkumu, ale odhady. Kdo to odhadoval? Drze jsem se zeptal v diskuzi pod článkem. Odpověď zněla: "Odborníci na slánskou komunální politiku!". Chyběl snad jen dovětek " Kdo jiný by takové věci mohl dělat, ty hňupe." Dovolil jsem si ještě rýpnout do odbornosti odborníka, který věští dva mandáty straně s nenaplněnou kandidátkou, a tím to skončilo.

Neuplynul ještě ani měsíc a máme tu opravdický průzkum. Takový, jako mívají ve velkých městech. Všech jedenáct kandidátek seřazených dle vylosovaného pořadí a dole ještě oddělení pro nerozhodnuté. Ptám se: "Jak a kdo to dělal?".
Odpověd žádná, tak jsem si to přeložil jako: "Trhni si nohou a važ si dobře odvedené práce!". Trochu mě mrzelo, že jsem nebyl poučen, a tak jsem se dal do vymýšlení. Jak to asi ti profíci dělají.

Ptát se kamarádů, koho budou volit mi přišlo příliš osobní. Telefonovat cizím lidem se stejnou otázkou? To by si oslovení mohli myslet, že je chci pozvat na předvolební hrncopárty. Tak zbývá blok, tužka a vyrazit do ulic.

Výsledek je vskutku zajímavý. Přes polovinu oslovených volí "Nemám čas" a nebo "Nezdržujte". Drobná skupinka dává hlas hnutí "Uhni!". Tuto odpověď jsem vzhledem ke své tělesné konstituci neočekával. Ale názor respondenta ctím.

Mrzí mě, že jsem nebyl tak dobrý jako můj kolega. Tomu se povedlo vytvořit skutečně dílo. Sto deset oslovených a přes sedmdesát procent adresných odpovědí. Trochu mi to však připomíná hledače svatých ostatků. Ber kde ber, ale výsledek bude takový, jaký potřebujeme.

Propočítávat odpovědi do procent by bylo plýtváním tužky a papíru. Vždyť při troše snahy, bych získal výsledek tak absurdní, že by se členy zastupitelstva stali Vinnetou a Mach se Šebestovou. Ti ovšem pouze za podpory Maxipsa Fíka.

Martin Doupovec
č.4 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

neděle 21. září 2014

Odpověď pana Matouška na komunistické obvinění

Když jsem publikoval svůj článek Xenofobie a KSČM, nevěděl jsem, že krátce před odjezdem do zahraničí stačil pan Matoušek odpovědět č.1 Našich komunistů, panu Peškovi. Protože se jeho odpověď na stránky Slánských novin nedostala, dovoluji si ji se svolením autora zveřejnit zde.

------------------
Reakce na článek pana Pešky: Lídr kandidátky Naše město odmítá xenofobní kampaň OMS

Vážený pane Peško,

především musím dementovat, že jsem se chtěl stát radním! Ono to dost dobře ani nejde!

Když píši vážený, tak to vůbec nemyslím špatně. Proti Vám jako člověku nemám výhrad, dokonce si Vás za některé věci i vážím. Text, který kritizujete, není sice z mého pera, ale ani jsem proti němu nevystoupil, nevystoupím a budu jej hájit.

Co mne na Vás mrzí, je to, že se nedokážete od KSČM odpoutat, dále svým členstvím podporujete tuto zvrácenou ideologii.

Proč nemohu spolupracovat s členy KSČM?

Kdyby ještě žil, odpověděl by Vám můj děda, kulak, který zemřel v polorozpadlém statku jako invalidní důchodce s důchodem 160,- měsíčně,  popřípadě jeho žena, má babička, která jako špičková krejčová z německé školy dělala dojičku krav za minimální mzdu.

Děda se bohužel nedožil vrácení polností, které mu komunisti ukradli. Babička ano, ale místo polí s černozemí, která jim byla ukradena, zůstala jen pole plná opuky.

Zeptejte se mého otce, který projevil nesouhlas s okupací naší republiky v roce 1968 a od té doby za svůj postoj trpěl.

Zeptejte se i mne, proč jsem do konce roku 1989 nesměl vycestovat na žádné mezinárodní závody (vyjma NDR!), proč doba, kdy jsem se mohl porovnávat s nejlepšími v Evropě, se stala dobou, kdy jsem seděl v dětském pokoji, brečel a nechápal PROČ???!

Tak jak se KSČM svým lehkým přejmenováním nezbavila své minulosti, tak ani já jsem nezapomněl. Věřím, že nezapomnělo ještě hodně dalších.

Po volbách jsem schopen spolupracovat téměř s každým. Se členy KSČM ne. Musel bych se propadnout hanbou.

O to víc mne mrzí, že jste se nedokázal od oné organizace odpojit (chápu,  voličská základna je věrná a početná) a i přesto, co jsem napsal, nemám problém s Vámi jednat o věcech města a spolupracovat na věcech pro blaho Slaného.

Odpovídám na FB, kde jsem článek našel. Je na Vás, zda moji reakci zveřejníte ve svých novinách....

S pozdravem a přáním pěkného dne

Martin Matoušek
č.1 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

pátek 19. září 2014

Předvolební úvaha - slánské "jedničky" v komunálních volbách 2014

Letošní komunální volby jsou v některých ohledech jedinečné, v jiných stejné jako v minulých letech. Jedinečné jsou počtem 11 kandidujících subjektů a kláním o post starosty, který vzhledem k  úmrtí neobhajuje Ivo Rubík, zvolený v letech 1998 – 2010 do čela města 4x po sobě.

Stejné zůstávají populistické sliby některých subjektů i to, že se v programech objevují věci, které jsou buď stěží realizovatelné nebo se již uskutečnily, jen o nich někteří kandidáti nevědí. Protože – i když jen několik týdnů před volbami – dosud všechny subjekty své programy nezveřejnily, bylo by nešťastné porovnávat jen ty volební programy, které má dosud veřejnost k dispozici, protože by toto srovnání nemohlo být objektivní.

Můžeme zatím porovnávat jen velmi málo, budeme- li se držet pouze zveřejněných informací.  Jedním z těchto faktů je, že zatímco většina kandidujících subjektů předkládá plnou kandidátku se 27 jmény, dva subjekty se vydaly jinou cestou a tak TOP 09 nabízí jen 22 jmen a Úsvit přímé demokracie jen jména 4. Takový nedostatek je velmi neprofesionální a v případě druhého ze subjektů je vysoce pravděpodobné, že nemá šanci se do zastupitelstva dostat ani jediným kandidátem. Volební matematika je neúprosná.

Můžeme též porovnávat jednotlivé kandidáty ze všech kandidátek, ale vzhledem k celkovému počtu 269 osob by to byla práce na menší předvolební brožuru, o níž lze pochybovat, že by se stala slánským či regionálním bestsellerem. Lze však zkusit porovnávat lídry jednotlivých kandidátek, z nichž někteří jsou současnými členy zastupitelstva (Dušák, Heřman, Hložek, Hrabánek, Matoušek, Peška), neúspěšnými kandidáty z minulých voleb (Kočka, Slabecký), či kandidují zcela poprvé (Hůla, Zálom, Zlámal). Vezmeme-li jako věkový průměr  47 let, můžeme lídry rozdělit na kandidáty mladší (Dušák, Heřman, Hrabánek, Hůla, Slabecký, Matoušek, Zlámal) a starší (Hložek, Kočka, Peška, Zálom), kdy doyenem a jediným lídrem ve výrazně důchodovém věku je V. Kočka, který již navíc jako lídr kandidátky v roce 2010 neuspěl.

U nově kandidujících nemůžeme srovnávat jejich úspěšnost v minulých volbách, u ostatních by k tomu mohla posloužit přehledná tabulka:


Kandidátní listina 2014
Kandidát 2014
Kandidátka v roce 2010, poř. číslo
Výsledek voleb 2010:
Počet hlasů, pořadí na kandidátce dle hlasů
číslo
název
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly
věk
1
VOLBA PRO SLANÝ
1
HLOŽEK Jaroslav
59
TOP 09 a SNK Volba pro Slaný, 2
1098, 1 místo
3
Úsvit přímé demokracie
1
DUŠÁK Martin Ing.
42
ČSSD, 1
1060, 1 místo
4
Občanská demokratická strana
1
HRABÁNEK Martin Mgr.
41
ODS, 3
1854, 2 místo
5
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO
1
MATOUŠEK Martin
43
ODS, 10
1633, 2 náhradník, zastupitelem se stal po rezignaci Z. Frolíka
6
NAŠE MĚSTO
1
PEŠKA Ladislav RNDr.
56
KSČM, 1
894, 1 místo
7
Unie pro sport a zdraví
1
HEŘMAN Jakub MUDr.
45
USZ, 10
614, 2 místo
10
Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK
1
KOČKA Vojtěch
71
Sdružení NK a KDU-ČSL, 1
521, 4 náhradník
11
TOP 09
1
SLABECKÝ Adam Ing.
34
TOP 09 a SNK Volba pro Slaný, 3
661, 6 náhradník


Z ní vyplývá nejen výrazné rozvrstvení hlasů od prvních míst (Hrabánek – 1854 hlasů, Matoušek - 1633 hlasů) až po poslední (Heřman - 614 hlasů, Kočka 521 hlasů) ale také několik výrazných propadů, co se voličské přízně týče (V. Kočka z lídra kandidátky skončil jako 4 náhradník, A. Slabecký ze 3. místa skončil jako 6. náhradník).

Klíčovou otázkou těchto voleb, jak jí vnímá větší část veřejnosti, je otázka, kdo bude novým starostou a kdo další s ním zasedne na městském úřadě jako člen vedení města, tedy jako místostarosta. Příznivci jednotlivých kandidátek se domnívají, že by to měl být právě jejich lídr, oponenti nesouhlasí. U jedněch vadí přílišná ambice, či známá nedostatečná pracovitost, u druhých finančně zajímavé zaměstnání, které by dotyčný nechtěl opustit. Výsledek se samozřejmě dozvíme po volbách, ve kterých tentokrát nebude důležité jen to, kolik zastupitelů „obdrží“ jednotlivé kandidátky ale především kdo bude z těchto kandidátek zvolen. Protože doba, kdy se výrazně zaškrtávaly celé kandidátky, se v těchto volbách ve větší míře nebude opakovat a budou se křížkovat spíše jednotliví kandidáti.

Dovolím si vyslovit „kacířskou“ úvahu, že v případě, kdy se mnozí kandidáti zaklínají větší spoluprací napříč zastupitelstvem, bez ohledu na politické strany (tedy, že by nemusela být koalice a opozice, ale že by všichni byli v koalici, podobající se jakési Národní frontě 21. století), vzroste důležitost užšího týmu, který město vede, tedy místostarostů a členů rady.

Některé kandidátky propagují snížení počtu místostarostů na jednoho a argumentují finanční úsporou. Zapomínají ovšem na to, že schopný člověk dokáže pro město vytvořit výrazně větší hodnotu, než kterou obdrží jako mzdu, včetně odvodů. Proto se domnívám, že by bylo určitě přínosem uvažovat u místostarostech neuvolněných, či o místostarostech na částečný úvazek, kde by například 4 místostarostové na ¼ úvazek mohli mít každý na starosti určitou část kompetencí. Další možností by mohlo být i zvolení tzv. uvolněných členů rady města, kteří by měli jasně dané kompetence a odpovědnost za jednotlivé úseky činnosti „města“, resp. městského úřadu.

Je to jen úvaha ale směřuje k tomu, že budoucí vývoj by nutně nemusel kopírovat dosavadní model, na který si většina voličů a zastupitelů zvykla. Počkejme si tedy na výsledky slánských komunálních voleb a povolební jednání.

Pavel Bartoníček
č.3 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO
 

čtvrtek 18. září 2014

Webové stránky kandidujících seskupení v komunálních volbách ve Slaném v roce 2014

Za tři týdny se otevřou ve Slaném volební místnosti a začnou komunální volby. Myslím, že nejsem sám, kdo většinu informací o kandidujících seskupeních hledá na internetu a věřím, že seznam stránek, kde se o daném subjektu může člověk dozvědět více, je užitečnou informací. Názvy kandidujících seskupení jsou použity z tabulky na adrese: http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=2103&xobec=532819

Jako kandidát za OMS / STAN využiji výhody domácího hřiště k tomu, abych naše volební stránky uvedl na prvním místě, ale jinak se zdržím jakýchkoliv komentářů. Pokud znáte další relevantní odkazy, prosím, zanechte mi vzkaz v komentáři pod článkem. 
 

č.5 OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

č.9 ANO 2011

č.2 Česká strana sociálně demokratická

č.6 NAŠE MĚSTO- koalice KSČM, Strany Práv Občanů a nezávislých kandidátů

č.10 Nezávislí kandidáti, KDU-ČSL a Strana zelených

č.4 Občanská demokratická strana

č.8 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

č.11 TOP 09

č.7 Unie pro sport a zdraví

č.3 Úsvit přímé demokracie

č.1 VOLBA PRO SLANÝ

Miloslav Nič
č.2 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

středa 17. září 2014

Příjmy města Slaný v následujícím volebním období

S blížícím se termínem voleb a tedy i s narůstajícím množstvím předvolebních slibů je myslím dobré připomenout, jaké příjmy může město očekávat v následujících letech.

Obrázky  pocházejí z oficiálních stránek  ministerstva financí na adrese :
http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00234877

Rok 2013: Rok 2012:Rok 2011
Ačkoliv se při prvním pohledu zdá, že příjmy města významně kolísají,  podrobnější studium ukáže, že opak je pravdou. Kolísání v roce 2011 způsobil jednorázový nárůst přijatých transferů, rozdíl mezi roky 2012 a 2013 pak změna v celostátním rozpočtovém určení daní, při které si menší města a vesnice proti dřívější situaci polepšila.

Jelikož výnosy z vlastní hospodářské činnosti se meziročně nijak významně nemění, tak většina příjmů je dána vnějšími faktory a pokud nedojde k nějakým významným změnám v ČR, k  horšímu či lepšímu, tak lze očekávat, že v příštích 4 letech budeme moci utratit něco přes 1.1 miliardy Kč.

Tato částka nezní sice špatně, když si ale uvědomíme, že i na výdajové stránce je většina položek obtížně ovlivnitelná, tak příliš velký prostor pro investování nezbývá. Některé investice jsou navíc již dnes známé, např. 100+ milionu na rekonstrukci čistírny odpadních vod Blahotice, zřejmě s nulovým příspěvkem ze státních či evropských peněz, téměř 50 milionů na rekonstrukci Londy, s nízkým a ne zcela jistým příspěvkem státních peněz, které již odsouhlasilo současné zastupitelstvo či  nutná rekonstrukce zimního stadionu.  V kuloárech se běžně hovoří o havarijním stavu střech některých objektů, o zanedbaném stavu slánských chodníků a místních komunikací ví ve Slaném každý.

Ať už v příštím zastupitelstvu zasedne kdokoliv, přichází čas ke skutečně koncepční práci, tedy mj. ke stanovení priorit města. Za příklad může sloužit jeden z hlavních bodů volebního programu Našich komunistů, tedy výstavba nové sportovní haly. Nikdo  nezpochybňuje, že by  hala prospěla rozvoji sportu ve Slaném, otázkou zůstává, zda v této chvíli je právě výstavba takové haly ta nejpotřebnější investice.

Každopádně, kdo a jak se bude starat o Slaný příští 4 roky rozhodnou říjnové volby. Občané města Slaného / STAN předložili konkrétní vizi svých priorit i mantinelů povolební splupráce.  Volby by měly být střetem názorů a vizí a k tomu  jasné vymezení pomáhá. Po volbách se musí zvolené strany a seskupení pravidelně scházet a je jejich povinností nalézt co nejlepší naplnění vůle voličů. Obdobné scházení před volbami je však laciný populistický trik v tradicích Národní fronty a Občané Města Slaného se jej neúčastní.

Miloslav Nič
č.2 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO