úterý 29. července 2014

www.slevomol.cz

V demokratickém systému samosprávného řízení měst je ignorování ekonomických zákonitostí dlouhodobě nemožné. Dříve nebo později se projeví zaostávající hospodářskou a sociální úrovní, podezřeními z korupce, klientelismu a následnou nespokojeností občanů, kterou již nelze ovlivnit třeba autoritářskými nebo dezinformačními praktikami.

Koaliční elita 14 zastupitelů vedená starostou tvoří rozhodovací většinu pro cokoliv, co je v samostatné a relativně nezávislé působnosti Slaného. Podle jejich subjektivního uvážení zajišťuje radnice veřejné služby pro 15 tisíc občanů a to prakticky bez kontroly a dohledu.

Nezodpovědné praktiky a porušování závazných pravidel, kterých se často dopouští, nejsou možné v případech, kdy město usiluje o dotace z fondů EU. Unijní podporu je sice možno masově využívat, ale jen za podmínky respektování jednotných ekonomických a právních standardů, spravedlivých pro všechny žadatele o dotace. A v tom je zřejmě zakopaný pes, proč využití evropských peněz je tak mizerné v případech:

1. Rekonstrukce ČOV Blahotice:

Podle závazku ČR při vstupu do EU (před 10 lety) měly být evropské standardy kvality odpadních vod splněny do roku 2010. Gestory podpory vládního závazku jsou ministerstva zemědělství a životního prostředí, která již poskytla stovkám obcí na splnění tohoto cíle miliardové dotace.

 O dotaci pro Slaný bylo rozhodnuto až v posledních dnech, rok po skončení rozpočtového období EU, ve kterém byly peníze alokovány. Projekt je kvalifikován jako rizikový a zastupitelé hledají východisko ve  financování na dluh z vlastních peněz a v omezeném rozsahu. V rozpočtu 2014 je alokováno 130 mil. Kč, na které nebyla dosud uzavřena úvěrová smlouva, i když to odporuje rozpočtovým pravidlům.

2.  Revitalizace historického jádra Slaný-Husova ulice.

Využití dotace podmiňuje investice města do rekonstrukcí inženýrských sítí, které jsou finančně nákladnější než přislíbená dotace EU na úpravu povrchu vozovky nad nimi. Hrozí nesplnění závazných pravidel, nehospodárnost, nepřiznání dotace při konečném vyúčtování a nakonec financování akce z vlastních zdrojů v krizovém režimu. V rozpočtu 2014 je 20mil. Kč na které včas nebyla uzavřena úvěrová smlouva a dotaci to ještě více znejišťuje.

3. Výstavba parkovacího domu

Projekt od počátku nesplňuje dotační kriteria EU pro podporu dopravní infrastruktury, je nehospodárný podle principů 3E a je financován z úvěru dohodnutého radními neplatnou smlouvou. V rozpočtu 2014 je odsouhlasena splátka 15,5mil. Kč a stejnou částku chtějí podle rozpočtového výhledu každoročně splácet  do roku 2017. Stavba byla pořízena bez souhlasu zastupitelů, škoda přesahující 100 mil. Kč bude mít soudní dohru.  

K evropským dotacím se chová slánská reprezentace jako ke zboží v akci na slevových portálech. Pokouší se zlevnit nesmyslné a nepotřebné investice a fabuluje Slaňáky, že něco dostaneme zadarmo a proto to nelze odmítnout. Zdá se, že ani na konci svého funkčního období nepochopili existenci jednotného systému řízení a kontroly veřejných peněz a uchyluje se v nouzi k vlastnímu financování, kde dohled a transparentnost váznou. I zde však musí počítat s tím, že benevolence má své limity.

Vladimír Dosoudil

1 komentář:

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného