sobota 19. července 2014

Mrhání veřejnými penězi.

Kritika výsledků práce slánské radnice  (podle starosty - hledání řešení po chybách jeho předchůdců) se z mé strany soustředila zejména na oblast hospodaření s veřejnými penězi.  Celé volební období, ve kterém starosta Hrabánek (ODS) zastával jen ty nejvyšší výkonné funkce, se dá zobecnit pojmem „promrhávání zdrojů“ .

Dosud jsem se v kritice více soustředil na formální stránku procesu hospodaření s majetkem města, na plnění procesních povinností dané platnou legislativou. Výsledkem, jen s námahou zlehčovaných pochybení, týkajících se nerespektování rozpočtových pravidel, zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách etc., je neplatnost smluvních jednání, ve kterých město navenek starosta zastupuje a které jsou uskutečněny v rozporu s demokratických principy samosprávy Slaného.

Druhá a důležitější oblast hospodaření s veřejnými prostředky je oblast obsahová, tj. ekonomická správnost přijatých rozhodnutí při respektování tzv. principů 3E, jak je ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Totální absence finanční kontroly ve Slaném a korekce nezákonných jednání vyvolených (ne vždy zvolených), kteří si  přisvojili právo rozhodovat o věcech, ke kterým nemají kompetenci, je meritem problémů s nedostatkem financí a neschopností Slaného plnit dlouhodobě své závazky. Letmo zaznamenejme, co  principy 3E znamenají:

    Hospodárnost (Economy)

    Účelnost (Efficiency)

    Efektivnost (Effectivenes)

Příklady povinných principů 3E při zadávání veřejných zakázek:

Hospodárnost-nejnižší nabídková cena,minimální provozní náklady v průběhu životního cyklu.
Efektivnost-návratnost nákladů, náklady na jednotku výstupu.
Účelnost-v případě kvantitativních kritérií nejlepší hodnota dané nabídky.

Že tyto principy byly zásadně porušeny neznamená jen sankce dozorových orgánu nad výkonem veřejné správy, které podle vyjádření starosty Hrabánka slánský rozpočet příliš neovlivní, ale jsou také neoddiskutovatelným příznakem korupčního jednání.
Jestli pan starosta Hrabánek se staví do role nového a minulostí nezatíženého člověka, který má za úkol vyvést místní ODS z krize a znovu kandiduje na starostu, bylo by vhodné, aby rychle a věcně argumentoval, jak osobně bránil nezákonným praktikám minulosti a co chce do budoucna na svých přístupech k veřejné službě občanům změnit. Dodržení principu 3E může snadno dokladovat na akcích, které vyhlašuje jako prioritní už v letošním roce.


Vladimír Dosoudil
Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného