středa 4. června 2014

Závěrečný účet města pro rok 2013

Na programu 26. zasedání zastupitelstva města ve středu 11. června v 15:00 (Grand) bude i schvalování závěrečného účtu města, jehož návrh je zveřejněn na adrese: http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rozpocet/zavucet2013.pdf.

Několik informací z tohoto dokumentu:
  • V roce 2013 se utratily jen 2/3 plánovaných prostředků, úspor bylo dosaženo odsunutím plánovaných investic na letošní rok. 
  • Výsledný rozpočet za rok 2013 byl přebytkový. Přebytek bohužel nevznikl systémovými úsporami, ale přesunem investičních akcí na pozdější období, a jelikož většinu z přesunutých investičních akcí je nutné realizovat, tento přesun zatíží hospodaření města v dalších letech.
  • Pronájem tepelných zařízení, vodovodního řadu, bytových a nebytových prostor, pozemků a nemocnice vynesl 21 milionů korun. Je tedy zřejmé, že hospodaření města je zejména závislé na příjmech od státu a jeho vlastní činnost pokrývá jen malou část nákladů.
  • Na kontech města se na konci roku 2013 nacházelo téměř 44 milionů Kč. Investiční akce většího rozsahu bude tedy třeba řešit s pomocí úvěrů.

Závěrečný účet rovněž obsahuje závěrečnou zprávu nezávislého auditora, tak jak to vyžaduje zákon. Zpráva potvrzuje, že finanční odbor městského úřadu pracoval spolehlivě, o čemž ale jen málokdo pochybuje. V kuloárech jsem o správě města slyšel mnoho negativního, ale nikdy jsem nezaslechl, že by se finanční odbor dopouštěl nějakých nekalostí.

Bohužel, zpráva nezávislého auditora neobsahuje již nic jiného, než potvrzení tohoto faktu.  Ještě loňská zpráva obsahovala alespoň základní upozornění na možná rizika:


Myslím, že by bylo více než vhodné, aby příští rok vedení města usilovalo o skutečně nezávislý pohled na hospodaření města, a ne pouze o splnění zákonného minima.

Miloslav Nič


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného