pátek 13. června 2014

Splňme své kartelové sliby, zaplaťme a pak pindejme…

Je skoro dojemné, s jakou péčí řádných hospodářů se naši zastupitelé starají o narovnání obchodních vztahů s firmou KOMA, která jim postavila vysněný parkovací banko-dům. Potvrzená absolutní neplatnost smlouvy, kterou naši čelní představitelé nejdřív vehementně popírali jim nakonec byla dobrá k tomu, aby na její neplatnosti založili obhajobu proti rozhodnutí ÚHOS o spáchání správního deliktu při výběrovém řízení.

Ve stylu DADA starosta ve Slánských listech zpochybňuje i předchozí vlastní argumentaci. Zastupitelé, kteří přičinlivě několikrát hlasovali pro schválení rozpočtu i závěrečného účtu na banko-dům, se pak předhánějí v aktivitě a návrzích řešení situace, kterou sami zavinili.

Pod dojmem on-line zápisu na OMS z včerejšího jednání zastupitelů znovu a veřejně připomínám, že poslední zjištění, která se dostala na veřejnost, jsou jen velice, velice okrajová a neodhalují celou šíří problému. Formální nedostatky jsou jen průvodním jevem věcných problémů, které investiční činnost obecně ve Slaném provází.

Větším (bohužel ještě ne největším) problémem, než zvýhodnění jednoho dodavatele na úkor druhého je, že již dávno před tím, než bylo vypsáno tzv. výběrové řízení byla učiněna snadno prokazatelná kartelová dohoda mezi Slaným, dodavatelem firmou KOMA a Komerční bankou, která projekt přímo nebo nepřímo financovala. Toto zatím ÚHOS nešetřil, ale i k tomu má kompetenci, pokud pochybnosti nebudou včas vyvráceny.

Než tedy konšelé vyhodnotí ty opravdu, ale opravdu nejobjektivnější odborné posudky, které určí kolik město zastupitelskou většinou zaplatí, měli by alespoň chvíli přemýšlet o tom, jak vyrovnají škodu svým vlastním občanům.

Vladimír Dosoudil

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného