čtvrtek 12. června 2014

On-line zápis zasedání zastupitelstva 11. června 2014 (Twitter)

 • Zasedani zastupitelstva zahajeno: 15:10, pritomno , omluveni Kunc, Herman a Dusak prijdou pozdeji, bohuzel opet nebyl starostou sdelen pocet
 • 1) zmena vyuziti pozemku na miste privadece pro obchvat, zastupitelstvo posledne neschvalilo, rada doporucila, hlozek nyni vymenu podporuje
 • Bartonicek: obchvat pozemky vykupuje RDS, nikoliv mesto, k tomuto jednotlivci je to nestandardni postup, máme stanovisko úřadu, jsem proti
 • Když to schvalime, co budeme říkat ostatním lidem. Tento krok je nestandardní. Co když přijdou další a budou chtít to samé.
 • Šourek: souhlasim s Bartonickem, jaká individuální rekreace. Pro mne směrodatné stanovisko úřadu, který nedoporučuje.
 • Stavební úřad: je to exponovaný pozemek pro rekreaci nevhodný, nyní vlastník navrhuje i skladování, ve městě ted využito ani ne 5% pozemku
 • Místní obyvatele dávají přednost současné zeleně. Švarc: jsme přesvědčováni mnoho let, že obchvat připraven, ted najednou neni?
 • Hložek: je to nedorozumění, my nemůžeme nic. Kolackovsky: s vykupy ted jednání celostátní o vyvlastnovacim řízení. Cena problém.
 • Dnes to bude dlouhé, zastupitelé začínají řešit obecne problémy lidstva.
 • Bartonicek: pane Hložek, kdy bude tedy podle vas obchvat. Hložek: nejsem optimista, poslední zprava z ŘSD oficiálně vykoupeno 86% pozemku
 • ŘSD předpokládá první přípravné práce nejdříve v polovině 2015. Hrabanek: každý pozemek je klíčový. Švarc: pak tedy proč tolik o jednom?
 • Švarc: kolik je takových pozemku? Hložek: můj odhad 10 - 15 vlastníků. Šrom: chodí tam denně, nikdy tam nebyla tráva, jsou tam nálety,
 • Hlasování: pro 19, proti Bartonicek, zdrželo ČSSD, změna schvalena
 • 2) Změna pozemků Benar: proti neschválenému minulému návrhu větší plocha pro zeleň. Matoušek: nerozumim návrhu usnesení, je zmatečné
 • Zeleň na bydlení, plánek říká to, s cim souhlasim, ale zdůvodnění říká něco jiného, tam ze všeho bydlení.
 • Úřad: věty jsou špatně, pozemek ne severozápadní ale severovýchodní. A zbytek od tečky skrtnete, to tam nepatří, zbylo z minula.
 • Peška: objekty na Benaru chátrají, firma se stará o majetek špatně, a chce stavět něco jiného. Město by mohlo nabídnout směnu nebo vykoupit
 • Zástupce firmy: hlavni věc: toto je vylepšení projektu, legálně máme právo tam stavět podle původního plánu.hrozné: překladatelka nepřekládá
 • Říká vlastni věci, vlastník zní v originále mnohem zdvorileji
 • Vlastník: platí nás předpoklad vrátit část městu. Máme další projekt v Praze, v něm jsme vyhráli v realitni soutěži, jsme schopni kvality.
 • Vlastník: jsme komerční společnost, budeme souhlasit s tím, co je pro nás výhodné.
 • Hrabanek: navrhuje odložit bod a jednat o směně. Občan: vlastník vysvětloval, proč nemůže stavět na původním místě.
 • Vlastník: vedle nás je ubytovna s nepříjemnými bydlícími, takže nemůžeme tam realizovat náš původní záměr. Chtěli jsme ji koupit,neúspěšně.
 • Hlasování o odložení : všichni přítomni hlasovali pro. Bod odložen.
 • 3) Závěrečný účet: Nová (finanční odbor): ptejte se. Bartonicek: jak ty malo naplněny příjmy? Nova: to jsou nedostatečné příjmy z park domu
 • Bartonicek a Nova: další nejasnost souvisí s novým rozpočtovým určením dani, školami a darem.Vyjasněno.
 • Příspěvkové organizace: čerpali jsme z účetních uzávěrek subjektu. Sorm: na adresu auditu, auditor se zabýval uctovanim, ne hospodařením.
 • Úspory byly dosaženy plněním investic jen na 13%. Jen proto máme přebytek.
 • Peška: přijde mi zvláštní postup auditora, prý proveroval zadávání veřejných zakázek, vše v pořádku když park dum splátky a smlouvy?
 • Jak auditoval, když park dum neuvedl, když nezohlednil problém s restaurací Krusovice, my platime penále, protože firma odešla dříve?
 • To je prazvlastni smlouva, ale nepamatuji si, ze bychom tuto smlouvu schvalovali. Vychazim z toho, co jste mi p. Hrabanku poslal vy.
 • Proč ve zprávě auditora takové věci nejsou? Nová: za audit odpovídá firma, ne my. Firma kontroluje namátkově. Auditorska firma je nová
 • nemáme s ni zkušenosti, byla vybrána na základě řízení, neznám. Šrom: nesplněný plán, proto zvláštní audit. Nová: auditor zkoumá účetnictví
 • Hlasování o usnesení: hlasování s vyhradou , že je závěrečná zprava v nepořádku ve věci park Domu. Ne přijato.
 • Závěrečny ucet přijat 17 hlasy. Proti ČSSD a KSČM, zdržel Berkovec.
 • 3a) zprava finančního výboru: dotaz, proč není podepsán předseda (Varvarovsky). Varvarovsky: nevím, proč bych to měl podepsat.
 • Varvarovsky: nejsme schopni dohledat všechny položky, potřebujeme digitální podobu. Hložek: primy přístup do účetního software Vera,
 • nad rámec možnosti, na vyžádání je možný export do detailních položek. Peška: chtěl bych víc dat o víceúčelové sportovní hale
 • Peška žádá podrobnou zprávu o hale, nechápu, kde se bere tak velká ztráta, at jednatel zpracuje zprávu. Zprava finančního vzata na vědomí.
 • 4) schválena účetní závěrka města slaného bez výhrad.
 • 5. Dusak k vlastivednemu muzeu, kolik je tam zaměstnanců, proč tak veliká částka na odměny tam, když jinde nedavame nic.
 • Nova: rozpočtová pravidla to umožňují, školská zařízení odměňována jinak než kulturní, tak aby i kulturním prilepsili, maji mnohem méně
 • V kulturním maji platbu na hodinu třeba jen 35 Kč, pracuje spousta brigádníků.Ve vlastivědném je tak 8 lidi, jsou tam i např. lidé co topí.
 • 5) Hospodářské výsledky příspěvkových organizací schváleny. 6) kompenzace ČSAD Kladno pro mistni dopravu do Kvíce
 • Místní doprava nebude zajizdeni, ale stavět c.9 kladenské. Technicky možné. My doplacet tarifní cenu, aby cena stejná jako zbytek města.
 • Hlozek: Ostatní části: Dolin apod. Platí tarifní částky. Zatím jsme neřešili. Návrh schválen.
 • Schválena rozpočtová opatření 7 a 8.
 • 9) Revokace usnesení o prioritních akcích.Město nepotřebuje tak velký úvěr.Dlouhodobe úvěry jsou přísně účelové. Pokud nezískame je problem
 • Matoušek: navrhuje usnesení rozdělit Usnesení 1: revokace usnesení na dlouhodoby úvěr, Usnesení 2: zamer na nový úvěr v menším rozsahu.
 • Oba návrhy přijaty. Bod 10.: Revitalizace Husovi ulice. Hrabanek prosazuje rekonstrukci v plnem rozsahu.
 • Bartonicek: ozrejmim hlasování, menim své dřívější hlasování, ted už se domnívám, ze to nelze stihnout(průzkum a počasí)
 • Mám obavu, ze nemusíme stihnout, pak budeme platit vše a spolu s Blahoticemi to nemusime finančně zvládnout. Hložek: riziko velké existuje
 • Ale na druhé straně šance tstihnout, nevyužitá příležitost je škoda. Peška: chápu spravne , ze jsme ted z 27 na 43 milionu. Hrabanek ne,
 • Grohmann: původně 29 miliónů s DPH, s plnou rekonstrukcí 43 miliónů, plna dotace max. 15 miliónů. Možná v soutěži usporime.
 • Hlasování: pro 15, bude se tedy naplno opravovat za 43 milionu(dotace 15 milionu nejistá)
 • 11) zprava o činnosti pro parkovací dum: v parkovací dome byl vážný úraz, Berkovec: za posledních deset dnu 3 vazne události: úraz technika
 • Sýkora město: ano, potvrzují, koma nám to ale nehlásí, takže nemohu oficiálně potvrdit. Berkovec: úrazy vznikají kvůli poruchám
 • Hrabanek: v posledním týdnů bylo reklamaci vice než obvykle, Peška: ani po roce nejsme schopni dum obhospodařovat,
 • Dotaz Pěšky: proč nebyli zařazeny výstupy komise pro parkovací dum do zápisu? Hrabanek: mel Hložek, Peška: budu tedy číst, je dlouhé
 • 1) doporučujeme oficiálně reklamovat u Koma nedodržení technickych parametrů tak, jak je do výběrového řízení předložila Koma
 • Hložek: z materiálu nevyplývá, ze měli byt předloženy zastupitelstvu. Já jsem jenedal. Peška: v bode 3 zadáme o zařazení na zastupitelstvu
 • Hrabanek: emočně vybuchl, křičí , skáče do vet
 • Hrabanek: když se 24 dozvím, tak 28. Už nemohu. Peška: poslal jsem Hlozkovi a starostovi, myslím ze stačí, Hampl(ODS) tak to odlozime
 • Herman: dopis komerční banky, již druhy, výzva zaplacení, právnička města: já nemám, Heřman: my nemáme čas, koma už začala předsoudní kroky
 • Pak utržení hadice a uspineni vozu, před třemi dny vážná zlomenina ruky při opravě zasekle plošiny. V záznamu nejsou
 • Dobner: zaplatme současnou splátku, pak můžeme 4 měsíce pindat
 • Právnička: není li platná smlouva, nemáme na základě čeho platit, tedy musíme mít nějakou dohodu s Komou , zřejmě o plnění budoucím.
 • Bartonicek: blížíme se do slepé uličky a čekal, ze vedení města majákem, ale pořád nemáme varianty řešení. Pořád se bavime, výsledky nic.
 • Pokračuje obšírna diskuse. Peška: v parkovacim výboru se nás 5 ze 7 shodlo, byly by to první mírné kroky vpřed
 • Doporučení park. Reklamovat a revokovat dodatek 7, který byl protiprávně schválen. Další bod: kontaktovat druhou právní kancelář
 • At máme různá stanoviska, třetí bod: říci, co s park. domem v roce 2015, zavřít, pronajmout, provozovat?
 • Baronicek: co by slaný mělo dělat, aby bylo zřejmé, že je nespokojeno. Právnička: ma smysl předávat, ale bez smlouvy nereklamovatelne
 • Právnice: neměla by ta splátka byt uskutečněna dříve, než se dohodneme s Komou, aby to nebylo vnímáno jako uznání závazku městem.
 • Před splátkou je nutná písemná dohoda s Komou, upozorňuje opět právnice, dříve ne.
 • Právnice: samozřejmě, abychom mohli něco uzavřít, tak musí Koma prohlásit, že je smlouva neplatná. Koma ji neustále považuje za platnou.
 • Hrabanek: přípravu případné smlouvy si beru za úkol. Na návrh zastupitelů za úkol i Berkovcovi. Pro: všichni (22 přítomných)
 • Hlasování 1) reklamovat nedodržení parametrů, trvat na nabídce Komy ve výběrovém řízení, Schvaleno 15 hlasu, zdrželi ODS
 • Bod 2, pověřit další právní kancelář připravit stanovisko. Hrabanek navrh Šikolu, Berkovec porada s Bezdekem. Schváleno:20, zdržel Schneider
 • Bod 3: doporučit co dále s parkovacím domem, na dálkový servis nyní koma uvádí částku 28 000 měsíčně, zaměstnanci cca 60 000 měsíčně
 • V částce už platime servisní dálkový dozor,nyní neplatíme obsluhu. Hlasování pro úkol rade rozhodnout co dal s parkovacim domem. Schváleno.
 • Schvalování počtu zastupitelů pro příští volební období. : 27. Schváleno.
 • Body 14-19 schváleny během 5 minut.
 • Interpelace Pešky : provozování restaurace v Grandu, nejdříve jednal Hložek, nedošlo k dohodě, nyní jedná Hrabanek.
 • Už asi rok dole není obsazeno. Prostor není předán. Heineken žádá kompenzaci 900 000 Kč.
 • Peška dotaz: proč ve smlouvě s Heinekenem i DPH, když si je firma odečte. Důvod vypovězení smlouvy vzduchotechnika, kterou si dali sami.
 • Proč odcházejí skutečně, když měli provozovat do roku 2020. Jejich důvod: provozovna nezpůsobila, může za to město
 • Matoušek: jsem ve vedlejší budově, města se musím zastat, problém se řešil od prvního dne.
 • 7:47 Konec

Miloslav Nič

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného