pondělí 9. června 2014

Mlčeti zlato

Před chvílí se mi dostalo do rukou 5. číslo letošních Slánských listů, které obsahují i dva rozhovory s panem starostou, rozhodl jsme se je nekomentovat, jen vyjádřit svůj údiv nad flexibilitou myšlení našeho starosty v rozhovoru o parkovacím domu:

p. Hrabánek
"že z výběrového řízení vzešla vítězná firma, komise následně doporučila, aby s vítěznou firmou byla uzavřena smlouva"

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS):  
"zadavatel zvýhodněním vybraného uchazeče diskriminoval druhého uchazeče v pořadí" 
"pokud by dodavatel uvedl tyto hodnoty z dodatku č.7 smlouvy v původní nabídce, nestal by se vítězem zadávacího řízení a byl by jím uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí"

p. Hrabánek:
"že tato smlouva možná, z dnešního pohledu na zákony, nemusí být brána úplně jako platná, protože nebyla projednávána komplet v zastupitelstvu"

vyjádření ÚOHS, stanovisko zadavatele (tedy vedení města včetně p. Hrabánka!):
"zadavatel smlouvu o dílo považuje od počátku neplatnou včetně všech dodatků"

přikláním se ale k názoru pana starosty, že by bylo rozumnější současnou splátku zaplatit, protože lze stěží očekávat, že by výsledná cena domu byla nižší než dosud uhrazené prostředky. Nechtěl bych být ale v kůži současných zastupitelů. Vyplacení milionů korun na základě absolutně neplatné smlouvy mi přijde právně nejisté a doporučil bych jim tento krok právně konzultovat.

ČOV Blahotice:
 myslím, že se zájemce o informace dozví více z článku na našem blogu:
Čistírna odpadních vod Blahotice - vzít či nevzít dotaci?

Miloslav Nič

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného