pátek 13. června 2014

Splňme své kartelové sliby, zaplaťme a pak pindejme…

Je skoro dojemné, s jakou péčí řádných hospodářů se naši zastupitelé starají o narovnání obchodních vztahů s firmou KOMA, která jim postavila vysněný parkovací banko-dům. Potvrzená absolutní neplatnost smlouvy, kterou naši čelní představitelé nejdřív vehementně popírali jim nakonec byla dobrá k tomu, aby na její neplatnosti založili obhajobu proti rozhodnutí ÚHOS o spáchání správního deliktu při výběrovém řízení.

Ve stylu DADA starosta ve Slánských listech zpochybňuje i předchozí vlastní argumentaci. Zastupitelé, kteří přičinlivě několikrát hlasovali pro schválení rozpočtu i závěrečného účtu na banko-dům, se pak předhánějí v aktivitě a návrzích řešení situace, kterou sami zavinili.

Pod dojmem on-line zápisu na OMS z včerejšího jednání zastupitelů znovu a veřejně připomínám, že poslední zjištění, která se dostala na veřejnost, jsou jen velice, velice okrajová a neodhalují celou šíří problému. Formální nedostatky jsou jen průvodním jevem věcných problémů, které investiční činnost obecně ve Slaném provází.

Větším (bohužel ještě ne největším) problémem, než zvýhodnění jednoho dodavatele na úkor druhého je, že již dávno před tím, než bylo vypsáno tzv. výběrové řízení byla učiněna snadno prokazatelná kartelová dohoda mezi Slaným, dodavatelem firmou KOMA a Komerční bankou, která projekt přímo nebo nepřímo financovala. Toto zatím ÚHOS nešetřil, ale i k tomu má kompetenci, pokud pochybnosti nebudou včas vyvráceny.

Než tedy konšelé vyhodnotí ty opravdu, ale opravdu nejobjektivnější odborné posudky, které určí kolik město zastupitelskou většinou zaplatí, měli by alespoň chvíli přemýšlet o tom, jak vyrovnají škodu svým vlastním občanům.

Vladimír Dosoudil

čtvrtek 12. června 2014

On-line zápis zasedání zastupitelstva 11. června 2014 (Twitter)

 • Zasedani zastupitelstva zahajeno: 15:10, pritomno , omluveni Kunc, Herman a Dusak prijdou pozdeji, bohuzel opet nebyl starostou sdelen pocet
 • 1) zmena vyuziti pozemku na miste privadece pro obchvat, zastupitelstvo posledne neschvalilo, rada doporucila, hlozek nyni vymenu podporuje
 • Bartonicek: obchvat pozemky vykupuje RDS, nikoliv mesto, k tomuto jednotlivci je to nestandardni postup, máme stanovisko úřadu, jsem proti
 • Když to schvalime, co budeme říkat ostatním lidem. Tento krok je nestandardní. Co když přijdou další a budou chtít to samé.
 • Šourek: souhlasim s Bartonickem, jaká individuální rekreace. Pro mne směrodatné stanovisko úřadu, který nedoporučuje.
 • Stavební úřad: je to exponovaný pozemek pro rekreaci nevhodný, nyní vlastník navrhuje i skladování, ve městě ted využito ani ne 5% pozemku
 • Místní obyvatele dávají přednost současné zeleně. Švarc: jsme přesvědčováni mnoho let, že obchvat připraven, ted najednou neni?
 • Hložek: je to nedorozumění, my nemůžeme nic. Kolackovsky: s vykupy ted jednání celostátní o vyvlastnovacim řízení. Cena problém.
 • Dnes to bude dlouhé, zastupitelé začínají řešit obecne problémy lidstva.
 • Bartonicek: pane Hložek, kdy bude tedy podle vas obchvat. Hložek: nejsem optimista, poslední zprava z ŘSD oficiálně vykoupeno 86% pozemku
 • ŘSD předpokládá první přípravné práce nejdříve v polovině 2015. Hrabanek: každý pozemek je klíčový. Švarc: pak tedy proč tolik o jednom?
 • Švarc: kolik je takových pozemku? Hložek: můj odhad 10 - 15 vlastníků. Šrom: chodí tam denně, nikdy tam nebyla tráva, jsou tam nálety,
 • Hlasování: pro 19, proti Bartonicek, zdrželo ČSSD, změna schvalena
 • 2) Změna pozemků Benar: proti neschválenému minulému návrhu větší plocha pro zeleň. Matoušek: nerozumim návrhu usnesení, je zmatečné
 • Zeleň na bydlení, plánek říká to, s cim souhlasim, ale zdůvodnění říká něco jiného, tam ze všeho bydlení.
 • Úřad: věty jsou špatně, pozemek ne severozápadní ale severovýchodní. A zbytek od tečky skrtnete, to tam nepatří, zbylo z minula.
 • Peška: objekty na Benaru chátrají, firma se stará o majetek špatně, a chce stavět něco jiného. Město by mohlo nabídnout směnu nebo vykoupit
 • Zástupce firmy: hlavni věc: toto je vylepšení projektu, legálně máme právo tam stavět podle původního plánu.hrozné: překladatelka nepřekládá
 • Říká vlastni věci, vlastník zní v originále mnohem zdvorileji
 • Vlastník: platí nás předpoklad vrátit část městu. Máme další projekt v Praze, v něm jsme vyhráli v realitni soutěži, jsme schopni kvality.
 • Vlastník: jsme komerční společnost, budeme souhlasit s tím, co je pro nás výhodné.
 • Hrabanek: navrhuje odložit bod a jednat o směně. Občan: vlastník vysvětloval, proč nemůže stavět na původním místě.
 • Vlastník: vedle nás je ubytovna s nepříjemnými bydlícími, takže nemůžeme tam realizovat náš původní záměr. Chtěli jsme ji koupit,neúspěšně.
 • Hlasování o odložení : všichni přítomni hlasovali pro. Bod odložen.
 • 3) Závěrečný účet: Nová (finanční odbor): ptejte se. Bartonicek: jak ty malo naplněny příjmy? Nova: to jsou nedostatečné příjmy z park domu
 • Bartonicek a Nova: další nejasnost souvisí s novým rozpočtovým určením dani, školami a darem.Vyjasněno.
 • Příspěvkové organizace: čerpali jsme z účetních uzávěrek subjektu. Sorm: na adresu auditu, auditor se zabýval uctovanim, ne hospodařením.
 • Úspory byly dosaženy plněním investic jen na 13%. Jen proto máme přebytek.
 • Peška: přijde mi zvláštní postup auditora, prý proveroval zadávání veřejných zakázek, vše v pořádku když park dum splátky a smlouvy?
 • Jak auditoval, když park dum neuvedl, když nezohlednil problém s restaurací Krusovice, my platime penále, protože firma odešla dříve?
 • To je prazvlastni smlouva, ale nepamatuji si, ze bychom tuto smlouvu schvalovali. Vychazim z toho, co jste mi p. Hrabanku poslal vy.
 • Proč ve zprávě auditora takové věci nejsou? Nová: za audit odpovídá firma, ne my. Firma kontroluje namátkově. Auditorska firma je nová
 • nemáme s ni zkušenosti, byla vybrána na základě řízení, neznám. Šrom: nesplněný plán, proto zvláštní audit. Nová: auditor zkoumá účetnictví
 • Hlasování o usnesení: hlasování s vyhradou , že je závěrečná zprava v nepořádku ve věci park Domu. Ne přijato.
 • Závěrečny ucet přijat 17 hlasy. Proti ČSSD a KSČM, zdržel Berkovec.
 • 3a) zprava finančního výboru: dotaz, proč není podepsán předseda (Varvarovsky). Varvarovsky: nevím, proč bych to měl podepsat.
 • Varvarovsky: nejsme schopni dohledat všechny položky, potřebujeme digitální podobu. Hložek: primy přístup do účetního software Vera,
 • nad rámec možnosti, na vyžádání je možný export do detailních položek. Peška: chtěl bych víc dat o víceúčelové sportovní hale
 • Peška žádá podrobnou zprávu o hale, nechápu, kde se bere tak velká ztráta, at jednatel zpracuje zprávu. Zprava finančního vzata na vědomí.
 • 4) schválena účetní závěrka města slaného bez výhrad.
 • 5. Dusak k vlastivednemu muzeu, kolik je tam zaměstnanců, proč tak veliká částka na odměny tam, když jinde nedavame nic.
 • Nova: rozpočtová pravidla to umožňují, školská zařízení odměňována jinak než kulturní, tak aby i kulturním prilepsili, maji mnohem méně
 • V kulturním maji platbu na hodinu třeba jen 35 Kč, pracuje spousta brigádníků.Ve vlastivědném je tak 8 lidi, jsou tam i např. lidé co topí.
 • 5) Hospodářské výsledky příspěvkových organizací schváleny. 6) kompenzace ČSAD Kladno pro mistni dopravu do Kvíce
 • Místní doprava nebude zajizdeni, ale stavět c.9 kladenské. Technicky možné. My doplacet tarifní cenu, aby cena stejná jako zbytek města.
 • Hlozek: Ostatní části: Dolin apod. Platí tarifní částky. Zatím jsme neřešili. Návrh schválen.
 • Schválena rozpočtová opatření 7 a 8.
 • 9) Revokace usnesení o prioritních akcích.Město nepotřebuje tak velký úvěr.Dlouhodobe úvěry jsou přísně účelové. Pokud nezískame je problem
 • Matoušek: navrhuje usnesení rozdělit Usnesení 1: revokace usnesení na dlouhodoby úvěr, Usnesení 2: zamer na nový úvěr v menším rozsahu.
 • Oba návrhy přijaty. Bod 10.: Revitalizace Husovi ulice. Hrabanek prosazuje rekonstrukci v plnem rozsahu.
 • Bartonicek: ozrejmim hlasování, menim své dřívější hlasování, ted už se domnívám, ze to nelze stihnout(průzkum a počasí)
 • Mám obavu, ze nemusíme stihnout, pak budeme platit vše a spolu s Blahoticemi to nemusime finančně zvládnout. Hložek: riziko velké existuje
 • Ale na druhé straně šance tstihnout, nevyužitá příležitost je škoda. Peška: chápu spravne , ze jsme ted z 27 na 43 milionu. Hrabanek ne,
 • Grohmann: původně 29 miliónů s DPH, s plnou rekonstrukcí 43 miliónů, plna dotace max. 15 miliónů. Možná v soutěži usporime.
 • Hlasování: pro 15, bude se tedy naplno opravovat za 43 milionu(dotace 15 milionu nejistá)
 • 11) zprava o činnosti pro parkovací dum: v parkovací dome byl vážný úraz, Berkovec: za posledních deset dnu 3 vazne události: úraz technika
 • Sýkora město: ano, potvrzují, koma nám to ale nehlásí, takže nemohu oficiálně potvrdit. Berkovec: úrazy vznikají kvůli poruchám
 • Hrabanek: v posledním týdnů bylo reklamaci vice než obvykle, Peška: ani po roce nejsme schopni dum obhospodařovat,
 • Dotaz Pěšky: proč nebyli zařazeny výstupy komise pro parkovací dum do zápisu? Hrabanek: mel Hložek, Peška: budu tedy číst, je dlouhé
 • 1) doporučujeme oficiálně reklamovat u Koma nedodržení technickych parametrů tak, jak je do výběrového řízení předložila Koma
 • Hložek: z materiálu nevyplývá, ze měli byt předloženy zastupitelstvu. Já jsem jenedal. Peška: v bode 3 zadáme o zařazení na zastupitelstvu
 • Hrabanek: emočně vybuchl, křičí , skáče do vet
 • Hrabanek: když se 24 dozvím, tak 28. Už nemohu. Peška: poslal jsem Hlozkovi a starostovi, myslím ze stačí, Hampl(ODS) tak to odlozime
 • Herman: dopis komerční banky, již druhy, výzva zaplacení, právnička města: já nemám, Heřman: my nemáme čas, koma už začala předsoudní kroky
 • Pak utržení hadice a uspineni vozu, před třemi dny vážná zlomenina ruky při opravě zasekle plošiny. V záznamu nejsou
 • Dobner: zaplatme současnou splátku, pak můžeme 4 měsíce pindat
 • Právnička: není li platná smlouva, nemáme na základě čeho platit, tedy musíme mít nějakou dohodu s Komou , zřejmě o plnění budoucím.
 • Bartonicek: blížíme se do slepé uličky a čekal, ze vedení města majákem, ale pořád nemáme varianty řešení. Pořád se bavime, výsledky nic.
 • Pokračuje obšírna diskuse. Peška: v parkovacim výboru se nás 5 ze 7 shodlo, byly by to první mírné kroky vpřed
 • Doporučení park. Reklamovat a revokovat dodatek 7, který byl protiprávně schválen. Další bod: kontaktovat druhou právní kancelář
 • At máme různá stanoviska, třetí bod: říci, co s park. domem v roce 2015, zavřít, pronajmout, provozovat?
 • Baronicek: co by slaný mělo dělat, aby bylo zřejmé, že je nespokojeno. Právnička: ma smysl předávat, ale bez smlouvy nereklamovatelne
 • Právnice: neměla by ta splátka byt uskutečněna dříve, než se dohodneme s Komou, aby to nebylo vnímáno jako uznání závazku městem.
 • Před splátkou je nutná písemná dohoda s Komou, upozorňuje opět právnice, dříve ne.
 • Právnice: samozřejmě, abychom mohli něco uzavřít, tak musí Koma prohlásit, že je smlouva neplatná. Koma ji neustále považuje za platnou.
 • Hrabanek: přípravu případné smlouvy si beru za úkol. Na návrh zastupitelů za úkol i Berkovcovi. Pro: všichni (22 přítomných)
 • Hlasování 1) reklamovat nedodržení parametrů, trvat na nabídce Komy ve výběrovém řízení, Schvaleno 15 hlasu, zdrželi ODS
 • Bod 2, pověřit další právní kancelář připravit stanovisko. Hrabanek navrh Šikolu, Berkovec porada s Bezdekem. Schváleno:20, zdržel Schneider
 • Bod 3: doporučit co dále s parkovacím domem, na dálkový servis nyní koma uvádí částku 28 000 měsíčně, zaměstnanci cca 60 000 měsíčně
 • V částce už platime servisní dálkový dozor,nyní neplatíme obsluhu. Hlasování pro úkol rade rozhodnout co dal s parkovacim domem. Schváleno.
 • Schvalování počtu zastupitelů pro příští volební období. : 27. Schváleno.
 • Body 14-19 schváleny během 5 minut.
 • Interpelace Pešky : provozování restaurace v Grandu, nejdříve jednal Hložek, nedošlo k dohodě, nyní jedná Hrabanek.
 • Už asi rok dole není obsazeno. Prostor není předán. Heineken žádá kompenzaci 900 000 Kč.
 • Peška dotaz: proč ve smlouvě s Heinekenem i DPH, když si je firma odečte. Důvod vypovězení smlouvy vzduchotechnika, kterou si dali sami.
 • Proč odcházejí skutečně, když měli provozovat do roku 2020. Jejich důvod: provozovna nezpůsobila, může za to město
 • Matoušek: jsem ve vedlejší budově, města se musím zastat, problém se řešil od prvního dne.
 • 7:47 Konec

Miloslav Nič

úterý 10. června 2014

Setkání se starostou - ulice Vítězná a Žižkova

Před chvílí jsme se vrátil ze setkání s panem starostou.


Ze schůzky jsem pořídil on-line zápis:
------------------
Hrabánek:  Na webu města vznikne sekce toho, jak se problémy města řeší

1) Občan:  dopravní situace, návrh na rezidenční karty s názvem ulice, lide u nás parkuji po celý den, nerespektují dopravní značení,

Hrabánek: tedy myslíte variantu volných modrých zón

Občan: jsem ochotna platit částku za parkování

Občan: je tu víc aut než volných míst

Hrabánek: podnět vnímám, vznikla koncepce parkování, koncepce neni dotažena, vadí mi varianta s odstavováním u hřbitova, děkuji za podnět

2) Občan: ve Vítězné se propadají kanály, děti s kočárky se topí, okolo se chodí po trávě, chtěli jsme položit dlažbu, úřad odmítal.

Hrabánek: to byste pokládali dlažbu všude

Občan: tam se chodí ve velkém

Občan: technické služby zbourali zeď u popelnic, protože padala, ale už nepostavili novou

3) Občan: omezeni rychlosti ve Vítězné, tady se může jezdit 50 km, ač je tu zákaz vjezdu a velký provoz

Hrabánek: to problém nevyřeší, nebudou dodržovat stejně. Cedule se snížením rychlosti: prověřím.

4) Občan: Lavičky, dříve tady byli babičky a děti, dnes tady nejen kouří školáci a zaškoláci, pak je vystřídají bezdomovci, po osmé hodině večer se zde veřejně kšeftuje s drogami, močí před dětmi ve školce. Městská policie sem nechodí, když se něco děje, ale v časech, kdy je klid.

Hrabánek: městskou policii sem pošlu častěji, ale městská policie ma omezené pravomoci, co může pokutovat. Zastupitelstvo nám neumožnilo, abychom pokutovali za veřejné pití alkoholu.
Chyba je ve výchově mladé generace, ale budeme posílat častěji městskou policii. Hlaste problém okamžitě městské policii.

5) Občan: problém 156: spojeni je do Kladna, nepřepojí na místní policii

Hrabánek: do konce roku posílí městská policie o lidi na prevenci kriminality

6) Občan: jak vy si představujete parkování?

Hrabánek: to vždy bude problém,

7) Občan: vodorovné značení není respektováno, k panelákům není přístup pro záchrané vozy či hasiče, matky s kočárky se obtížně dostávají ven. Nemohla by městská policie dbát na dodržování dopravního značení?

Hrabanek: Zvážíme. Městská policie to možná toleruje proto, že jsou zde problémy s parkováním
Občan: tak zrušte to vodorovné značení zákazu stání, kde to lze tolerovat, ale vynucujte tam, kde je třeba. 

8) Občan: Kdy bude obchodní centrum?
Hrabanek: začne se stavět koncem roku.

9) Občan: Do slánské radnice: cyklisté jezdí po chodníku, mohou zranit chodce.

10) Občan: Tady se špatně vychází z Vítězné ven, pomohlo by zrcadlo
Hrabánek: nejsem expert na dopravu, ale prověřím

11) Občan: chodníky - bylo nám městem řečeno, vy nejste lukrativní zóna, vaše chodníky nás nezajímají, přitom se po nich nedá chodit.

12) Občan: je zde možnost na několik nových parkovacích mist

13) Občan: řada lamp zde svítí špatně, některé vůbec

14) Občan: nešlo by uvolnit víc peněz, aby se častěji sekala tráva?
Hrabánek: tady je to fakt slabota
Hrabánek: netvrdím, ze tu už nemělo byt posekáno, tady je to špatně.

Hrabánek: technické služby nestíhají, není možné využít služby někoho jiného, neumožňuje to smlouva. Když uzavřeme jinou smlouvu, technické služby položíme, proto nemůžeme změnit, současnou smlouvu. Víc sekat se nemůže.

15) Občan: máme tady spoustu dětí, ale střepy ve vysoké trávě.

16) Občan: proč nemají technické služby vyvěšeno, kdy budou séct?

18) Občan: proč tady stromy maji spoustu suchých větví, proč nějaký odborník neurčí, co se má odříznout. Technické služby tvrdí, že nic řezat nemohou, pokud to nemají přikázáno.

19) Občan: Téměř všechno pro děti z Vítězné postupně zmizelo. Není už tady skoro nic.

20) Občan: Bylo tady více laviček. Je jich tady nedostatek. Dvě zmizely.

21) Místní recyklační nádoby jsou přeplněné.

Hrabanek: Toto nedělá město.

----------------
Závěr:

Hrabanek: vše je o penězích, nechám prověřit, a pokud to půjde, zrealizujeme. Určíme priority.


Zapsal: Miloslav Nič
obyvatel z Vítězné ulice 
od roku 1997


pondělí 9. června 2014

Mlčeti zlato

Před chvílí se mi dostalo do rukou 5. číslo letošních Slánských listů, které obsahují i dva rozhovory s panem starostou, rozhodl jsme se je nekomentovat, jen vyjádřit svůj údiv nad flexibilitou myšlení našeho starosty v rozhovoru o parkovacím domu:

p. Hrabánek
"že z výběrového řízení vzešla vítězná firma, komise následně doporučila, aby s vítěznou firmou byla uzavřena smlouva"

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS):  
"zadavatel zvýhodněním vybraného uchazeče diskriminoval druhého uchazeče v pořadí" 
"pokud by dodavatel uvedl tyto hodnoty z dodatku č.7 smlouvy v původní nabídce, nestal by se vítězem zadávacího řízení a byl by jím uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí"

p. Hrabánek:
"že tato smlouva možná, z dnešního pohledu na zákony, nemusí být brána úplně jako platná, protože nebyla projednávána komplet v zastupitelstvu"

vyjádření ÚOHS, stanovisko zadavatele (tedy vedení města včetně p. Hrabánka!):
"zadavatel smlouvu o dílo považuje od počátku neplatnou včetně všech dodatků"

přikláním se ale k názoru pana starosty, že by bylo rozumnější současnou splátku zaplatit, protože lze stěží očekávat, že by výsledná cena domu byla nižší než dosud uhrazené prostředky. Nechtěl bych být ale v kůži současných zastupitelů. Vyplacení milionů korun na základě absolutně neplatné smlouvy mi přijde právně nejisté a doporučil bych jim tento krok právně konzultovat.

ČOV Blahotice:
 myslím, že se zájemce o informace dozví více z článku na našem blogu:
Čistírna odpadních vod Blahotice - vzít či nevzít dotaci?

Miloslav Nič

pátek 6. června 2014

Roční náklady a výnosy provozu parkovacího domu

Parkovací dům je již v provozu déle než  1 rok a k dispozici jsou nyní náklady a výnosy z jeho provozu od dubna 2013 do března 2014.

Provozní náklady za roční provoz mírně přesáhly 1 000 000 Kč (polovinu tvoří nákup služeb, třetinu nákup elektřiny).

Výnosy z parkovného činí přibližně 130 000 Kč. Hlavním výnosem parkovacího domu je pronájem prostor Komerční bance - cca 650 000 Kč.

Roční provoz skončil ztrátou čtvrt milionu korun, přitom více než polovinu nákladů pokrývá pronájem prostor, tedy nikoliv hlavní činnost parkovacího domu. Je rovněž třeba uvážit, že dům nevydělal žádné prostředky na nutnou generální opravu, kterou lze v horizontu 10 let očekávat.

Můj závěr:
 • Bude velmi obtížné zajistit, aby si parkovací dům vydělal alespoň na vlastní provoz.
 • Pokud se nepodaří udržet pronájem spodních prostor, je to zcela vyloučené.
a demagogická otázka (jak jsou tyto dotazy vedením města označovány)

Jaká může být návratnost stavby, která si nevydělá ani na vlastní provoz?

Připomínám několik výroků z minulosti o návratnosti parkovacího domu:

Miloslav Nič

středa 4. června 2014

Závěrečný účet města pro rok 2013

Na programu 26. zasedání zastupitelstva města ve středu 11. června v 15:00 (Grand) bude i schvalování závěrečného účtu města, jehož návrh je zveřejněn na adrese: http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rozpocet/zavucet2013.pdf.

Několik informací z tohoto dokumentu:
 • V roce 2013 se utratily jen 2/3 plánovaných prostředků, úspor bylo dosaženo odsunutím plánovaných investic na letošní rok. 
 • Výsledný rozpočet za rok 2013 byl přebytkový. Přebytek bohužel nevznikl systémovými úsporami, ale přesunem investičních akcí na pozdější období, a jelikož většinu z přesunutých investičních akcí je nutné realizovat, tento přesun zatíží hospodaření města v dalších letech.
 • Pronájem tepelných zařízení, vodovodního řadu, bytových a nebytových prostor, pozemků a nemocnice vynesl 21 milionů korun. Je tedy zřejmé, že hospodaření města je zejména závislé na příjmech od státu a jeho vlastní činnost pokrývá jen malou část nákladů.
 • Na kontech města se na konci roku 2013 nacházelo téměř 44 milionů Kč. Investiční akce většího rozsahu bude tedy třeba řešit s pomocí úvěrů.

Závěrečný účet rovněž obsahuje závěrečnou zprávu nezávislého auditora, tak jak to vyžaduje zákon. Zpráva potvrzuje, že finanční odbor městského úřadu pracoval spolehlivě, o čemž ale jen málokdo pochybuje. V kuloárech jsem o správě města slyšel mnoho negativního, ale nikdy jsem nezaslechl, že by se finanční odbor dopouštěl nějakých nekalostí.

Bohužel, zpráva nezávislého auditora neobsahuje již nic jiného, než potvrzení tohoto faktu.  Ještě loňská zpráva obsahovala alespoň základní upozornění na možná rizika:


Myslím, že by bylo více než vhodné, aby příští rok vedení města usilovalo o skutečně nezávislý pohled na hospodaření města, a ne pouze o splnění zákonného minima.

Miloslav Nič