úterý 27. května 2014

Vlci vyjí, karavana táhne dál…

Všichni, kteří se veřejně ve Slaném angažovali, si nemohli nevšimnout, jakými prostředky (většinou v utajení a kuloárech) bývaly prosazovány názory autorit, jak mnohým bylo vnucováno, co je pro ně dobré a přínosné. Odkazy na výsledky voleb měly legitimizovat četná sporná nebo nezákonná rozhodnutí většiny. Společným rysem byla ignorance legitimních názorů opozice a menšin (nejen podle pravo-levého dělení zastupitelstva) a prosazování programových priorit dominantních stran, zaměřených více na podnikání, než na veřejné služby občanům Slaného.

Tento systém fungoval spolehlivě, než,  téměř ze zoufalství a bezmoci, byla posouzení různých kauz přesunuta  na orgány státní správy a justice. A první rozhodnutí dávají oponentům za pravdu. Zatím nepravomocné rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže  o správním deliktu a pokutě za zvýhodňování dodavatele jedné megalomanské a nepotřebné stavby v centru Slaného dalo kritikům  za pravdu jednoznačně.

Pokud se současné metody rozhodování nezmění, můžeme očekávat další právní stanoviska, např. ministerstva financí k chronickému porušování rozpočtové kázně, ministerstva pro místní rozvoj ke koncesním řízením o zajišťování veřejných služeb a k dalším  jednáním, kolidujícím se zákony a proto neplatných. Bohužel  tato stanoviska budou doprovázena i finančními nároky (pokuty, penalizace, vratky dotací, arbitrážní jednání, ...).

Jsem zvědavý na výsledky externího i interního auditu k oponovaným tématům, které budou brzy projednávat zastupitelé při schvalováním závěrečného účtu města za rok 2013. Zmanipulované, závislé audity jsem kritizoval již před  několika lety, moji interpelaci lze lehce dohledat na webu města. Dnes by se již radní neměli  spoléhat na nekritickou autoritu starosty. Staré megaprůšvihy, které se vynořují z přítmí zákulisních dohod, by si zasloužily větší otevřenost a zapojení angažované veřejnosti.

Místo toho, podle pravidel českého „odezdismu“, zřizuje zastupitelstvo různé komise, které projednávají alibisticky i to, co jim ze zákona nepřísluší, a aniž to tuší, poskytují svým chováním jakousi legitimitu, poskytují alespoň zdání, že po formální stránce nic tajeno není. Zároveň jsou zastupitelé sváženi k hlasování o stamilionech a přeběhlíci k prosazení strategických hlasování jsou žádaným zbožím.

Dosavadní konfrontační slánská politika nebrala při rozhodování o veřejných záležitostech občanů ohled na tak základní argumenty, jako jsou kriteria účelnosti, hospodárnosti, legality, přiměřenosti a efektivity. Vedení města se soustřeďuje na politikaření, překotné shánění hlasovací většiny k popření již jednou konaného hlasování a uchyluje se k argumentaci ve stylu: „máme poslední možnost něco nebo někoho obalamutit“.

Mnozí lidé, kterých si profesně vážím, se tak dostávají do osobních problémů, protože dříve nebo později zažijí těžké chvíle při vysvětlování motivů svého jednání. Na vyvození politické zodpovědnosti je již pozdě, to za všechny učiní voliči. K zamyšlení nad právní zodpovědností, systémem práce a řízení i budoucí veřejnou angažovaností čas ještě je.

Vladimír Dosoudil

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného