středa 28. května 2014

Nečetli, a přesto rozmrazili

Včera byl zveřejněn zápis z mimořádného jednání zastupitelstva:

http://www.meuslany.cz/cs/mesto-slany/zastupitelstvo/zapisy-a-usneseni-zastupitelstva/ , (on-line zápis: http://www.oms-slany.cz/2014/05/on-line-zapis-z-mimoradneho-zasedani.html)

Hlavním bodem programu byla čistírna odpadních vod Blahotice. Ze zápisu vybírám (uváděný čas je ze zvukového záznamu, proto v něm není zahrnuta přestávka) :

 • 0:0 (hod:min)  - AD 1 ZPRÁVA O JEDNÁNÍ VE VĚCI INTENZIFIKACE ČOV
 • 1:36 - Mgr.Hrabánek, hlasování o všech třech návrzích usnesení k tomuto bodu najednou: (13 pro, 4 proti. – RNDr.Peška, Ing.Šrom, pp.Kasík, Matějka, 4 zdrž.- Ing.Dušák, Ing.Šourek, pp.Kocourek, DiS., Varvařovský)(1.37) návrh nebyl přijat
 • 1:38 - Mgr.Hrabánek,(1.38) podle jednacího řádu nechal hlasovat o dohadovacím řízení (14 pro, 6 proti –Ing.Dušák, Ing.Šourek, Ing.Šrom, pp.Kocourek, DiS., Kasík, Matějka, 1 zdrž.- RNDr.Peška )
 • přestávka 25 minut
 • přichází RNDr. Kulich 
 • 1:40Zastupitelstvo města schválilo dodatek č.15 provozní smlouvy mezi Městem Slaný a Středočeskými vodárnami, a.s.. (15 pro, 7 proti – Ing.Dušák, Ing.Šourek, Ing.Šrom, pp.Kocourek, DiS., Kasík, Matějka, RNDr.Peška)
 • 1.44 - odchází RNDr. Kulich

Jako velký ctitel díla českého velikána Járy Cimrmana nemohl jsem si nevzpomenout na úryvek ze hry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909:

BERAN: Vy četli a rozmrazili?
LÉKÁRNÍK: My rozmrazili, ale nečetli.
BERAN: Vy nečetli, a přesto rozmrazili? Wonderful! Bystrý národ.


Miloslav Nič

Více informací k projednávaném bodu: 

3 komentáře:

 1. "...jdu na sever, jdu na sever a jdu na jih, jdu na jih ... NOJÓÓ !!!"-(Brukner ve zmíněné Cimrmannovské hře). - Bystře okomentovaná skutečnost, že??? Asi stejně bystře mi připadá článeček "Nečetli a přesto rozmrazili".

  K zastupitelstvu (21.5.) a o co jde:
  Jeden z koaličních zastupitelů se, i přes pracovní zaneprázdnění, dostavil na zasedání zastupitelstva, aby pomohl koalici hlasovat tak, aby nebyla ztracena možnost rekonstruovat ČOV pomocí dotace. Opozice totiž zřejmě došla k názoru - není jich dostatečný počet, tak neumožníme, aby něco prošlo!!! Nakonec však po dohadovacím řízení a dohodnutém opakování hlasování hlasoval pro (neztratit možnost dotace - po rozumné úvaze) i jeden z opozičních zastupitelů a tak pro bylo 15 zastupitelů. Po hlasování se onen "odběhnuvší" zastupitel musel vrátit ke svým povinnostem. Vrátil se však v čase 2,17 a pak již setrval do konce. Bohužel jeho obětavost, kromě prvního bodu, byla zbytečná, neboť po nekonečných opozičních obstrukcích a natahování zasedání zastupitelstva odešli, bohužel, někteří zastupitelé (nutno dodat, že napříč politickým spektrem) a opozice toho využila k tomu, aby již neprošlo téměř nic z důležitých hlasování - nepochopitelně zejména rozdělení zbytečně velkého investičního úvěru (v situaci, kdy nebyly schváleny některé z připravovaných akcí) na dva samostatné úvěry - čímž dojde (nepodaří-li se to ještě dodatečně otevřít) ke zbytečné ztrátě na úrocích.
  Nutno dodat, že ač všichni zastupitelé "ČETLI (byli detailně s problematikou seznámeni na mimořádné informační schůzi), PŘESTO NĚKTEŘÍ NEROZMRAZILILI!!!"
  Vždyť je to přece tak jednoduché - ...jdu na sever, jdu na sever a jdu na jih, jdu na jih...
  Zkuste si to.
  L.Sch.

  OdpovědětVymazat
 2. Nevidím do hlav opozičních představitelů, ale domnívám se, že alespoň někteří z nich se řídí při hlasování vlastním rozumem a nejsou to jen naschválníčci, jak je někteří zastupitelé koalice osočují.

  V průběhu diskuze padla řada skutečností, která byla zcela očividně zastupitelům neznámá. Proběhlo hlasování, které skončilo nějakým výsledkem. Náhle se hlasem přeběhlého komunisty vyvolalo nové hlasování.

  Čekalo se velmi dlouho, než se objevil pan Kulich. Ten očividně netušil, o co jde, zvedl ruku a zase spěchal pryč. Ostatně, doporučuji všem, ať se ho přeptají, co vlastně o rekonstrukci ČOV ví a proč usnesení podpořil (zaslechl jsem dokonce, že ani nevěděl, o čem se vlastně hlasuje a jen přiběhl zvednout ruku. Doufám, že alespoň tohle je jen pomluva).

  Osobně se domnívám, že bylo rozumnější hlasovat pro dané usnesení a tím získat nějaký čas před finálním rozhodnutím, ale chápu i protiargumenty opozice.

  Rozdělení investičního úvěru bylo velmi rozumné. Doufám, že se na příštím zasedání schválí. Na druhé straně jsem byl také přítomen, když se o tomto obřím úvěru hlasovalo a tak chápu, proč jsou opoziční zastupitelé tak znechuceni chováním velké části koalice.

  Miloslav Nič

  OdpovědětVymazat
 3. Pro zamyšlení:
  Představitelé města měli cca 4 roky na to, aby situaci kolem ČOV mohli řešit.
  Z jakého důvodu se musí den před uplynutím lhůty k dodání pořebných materiálů na MŽP nutných pro schválení dotace ( o které MŽP v uplynulém roce žádalo město Slaný 3x ) schvalovat v pořadí myslím 15. dodatech smlouvy, který je dle slov 1.místopředsedy pouze taková určitá hra o čas, jejíž podepsání nám neublíží, přestože ještě v den schvalování na zastupitelstvu není doposud vypracován právní rozbor celé situace kolem ČOV, celé smlouvy a tohoto dodatku, se nejspíš asi nedozvíme.
  Je odpovědné žádat po někom, aby schválil něco, o čemž není jisté, co to vlastně přináší a čehož právní rozbor se teprve připravuje?
  Je odpovědné to žádat v takovém stavu den před vypršením lhůty, do které se na tom mělo již minimálně rok a více pracovat?
  Byl tento dodatek zkontrolován právníkem města?
  Budou se tímto způsobem schvalovat další důležité dokumenty, které mají zásadní vliv na majetek města a dopady při nakládání s ním, i nadále?
  V čím zájmu se tak děje?
  A tak dále...
  F.Kruncl, OMS

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného