pondělí 26. května 2014

Je něco zvláštního v městě Slaný

Na minulém zasedání zastupitelstva (on-line záznam) se přihlížející občané dozvěděli několik novinek. Mezi nejzajímavější patřil fakt, že se nepodařilo nalézt dokument potvrzující schválení klíčového dodatku o provozování vodovodní sítě. Kontrolní výbor zase konstatoval, že usnesení o prodloužení smlouvy s RDK nebylo vyvěšeno na úřední desce.

Když si tedy připomeneme některé právní  problémy poslední doby:
  • Smlouva o parkovacím domě nebyla schválena zastupitelstvem (a je tedy podle názorů ministerstva vnitra i oslovených právníků absolutně neplatná).
  • Dodatek smlouvy k parkovacímu domu č. 7, který několikanásobně prodloužil parkovací časy v porovnání s vysoutěženou zakázkou, nebyl schválen zastupitelstvem a podle vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže závažným způsobem porušil pravidla výběrových řízení.
  • Nelze prokázat, že dodatek smlouvy o provozování vodovodní sítě a kanalizace byl schválen radou, a je tedy zřejmě absolutně neplatný.
  • Bylo třeba revokovat usnesení o prodloužení nájemní smlouvy s RDK, protože toto usnesení nebylo vyvěšeno na úřední desce, jak předpisuje zákon.

Hamlet by zřejmě použil trochu expresivnější obměnu názvu článku.  Já se uchýlím ke své bývalé profesi a použiji termín inženýrský. Zdá se, že problémy vedení města jsou systémové, a tedy nevystačíme s povrchními změnami.

Miloslav Nič


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného