pátek 23. května 2014

Čistírna odpadních vod Blahotice - vzít či nevzít dotaci?

Minulé zasedání zastupitelstva bylo velmi bohaté na události (on line zápis) a poskytlo mnoho námětů k přemýšlení. Prvním a nejdůležitějším bodem schůze byla debata o podepsání dodatku č. 15 ke smlouvě o provozování čistírny odpadních vod v Blahoticích.

Ačkoliv situaci kolem čistírny sleduji již delší dobu ( voda), tak se v nepřehledné situaci jen stěží orientuji. Domnívám se, že většina občanů i zastupitelů je na tom stejně nebo hůře než já a proto se pokusím v několika bodech poskytnout své vidění celého problému.

 • Rekonstrukce čistírny odpadních vod je nezbytná. Čistírna nesplňuje zákonné normy a pokud nedojde k rekonstrukci, nemůžeme ke kanalizaci připojit žádné nové domy a budeme již brzy každoročně platit  milionové pokuty.
 • Řadu let se usiluje o pokrytí většiny nákladů na rekonstrukci z dotačních peněz Evropské unie. Tuto dotaci se nepodařilo zajistit (ač ODS před minulými volbami tvrdila opak). 
 • Operační program životní prostředí loni schválil k financování projekt rekonstrukce (Celkové náklady: 152 078 839 Kč; Celkové uznatelné náklady: 104 939 774 Kč; Celková výše podpory: 89 198 808 Kč). Dotace je vázána na dodání podkladů městem.
 • Hlavním problémem doložení všech dokladů je vyvázání se z dlouhodobého smluvního vztahu s provozovatelem naší čističky (Středočeské vodovody a kanalizace patřící koncernu Veolia). Vedení města podepsalo před mnoha lety smlouvu o provozování čističky  do roku 2019.
 • Tento dlouhodobý pronájem vede k tomu, že rekonstrukce čistírny může být klasifikována jako veřejná podpora, tedy zakázaná pomoc soukromému sektoru z veřejných peněz.
 • Pokud získáme dotaci a tato dotace bude později označena jako veřejná podpora, bude nutné vrátit veškeré dotační peníze a navíc zaplatit pokutu, která může být až ve výši poskytnuté dotace. Tuto pokutu by zřejmě platila Veolia. 
 • Rekonstrukce čistírny musí být ukončena do 30.září 2015, protože dotační program, u kterého žádáme o peníze, bude uzavřen. Některé procesní úkony musí být uzavřeny tento květen a červen, jinak ztrácíme šanci na dotaci.
 • Pro uzavření potřebných smluv je třeba doložit smlouvu s Veólií o zkrácení doby provozování. Loni byla uzavřena dohoda o předčasném ukončení doby provozování, ve které se město zavázalo vyplatit Veolii za toto zkrácení 16 milionů Kč. Protože se nestihly termíny uvedené v dohodě, tak tato dohoda již neplatí.
 • Na zastupitelstvu tuto středu se velmi nešťastným způsobem odhlasovalo schválení dodatku č.15 ke smlouvě s Veólií, které obsahuje toto ukončení. Podrobnostem nerozumím, v záplavě dodatků a tvrzení se ztrácím a jelikož nejsem zastupitel, smlouvu a dodatky k dispozici nemám. Měl jsem pocit, že zastupitelé jsou na tom s pochopením smlouvy podobně. 
 • Zdá se, že nejdůležitějším dodatkem ke smlouvě s Veólií je dodatek č. 2. Městu se nepodařilo najít důkaz, že tento dodatek byl projednán radou. Je tedy pravděpodobné, že stejně jako v případě parkovacího domu nebyly splněny zákonné podmínky a tedy dodatek 2 a všechny navazující dodatky jsou absolutně neplatné.
 • Podle starosty města existuje varianta rekonstrukce čistírny, která by byla výrazně levnější a umožnila by rekonstrukci provést bez dotačních peněz v menším rozsahu, ale tak, aby byly splněny zákonné limity.

 Když se tedy vrátím k názvu dnešního blogu, tedy zda má město pokračovat ve snahách získat dotaci, tak upřímně musím přiznat, že nevím.

Pokud dotaci dostaneme a vše včas a správně vyúčtujeme, tak dotační podpora 90 milionů umožní důkladnou rekonstrukci a  město ušetří značnou sumu peněz.

Pokud tuto dotaci dostaneme, ale nestihneme termín ukončení nebo bude dotace pravomocně prohlášena veřejnou podporou, tak budeme muset zaplatit mnohem důkladnější rekonstrukci čistírny, než jakou bychom platili bez poskytnuté dotace. Pokud bude nutné peníze vracet, bude je třeba vrátit rychle a zaplatit další náklady, podle mne to znamená získat úvěr pod tlakem a tedy za nevýhodných podmínek.


Můj instinkt bývalého experimentálního chemika mi radí postavit se na stranu obezřetnosti. Rizika spojená s nejasností smluv a šibeničními termíny mi přijdou příliš vysoká. Bohužel, jak se již stalo ve městě pravidlem, rozhodnutí se tak dlouho odkládají a překrývají informační mlhou, až je výsledkem loterie s osudem a nikoliv uvážlivé rozhodnutí po zvážení všech příležitostí a rizik.

Miloslav Nič

3 komentáře:

 1. V článku je několik chyb. Uvedu jen stručně:
  a) není pravda, že v současné době nelze k ČOV připojit další objekty (z pohledu kapacity ČOV). Kapacitní rezervy ještě jsou, byť ne nijak velké. Ovšem s ohledem na to, že počet obyvatel Slaného za posledních 20 let v podstatě stagnuje, není tato "hrozba" příliš vážná.
  b) není pravda, že pokuta za tzv. veřejnou podporu by hrozila město Slaný. Patrně by ji mohl obdržet současný provozovatel ČOV.

  Samozřejmě, celé je to ještě mnohem komplikovanější

  Ale jinak jste to vystihl vcelku správně.

  L.Peška

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   sám dobře víte, jak obtížné je dostat se k reálným informacím o našem městě i pokud jste zastupitel, pokud zastupitelem nejste, je to ještě mnohem těžší.

   a) Ohledně uzávěry vycházím z informací v tisku, viz. např. z letošního února:
   http://stredocesky-kraj.5plus2.cz/cistirna-slany-01b-/kladno.aspx?c=A140227_103512_ppd-kladno_p2eha

   Pro město Slaný je modernizace ČOV klíčovou záležitostí. Pokud by se mu nepodařilo práce zahájit, hrozí, že by se do budoucna nemohlo rozvíjet. Byla by totiž na jeho katastr kvůli nesplnění evropských norem u čističky vyhlášena stavební uzávěra. Ve městě by se nemohl postavit už ani jeden rodinný dům či podnik.

   b) I v článku píšu, že by pokutu zřejmě platila Veolia. Mám obavu ze slova zřejmě. Při porovnání kvalit právní expertízy Veolie a města by mne nepřekvapilo, kdyby se v případě problémů zjistilo, že existuje nějaký dodatek, který toto finanční břemeno přenáší na město.

   Vymazat
  2. Je mi to jasné. Ani zastupitelé se k těm důležitým informacím nedostávají snadno, natožpak občané. Já jen chtěl upozornit na skutečnost, že tzv. "kompletní rekonstrukce" ČOV není jediné možné řešení. Že jsou i jiné alternativy, o kterých se ovšem (není to zvláštní ?) vůbec nemluví.
   A s tou veolií to může být přesně tak, jak píšete, o tom jsou právě ty 14., 15, a bůhví kolikáté ještě dodatky, s kterými jsem vesměs nechtěl souhlasit, protože zavazují město k něčemu, co je velmi rizikové.

   L.Peška

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného