čtvrtek 3. dubna 2014

No a co?

Odpověď otázkou „No a co“ jsem slýchával často, když jsem upozorňoval na nezákonnost jednání některých představitelů slánské radnice. Déjá vu si aktuálně prožívám v korespondenci s p. Hložkem, úřadujícím starostou, kterého jsem žádal o poskytnutí informací o úvěrových smlouvách ve vztahu k zadluženosti města. K podrobnostem, kdy mi pan Hložek oficiálně sdělil, že porušuje jako zastupující starosta města Slaný zákony, kterými je povinován se řídit, se ještě dostaneme. Na úvod, spíše informativně pro naše radní, než pro pana Hložka (vím, že už je dost pozdě) uvádím:

 Pojmem veřejná správa se označuje správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu (na rozdíl od správy soukromé, která je péčí o vlastní záležitosti). Zatímco pro správu soukromou platí, že co není zákonem zakázáno, to je mu dovoleno, pro správu veřejnou platí opak - co není subjektu veřejné správy zákonem výslovně povoleno či uloženo, to je mu zakázáno, to činit nesmí. Veškerá veřejnoprávní činnost subjektu veřejné správy musí být prováděna podle platného právního řádu (zásada zákonnosti) a pouze v mezích jeho zákonné působnosti a formami, jež jsou jeho zákonnou pravomocí.

Pokud obsah předchozího odstavce nepochopí slánská radnice – není jim  pomoci. Mě a občanům Slaného však porušování zákonů v oblasti správy věci veřejných vadí.

Vladimír Dosoudil

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného