středa 9. dubna 2014

Královské město, s.r.o.


V posledních letech se stále častěji Slaňáci setkávají s pojmy jako - leasing, revolvingový úvěr, forfaiting - které rutinně používají naši představitelé při jednáních rady, zastupitelstva, jednáních o rozpočtech, závěrečných účtech, auditech atp.

Co znamená pojem leasing si většina z nás dovede představit, ty další jsou už ve finanční praxi veřejných rozpočtů neznámé, za sebe mohu říct, že s pojmem forfaiting (je užíván hlavně v rizikovém zahraničním obchodu) se setkávám poprvé a možná, že by bylo dobré, aby úřadující starosta Slaného pan Jaroslav Hložek využil informační platformy Slánské radnice a tyto kategorie lapidárně vysvětlil. Přímý dotaz na něj, po zkušenosti s upozorněním na zpoplatnění veřejné informace o smlouvách na úvěry města, už riskovat nebudu.

Již dříve jsem napsal, že veškerá veřejnoprávní činnost obce může být prováděna pouze a jen v mezích její působnosti podle zákona o obcích. S ním však podnikání Slaného je v přímé kolizi a stavba Parkovacího domu je toho zářným příkladem. Dodáme-li, že byla postavena v rozporu s platnou legislativou, v soukromém zájmu skupiny, která o ní rozhodla, veřejné informace jsou cíleně tajeny a zároveň byly porušeny základní povinnosti při hospodaření s veřejným majetkem, je na čase, abychom se začali společně zabývat i obsahovou rovinou veřejně propíraného problému. Procesní pochybení a řešení vztahů firmou KOMA z titulu neplatných smluv je sice důležité, nikoliv však hlavní. Je nutno se zaměřit a řešit otázky škod na majetku města, které permanentně narůstají.

V ekonomické dimenzi stavby parkovacího domu se proto budeme muset více než ceníkovými položkami začít zabývat odhady jeho tržní hodnoty a také finančními vztahy s jeho výstavbou a provozem souvisejícími. Ty nám dosud zůstávají utajeny.

Vladimír Dosoudil

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného