středa 9. dubna 2014

Královské město, s.r.o.


V posledních letech se stále častěji Slaňáci setkávají s pojmy jako - leasing, revolvingový úvěr, forfaiting - které rutinně používají naši představitelé při jednáních rady, zastupitelstva, jednáních o rozpočtech, závěrečných účtech, auditech atp.

Co znamená pojem leasing si většina z nás dovede představit, ty další jsou už ve finanční praxi veřejných rozpočtů neznámé, za sebe mohu říct, že s pojmem forfaiting (je užíván hlavně v rizikovém zahraničním obchodu) se setkávám poprvé a možná, že by bylo dobré, aby úřadující starosta Slaného pan Jaroslav Hložek využil informační platformy Slánské radnice a tyto kategorie lapidárně vysvětlil. Přímý dotaz na něj, po zkušenosti s upozorněním na zpoplatnění veřejné informace o smlouvách na úvěry města, už riskovat nebudu.

Již dříve jsem napsal, že veškerá veřejnoprávní činnost obce může být prováděna pouze a jen v mezích její působnosti podle zákona o obcích. S ním však podnikání Slaného je v přímé kolizi a stavba Parkovacího domu je toho zářným příkladem. Dodáme-li, že byla postavena v rozporu s platnou legislativou, v soukromém zájmu skupiny, která o ní rozhodla, veřejné informace jsou cíleně tajeny a zároveň byly porušeny základní povinnosti při hospodaření s veřejným majetkem, je na čase, abychom se začali společně zabývat i obsahovou rovinou veřejně propíraného problému. Procesní pochybení a řešení vztahů firmou KOMA z titulu neplatných smluv je sice důležité, nikoliv však hlavní. Je nutno se zaměřit a řešit otázky škod na majetku města, které permanentně narůstají.

V ekonomické dimenzi stavby parkovacího domu se proto budeme muset více než ceníkovými položkami začít zabývat odhady jeho tržní hodnoty a také finančními vztahy s jeho výstavbou a provozem souvisejícími. Ty nám dosud zůstávají utajeny.

Vladimír Dosoudil

úterý 8. dubna 2014

O návratnosti parkovacího domu z roku 2009

Zdroj: http://www.estav.cz/zpravy/new/parkovaci-dum-slany.html

zpráva vydána 25. května 2009 

Vedení slánské radnice trvá na výstavbě samoobslužného parkovacího domu za 65 milionů korun, který má v budoucnu vyrůst v centru města. Někteří obyvatelé přitom tento projekt označují za megalomanský a tvrdí, že pro město velikosti Slaného znamená podobná stavba zbytečný luxus. Místostarosta Jaroslav Hložek ČTK řekl, že Slaný parkovací dům potřebuje a při rozdělení splatnosti nákladů do více let nebude tato investice pro městskou pokladnu představovat výraznou zátěž.
Hložek podotkl, že aut stále přibývá, ale pozemky ve městě, na nichž by se dalo zřídit parkoviště o nějakém rozumném rozsahu, chybějí. "Myslím si, že při slušné ekonomické analýze návratnosti a při rozdělení splatnosti nákladů do nějaké časové osy třeba tří čtyř let to nebude až tak zatěžující," poznamenal. Podle něj vše nasvědčuje tomu, že by se náklady vrátily v horizontu, který je pro město přijatelný. "To znamená devět deset let, když budu velmi při zemi," dodal.

servis ČTK

pátek 4. dubna 2014

Honza Burdík / Slaňák a cyklista o cyklostezkách


Dobrý den,
pro představu činů minulých zasílám poznámky k tvorbě cyklostezek na Slánsku spolu s dohledanými výsledky příprav a realizace.

V roce 2006 jsem oslovil představitele města s výzvou vytvořit cyklostezky na Slánsku a s nabídkou mé účasti jako aktivního cyklisty na této tvorbě.
Spolupracovali jsme hlavně já, pan místostarosta Bartoníček, paní Kučerová z infocentra, paní Vörösová z městského úřadu a pan Šlajchrt. Město na této otázce již pracovalo.
Počáteční nadšení všech zúčastněných bylo doprovázeno ukázkami různých návrhů studií, map a i podrobných popisů jednotlivých úseků konkrétních cyklotras a cyklostezek - které však byly vedeny pouze na papíře.
V rámci svého podílu na tvorbě jsem (sám i s doporučeními ostatních) vytipoval a projel s GPS (děkuji panu Kozákovi - tehdy tu moc GPSek nebylo :-) ) několik možností.
Výsledky této činnosti pak byly vyvěšeny na webu města Slaný ZDE (A TAKY V PŘÍLOZE MAILU).
Zde se dokonce píše o grantu na dokumentaci k cyklostezce ze Slaného do Krušovic.
Hmatatelným výsledkem několikaměsíční práce byla mapa, kterou na základě těchto podkladů vytvořil Martin Šlajchrt a která byla (možná ještě je?) k dostání v infocentru města.

Bohužel od té doby k žádnému viditelnému pokroku nedošlo.
Dle mých informací všechno skončilo na nezískání písemného souhlasu s cyklostezkou na soukromých pozemcích.
Prý to bylo asi takto: "Já vím, že tu cyklisté jezdí a nevadí mi tu. Ale žádný papír vám k tomu podepisovat nebudu."

Víc jsem neměl síly ani čas se v této oblasti angažovat.
Přednesl jsem po nějaké době vedení města nápad dát cyklistům větší možnosti pohybu po městě. 
Například možnost jízdy po pěší zóně na Londě (děkuji tímto městské policii, že mě nepokutovala, jen napomínala - 2x) či možnost jezdit protisměru v jednosměrné ulici (je tu někdo, kdo nikdy neprojížděl na kole Třebízského ulicí od sokolovny směrem dolů?).

Prý to nejde.

Nejnovější počin, kterého jsem byl svědkem (a částečně spoluautorem) byl výzkum otázek Sportu a města. Toto dotazníkové šetření vedl pan místostarosta Hrabánek a zabývalo se vícero otázkami sportovního vyžití ve městě.
Závěry této práce související s cyklistikou jsou vidět v aktuálním strategickém plánu města.
http://www.meuslany.cz/data/nastenka/10285strategicky_plan.pdf
Např. cituji ze strany 261:
Dle výsledků průzkumu v oblasti sportu mezi veřejností odpovědělo 44 % respondentů, že by přivítali rozvoj cyklostezek a umožnění bezpečného pohybu cyklistů ve Slaném. 40 % respondentů vnímá jako dopravně nebezpečné pro cyklistiku všechny lokality ve městě a 20 respondentů by přivítalo vybudování cyklostezky. 

Proto mě potěšila informace o tom, že jsou ve Slaném lidé, kteří chtějí otázku cyklodopravy ve městě otevřít a dle možností řešit.

Berte prosím výše uvedený text jako osobní vzpomínky jednoho z účastníků. Vím, že všichni zúčastnění věnovali této otázce mnoho času a podílelo se na tom víc lidí, než je zde uvedeno.
Děkuji touto cestou všem, kteří nám pomáhali.
Byla by velká škoda, kdyby všechna ta práce skončila pouze na papíře…

Přeji všem aktivitám v tomto směru mnoho úspěchů, které přispějí k většímu využívání cyklistiky ve města a okolí.

Honza Burdík
Slaňák a cyklista

čtvrtek 3. dubna 2014

Ministerstvo životního prostředí - informace o čističce Blahotice

Publikováno se svolením pana Dosoudila:



No a co?

Odpověď otázkou „No a co“ jsem slýchával často, když jsem upozorňoval na nezákonnost jednání některých představitelů slánské radnice. Déjá vu si aktuálně prožívám v korespondenci s p. Hložkem, úřadujícím starostou, kterého jsem žádal o poskytnutí informací o úvěrových smlouvách ve vztahu k zadluženosti města. K podrobnostem, kdy mi pan Hložek oficiálně sdělil, že porušuje jako zastupující starosta města Slaný zákony, kterými je povinován se řídit, se ještě dostaneme. Na úvod, spíše informativně pro naše radní, než pro pana Hložka (vím, že už je dost pozdě) uvádím:

 Pojmem veřejná správa se označuje správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu (na rozdíl od správy soukromé, která je péčí o vlastní záležitosti). Zatímco pro správu soukromou platí, že co není zákonem zakázáno, to je mu dovoleno, pro správu veřejnou platí opak - co není subjektu veřejné správy zákonem výslovně povoleno či uloženo, to je mu zakázáno, to činit nesmí. Veškerá veřejnoprávní činnost subjektu veřejné správy musí být prováděna podle platného právního řádu (zásada zákonnosti) a pouze v mezích jeho zákonné působnosti a formami, jež jsou jeho zákonnou pravomocí.

Pokud obsah předchozího odstavce nepochopí slánská radnice – není jim  pomoci. Mě a občanům Slaného však porušování zákonů v oblasti správy věci veřejných vadí.

Vladimír Dosoudil