pondělí 10. února 2014

Záznamy parkovacího domu - pátek 7.2.2014 - neděle 9.2.2014

Díky panu místostarostovi Hložkovi jsme velmi rychle obdrželi záznamy systému, takže jsme mohli vyhodnotit další informace o provedeném testu parkovacího domu.

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek do půlnoci z neděle na pondělí z domu vyjelo  159 vozidel a časy zaparkování a vyparkování těchto vozidel byly použity pro následující výpočty.

Připomínám, že tyto časy udávají pouze tu  část doby parkování, kdy je v provozu systém, a při odhadech celkové průchodnosti domu je třeba připočíst např. čas na vystoupení pasažerů.

Ve výběrovém řízení byly firmou Koma přislíbeny časy uvedené v dodatku č.1 k původní smlouvě:A nyní  tedy můžeme přistoupit k vlastnímu vyhodnocení:

Zaparkování

Důležitým ukazatelem při statistickém zpracování je tzv. medián, v tomto případě údaj o vozidle, které zaparkovalo pomaleji než jedna polovina vozidel a rychleji než druhá polovina automobilů. Při počtu 159 vozidel se tedy jedná o čas vozidla, které se v pomyslné soutěži o rychlost zaparkování umístilo na 80. místě.

Čas zaparkování 80. vozidla = 2:29

5 nejrychlejších vozidel dosáhlo těchto časů:

0:02:19 | 0:02:21 | 0:02:21 | 0:02:21 | 0:02:22

je tedy zřejmé, že většina vozidel zaparkovala za dvě a půl až tři minuty.

Před výpočtem průměrné doby zaparkování vozidla, který byl ve výběrovém řízení přislíben na 1 minutu, byla provedena inspekce záznamů, a vyřazeny všechny záznamy, u nichž parkovací doba převýšila 6 minut. Takové vyřazení extrémních záznamů je při statistické analýze běžné, protože vysoká čísla mohou významně zkreslit výslednou hodnotu. Samozřejmě je pak těmto číslům věnována zvýšená pozornost a hledají se vysvětlení jejich výskytu.

Vyřazeny byly následující  hodnoty:
0:06:41 | 0:06:52 | 0:07:20 | 0:08:51 | 0:32:28 | 0:47:19 | 6:44:21

ze zahrnutých  vozidel bylo nejpomalejších následujících 5 časů:
0:04:54 | 0:04:56 | 0:05:08 | 0:05:25 | 0:05:40

Zahrnutých i vyřazených pomalých časů bylo dosaženo v různých dnech a hodinách a je tedy zřejmé, že jejich příčinou nemůže být pouze zátěžový test prováděný v sobotu dopoledne.

Pokud sečteme časy všech vozidel, které zaparkovaly do 6 minut a vydělíme počtem vozidel, dostaneme průměrný čas zaparkování 2:48, tedy téměř 3x delší než přislíbená 1 minuta.


Vyparkování:

medián - 79. vyparkovaný automobil (automobil s časem parkování 6:44:21 nemá v systému uveden výjezd):  2:44

Po odstranění záznamů s časem vyparkování delším než 6 minut:

0:06:32 | 0:09:02 | 0:09:55 | 0:24:44 | žádný záznam

zůstalo 5 nejdelších časů:

0:04:55 | 0:05:17 | 0:05:22 | 0:05:26 | 0:05:47


a průměrný čas vyparkování činí 3:04, tedy je 4x delší než přislíbené 3/4 minuty.

Pět nejkratších časů:

0:02:20 | 0:02:24 | 0:02:27 | 0:02:28 | 0:02:28


Připomínám, že v parkovacím domě bylo v průběhu testu 50 volných míst.  Pokud by se testoval dům při plném zaplnění a systém musel vyparkovávat vozidla i z nejvzdálenějších míst, došlo by s vysokou pravděpodobností k dalšímu prodloužení časů.

Při přípravě testu došlo  k dalšímu závažnému problému. Člen OMS vyparkovával v pátek 7.2. okolo 19. hodiny v doprovodu dvou svědků a stopky na mobilním telefonu mu ukázaly čas vyparkování 18 minut. V záznamech z tohoto období však není uveden žádný údaj delší než 4 minuty.

Nepředpokládám, že došlo k úmyslné manipulaci s daty. Domnívám se, že by to bylo obtížně proveditelné a nikoho nepodezírám ze snahy ovlivnit výsledky testu podvodem. Otázkou však zůstává, zda software parkovacího domu neobsahuje chyby,  které časové údaje zkreslují a některá významná zdržení ignorují.


 Miloslav Nič

Příloha:  záznamy parkovacího domu 7.2 - 9.2.2014


7 komentářů:

 1. Každý nechť ignoruje co uzná za vhodné. Já, ignoruji "oms", pane Niči.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že neignorujete, to byste článek nečetl. Ale nemáte ho rád, a na to máte plné právo. :)

   Vymazat
 2. Nevím co je tady stále k řešení? Parkovací dům je paskvil, je to nástroj jak si velmi pěkně někdo napakoval. Od začátku až do konce podezřelá stavba, krytí neschopnosti firmy, absolutní nedodržování smlouvy, která podle odborníků není platná. Nechápu proč se dávno zodpovědní nezodpovídají. Ať si kdo chce říká, že za to může nedávno zemřelý starosta, ale od čeho je zastupitelstvo. Když nečinili, tak s klidem přihlíželi a mlčky podporovali. Zastupitelstvo by mělo být kompletně odpovědné a mělo by být okamžitě odvoláno a vyšetřováno. Slaňákům opravdu připravili zářné zítřky. Díky dluhu si nebudou moc dovolit vyměnit ani dlažební kostku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba uzavřít novou smlouvu s Komou, je třeba rozhodnout, jak dále parkovací dům využívat a za jakých finačních a právních podmínek, je třeba dosáhnout dohody na konečné ceně za dům, takže ve hře jsou miliony korun.

   Osobně jsme přesvědčen, že ze stavby domu neměla osobní prospěch naprostá většina radních či ostatních zastupitelů, a doufám, že vůbec nikdo.

   Jsem však zároveň přesvědčen, že celý proces schvalování domu nebo schválení 7. dodatku, ve kterém rada na jaře roku 2013 odsouhlasila několikanásobné prodloužení parkovacích časů v porovnání s podmínkami výběrového řízení, byl učebnicový příklad toho, jak řádné vedení města ze zákona i podle selského rozumu nemá postupovat.

   Vymazat
 3. Řešení probíhá, jak jsem informován, zcela pragmaticky, bez zbytečného jitření naprosto nekvalifikovanými prohlášeními pánů z "oms", která mají evidentně jiný záměr než klidné řešení.
  Naprostou analogií je řešení výstavby tunelu Blanka, kde bylu utopeny miliony /údajně asi 50 mil./ na soudní řešení, aby soud nakonec prohlásil, že smlouva je platná (doba uzavření - stejné jako s park.d. ve Slaném) a stavba pokračuje. Vyhození velkých finančních prostředků města na soudy není jistě účelem a pokud je to záměrem těch, kdo chtějí takto politikařit, můžeme je jen politovat a doufat, že Slaňáci neztratili nic z pragmatického posuzování takovéhoto jednání.
  Vše se řeší, tak jak má, bez jakéhokoliv vlivu těch, kdo by ho tolik, tolik chtěli uplatňovat - ať to město stojí co to stojí! Z toho co mi bylo řečeno, vše spěje k dohodě a konečnému řešení. Nenechme se ovlivňovat těmi, kdo jen politikaří.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) s tvrzením "naprosto nekvalifikovanými prohlášeními" se nedá polemizovat, protože chybí zdůvodnění, proč jsou naprosto nekvalifikovaná
   2) tunel Blanka není analogický:
   a) v případě tunelu Blanka zatím neprobíhá soud, ale arbitrážní řízení, které bylo zakotveno i v původní smlouvě
   b) arbitrážní soud nerozhodl, ale vydal předběžné opatření (podle mne proto, aby nedošlo ke zdržení). V senátu arbitrážního soudu, který přijímá rozhodnutí, jsou vedle předsedajícího i zástupci obou stran. I ze znalosti tohoto faktu je celkem jasné, proč se nejedná o standardní soud.
   c) V případě, že arbitrážní soud dospěje k závěru, že smlouva je platná, jeho rozhodnutí může být napadeno s tím, že toto rozhodnutí arbitrážnímu soudu nepřísluší. V tom okamžiku nastoupí standardní soudní rozhodování, které povede k zákonně závaznému stanovisku o platnosti smlouvy.
   3) Slibuji, že se nenechám ovlivňovat těmi, kdo jen politikaří. :)

   Vymazat
  2. Zkrátka KOCOURKOV, to Vám vyhovuje, že? Věřme, že zdravý rozum zvítězí.

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného