středa 12. února 2014

Článek v iDNES.cz - Praha a střední čechy


Fronty a čekání. Test parkovacího domu ve Slaném skončil fiaskem

http://praha.idnes.cz/parkovaci-dum-ve-slanem-neprosel-testem-f0r-/praha-zpravy.aspx?c=A140211_2032724_praha-zpravy_bur

Archivní video na konci článku ze slavnostního otevření PD:
  ....  auto máte připravené k odjezdu za zhruba 1 minutu ....
  ....  rozměry k zaparkování splňují téměř všechny osobní vozy ...

Připomínám výsledek víkendového testu:

"průměrný čas vyparkování činí 3:04, tedy je 4x delší než přislíbené 3/4 minuty."

Miloslav Nič

Parkovací dům v Kladenském deníku z roku 2009

Vedení Slaného chce parkovací dům za 65 milionů korun
21.5.2009
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/parking20090521.html
 • Slánská radnice se rozhodla uskutečnit jeden z nejodvážnějších projektů posledního desetiletí a ve více než šestnáctitisícovém městě vystavět parkovací dům, který nemá v České republice téměř obdoby.
 • Pětipatrová budova pro 126 aut, která by podle předběžných propočtů měla stát 65 milionů korun ..
 • Plně automatizovaný parkovací dům, jehož provoz se obejde téměř bez zásahu lidského faktoru
 • Klient přiveze svoje vozidlo k jednomu ze tří vjezdů
 • Přestože se již nyní skeptici obávají například návalu u pouhých tří výjezdů z parkovacího domu zvláště po skončení velkých kulturních akcí v Grandu, podle vyjádření vedení radnice by ani toto neměl být problém.


Parkovací dům na sebe prý vydělá
8.12.2009
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/parkovaci20091208.html

 • Slaný vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Společnost, která v něm uspěje s nejvýhodnějšími podmínkami, celý projekt předfinancuje a zbytek by měl být uhrazen ze zisku parkovacího domu. 
Miloslav Nič

pondělí 10. února 2014

Záznamy parkovacího domu - pátek 7.2.2014 - neděle 9.2.2014

Díky panu místostarostovi Hložkovi jsme velmi rychle obdrželi záznamy systému, takže jsme mohli vyhodnotit další informace o provedeném testu parkovacího domu.

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek do půlnoci z neděle na pondělí z domu vyjelo  159 vozidel a časy zaparkování a vyparkování těchto vozidel byly použity pro následující výpočty.

Připomínám, že tyto časy udávají pouze tu  část doby parkování, kdy je v provozu systém, a při odhadech celkové průchodnosti domu je třeba připočíst např. čas na vystoupení pasažerů.

Ve výběrovém řízení byly firmou Koma přislíbeny časy uvedené v dodatku č.1 k původní smlouvě:A nyní  tedy můžeme přistoupit k vlastnímu vyhodnocení:

Zaparkování

Důležitým ukazatelem při statistickém zpracování je tzv. medián, v tomto případě údaj o vozidle, které zaparkovalo pomaleji než jedna polovina vozidel a rychleji než druhá polovina automobilů. Při počtu 159 vozidel se tedy jedná o čas vozidla, které se v pomyslné soutěži o rychlost zaparkování umístilo na 80. místě.

Čas zaparkování 80. vozidla = 2:29

5 nejrychlejších vozidel dosáhlo těchto časů:

0:02:19 | 0:02:21 | 0:02:21 | 0:02:21 | 0:02:22

je tedy zřejmé, že většina vozidel zaparkovala za dvě a půl až tři minuty.

Před výpočtem průměrné doby zaparkování vozidla, který byl ve výběrovém řízení přislíben na 1 minutu, byla provedena inspekce záznamů, a vyřazeny všechny záznamy, u nichž parkovací doba převýšila 6 minut. Takové vyřazení extrémních záznamů je při statistické analýze běžné, protože vysoká čísla mohou významně zkreslit výslednou hodnotu. Samozřejmě je pak těmto číslům věnována zvýšená pozornost a hledají se vysvětlení jejich výskytu.

Vyřazeny byly následující  hodnoty:
0:06:41 | 0:06:52 | 0:07:20 | 0:08:51 | 0:32:28 | 0:47:19 | 6:44:21

ze zahrnutých  vozidel bylo nejpomalejších následujících 5 časů:
0:04:54 | 0:04:56 | 0:05:08 | 0:05:25 | 0:05:40

Zahrnutých i vyřazených pomalých časů bylo dosaženo v různých dnech a hodinách a je tedy zřejmé, že jejich příčinou nemůže být pouze zátěžový test prováděný v sobotu dopoledne.

Pokud sečteme časy všech vozidel, které zaparkovaly do 6 minut a vydělíme počtem vozidel, dostaneme průměrný čas zaparkování 2:48, tedy téměř 3x delší než přislíbená 1 minuta.


Vyparkování:

medián - 79. vyparkovaný automobil (automobil s časem parkování 6:44:21 nemá v systému uveden výjezd):  2:44

Po odstranění záznamů s časem vyparkování delším než 6 minut:

0:06:32 | 0:09:02 | 0:09:55 | 0:24:44 | žádný záznam

zůstalo 5 nejdelších časů:

0:04:55 | 0:05:17 | 0:05:22 | 0:05:26 | 0:05:47


a průměrný čas vyparkování činí 3:04, tedy je 4x delší než přislíbené 3/4 minuty.

Pět nejkratších časů:

0:02:20 | 0:02:24 | 0:02:27 | 0:02:28 | 0:02:28


Připomínám, že v parkovacím domě bylo v průběhu testu 50 volných míst.  Pokud by se testoval dům při plném zaplnění a systém musel vyparkovávat vozidla i z nejvzdálenějších míst, došlo by s vysokou pravděpodobností k dalšímu prodloužení časů.

Při přípravě testu došlo  k dalšímu závažnému problému. Člen OMS vyparkovával v pátek 7.2. okolo 19. hodiny v doprovodu dvou svědků a stopky na mobilním telefonu mu ukázaly čas vyparkování 18 minut. V záznamech z tohoto období však není uveden žádný údaj delší než 4 minuty.

Nepředpokládám, že došlo k úmyslné manipulaci s daty. Domnívám se, že by to bylo obtížně proveditelné a nikoho nepodezírám ze snahy ovlivnit výsledky testu podvodem. Otázkou však zůstává, zda software parkovacího domu neobsahuje chyby,  které časové údaje zkreslují a některá významná zdržení ignorují.


 Miloslav Nič

Příloha:  záznamy parkovacího domu 7.2 - 9.2.2014


sobota 8. února 2014

Test parkovacího domu - sobota 8. února - 8:00 - 12:00 - předběžná zpráva

Před několika hodinami proběhl test parkovacího domu (podrobnosti o vyhlášení naleznete v jednom z předchozích příspěvků).

Hlavní výsledky testu:
 • Test byl zahájen v okamžiku, kdy v parkovacím domě bylo 58 volných míst, nejnižší dosažené číslo bylo 49 volných míst.
 • Test byl zahájen 1 rok od převzetí parkovacího domu městem, takže se jedná o test plně zprovozněného domu, kdy by pochopitelné počáteční nedostatky již měly být odstraněny. 
 • Zaparkování vozidel probíhalo poměrně hladce, pokud automobily přijížděly v několikaminutových intervalech a téměř nikdo z domu nevyjížděl
 • Větší automobily měly při parkování značné problémy a trvalo obvykle několik minut, než se podařilo umístit vozidlo tak přesně, aby mohlo být zahájeno parkování; pomoc obsluhy byla v těchto případech velmi významná.
 • Příjezd několika vozidel v rozmezí 10 minut způsobilo velmi vážné problémy. Při simulaci špičkového provozu, ve kterém se pokusilo zaparkovat v průběhu 12 minut 12 vozidel a zároveň se 3 - 4 vozidla pokusila vyparkovat, došlo ke kalamitní situaci. Druhá poloviná  z těchto 12 vozidel strávila ve frontě před vjezdem do parkovacího výtahu v průměru 45 minut.
 • V době  největšího provozu musely na svůj automobil čekat odjíždějící řidiči okolo 15 minut.
 • Nejdelší fronta před vjezdem byla 9 vozidel. Ačkoliv automobily byly těsně vedle sebe a stály i v místech s vodorovným značením zakazujícím stání, tak několik vozidel již stálo v odbočovacím pruhu a poslední vozidlo již přímo v křižovatce. Dopravní situace byla velmi nebezpečná. 


Porovnání testu z běžným provozem:
 • Test probíhal v sobotu dopoledne, ve všední dny je provoz na komunikacích v okolí parkovacího domu mnohem silnější, lze očekávat, že dopravní komplikace budou ještě významnější.
 • Ve špičce testu parkovali řidiči, kteří si parkování s daným typem vozidla v předchozí hodině vyzkoušeli, takže v reálném provozu lze očekávat komplikace způsobené nezkušeností řidičů.
 • Příjezd 12 automobilů ve 12 minutách je poněkud extrémní zátěž, pokud by však měl parkovací dům sloužit jako parkoviště pro akce pořádané v Grandu, tak příjezd několika desítek vozidel v rozmezí jedné či dvou hodin je zcela reálný scénář.
 • Pokud by měli v parkovacím domě parkovat lidé, kteří denně odjíždějí automobilem za prací nebo naopak do Slaného za prací přijíždějí, tak souběžné parkování a vyparkování několika desítek vozidel v průběhu 1 - 2 hodin je zcela přirozený požadavek.

V průběhu hlavního času testu byl zaznamenáván čas, ve kterém se automobil zařadil do fronty a počet volných míst v danou chvíli (záznam). Za záznamu je zřejmé, že v průběhu 2 hodin se podařilo zaparkovat 33 vozidel, přitom mezer, ve kterých byl vjezd volný pro nepřistavené vozidlo bylo jen velmi málo a mezery byly krátké. Lze tedy dospět k závěru, že během jedné hodiny nelze v parkovacím domě zaparkovat více než 20 vozidel za hodinu a i to pouze v případě, kdy nedojde k jakýmkoliv komplikacím (příliš velké vozidlo, nezkušený řidič, ...). 15 vozidel za hodinu by mohla být dlouhodobě udržitelná hodnota.


Předběžný závěr:
 • Parkovací dům je nevhodný jako parkviště pro pořádání jakýchkoliv společenských akcí (taneční, plesy, zasedání zastupitelstva), ve kterých lze očekávat zvýšené množství přijíždějících nebo odjíždějících 
 • Ze stejného důvodu je parkovací dům nevhodný jako parkovací stání pro dojíždění do zaměstnání.
 • Parkovací dům je vhodný pro dlouhodobější parkování, u kterého lze očekávat rovnoměrný příjezd a odjezd vozidel. Bude třeba vyřešit značnou poruchovost, která dosud parkovací dům provází. V průběhu testu jsme žádnu poruchu nezaznamenali, ale den před testem člen OMS čekal na automobil ve večerních hodinách přes 15 minut a o stejných problémech hovořili i náhodní kolemjdoucí.
 • Bezobslužný provoz bude zřejmě velmi problematický. Pomoc obsluhy je v některých případech klíčová.
Nyní budeme čekat na záznamy systému o provozu v době testu a vyhodnotíme i další získané informace. O výsledcích testu i o dalších událostech spojených s parkovacím domem vás budeme nadále informovat.

Na závěr nám dovolte vyjádřit  poděkování řadě slaňáků, kteří zaparkovali v pátek své vozidlo v parkovacím domě, takže test mohl proběhnout při nadpolovičním zaplnění a tedy za podmínek, které lze při dlouhodobém provozu očekávat.

Miloslav Nič

Poznámka: v pondělí 10. února byl publikován rozbor záznamů ze systému parkovacího domu.

čtvrtek 6. února 2014

Parkovací dům - možnosti změny užívání - koncepční úvaha

OMS nechal vypracovat koncepční úvahu o možnostech alternativního využití parkovacího domu u společnosti OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN s.r.o.
s následujícím závěrem:

Pro parkovací dům lze najít nové využití, které je však podmíněné významnými stavebními a technologickými úpravami. Vzhledem k tomu, že parkovací dům byl
navržen pro jednostranné využití, po případné demontáži zakládacího systému zůstane k využití pouze velmi jednoduchá nosná skeletová konstrukce bez vnitřních stropů, „obalená“ pro jiný účel nevyhovujícím obvodovým pláštěm a střešní konstrukcí.

Pro určení typu projektu nelze proto hovořit o rekonstrukci, ale spíše o novostavbě s omezeným využitím stávajících stavebních konstrukcí.

Studie ke stažení:
PDF dokument: parkovací dům Slaný - možnosti změny užívání - koncepční úvaha

úterý 4. února 2014

Test parkovacího domu

OMS ve spolupráci s Městem Slaný připravilo testování parkovacího domu.

Každý z vás může přispět k otestování tím, že své osobní auto zaparkuje kdykoliv v pátek 7.února od 12 hodin do PD a vyzvedne si jej kdykoliv od 10.hodiny sobotu 8.února do pondělí 12.hodiny 10.února.

Po celou tuto dobu bude parkování ZDARMA! Parkovací lístek stačí předložit obsluze a ta jej odečte ze systému. Důležité je, aby auto bylo zaparkováno mezi 8.a10.hodinou ranní v sobotu! Účelem testu je ověření funkčnosti (času vyparkování) i nejvzdálenějších míst v PD, která doposud nebyla využita.

Výstupní data budou použita pro potřeby znaleckého posudku hodnoty stavby, který město nechá vypracovat a pro výpočet efektivního využití PD. Obětujte, prosím, chvilku času na toto ověření, sdílejte a zvěte kamarády a přátele. Tato akce se již nebude opakovat a máme jedinečnou šanci získat potřebná data.

 Za Občany města Slaného o.s.
                                Martin Matoušek

Ministerstvo vnitra konstatuje neplatnost smluv o parkovacím domě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) začal oficiálně vyšetřovat zakázku na parkovací dům