pondělí 20. ledna 2014

Pojdme PD vyzkoušet ....


Tento e-mail byl odeslán na pana Hložka a na zastupitele města Slaného.

Vážený pane Hložku,                                                                                          Slaný 16.1.2014

brzy to bude 1 rok, co jsme otevřeli parkovací dům (dále jen PD). 

Dovolte mi určitou rekapitulaci:
  • občanům jsme něco řekli - slíbili a pak to změnili (vzpomeňme si na prohlášení týkajících se časů, ziskovosti atd.)
  • dům jsme převzali aniž bychom ho vyzkoušeli a když nefungoval jak má, tak jsme podepsali, že s tím souhlasíme - občanům jsme to zapomněli říct (dodatek č. 7)
  • když jsme byli dotlačení do toho, že některé věci jsou nezákonné, tak uděláme neveřejné jednání, aby to nikdo neslyšel. Na smlouvy, které mají být veřejně přístupné jsme napsali - "důvěrné, nerozšiřovat" - jinak by nám na to občan mohl něco říct. (V principu nemám nic proti neveřejnému zasedání, jen je mi divné, že se uskuteční a dokumenty jako smlouva s Komou, nebo posudek advokátní kanceláře Šikola jsou zastupitelům poslány den poté.)
  • musíme totiž dojednat věci s Komou tak, aby se k tomu už nedalo nic říct ....
Co na to říct? 

Kam až jsme zašli, jsme snad jiní než tehdy před rokem nebo jsme stejní? 
Tehdy jsme "chtěli" PD, který bude sloužit lidem a který bude ziskový - alespoň jsme to tvrdili. 

Jako člověk budu využívat PD asi málo, protože v centru nebydlím a problém by mne nemusel bolet. Jako občana Slaného mne ale zneklidňuje především ekonomický dopad této investice na město Slaný. Z hlediska hospodaření města se nepochybně dotkne každého z nás.

Víte co je divné? Pokud by totiž PD byl tak dobrý podnikatelský počin, věřím, že by PD provozovala i sama firma Koma a jako správný podnikatel usilovala o to aby byl dům plný! Že zde není žádná reklama na PD, která by nabádala lidi jezdit do PD, nejsou ani značky.

Tak si ten stávající PD vyzkoušejme.

Někdo řekl, nikdo neví kdo, že bude zkušební provoz. Ten by měl být snad po roce ukončen a tak si pojďme vyzkoušet, jak by mohl tento PD vyhovovat lidem. Pro ty byl přece postaven.

  • Kolik vozů je vlastně možné efektivně parkovat v PD? Rádi bychom provedli zaparkování min. 60 vozu do PD. Předpokládejme, že ráno mezi 6 - 8 hodinou budou majitelé těchto aut chtít odjet do zaměstnání. Pokud bude takt pro vyparkování jednoho vozidla ca 3 minuty (zatím ověřeno), pak by naprosto teoreticky potřebovali majitelé na vyparkování svých vozidel 1,5 hodiny. V tomto čase by ale nesměl nikdo zaparkovat, protože výtahy jsou blokovány pro vyparkování vozidel. To je ale velká škoda, protože v těchto hodinách přijíždí do města mnoho potenciálních zákazníků.
  • Dle mých informací nebyl proveden zátěžový test - chtěli bychom ho provést a zjistit, za jak dlouho lze zaparkovat a vyparkovat oněch 147 vozidel.
  • Chtěli bychom ověřit vliv tohoto PD na provoz na křižovatce u hotelu Grand
  • Provoz má být po 1 roce bezobslužný - chceme to otestovat.

Jako občanská iniciativa bychom rádi pomohli a pokusili se získat dostatek dobrovolníků s vozidly, od Vás zastupitelé chceme abyste podpořili tento návrh. Abychom takříkajíc "nekupovali zajíce v pytli".
Tento test by měl být dozorován pověřeným členem zastupitelstva, výsledky by měly být evidovány a uznány oběma stranami. Výsledky by poté měly být zveřejněny. 
Test by pak pomohl zastupitelům při posuzování dalšího postupu, případně zhotovení znaleckých posudků a odpověděl na otázku, zda a za jakých okolností může být PD ziskový.

Jako termín se nabízí některá sobota - např. 25.1.2014 nebo navrhněte jiný termín.

Problém je,  že již 22.1. se koná zastupitelstvo města, které bude otázku PD projednávat a bylo by vhodné, aby výsledky byly zastupitelům k disposici. Pak by test musel být uskutečněn již v sobotu 18.1. což je ale z hlediska organizace velmi náročné. Pokud ale z Vaší strany bude vůle, zkusili bychom i na tento termín nějaké dobrovolníky zajistit. Problém bude ale zátěžový test.
Nejsou mi ale známy důvody, proč by město mělo tuto věc rozhodnout již. 22.1. 2014, ale pokud existují, budu rád, když mi je sdělíte.

Chtěl bych Vás touto cestou požádat aby pro tento test byly vytvořeny ze strany Měú podmínky - např. aby účastníci testu měli po dobu testu parkování zdarma. 


Děkuji Vám za odpověď a podporu.

S pozdravem

Pavel Zlámal

Občané města Slaného o.s.

PS. V odpovědi, která byla určena mně jako pisateli pan místostarosta Hložek zkoušku PD v podstatě podpořil - inu nezbývá než otestovat!


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného