úterý 21. ledna 2014

Pojdme PD vyzkoušet ... part 2 asi budeme testovat :)


Zdravím všechny čtenáře,

po dnešní komunikaci s pane Hložkem mám pro čtenáře tohoto blogu zprávu, že test parkovacího byl vcelku positivně přijat představitelem města panem Hložkem. Dobrou zprávou je tedy, že i představitelé města mají zájem na otestování parkovacího domu. Město také umožní otestování PD zdarma!

Navržený termín testu sobota 8.2.2014
New York 1930


Pokusím se nyní věci krátce vysvětlit. Zaslali jsme panu Hložkovi náš návrh testu.

Test parkovacího domu - návrh z naší strany

 1. Ověřit časy pro zaparkování a vyparkování vozidla, ověřit zda a za jakých podmínek je možný souběh zaparkování a vyparkování současně
 2. Provést plný zátěžový test tzn. zaparkovat a vyparkovat do plné kapacity PD a sledovat vliv zaplnění na obslužné časy
 3. Z experimentálních hodnot odhadnout efektivně využitelnou kapacitu PD - tato hodnota je velmi diskutabilní, pro hodnocení PD však naprosto klíčová
 4. Na základě těchto hodnot odhadnout při jakém vytížení dosáhneme tzv. break even point - bodu kdy příjmy z PD kryjí náklady z provozu.
 5. Na základě těchto hodnot odhadnout při jakém vytížení dosáhneme tzv. break even point - bodu kdy příjmy z PD kryjí náklady z provozu a pořizovací náklady v nějakém horizontu
 6. Zhodnotit, zda je za stávající situace možný pouze automatický provoz
 7. Zhodnotit vliv na dopravní situaci
Vzorec pro výpočet bodu zvratu:
Q = FN / (p-b),      FN - fixní náklady, p - cena ks, b - variabilní náklady na ks

BEP(break-even point) bod zvratu
Podoba testu:
 • Rádi bychom provedli zaparkování min. 60 vozu do PD. Předpokládejme, že ráno mezi 6 - 8 hodinou budou majitelé těchto aut chtít odjet do zaměstnání. Pokud bude takt pro vyparkování jednoho vozidla ca 3 minuty (zatím ověřeno), pak by naprosto teoreticky potřebovali majitelé na vyparkování svých vozidel 1,5 hodiny. V tomto čase by ale neměl nikdo zaparkovat, protože výtahy jsou blokovány pro vyparkování vozidel. To je ale velká škoda, protože v těchto hodinách přijíždí do města mnoho potenciálních zákazníků. Proto bychom při této kapacitě zkusili vyparkovat např. 10 vozidel a pokusili se ve stejném čase o zaparkování např. 10 vozidel
 • V další fázi bychom se pokusili zaparkovat kapacitu 147 vozidel a následně vyparkovat 
 • Chtěli bychom ověřit vliv tohoto PD na provoz na křižovatce u hotelu Grand a to zkouškou nájezdu více vozidel do prostoru nájezdu PD, dále pak možnosti příjezdu z Palackého ulice  
 • Provoz má být po 1 roce bezobslužný - chceme to otestovat.

Odpověď a komentář pana Hložka. (z textu vybírám to podstatné pro čtenáře)

S termínem 8.2. by, předpokládám, neměl být problém. Požádám vedení firmy Koma, aby na testu spolupracovali v plné míře. A zadám úkol odpovědným pracovníkům z odboru správy majetku, aby navrhli nejjednodušší řešení vracení plateb. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o účelový test, kterého se lidi zúčastní dobrovolně.
 K jednotlivým cílům testu:
ad 1) naprostý souhlas, ale už teď samozřejmě víme, že celý projekt je postaven na dvou výtazích. Tedy, pokud jeden naskladňuje, druhý může vyskladňovat. V logice věci je, že žádný samostatný výtah nemůže zároveň vykonávat ve stejném čase rozdílné funkce.
ad 2) bez připomínek
ad 3) ano, k tomuto výsledku můžeme touto cestou dojít
ad 4) předpokládám, že získaná hodnota bude představovat maximální propustnost PD, ale obávám se, že nám nic neřekne o prognóze budoucího využití. Mnohem jednodušší výpočet lze získat z opačné strany. To jest podělení nákladů příjmy z PD, čímž dojdeme k výsledku např. 50 zaparkovaných aut na jednu hodinu v pracovní dny = pokrytí 90% provozních nákladů.
ad 5) nepředpokládám, že by "bod obratu" někdy plně uhradil pořizovací cenu PD. Ale to se týká naprosté většiny zařízení občanské vybavenosti (plovárna, VSH, divadlo...).
ad 6) automatický provoz je možný už nyní. Rozhodujícími faktory jsou:
-- čitelný a srozumitelný návod k obsluze
-- bezporuchový provoz všech komponent (software, hardware)
-- doladění rychlého servisního zásahu v případě poruchy
ad 7) vliv na dopravní situaci byl součástí povolovacího řízení. Samozřejmě za předpokladu dodržování předpisů ze strany řidičů.
V rámci objektivity bychom se také mohli shodnout, že připravovaný test se bude pohybovat na hranici běžného předpokládaného provozu PD. Předpokládám, že jste také osobně zažil situaci špičkového provozu, kdy je průjezd nebo vjezd/výjezd blokován jinými vozidly. A velmi pravděpodobně jste použil nějaké alternativní řešení (objížďka, vzdálenější místo na zaparkování a pod.)
        Jakmile budu znát výše zmíněné podmínky, dám Vám s předstihem vědět.


Myslím, že tato odpověď vyznívá velmi vstřícně a je nutno ji ocenit.

Pokud tedy zastupitelstvo návrh příjme, jsme na nejlepší cestě uskutečnit test!

Pavel Zlámal

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného