středa 22. ledna 2014

Klam utopených nákladů

Stále  přemýšlím o tom, co vede některé zastupitele k tomu, že v dobré víře dělají nesmyslná ekonomická opatření.

Domnívám se, že jsme svědky uplatnění klamu utopených nákladů v praxi. V českém jazyce si o tom můžete přečíst např. v článku na serveru psychologie.cz, jehož název jsem použil v titulku a z nějž cituji v dalším textu. Utopené náklady (sunk costs) jsou standardní a velmi důležitou látkou  ve výuce managementu a ekonomie, takže je naleznete v mnoha učebnicích, stručný a výstižný popis přináší i anglická Wikipedie.

A nyní tedy pár citací z tohoto článku:

"při ekonomickém rozhodování obtížně překonatelnou iracionální tendenci přihlížet k utopeným nákladům, tedy k výdajům, které již byly vynaloženy a které nelze vzít zpět. Hospodárné řešení je přitom třeba hledat tak, že budeme přihlížet výhradně ke svým budoucím nákladům a výnosům. Utopené náklady je nutné ignorovat."

"V nejlepší víře se snažíte zabránit plýtvání a svým jednáním paradoxně plýtvání ještě zhoršujete. "

A co tedy mají utopené náklady společné např. s parkovacím domem? 


Myšlenka: stojí zde budova, za kterou již město zaplatilo 35 milionů Kč a s vysokou pravděpodobností bude muset další desítky milionů zaplatit

Závěr: proto ji musíme využívat v co největší míře a za každou cenu

To je ovšem typický klam utopených nákladů.

Ve skutečnosti by se mělo uvažovat takto:
  • část nákladů ještě nebyla splacena a proto se snažme uzavřít co nejvýhodnější smlouvu s Komou ohledně výsledné částky, kterou nakonec splatíme  (a je přirozené, že se Koma bude snažit tuto částku maximalizovat, to není žádné kriminální jednání, ale její přirozené právo)
  • případné zakonzervování nebo zboření domu přinese ztráty v řádu milionů
  • případné provozování domu je a zřejmě i bude ztrátové, současné ceny za parkování nejsou schopné pokrýt náklady domu ani při plné obsazenosti
  • za 6 - 7 let bude město platit za generální opravu domu, pokud jej bude provozovat
  • parkovací dům pokřivuje tržní prostředí ve městě, vlastníci ostatních parkovacích prostorů jsou znevýhodněni konkurencí podnikatelského subjektu, dotovaného významným způsobem z veřejných peněz
  • odstavení parkovacího domu nepřinese v nejbližších letech městu žádné výrazné problémy ohledně parkovací kapacity

Odpovědět na otázku: Co s parkovacím domem? je velmi složitá, a ať se zastupitelé rozhodnou jakkoliv, tak bude složité určit, jestli se rozhodli správně.


1) Existují však otázky, na které mám pro sebe  jednoznačné odpovědi?

ANO

2) Uzavře správný hospodář smlouvu, která jej zavazuje zaplatit desítky milionů korun, aniž zná skutečnou hodnotu majetku, za který platí?

NE

3) Je vypracování znaleckého posudku dlouhodobá a velmi drahá záležitost?

NE (podle dokumentu, který mají všichni zastupitelé k dispozici, by pořízení 3 nezávislých posudků stálo dohromady maximálně 250 000,- Kč)


4) Existuje možnost, že se znalecká cena bude významně lišit od hodnoty, kterou chtějí zastupitelé zaplatit?

ANO (viz tento odhad)


5) Podal nějaký zastupitel uspokojivé vysvětlení, proč znalecký posudek je chybou?

NE

6) Podkopávají nezdůvodněná opatření, přinášející potenciální ztrátu milionů korun, důvěru v demokracii?

ANO

7) Je platné přísloví: Co tě nepálí nehas?


NE

Miloslav Nič

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného