pátek 17. ledna 2014

Jaká je skutečná hodnota našeho parkovacího domu - 80 nebo 60 milionů?

Vedení města se zřejmě domnívá, že hodnota domu je přibližně 80 milionů Kč bez DPH, na základě veřejně dostupných údajů je však možné předpokládat, že znalec ocení jeho hodnotu výrazně nižší částkou, podle výpočtů uvedených na konci článku zřejmě na 55 - 65 milionů.


V předchozím příspěvku jsem psal o právním stanovisku k našemu parkovacímu domu od  renomované právní kanceláře Šikola a partneři. Tato kancelář doporučuje mimosoudní vyrovnání založené na znaleckém posudku a uvádí:


V případě, že hodnota díla je podle znaleckého posudku výrazně nižší než sjednaná cena díla, zvýší se šance na snížení finančních prostředků vynaložených Městem za parkovací dům.


Již z několika zdrojů jsem zaslechl, že vedení města usiluje o urychlené schválení nové smlouvy se společností Koma bez vypracování znaleckého posudku. Může si zastupitel nebo jiný občan vytvořit alespoň přibližnou představu o výhodnosti takto podepsané smlouvy? Já se domnívám, že rámcovou představu si učinit může.


Za původní cenu budu v další rozvaze považovat částku: 85 523 833,35 Kč bez DPH, která je uvedena na stránkách města. Za nově navrhovanou cenu pak částku 80 milionů Kč.  Radní často argumentují slevou cca 6 milionů Kč (o které kritici tvrdí, že vlastně není skutečnou slevou). V podkladech pro zastupitele na zasedání zastupitelstva ve středu 22.1.2014 v 15.00 hod. se částka 80 milionů Kč uvádí v příkladě  návrhu smlouvy. Stejný návrh rovněž uvádí:  Na cenu díla sjednanou v odstavci V.5. bude ke dni podpisu této dohody zhotovitelem započtena již plněná částka 35.015.787,15 Kč.


I když mám pocit, že řada (a možná většina) Slaňáků se domnívá, že skutečná hodnota parkovacího domu pro město je menší než 35 milionů, tak se obávám, že znalec bude jiného názoru. Ve hře však zůstává dalších 45 milionů, které dosud neopustily účty města.


Kde však nalézt nějaký údaj, který může laik použít?  Slaný samozřejmě není jediným městem, které řeší problematiku parkovacího domu.  Na internetu lze například nalézt oficiální stránky města Vsetín s názvem: STUDIE PROVEDITELNOSTI ŘEŠENÍ SYSTÉMU PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI VSETÍN - SYCHROV vypracovaná v lednu 2011, tedy  v čase, kdy vznikal i náš parkovací dům.


Stránky obsahují   studii proveditelnosti vypracovanou firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. , ve které se mj. hodnotí přednosti a nevýhody automatických parkovacích domů a která na straně 13 obsahuje i následující tabulku:


Orientační finanční náklady na vytvoření 1 stání u jednotlivých typů APS:

Typ objektu
orientační cena Kč bez DPH/1 parkovací stání
nadzemní parkovací dům s APS - velikost 200 a více stání, vhodný terén (věžový typ)
350 - 430 000 Kč
nadzemní parkovací dům s APS - velikost 200 a více stání, obtížný terén (věžový typ)
450 - 530 000 Kč
nadzemní parkovací objekt s APS – velikost 32-48,
poloautomatický tzv. - lift systém 3 patra, vhodný terén
280 - 350 000 Kč


Náš parkovací dům stojí na rovině a  neznám žádný důvod, proč by byl terén pro jeho stavbu nevhodný, ale provedu výpočet pro několik variant a budu vycházet z toho, že parkovací dům nabízí 150 parkovacích míst (ve skutečnosti je jich o několik méně).
150 x 350  = 52 milionů  (velmi vhodný terén)
150 x 400  = 60 milionů
150 x 450  = 67 milionů
150 x 500  = 75 milionů
150 x 530  = 79 milionů  (krajně nevhodný terén)

Náš parkovací dům má řadu nedostatků a nenaplňuje technické parametry, které firma Koma přislíbila při výběrovém řízení. Domnívám se, že tyto skutečností vedou k dalšímu snížení hodnoty domu.

Případné podepsání smlouvy s Komou na částku 80 milionů Kč bez znalosti skutečné hodnoty parkovacího domu (a při ignorování doporučení právní kanceláře) podle mého názoru hrubým způsobem poškozuje majetkové zájmy města Slaný a připomínám znění zákona:


40/2009 Sb. - Trestní zákoník
§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.
 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo 

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.


§ 138 - Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty
(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.


 
                                                                                        Miloslav Nič 


P.S.:  Na základě komentářů pod článkem přidávám odkazy na některé naše články o parkovacím domě (všechny můžete číst kliknutím na odkaz Parkovací dům):

13 komentářů:

 1. Bez znaleckého posudku je to nanic. Cenu si není možné vycucat z prstu. A posudek by byl pevným základem pro jednání. Výbor pro PD by měl přestat kecat a začít normálně pracovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) Pokud si ještě jednou přečtete článek, zjistíte, že v současnosti existuje závažná obava, že město schválí novou smlouvu s Komou, aniž si nechá vypracovat znalecký posudek. Mojí hlavní motivací k sepsání tohoto článku byla tato obava.
   2) Nemám nic společného s Výborem pro PD, ale domnívám se, že teď už sejně nemůže udělat nic jiného, než doporučit zastupitelstvu, aby si nechalo vypracovat znalecký posudek a na jeho základě vstoupilo v jednání s Komou.

   Vymazat
 2. Právní stanovisko mělo město už loni, a o hodně levnější a konkrétnější než to, co je opsané ze zákona v "posudku" Šikola. Fakt nevím, proč se dělá vše několikrát a navíc je to pozdější vydáváno za objev. Úžasně objektivní informace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) Netuším, o jakém právním stanovisku přispěvatel píše.
   2) Na to, že se domníváme, že je smlouva podle našeho názoru absolutně neplatná jsme upozorňovali po celý minulý rok.
   3) Protiargument vedení města byl, že smlouva je platná a že byla řádně schválena. V tuto chvíli dvě právní kanceláře (a jedna z nich velmi známá) na základě studia dokumentů, z nichž některé jsme neměli k dispozici, dospěly k totožnému závěru.
   4) Jelikož je připravována nová smlouva s Komou, myslím, i vedení města nyní dospělo k závěru, že je smlouva absolutně neplatná
   5) Shrnutí: město je vlastníkem parkovacího domu, Koma k tomuto domu nemá žádný smluvní nárok, Koma nás může zažalovat pro neoprávněné obohacení a právní kancelář i selský rozum nám radí dohodnout se s Komou na mimosoudním vyrovnání na základě znaleckého posudku.

   Vymazat
 3. Trestní odpovědnost, to je přinejmenším směšné, když bylo výběrové řízení které tu autor pro jistotu ani neuvádí a to rozhodlo o výtězi, ne někdo koho by šlo trestně stíhat. Opravdu je to tendenční sdělení bez hodnoty pro občany, prostě jen další kecy. Ještě že jsou ty volby, třeba se i tady najde někdo rozumný......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) Předmětem článku nebyla historie parkovacího domu
   2) Podle stanoviska právních kanceláří výběrové řízení neproběhlo v souladu se zákonem, a proto jsou jeho závěry absolutně neplatné
   3) Výběrové řízení vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (pro trošku smutnou komedii na téma odeslání dokumentů tomuto úřadu s tím, že teď nic nemáme v rukách, ani kopie, doporučuji zvukový záznam zastupitelstva)
   4) Okolnosti výběrového řízení a schválení dodatku 7 radou v loňském roce, které posvětilo Komě zcela zásadně změnit podmínky výběrového řízení vyšetřuje policie
   5) Osobně jsem přesvědčen, že v tuto chvíli by schválení nové smlouvy s Komou bez znalosti skutečné hodnoty parkovacího domu bylo trestným činem. Jestli tomu tak skutečně je nebo není by musel rozhodnout soud
   a) doufám, že je to uvažování pouze teoretické, a zastupitelé dojdou k závěru, že bez znalosti znaleckého posudku nemohou odpovědně rozhodnout
   b) pokud upřednostní, mně nepochopitelné, urychlené schválení smlouvy, která podle mých laických výpočtů je krajně nevýhodná pro město, tak budu chtít znát odpověď na otázku, jestli město nebylo hrubou nedbalostí či úmyslem připraveno o mnoho milionů korun

   Vymazat
  2. Protože je, jak správně píšete, smlouva neplatná, jsou zcela automaticky neplatné i dodatky. S KOMOU nebude žádná kupní smlouva. Není co koupit. Ale smlouva, která musí řešit jak bude zaplaceno a co a za kolik. Taková smlouva by měla obsahovat nejen to placení, to je celkem snadné, bude-li znalecký posudek, ale také to, aby KOMA zaručila dodávku náhradních dílů dlouhodobě. Jedná se o technologii která se jinde nevyrábí a tak je nutné pojistit si, že z PD nebude po pár letech nefunkční skanzen. Na tohle zatím žádná smlouva nepamatovala, a jaksi to ušlo i všem kdo se PD zabývají. Navíc KOMA se od prvního ledna rozdělila, (stačí se podívat do veřejného rejstříku) a je jen otázka, s kým vlastně bude ta smlouva uzavírána a zda právě tahle část KOMy bude i nadále fungovat, nebo že by to bylo podle vzoru bývalé AGROBANKY? (Rozdělila se na zdravou část, kterou koupil GeM a na to, co bylo jaksi nezdravé a co zůstalo státu. Takle se to holt dělá....).

   Vymazat
  3. V článku neoznačuji smlouvu za kupní. Nicméně je jasné, že smlouva s Komou by měla být uzavřena. A to v zájmu města i Komy (která se skutečně rozdělila). Jak naznačuje posudek advokátní kanceláře, tak pokud nedojde ke vzniku nové smlouvy a pokud nás Koma nezažaluje, tak vlastně nemusíme platit vůbec nic a dům nám zůstane za již zaplacenou cenu 35 milionů.

   Vymazat
 4. Zda je či není výběrové řízení v souladu se zákonem na to žádný závazný posudek není. Nikdo nikdy jej nevypracoval. Existují jen názory, které jsou poplatné stanovisku toho, kdo je vyhlašuje. Navíc, s ohledem na situaci, není žádná reálná šance jakkoli změnit to, co se stalo. A volat po trestní odpovědnosti kohosi je nesmysl. Ve veřejné soutěži byli 2 uchazeči a komise, tedy naprosto konkrétní osoby, doporučila KOMU. Její nabídka byla levnější. Ovšem dodatky ke smlouvě jsou jiná káva, tam je možné uvažovat o lecčem, jenže tím, že jsou neplatné nelze uvažovat o reálné škodě, která by byla pro jakékoli řízení podstatná, protože nová smlouva s KOMOU bude zcela jistě řešena "pod veřejným dohledem", musí být schválena zastupitelstvem, aby se neopakovala neplatnost, takže místa pro jakékoli korekce je spousta. Bylo by vhodné právě proto specifikovat blíž zadání, co že vlastně by zastupitelé měli udělat (omezit cenu, zajistit záruky, nebo něco jiného??) Zde by měl být nyní právě stěžejní úkol pro veřejnou diskuzi a ne v neúčelném babrání se v něčem, co bylo před lety rozhodnuto zcela jinými osobami. (Viz exkurz do minulosti "Jak jsme k PD přišli)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) o tom, zda bylo výběrové řízení v souladu s pravidly již brzy rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   2) případnou trestní odpovědnost za výběrové řízení v současné době vyšetřuje policie
   3) tuto středu na zastupitelstvu je jedním z bodů Parkovací dům. Podle mých několika zdrojů bylo (je?) snahou vedení města podepsat novou smlouvu s Komou na cca 80 milionů Kč ač právní stanovisko, které si město vyžádalo, doporučuje vypracování znaleckého posudku před podpisem smlouvy.
   4) Podle mého názoru podpis takové smlouvy bez znaleckého posudku a na částku, která podle mých laických výpočtů o mnoho milionů překračuje skutečnou hodnotu, zakládá podezření na trestný čin.
   5) Pokud mám podezření na trestný čin, tak budu reagovat tak, jak by se reagovat mělo. Možná má opravdu vedení města informace, které mi chybí a které jejich jednání v trestním řízení obhájí.
   6) Každopádně, stejně jako jsem riskoval trestní řízení proti vlastní osobě: http://ujma-za-petici.cz/udej_blizniho_sveho.html , když jsem se domníval, že několik místních občanů čelí neoprávněnému trestnímu stíhání, tak, ač je mi to dost odporné, hodlám do konce týdne podat trestní oznámení na zastupitele města, pokud bez posudku rozhodnou o tak závažné sumě. Pokud skutečně hlasují na základě vlastního svědomí a znalosti faktů, tak se nemají čeho bát, alespoň mé vlastní zkušenosti s policií v minulém roce byly pozitivní. Netvrdím, že je příjemné chodit na policejní služebny, ale řekl bych, že návštěva zubaře je výrazně horší. (A to i má zubařka je velmi dobrá a ohleduplná :)

   Vymazat
 5. Oznámení o odštěpení Koma Commercial k 1.1. 2014: http://www.komaindustry.cz/aktuality/oznameni-o-realizaci-rozdeleni-odstepenim/

  OdpovědětVymazat
 6. Všechno kolem PD je ještě zamotanější. Smlouva na Blankiu platí, rozhodl soud, a protože důvod neplatnosti byl stejný jako u PD pak platí i ta smlouva s KOMOU.Právníci sepsali krásné posudky na nic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo rozhoduto o předběžném opatření a nejednalo se o klasický soud, ale o arbitrážní řízení. Praha měla s Metrostavem ve smlouvě možnost arbitrážního řízení. V případě arbitrážního řízení rozhoduje senát, ve kterém je neutrální člověk, na kterém se dohodnou obě strany ( a vybraný ze seznamu MV) , a dále zástupci obou stran.

   Osobně moc nechápu, jak může o tom, zda je smlouva absolutně neplatná, rozhodovat arbitrážní řízení, ale nejsem právník. Nicméně bych čekal, že v průběhu příštích týdnů či měsíců se někde objeví právní analýza od někoho povolanějšího.

   Já se domnívám, že pokud by toto rozhodnutí někdo napadl u soudu s tím, že arbitrážní soud nemůže určit, zda je smlouva absolutně neplatná, tak by klasický soud toto rozhodnutí zrušil podle
   §31 216/1994 Sb.
   a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu,

   Ale bůhví jak to je, jsem vzděláním chemik a současným povoláním programátor a informatik a tak do toho zanáším asi příliš logiky. :)

   Miloslav Nic   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného