středa 22. ledna 2014

Dnešní zastupitelstvo a znalecký posudek

Včera jsem získal další informace, které potvrzují, že zastupitelé chtějí opravdu schválit Smlouvu o parkovacím domě s Komou, aniž by si nechali zhotovit znalecký posudek. A to přesto, že všichni obdrželi právní stanovisko, vypracované na jejich vlastní objednávku a ze kterého jsem již citoval dříve.

V tomto stanovisku, konstatujícím absolutní neplatnost smlouvy o parkovacím domě, se píše:

----
Plnění z neplatné smlouvy představuje podle ust. § 451 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník bezdůvodné obohacení. Podle ust § 457 občanského zákoníku je-li smlouva neplatná, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Podle ust. § 458 občanského zákoníku musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 697/99, v případě neplatné smlouvy o dílo spočívá obohacení objednatele ve zhotovení díla zhotovitelem. V případě, že objednatel není schopen přijaté plnění v podobě výkonů vrátit, je povinen vrátit bezdůvodné obohacení peněžitou formou. Stanovení konkrétní výše se pak opírá o ocenění prospěchu, který účastníku z neplatné smlouvy vznikl. Majetkovým vyjádřením tohoto prospěchu není peněžitá částka, která odpovídá částce vynaložené na zhotovení díla, ale peněžitá náhrada odpovídající skutečnému majetkovému prospěchu objednatele díla. 

Při posouzení výše této peněžité náhrady je třeba vycházet z nejnižších nákladů, které by objednatel v daném místě a čase musel vynaložit na dosažení stejného plnění. Zároveň soud musí přiměřeně přihlédnout i k případné vadnosti poskytnutého plnění, pokud má za následek snížení skutečného majetkového prospěchu objednatele díla.

S ohledem na výše uvedené se tedy zhotovitel díla nemůže vůči objednateli domáhat zaplacení ceny parkovacího domu sjednané ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, ale majetkového prospěchu, které Město získalo zhotovením díla. Výše majetkového prospěchu se zjišťuje na základě znaleckého posudku, který by vedle srovnání nákladů vynaložených na výstavbu parkovacího domu v daném místě a čase měl rovněž zohlednit veškeré vady parkovacího domu.
-----------

Může mi někdo odpovědět na otázku:

Proč zastupitelé tak spěchají  s podpisem smlouvy, že nechtějí počkat na znalecký posudek, který jim doporučuje právní kancelář a který může buď ušetřit v napjatém městském rozpočtu miliony korun nebo vyvrátit spekulace, že je parkovací dům předražený a postavený na objednávku velmi úzké zájmové skupiny?


Miloslav Nič

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného