úterý 23. prosince 2014

On-line zápis 2. zasedání zastupitelstva - 22.12.2014

zapsal Miloslav Nič
na tabletu s českým doplňováním některých slov

 1. Zastupitelstvo začíná - 22.12. ať žijí Vánoce
 2. Starosta: Hlozek podepsal s výhradou: nejsou jména, kdo jak hlasoval.Chce schválit.
 3. Bartonicek: upozorňuje, že nemohou schválit, podle zákona se musí zastupitelé vyjádřit okamžitě.
 4. Bartonicek: budou tedy nebo nebudou v zápise uváděna jména u hlasování. Starosta: chcete hlasovat?
 5. Bartonicek: je to v zákoně, musíme hlasovat, namítá, ze v současné je první hlasování.
 6. Peška: jména chybí, ale Hložek to není námitka, to je konstatování, o tom se nedá hlasovat
 7. Hlozek: jsem overovatel, nemám navrhovat řešení, pouze jsem upozornil pro příště, aby se to neopakovalo.
 8. Zlamal: interně jsme již opravili číslování zastupitelstev, to současné je tedy druhé.
 9. Schválení Drholec a Pospíšil jako overovatele zápisu. Starosta: návrh programu výzva
 10. Zlamal: návrh změn: pouze z nominace členů udělat nominaci a volbu kontrolního a finančního výboru
 11. Navrhuje rovněž zařadit hlasování o zastoupení města v technických službách a v terra prosperita.
 12. Šmehlík a Bartonicek: upozorňují proti návrhu Richtra, aby zastupitelé zvolili i předsedu finančního a kontrolního, vol9 si výbory sami
 13. Příští zastupitelstvo schválí i s místopředsedou a zastupiteli.
 14. Začíná se projednávat rozpočet. Starosta: navrhuje, aby návrhy byly podávány pouze písemně (pokud se nemylím, to zákon neumožňuje)
 15. Bartonicek: žádá diskusi o základech rozpočtu. Zlamal: proč ta minula neměla vyrovnaný, Bartonicek: ptal jsem se ja
 16. Zlámal: je to zodpovědné, rada pracovala každý den, neustále jsme diskutovali s jednotlivými obory, musíme plnit závazky
 17. Nova(finanční) rozpočet mírně přebytkový, splátky úvěrů nepatří do současného rozpočtu, největší škrty:
 18. Není naplněn fond obnovy domů, ve správním odboru plánovaný výdaje na telekomunikační služby, zlevnily se, můžeme šetřit.
 19. Úspora: skoro milion, v příspěvcích kulturnímu zarizeni, materske skole, jídelny a dalsi prispevkove
 20. Snizeni v platech zamestnancu, a dalsi, mesi prispevky a platy musi vysvětlit vedeni města, zrejme ma plán
 21. Rozpočet: byla na to krátká doba, radní a někteří zastupitelé hovořili s jednotlivými odbory
 22. Hložek: proč kulturní zařízení největší, z muzea se platí vytápění, správa tělocvičny v Kvičku, proč se šetří kultura nejvíce?
 23. Peška: obec může přijmout jen vyrovnaný, někde musíte ubírat, to se jen zda ze je to v kultuře nejvíc.
 24. Nejvíce zkrácena hvězdárna a u víceúčelové sportovní haly, proti jeho požadavkům. Hlozek: to nebylo krácení, to bylo u haly nenavýšení
 25. Hlozek: současná rada ma demokratické právo jinak přistupovat ke kultuře. Šmehlík: kultura vše zabezpečuje na namesti
 26. to dělá 250000, tentokrát nepůjdou z jeho fondu. Divadlo nakupuje představení za cca 60000, vybere se 40 a 50, je tam schodek
 27. Můžete nabídnout, je to služba obyvatelstvu, ale proč to ma blokována určitá skupina lidi které ma předplatné
 28. Hložek: děkuji, potvrdil jste přístup vedeni města ke kultuře, o vánocích se staví tribuna, je to tradice zdola, odkud přijdou finance.
 29. Předplatné není elitarska organizace, jde z odboru kultury, odkud se ale bude čerpat tribuna na vánoce
 30. Peška: zapomněl jsem na Grant, jsem si vědom, nemám okamžité řešení, jak promítnout. Hložek: všechna ramena mají meraky, je to připravené
 31. Hložek: domnívám se, ze volna rada předplatného zanikne, výpadek 250 000.
 32. Bartonicek: reakce na pana Šmehlíka, to je rétorika jako z třídního boje, ale opravdu se ukázalo, ze dvě rady předplatného u nás nejde
 33. Bartonicek: proč nenaplněné fond obnovy domu Zlamal: vice pohledu, jsou to rovné příležitosti pro všechny? Ale také dorovnání nerovných
 34. podmínek , bydlet v centru je dražší, možnost investovat z Husovi ulice
 35. Třeba dořešit čističku, proto jsme redukovali náhrady. Hlozek: od roku 2008 město investovalo 17.5 milionu, ale stavební přispěly 60 miliony
 36. Velmi úspěšný program motivoval občany, město teď krásnější, nerovnosti možno upravit v pravidlech. nejošklivější teď městský úřad
 37. Zlamal: ano dobra investice, v budoucnosti nemám problém. Richtr: rozpočet se tvořil jinak, dříve to dělal tajemník a starosta
 38. Poprvé s odbory konzultoval někdo rozpočet, dnes se tvořil lépe. Šmehlík: žádný třídní boj, vstupné do divadla něco udělat
 39. Všechno si bude nyní na náměstí platit ten, kdo organizuje danou akci.
 40. Zlamal: nyní se držme příjmů Hrabanek: položka příjmů vodohospodářské sdruženi, kdo je členem sdružení
 41. Hrabanek: kdo nás tam nyní zastupuje? Máme schvalovat členy v technických službách a Terry, ale ne vodohospodářské
 42. Hrabanek: rozpočet vodohospodářské se schvaloval už za vás, někdo od vas to musel schválit, kolik budeme mít za vodné a stočné
 43. Zlamal: prosí o štěpení, než pro studuje. Šourek: měli jste na to 7 dnu, já věřím těm z odborů, nic jste písemně nedali
 44. Šourek: teď jsme měli deficity, teď máme přebytek, je to plán, řekl Zlamal je rezerva, já neuspěl s bezpečnostní občanů, ale nezblaznim se
 45. Bartonicek: informace, ze nebyly připomínky není správná, já sam vím o žádostech, otázka: proč není zbytek z fondu obnovu domu v rozpočtu
 46. Nova: ještě nemůže, vše bude vypořádáno až v lednu, pak je možné zbylé částky od roku 2008, vypořádat v rozpočtu,
 47. Může zbýt až milión. Terra prosperita: za rok příjmy 700 000, není v rozpočtu. Nova: nejsem jasnovidec, teprve až budeme vědět
 48. Bartonicek: je tedy zřejmé, že jsou v budoucnosti možné nějaké další příjmy, které v rozpočtu zatím nejsou
 49. Richtr: na co se ptal Hrabanek? Hrabanek: nic neměním, chci vědět, kdo za město schvaloval nájem.
 50. Zlamal: valná hromada: tam jste byl vy, a nic vyššího jste nepožadoval, my jednali na poslední rade
 51. Jednáním jsem byl pověřen já, akceptovali jsme návrh vodáren, není ještě v rozpočtu, bude v budoucnosti.
 52. Hrabanek: tedy zastupoval nás někdo při jednání o rozpočtu? Zlamal: jedname, ale nemáme zatím smluvně. Peška: projevilo by se zvýšením
 53. vodného a stocneho. Proto nízká úroveň navýšení. Zlamal: cena zůstane na 70 Kč.
 54. Richtr: Hrabanek hresi na to, ze nikdo neví jak to funguje, mohl to udělat Hrabanek,
 55. Bartonicek: myslím, ze se Richtr mýlí, ale rad bych přešel k výdajům.
 56. Nenašel jsem finance na slánský videomagazin. Zlamal: nebude financován. Bartonicek: snížení peněz na slanskou radnici.
 57. Zlamal: chceme lépe distribuovat, chceme přejít k elektronickým médiím. Matoušek: jediné informace od města mám z Peskovych Slanských novin
 58. Zlamal: byli jsme přepracování, kontakt chceme zlepšit, k Peskove Slánským novinám se nechci vyjadřovat.
 59. Bartonicek: Slánská radnice umožňuje informovat o mnoha záležitostech. Obavám se, ze šetření chápu, ale aby neslo na úkor transparentnosti
 60. Mám pocit, ze vše směrujete tak, aby si lide vybírali Slánské noviny.
 61. Zaslechl jsem šum: ze chcete propouštět pracovníky , Starosta: lide si škodí sami, ze šíři takové zprávy, ze jim jde o židli
 62. Richtr: 18700000 dotace do gynekologické oddělení, to nesouhlasí s textovou častí, tam je 18800000. Nova: v textu je chyba
 63. Matoušek: odvody příspěvkových, to je nemocnice , v jaké fázi je tento projekt. Zlamal: 19. prosince zahájeno vyberove
 64. Grohmann: není to na stránkách města, je to na profilu zadavatele.
 65. Začínají výdaje: bartonicek: výkup pozemku, díval jsem se na smlouvu, je tam předkupní pravo
 66. domnívám se, ze důvod pro odkup pominul, navrhují zatím přejít do rezerv, a zjistit, zda musíme
 67. Zlámal: mám stejný názor, nejsem si jist, zda budeme potřebovat, ale také bych upřednostnil nekupovat
 68. Bartonicek: když převedeme do rezerv, tak bude lépe ošetřeno, jak ohlídat možnosti vypovězeni.
 69. Zlamal: zájmem města je toto ošetřit, Bartonicek: posouzení etapizace čistírny, položka v rozpočtu nezohledňuje vše
 70. Na hájích máme pozemky, které nemůžeme připojit, budeme modernizovat, ale nejsem si jistý, zda je umožní připojit
 71. Zlamal: částka je přibližná, v rozpočtu je odhad, Grohmann: v rozpočtu rekonstrukce kalového hospodářství, není definitivní rekonstrukce
 72. Je v havarijním stavu, je jen jeden, když je porucha, odtok je znečištěn kalem, ty kupní smlouvy ještě nepominuly,
 73. Grohmann chce dodržet smlouvu o prodeji pozemku u Baterie.
 74. Zlamal: neznámé podmínky dotaci, jsme odhad na 11 milionů, Matoušek: dosud jsem neviděl od nikoho z vedeni, ze jsme o dotaci přišli
 75. poprvé četl v rozhovoru se starostou, cituje Peskuv článek, ve kterém tvrdí, ze jsme o dotaci přišli
 76. Grohmann: ano přišli jsme o registrační list. Matoušek: ale den poté jste na zastupitelstvu říkal, ze dotace není ztracena,
 77. Grohmann: souhlasím, jsou to ma slova, problém složitější, byly možnosti, podle čerstvých informací bude možnost
 78. Nas problém je smlouva se středočeskými vodarnami, nejsme schopni vyplatit kompenzaci, dodatek z nájemní smlouvy udělal provozni
 79. Matoušek: kdo mel pravdu, vy nebo Peška. Grohmann: to jsem byl zaměstnanec, dělal jsem prikaz Peška:
 80. to ze se nepovedlo informoval v říjnu , Hrabanek: setkání melo byt v říjnu, v lednu mela byt definitiva
 81. Bartonicek: z čeho bude financován ples a v jaké výši. Starosta: tam kde to patří, Bartonicek: kde to tady bude. Výdaje jasné, příjmy otazka
 82. Bude ztráta, kdo ji pokryje? kultura už nyní velká srážka Zlamal: rozebírá náklady plesu, chce na poradatelich šetřit
 83. Bartonicek: je tedy v rozpočtu někde částka Starosta: rezervu jsem převedl na fond
 84. Hložek: ples byl mírně výdělečný nebo neutrální, obvolával jsem já a Proskova, pokud to necháte na Hamplovi, nebudou sponzoři
 85. Zlámal: peníze musí shánět garant kulturního zařízení. Bartonicek: zálohy na energie: 2.3 milionu kulturní odbor
 86. 450 000 - kde je kulturní obor vezme Starosta: Hampl mi to neposlal a nevolal. Nepřišel na radu.
 87. Zlamal: je třeba vidět rozpočet v kontextu Peška: já chci ples zrušit. Každá samostatná organizace musí hospodařit co má
 88. Peška: naše příjmy budou plus minu pět deset milionů
 89. Hložek: ona to není akademická debata, investovali jsme do digitalizace kina, jsme u Prahy, pokud budou filmy druhé kategorie, mládí
 90. odvyknou ve Slaném žít. Nestačí šetřit, je třeba vize. Budu navrhovat zvýšení rozpočtu na kulturu.
 91. Peška: mám za své hlídat ekonomiku města, nejsou peníze, Hrabanek: jsem zmatený, kdo řídí schůzi, hlásím se dlouho
 92. Hrabanek: pro mne nejvíce zarážející skrtani v materskych skolkach. Hlozek: možnost slevy za pomoc studentů městu
 93. Zlamal: žádné slevy dříve nebyly Hložek: Hampl poskytoval. Kulich: studenti uspořádaly několik akcí, nyní je na řadě město, jak vyjít vstříc
 94. Slíbilo se jim to, je to pár tisíc, ceny v grantu se od doby otevření nezvyšovaly. Naklady jsou 35-40 tisíc
 95. Zlamal: jsou to marginální částky, Bartonicek: granty na kulturu, jaká budou pravidla, je to tech 210 000?
 96. Peška: podporovali jsme 2 akce, kvetnova a rozneni byka v zari, nyni bude jen zarijova.
 97. Chceme zpruhlednit přidělování peněz, to nebylo, ustanovili jsme kulturní komisi, bude garantem.
 98. Bartonicek: domnívám se, ze dojde ke snížení všech příspěvků, je částka konečná? starosta: konečná
 99. Bartonicek: konference a sborník, jak to tedy bude, budou nějaké granty, ale neznáme podmínky, jak mám žádat
 100. Bartonicek: výrazný pokles mezd zaměstnanců, snížení o cca 10000 na každého, u knihovny a infocentra cca 20 000, hvězdárna zrušení uvazku?
 101. Proč u zaměstnanců snížení? Chápu jako destabilizaci úřadu, bez auditu, ze dne na den?
 102. Zlamal: nedokazu teď přesně odpověděl, máme představu, ale zatím nemohu říci.
 103. Bartonicek: zvýšit příjmy, město ma rekreační zařízení, navrhuje prodat a dat na platy,
 104. Bartonicek: mluvíte o vyrovnaném, Peška: rusi Bartionicka, skáče mu do reci
 105. Bartonicek: já vim, ze vám říkají stínový starosta, ale já chci odpověď od skutecnych
 106. Bartonicek: máme mírně přebytkový, udělejme tedy vyrovnaný a použijeme. Proč jsou v rozpočtu nelogické škrty.
 107. Zlamal: máme přebytky, protože některé akce maji termínový posun, na to alokujeme zdroje. Na účtu je 60 milionů.
 108. Ale potřebujeme rezervu, na provozním 30 milionů, zbývá 30, ale rekonstrukce jádra města, tepelná zařízení
 109. audit v nemocnici a hrozba pokuty 13 milionů, takže rezerva je ale je vázána.
 110. Bartonicek: byli drastické škrty pro mírný přebytek, mějme vyrovnaný.
 111. Peška: nechci, aby mel Bartonicek prioritní slovo, aby se hlásil. To nebudu o něm říkat, to bych byl drsný.
 112. V rozpočtu vidíte, ze nova koalice zdědila dluhy 100 milionu, cíl dluh dále nezvysovat
 113. Bartonicek nechce vnímat, musíme byt připraveni, požadavek na konkrétní akce az 120 milionů,
 114. Máme mírně přebytkový na splácení dluhu z předchozího období.
 115. Jsou to rezervy na velké investiční akce. Šmehlík: všechny argumenty padly, procedurální: vystoupení jen dvakrát
 116. Bartonicek: já jsem věci vyčerpal, ale mám toho víc než dva. Před volbami transparentnost, teď jako drive
 117. Hložek: postradam odměny neuvolnenym členům zastupitelstva, v řadě
 118. Starosta: chyba v zápise, byla odstraněna. Peška: byla rada. Hlozek: ona byla rada mezi druhou a třetí?
 119. Hrabanek: na webu města je neplatný zápis? starosta: zápis je platný, co ted visí .
 120. Zapisovatelka: to byla moje chyba. Hrabanek;: to není vaše Peška: predvadite divadlo, odměny schvaluje zastupitelstvo
 121. Hložek: co předvedl Peška je odporné, my vůbec neobviňujeme paní Maskovou. Ale prostě byla chyba, to se stane
 122. ale vaše chování okolo teto chybicky je nezákonné, Peška nás 12 let peskoval za menší veci
 123. Šmehlík: chce omezit počet příspěvků k diskuzi. K rozpočtu. Ach jo.
 124. Bartonicek: pan Hložek správně již řekl, diskuzi k rozpočtu nemůžete omezovat.
 125. Richtr: doporučuji nehlasovat, když se budou odchylovat, sebrat jim slovo.
 126. Richtr: naplnit fond obnovy domu 500 000 ze zdrojů na čističku
 127. Hrabanek: navrhuje tuto částku převést na mateřské školky., nikoliv do fondu obnovy.
 128. Hložek: navýšení rozpočtu kulturní o 300 000. Navýšit platy o 360 000. Obojí z rezervy finančního.
 129. Bartonicek: přesun 1mil. + do rezervy finančního místo určené na odkup pozemku u Baterie
 130. Navýšit o 60000 peníze na konferenci a sborník. Navýšit o milion pláty pro úřad, do fondu tajemníka.
 131. Navýšit tajemníka o 250 000 pro knihovnu a infocentrum. O 150 000 pro platy na hvězdárnu na původní výši.
 132. Navýšit kulturu o 450000 na původní částku. Navýšit o 100 000 kulturu na ples města. Navýšit příjmy a výdaje na fond obnovy
 133. o 1.5 milionů, jako byl letos.
 134. Všechny částky krýt přebytkem z minulých let. Prosí koalici, aby zvazila podporu, nebo menší částku.
 135. Kulich: odměny členů zastupitelstev: ubili jeden a pul místostarosty, presto je stejný, proč?
 136. Zlamal: na mne je méně, nemůžu říci.
 137. Hlasování začíná: Šmehlík navrhl hlasování v pořadí jak bylo podáváno, neprošlo, bude se hlasovat jako vždy od posledniho
 138. Všechny návrhy Bartonicka na navýšení rozpočtu na kulturu odmítnuty.
 139. Bartonickovi návrhy na navýšení rozpočtu na platy v hvězdárně, na platy v knihovně a infocentru a na městském úřadě odmítnuty.
 140. Konference a sborník odmítnuty. Přesun financí na nákup pozemku u Baterie odmítnut. Je možné okamžitě koupit ornou pudu u Baterie.
 141. Všechny Bartonickovy návrhy odmítnuty. Hlozkuv návrh navýšit platy z finančních rezerv schváleny. (360000 Kč)
 142. Hložek: rozpočet na kulturu navýšit z rezerv. Schváleno. Hrabankuv návrh navýšit mateřské školky. Odmítnuto.
 143. Místo na mateřské školky peníze do obnovy domu. Schváleno.
 144. Rozpočet přijat.
 145. Rozpočtové opatření. Infocentrum: zapojení příjmů do nákupu knih a dalších zdrojů. Schváleno.
 146. Knihovna: 126000 do investic, nákup biblioboxu, problém na krajském úřadu, vyřeší účetní problémy.
 147. Smlouva o lokálním partnerství, Začlenění 37000 do běžných výdajů.
 148. Bod 5. Přijetí dotací, 6. Převod částky 7. odpis dluhu pro neplatiče, úmrtí. Celková částka k 150 000.
 149. Richtr a Bartonicek: jak je možné tak vysoká částka? A proč tak pozdě? Paní mela jisté psychické problémy, jsou tam velké náhrady škod.
 150. Bod 8. Kompenzace jízdného. Kvic. Součást městské dopravy.
 151. 9. Odměny radě: návrh: místostarosta 9500, zastupitel 300, radní 1000, člen výboru a komise 100, Kč, předseda 400
 152. Matoušek: který den v týdnů budete pane Zlamale dostupný na úřadě:
 153. Zlamal: ve středu od 12 hodin do odpoledne.
 154. Matoušek: navrhuje v rámci solidarity s úřadem zastupitele by neměli brát nic.
 155. Bartonicek: v zápisu rady bylo napsáno, ze odměnu 9500 dostane neuvolněný zastupitel. Tento vyvěšeny zápis se na úřední desce změnil.
 156. To je přece protizákonné, Pane starosto, chyba se vloudi,, ale nemůžete přistupovat k tomu takto. Rada něco schválila.
 157. Richtr: je to procesní chyba. Peška: došlo k chybě, v první variantě, chyba bude napravena, býka tam nějaká zveřejněna informace
 158. Ale o tom stejně rozhoduje zastupitelstvo, tak to může každý přednést.
 159. Šmehlík: vůle rady byla taková, jako je, hlasovat můžeme. Návrh Matouška je populistický, já posilám všechny odměny k MŠ Divadlo
 160. Hrabanek: nejde o tu chybu, ale opět jste porušili zákon, vy jste se tu chybu snažili zahladit.
 161. Bartonicek: nejde o to co a jak odhlasovala rada, zápis byl podepsán a ověřen. Není možné ho vzít a vyměnit jako by nic.
 162. Bartonicek: cokoliv je vyvěšeno, mělo by se s tím zacházet zákonně. V zákonu u obcích je postup.
 163. Peška: formální chyba. Já si toho všiml, neoveril jsem si postup.Je to formalita, tečka.
 164. Peška: jsme povinni stanovit odměny, u komisí a výboru a jejich členů kteří nejsou zastupitelé jdou jiné zásady.
 165. Navrhl jsem nový postup, odměna 300 Kč za jedno jednání, u předsedy komise 500 Kč.
 166. Odměny od prvního ledna. 2015.
 167. Cílek navrhuje odložit hlasování o odmenach na příště.
 168. Přijato, bod bude projednán příští radou a zastupitelstvem.
 169. Bod 10: rekonstrukce Husovi. Grohmann čte z důvodové zprávy od sebe jako manažera pro sebe jako zastupitele.
 170. Matoušek: realizace fyzická do konce června, obavám se, ze to nejde stihnout.
 171. Grohmann: předpokládáme začátek v březnu. Matoušek: bude archeologický průzkum, co když kanalizace. Mám obavu, ze o dotaci prijdeme.
 172. Hložek: obhajuje projekt Londy. Když do toho nepůjdeme, přijdeme o schválené peníze.
 173. Pospíšil: na Dolině dodnes chodíme v bahně, ale je tam spousta práce, pan Grohmann mne přesvědčil, budu pro.
 174. Hrabanek: byl jsem propagátor, časový harmonogram je ještě náročnější, teď až v březnu, ale podporují.
 175. Richtr: je to chyba minulé koalice, teď řešíme jen souhlas se smlouvou, která již existuje.
 176. Bartonicek: kde se na to vezmou peníze? Zlámal: z rezervy. Tohle není chyba naše. Jsme si vědomi rizik, ale jsem pro.
 177. Bartonicek se ptá starosty a Pěšky: starosta, jsem pro, ale s rezervou, pokud nebude dotace, tak ne.
 178. Peška: já jsem skeptik, ale bude třeba řešit, já nepokladam za tak důležité. A povídá a povídá,
 179. Ted už nevím, jestli je vlastně pro nebo proti.
 180. Peška s Hrabankem diskutují, jak je to vlastně s úvěrem.
 181. Bartonicek: kde se vezmou finance, nejsou v rozpočtu. Grohmann: finance budou třeba koncem února. Bartonicek:
 182. Takže kdy tedy, odpovězte mi. Richtr: řešíme smlouvu, finance budou řešit jindy. Je to demagogie.
 183. Bartonicek: já se neptal Richtra, ptal jsem se starosty místostarosty, Grohmann.
 184. Grohmann: koncem února bude třeba schvalovat, budeme při ideálním stavu potřebovat finance v květnu.
 185. Bartonicek: pokud se akce rozjede, už bude obtížné ji zastavit. Šmehlík, je to všechno exhibice.
 186. Peška: z 26 hodnocených měst jsme byli poslední ve středočeském kraji.
 187. Zaplatíme z úvěrů nebo přebytku. Hlasování o uzavření smlouvy: schváleno.
 188. Bod 11- veřejné soutěže: Grohmann, veřejné zakázky projednávat jen v radě města, na zastupitelstvu se mohou k informacím dostat nerovne
 189. Peška: služebnost ve věci RDK, kotelna, místo našeho kotle tam bude kotel plně patřící jiné firmě. Ptá se Hrabanka a Hlozka
 190. Městský úřad to nedoporučoval, rada presto schválila. Hložek: úspory pro klienty, moje obavy stejně jako úřadu
 191. Problém by byl v případě prodeje, technologie drahá, v rozpočtu nebyly peníze, byla to možnost ušetřit.
 192. Visek: to byl záměr, jak se dostat k financím, žádné úspory. Richtr: v minulosti to dělala nějaká firma,
 193. Bylo skandální to rozhodnutí o sluzebnosti, to je nevýhodné na trestní oznámení
 194. Hložek: přispívá to k ochraně ceny, Peška: přenechali jste část výroby tepla soukromníkovi,
 195. Novy způsob vyhrazení pravomocí rady a zastupitelstva, Bartonicek: Grohmann je ve střetu zájmu, neměl by hlasovat.
 196. Starosta: Nechavam hlasovat. Schváleno (Grohmann se zdržel)
 197. Úprava volebního řadu. Schválena.
 198. 22:30 končí přestávka zastupitelstva, začíná volba kontrolního a finančního výboru. Po 9 členech.
 199. Richtr: ale volební komise pro veřejnou volbu nemá smysl. Peška: udělejme komisi
 200. Volební komise zvolena, ta navrhuje volbu aklamací. Schváleno. Navrhován na finanční: předseda Chyský. Schváleno.
 201. Členové: Janouš, Jirák, Vrana, Hauptmann, Kočka, Kolářová, Brodský, Doupovec, Jiranova, Kos, ; 10 jmen na 8 míst
 202. Hrabanek: bývalo zvykem, že opozice měla převahu ve výborech
 203. Kulich: navrhl jsem 9, to je pravda, dříve byl předseda z opozice u obou výborů.
 204. Hložek představuje Brodského a Doupovce.
 205. Hlasování po jednom, v abecedním pořadí. Peška: zvolen každý nadpoloviční s největším počtem hlasů.
 206. 23:00 Opět se řeší volební řád. Jak se bude volit, jestli tajně nebo veřejně.
 207. Opozice i koalice odmítly někoho stáhnout. Bude tajná volba.
 208. Hlasování tajnou volbou. Kroužkování 8 jmen z deseti. Probíhá.
 209. Kontrolní výbor: na předsedu navržen Rubik. Schváleno.
 210. Takže zpět, Rubik ještě nebyl zvolen, to bylo hlasování o způsobu volby. V publiku to nebylo poznat.
 211. Zvoleni, brodský, hauptmann, Jirák, janous jiranova kočka vrana Kolářová
 212. Hlasování o předsedovi kontrolního: zvolen Rubik.
 213. Kandidáti kontrolní: Nič, Konečný, Koryta, Cepelak, Kulich, Pánek, Chysky Adam, Dolejší, Kozelka, Sircova,
 214. v předchozím tweetu se připletl Kulich, ten jen člena navrhoval.:)
 215. Bude se volit tajnou volbou 8 z 9.
 216. Zvoleni: všichni mimo me zvoleni, já získal 7 hlasů a nebyl jsem zvolen.
 217. Terra prosperita: návrh na odvolání všech původních členů.
 218. Udeřila půlnoc. Kandidát Zlamal zástupcem na valné hromadě.
 219. Technické služby, odvolání dosavadních, zvoleni: Hula, Zlámal, Černický.
 220. Novi členové v Terra prosperita: Jan Chyský, Zálom,
 221. Návrh na změnu zřizovací listiny - knihovna.
 222. Historická konference: Slaný a Slansko. Bere na vědomí zprávu.
 223. Přijímání účelových dotací. Schváleno.
 224. Hrabanek: přerušení posledního zastupitelstva, výklad oficialni ministerstva: byl porušen zákon.
 225. Dotaz občana: jak byla vybírána sportovní komise? Není proporcne sestavena.
 226. Šmehlík: ma svrchované právo si tam dat kolik chce.
 227. Šmehlík: zvolila si radu jakou chce a ma na to právo.
 228. Zíma: ta komise je demokratická,
 229. Nič: na minulém zastupitelstvu jsem nedostal odpověď na :  ""K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám." (vloženo ze záznamu, v původní reportáži pochopitelně neuvedeno)
 230. Peška: odpověď: na otázky panu Ničovi nebudu odpovídat.
 231. Rubik: setkávání s partnerskými městy, jaká je koncepce, starosta: pozveme na podzimní slavnosti
 232. Starosta: budeme pokračovat, máme nějaké zkušenosti, nějaké pozvání
 233. Starosta: utekli jako ulicnici ti dva, Hrabanek: já to předal, vyhradil jsem si týden, řekl jsem že můžete zavolat.
 234. Další osobní útoky starosty doporučují ze zvukového záznamu.
 235. 12:39 Konec

pátek 12. prosince 2014

Vánoční koncert v neděli 21. prosince

Občanské sdružení Wotrubia již více než desetiletí organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby a osadě Lidice u Otrub. Koncertem, který letošní dvanáctou sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. kompletně opraveny vstupní dveře do Svatého Jakuba). Je to poslední z řady jedenácti koncertů, které letos Wotrubia pořádá. Vstupné je, jako vždy, dobrovolné.

Vánoční vystoupení slánského vokálního souboru Léta letoucí, ve složení Michaela Broučková, Kateřina Huliciusová, Dušan Janovský, Jakub Judl, Zuzana Schneiderová, Hana Srbková a Vladimír Třebický, se v kostele Sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v neděli 21. prosince od 15. hodin. V podání tohoto sdružení již poosmé v našem kostelíku za doprovodu kytary, harfy, houslí, fléten a perkusí zazní vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě.

Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel, osvětlený stovkami svíček, má pro vnímavé návštěvníky vždy svou neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v neděli těsně před Štědrým dnem pečlivě poznačit do svých kalendářů.  Těším se na setkání.

Pavel Bartoníček, o.s. Wotrubia


(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice, kde se bohužel chybně objevilo, že koncert se bude konat v sobotu 21.12, což uvedlo některé čtenáře v omyl, protože 21. prosince je neděle!)

úterý 9. prosince 2014

Požehnání pomníku bývalému starostovi Slaného Ivo Rubíkovi


Byl jsem požádán jedním ze členů Společnosti patriotů Slaného o zveřejnění následující pozvánky:

-----------

Společnost patriotů Slaného zve v tomto adventním čase všechny přátele a lidi dobré vůle

v sobotu 20. prosince od 14.30 hodin

na neformální slavnostní setkání u příležitosti požehnání pomníku bývalému starostovi Slaného Ivo Rubíkovi, který zemřel 25. listopadu 2013.

Setkání přátel Slaného se uskuteční v aleji na nových Hájích, která nově ponese jméno doktora Rubíka. Alej se nachází v severní části města vpravo v těsném sousedství japonského montážního závodu.

Doktoru Rubíkovi věnují příchozí tichou vzpomínku, chybět nebude ani komorní hudební vystoupení a skauty donesené Betlémské světlo. Občerstvení pro příchozí je zajištěno.

-----------------

Dotyčný patriot mne také  poprosil, zda bych se akce rovněž nezúčastnil a k pozvánce na blogu nepřipsal několik vlastních slov. Myslím, že netušil, jaké dilema jeho prosba ve mne vzbudí. Osobně jsem znal pana starostu Rubíka jen poslední dva roky a naše setkání se obvykle měnila v ostrý střet. Na druhé straně si myslím, že by dotyčného patriota také před rokem nenapadlo, že se mnou bude přátelsky komunikovat, a mne by zase nenapadlo, že by zrovna on chtěl památku pana starosty uctít.  V zápalu komunálních střetů se snadno zapomíná, že naprostá většina z nás není tak špatná, jak se na opačných stranách barikády může zdát.

Se zveřejněním pozvánky jsem samozřejmě žádný problém neměl, nikdo nemůže zpochybnit, že pan starosta Rubík byl významnou postavou v historii našeho města. Mnoho přátel i známých mi také říkalo: "škoda že jsi ho neznal dříve, poslední dobou se hodně změnil". Podle vyprávění přišel do Slaného plný elánu, spoustu let svojí aktivitou táhl všechny kolem sebe a byla radost s ním spolupracovat. Také mi říkali, že měl stejně jako já rád toulání přírodou, že mu nebylo zatěžko jezdit autobusem a že se s obyčejnými lidmi bavil stejně jako s krajskou honorací. Já už ho poznal změněného těžkou nemocí, o které jsem ani netušil, jak moc byla zákeřná.

Staří Řekové a Římané vyznávali zásadu, že pozemské boje a nevraživosti končí u brány smrti. Za ní již následuje jiná spravedlnost, pro někoho z nás spravedlnost nadpozemská, pro jiné ortel historie. Pokud je nad námi něco vyššího, tak tato bytost naši pomoc určitě nepotřebuje. Na ortel historie je zase příliš brzy, až roky ukáží, co je trvalé a co pomíjivé.

Já osobně se vzpomínkové akce nezúčastním. V žádném případě se nejedná o projev neúcty, ale přišlo by mi pokrytecké, abych se s panem starostou Rubíkem neustále hádal a pak najednou veřejně demonstroval, jak si jej připomínám. Myslím ale, že většina Slaňáků takto smíšené pocity nemá a příležitost k uctění památky pana starosty přivítá.

Miloslav Nič
STAN
17. listopad a my

Uplynulo čtvrtstoletí a stále se zdá, že u nás nenalézáme jednotu, jak toto datum vnímat. Britové mohli oslavit 456 let od nástupu Alžběty I. na anglický trůn, Egypt a jeho sousedé 145 let od otevření Suezkého průplavu. Od roku 1941 celý svět tento den oslavuje jako Mezinárodní den studentstva, jediný den mezinárodního významu, který má československý, resp. český původ.

Roku 1939 bylo tohoto dne nacisty popraveno devět funkcionářů celonárodní studentské organizace: Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek, Jan Weinert. Nejmladšímu bylo 18 let, nejstaršímu 23 let.

Roku 1960 byl tohoto dne komunisty popraven ve 27 letech Vladivoj Tomek, poslední český protikomunistický odbojář, odsouzený k smrti.

Roku 1989 se z pražského Albertova vydala do centra Prahy studentská demonstrace, svolaná k 50. výročí událostí roku 1939. Co se poté odehrálo, vědí všichni, jen jejich názor je rozdílný. Zda události, započaté tohoto dne, byly vzpourou proti nesvobodě, vlastnímu strachu a rezignaci, jak při letošním výročí řekl slovenský prezident Andrej Kiska, nebo šlo o předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami disentu, jak již krátce poté ve své analýze tvrdil Miroslav Dolejší, rodák z Velkého Přítočna a dlouholetý politický vězeň komunistického režimu, je vedlejší. Jen zarytí staromilci, ukrývající doma rudou knížku KSČ, tvrdí, že to bylo špatně. Ostatní milovníci starých pořádků jdou na to rafinovaněji.

Říkají, že dříve byla rudá totalita a nyní je modrá totalita. V tomto modrém období ale nedochází k popravám politických protivníků a každé čtyři roky se opakující volby mohou zcela změnit politickou moc ve státě. To v komunistickém období nebylo možné.

Říkají, že dříve nebylo vše tak špatné, jak se nyní tvrdí. Samozřejmě, že vše nebylo špatné. To přeci nebylo ani v nacistické Třetí říši. Stavěly se dálnice, pracující jezdili na rekreace, nebyla nezaměstnanost. Každodenní život není nikdy stoprocentně ovládán politikou. Ostatně, když jste byli členem KSČ, v Německu tedy NSDAP, nemluvě o jiných organizacích, bylo vše vynikající. Ale jen pro některé. Ti, kteří přežili koncentrační tábory, u nás tedy tábory nucených prací, mají na oba totalitní režimy určitě jiný názor, než jejich obhájci.

Mnozí z obyvatel naší země nebyli připraveni na svobodu, která jim dříve nechyběla a i demokracii vnímají spíše negativně, protože si s pluralitou názorů nevědí rady. Dříve pro ně bylo vše jednodušší. Takoví lidé státní svátek Den boje za svobodu a demokracii kladně nehodnotí.

Já sám si k tomuto svátku také hledám vztah velmi těžko. Důvodem není, že bych zpochybňoval důležitost svobody a demokracie, mám však pocit, že ani po čtvrtstoletí jsme tyto pojmy v naší společnosti neuvedli zcela do života. Jak v politice, tak i v běžném životě. Navíc na mne vždy působilo trochu zvláštně, když na události staré nyní čtvrtstoletí, vzpomínají lidé, kteří z nich výrazně politicky profitovali ale osobně se jich mnohdy ani neúčastnili. Vrcholem morálního relativismu  je pak situace, kdy se pietních akcí na památku obětí komunismu účastní funkcionáři KSČM, tedy nástupnické strany totalitní KSČ.

Právě proto jsem uvítal akci SVĚTLA PRO SVOBODU aneb SVÍČKY PRO OBĚTI KOMUNISMU a byl jsem potěšen, že se 17. listopadu v 17. hodin konala kromě mnoha míst i ve Slaném, u pamětní desky věnované všem obětem komunistického režimu ze Slaného a Slánska. Obětí z mé rodiny byl dědeček František Hořejší, který zemřel 16. 4. 1953 v uniformě PTP ve věku 54 let.

Pavel Bartoníček, Slaný – Otruby
(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle Slánských listů)

neděle 7. prosince 2014

Rozpočet města - příjmová stránka

Poté, co se mi náhodou podařilo objevit návrh rozpočtu města Slaný pro rok 2015, pustil jsem se do jeho studia a když už jej budu číst, tak budu své poznámky průběžně zveřejňovat. Upozorňuji, že se jedná o moje osobní postřehy a netuším, jaké zájmy a zdůvodnění se za konkrétními položkami skrývají.

Rovněž nejsem ekonom a tedy původ některých položek je pro mne obtížné rozluštit. Na druhé straně jsem ale celkem zvyklý pracovat s čísly a výpočty, takže se mé poznámky mohou někomu hodit.

Návrh rozpočtu:
http://www.meuslany.cz/data/nastenka/12310navrhrozpoctu2015.pdf.

Plánovaný příjem:  278 milionů  Kč
Z toho daňový příjem: 189 milionů Kč

Hlavní rozdíly proti návrhu na rok 2014:
 • 9 milionů navýšení nedaňových příjmů
  • nová položka- 8 milionů - odvody příspěvkových organizací
   • převod z investičního fondu Nemocnice Slaný, projednáváno na zastupitelstvu
   • zápis 29. zastupitelstva: Zastupitelstvo města nařizuje příspěvkové organizaci Nemocnice Slaný odvod finančních
    prostředků ve výši 6,000.000,- z Investičního fondu Nemocnice Slaný do rozpočtu města v termínu nejpozději do 31.3.2015.
 • 4 miliony - snížen převod z fondu vedlejší hospdářské činnosti
 • 22 milionů - navýšeny ostatní transfery
  • z veké části dotace na modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení

Kontext:

Rozpočet 2014:
- plánovaný příjem: 248 milionů
- z toho daňový  příjem: 185 milionů
 
Rozpočet 2013:
 - plánovaný příjem: 246 milionů
 - z toho daňový příjem 178 milionů (v tabulce současného rozpočtu je v porovnání uvedeno 180 milionů, částky se liší u DPH a dani z příjmu závislé činnosti. Bylo by pěkné, kdyby se částky oficiálně uváděné na stránkách města shodovaly, ale na druhé straně rozdíl 2 milionů pro odhad trendů příjmové stránky není významný.)


Závěrečný účet 2013
- příjem 267 milionů
- hlavní rozdíl: 24 milionů vyšší položka u přijatých dotací
- daňový příjem: 180 milionů

Můj závěr

Plánované příjmy jsou splnitelné, i když na horní hranici možného. Příjmová stránka je stejně jako u téměř všech obcí v ČR závislá zejména na hospodářských výsledcích státu, tedy odvodech z DPH a dalších celostátních daní, které město nijak ovlivnit nemůže.

V porovnání s rokem 2014 se počítá s  dalším navýšením příjmů ze státního rozpočtu a to může být problematické. Pokud se  potvrdí obavy z nepříznivého hospodářského vývoje v roce 2015, původně plánovaný mírný přebytek se může přeměnit v mírný deficit. Zřejmě se však bude jednat i při negativním vývoji o jednotky milionů a tedy nic dramatického.

Jedinou reálnou možností výrazně posílit příjem města je získávání dotací, pokud možno s minimální finanční spoluúčastí města. Tuto stránku rozpočtu však současné vedení zatím ovlivnit nemohlo. Uvidíme příští rok, zda se nějaké prostředky podaří získat.


Miloslav Nič
STAN

sobota 6. prosince 2014

Co vrchnost činí, dobře činí - schvalování rozpočtu města Slaný pro rok 2015

Rozpočet města je bezesporu jedna z nejdůležitějších věcí, kterou zastupitelstvo projednává. Ve městě, jehož vedení se chce alespoň tvářit, že jej zajímá názor občanů, by se  jeho projednávání věnovala náležitá pozornost.

Jenže Slaný je město královské a demokratickým nesmyslům nevěří. Naše radní vrchnost to s námi myslí dobře a sama se postará, abychom byli spokojení. Jelikož se ale nacházíme v republice, která je demokratickou, musíme se hold přizpůsobit zákonům. Za rok to možná bude snazší a zákonodárci pochopí, jak mnohem lépe se maká, když do všeho nežvaní občané. Pro letošek však museli moudří konšelé zvolit klikatější cestu.

Naštěstí mají bohaté zkušenosti s působením v armádě, v totalitních stranách a s důsledným vynucováním pozice nadřízeného a podřízeného ve firmách. Stačilo popřemýšlet a zrodil se skvělý plán: rozpočet schválit pod velkým časovým tlakem a tvrdit, že jeho neschválení přivede město do velkých problémů.

V každém stádě se ale najdou tupé ovce, které nechápou, že rozhodování patří vrchnosti. Proto je třeba zařídit, aby se stádo o schvalování rozpočtu dozvědělo co nejpozději.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 5. prosince. Zákon nařizuje jeho zveřejnění 15 dnů před projednáváním. A tak i další zastupitelstvo musí být svoláno ve zcela nezvyklém termínu. Zveřejnění rozpočtu má ovšem nepříjemný vedlejší účinek, někdo si ho může všimnout. Tomu bohužel nelze zabránit, ale je možné jej na webu šikovně schovat. Každý zajisté chápe, že návrh rozpočtu města není tak významnou zprávou, aby se o ní psalo na hlavní stránce města.

Když už je termín na světě, je třeba ho umístit někam, kam se sice lidé nedívají, ale  kam je možné odkázat případnou kverulantskou ovci. Na hlavní stránce města se zasedání oznámí až nebude zbytí, ale v sekci zastupitelstvo se větička: "Termín pro 2. řádné zasedání zastupitelstva města je stanoven na 22.12.2014" hodí.

Uvádět i hodinu by ovšem byla hloupost. To by pak mohl chtít nějaký poddaný  plánovat čas. Dříve bylo stádo zvyklé na 15:00, ale to už se podařilo změnit při posledním zasedání.

S neschválením rozpočtu se nepočítá.  Starosta vydá rozkaz,  místostarosta na něm zamaká, nejzkušenější radní-komunista zajistí demokratickou diskuzi a zbytek radních nechá zastupitele svobodně hlasovat jako ovce a pro vlastní zdraví sportovně zvedat ruku co nejvýše.

Tupé ovci pak nezbyde, než psát na blog otázku: "Proč nezohlednit pochopitelný časový tlak a v prosinci schválit rozpočtové provizorium? Zastřešení výdajů na leden  např. částkou 22 222 222 Kč (necelá 1/12 z plánovaného příjmu) dává smysl.  Další řádné zastupitelstvo by bylo možné svolat na středu 14. ledna, třeba i vstřícně k občanům od 16:00 nebo dokonce od 17:00 a zde po důkladné diskuzi schválit řádný rozpočet nebo prodloužit provizorium o další měsíc.

To bychom ovšem vypadali jako město demokratické, nikoliv královské. Rovněž bychom nemohli hledět s posvátnou úctou na moudré radní, ale viděli bychom v čele města námi zvolené spoluobčany, kteří se v mezích možností snaží zjistit vůli občanů a co nejlépe ji naplňovat. Povely a příkazy se lépe vládne, je však třeba počítat s tím, že ve stádě obvykle nejsou jen poslušná jehňátka.

Miloslav Nič 
STAN

pondělí 1. prosince 2014

Historický sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2013 uskutečnil šestý ročník historické konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Některé texty navíc úzce navazují na část z předchozích 55 příspěvků, zveřejněných v předešlých pěti ročnících konference (starší sborníky je možné koupit v Knihovně V. Štecha i ve Vlastivědném muzeu).

Osmý svazek edice „Historie Slánska ve XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 8. listopadu ve slánském Městském centru Grand. Obsahuje na 165 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu:
1. Lubor Kunc:  Poštovnictví ve Slaném v období 1900 – 1945
2. Pavel Dufek:  Nástin průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku
3. Luboš Marek: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky
4. David Hubený: Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století
5. David Hubený: Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války
6. Zdeněk Víšek: Osud slánského rodáka Felixe Arnošta Hellera, příslušníka RAF
7. Pavel Bartoníček: Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války
8. Michal Plavec: Neznámé i známé kapitoly z letecké války nad Slánskem 1944 – 1945
9. Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova – nevyjasněná úmrtí z roku 1952

V názvu sborníku je zmíněno dramatické století, což není samoúčelné. Když totiž před sto lety napětí, způsobené atentátem na následníka trůnu našeho rakousko-uherského mocnářství Františka Ferdinanda d´Este, vyústilo ve válečný konflikt, málokdo si uvědomoval, že skončilo do jisté míry idylické období tzv. dlouhého 19. století, jak je nazýváno období rámované Francouzskou revolucí a počátkem Velké války, tedy roky 1789 – 1914. Samozřejmě, že napoleonské války, odehrávající se na počátku 19. století i na našem území, prusko-rakouská válka 1866 i okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny (1878, 1908), nebyly tehdejšími občany vnímány vždy jen pozitivně. Ale konkrétní konflikty se týkaly vždy jen omezeného počtu osob či vymezené lokality. Nemohly být srovnávány s hromadným zabíjením na frontě a útrapami v zázemí během válečných let 1914 – 1918, nemluvě o světovém konfliktu, který následoval o čtvrt století později. Tehdy totální válka, téměř stírající rozdíl mezi frontou a zázemím, postihla v předtím nebývalé míře především civilní obyvatelstvo.

Dramatické 20. století, kromě dvou světových a mnoha regionálních či lokálních válečných konfliktů, mělo „na svědomí“ i několik občanských válek (vzpomeňme například na Rusko, Španělsko, Čínu či Řecko), genocid národnostních (Turecko v roce 1915 nebo Rwanda 1994), rasových (nacistické Německo) či třídních (Sovětský svaz, maoistická Čína po roce 1949 či polpotovská Kambodža v letech 1975 – 1979). A také se během něj etablovaly totalitní režimy nacistů a komunistů, které způsobily smrt milionů nevinných, a přesto dosud mají obdivovatele či následovníky.

Vztáhneme-li ono dramatické století na naši domovinu, není o nic méně dramatické. Na jeho počátku byli naši předkové občany jedné z evropských velmocí a občan tehdejší monarchie se nemusel – na rozdíl od pozdějších období - za svoji vlast stydět. Na jeho konci jsme byli občany republiky, kterou si ve světě občas pletli s Čečenskem, resp. Čečnou a často nebrali její vznik na vědomí a mluvili stále o Československu.

Ale z dramatického století zpět k městu a regionu, hlavním „protagonistům“ tohoto sborníku. Události ze Slaného a Slánska zde zmíněné zůstávaly dlouho neprobádány a je proto potěšující, že jejich zveřejněním opět ubylo pomyslných „bílých míst“ naší regionální historie.

Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob (především v samostatných příspěvcích o F. A. Hellerovi a Eriku Koubkovi) či událostí. A to nejen o prvorepublikové pozemkové reformě, výstavbě slánských kasáren či neznámých kapitolách letecké války nad Slaným v posledním období druhé světové války.  Proto by sborník, který držíte v ruce - již  sedmá publikace z řady „Historie Slánska ve XX. století“ - neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Všem těm je totiž sborník „Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století“ určen.

Sborník by nevznikl bez výrazné finanční pomoci Královského města Slaný a podpory tří dalších jedinců (Ing. Pavel Bartoníček, PhDr. Václav Moucha, CSc., Mgr. Naděžda Rollová). Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také – stejně jako v Infocentru pod Velvarskou branou - můžete sborník za cenu 150,- Kč zakoupit.

Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

(Text byl zveřejněn v prosincovém čísle měsíčníku Slánská radnice)

pondělí 24. listopadu 2014

Legrace na place aneb jak dobře znáte slánskou komunální politiku


Oblíbenou zábavou, která tříbí mozek, není jen zasedání slánského městského zastupitelstva ale kupodivu i různé křížovky a kvízy.  A i když se nově zformovaná „koalice pro změnu“ zatím pohybuje na pomezí komedie a tragikomedie, není třeba zoufat. První výsledky jejich práce jsou již viditelné (více nebudu prozrazovat, neboť jde o jednu z poměrně těžkých otázek kvízu), další budou následovat. Sice se ještě nějakou dobu budou potýkat s určitou neznalostí (pouze 6 z nich má nějaké předchozí zkušenosti s prací zastupitele), ale buďme tolerantní.

Samozřejmě to budou mít těžké nejen proto, že se zanedlouho již nebudou moci vymlouvat, že napravují, co jiní před nimi způsobili. Ale také proto, že se objevuje čím dál větší počet těch, kteří se o komunální politiku zajímají. Počet anonymních diskutujících na serveru Slánsko se prudce zvýšil, počet článků v komunistických Slánských novinách rovněž (a některé jsou svými autory i podepsané). Stejně jako blog OMS, kde se však autoři za svá díla a jména nestydí. Inu, nebudou to mít současní zastupitelé jednoduché.

Kvíz pro znalce slánské komunální politiky je středně těžký a každý, kdo ho úspěšně vyluští, obdrží věcnou cenu. Nejlepší odpovědi budou následně zveřejněny (případná žádost o anonymitu luštitele bude zachována). Je určen všem Slaňákům i přespolním bez rozdílu věku, pohlaví, i politické či jiné orientace, barvu pleti nevyjímaje. Odpovědi mohou na lusitania@chatadesna.cz  zasílat i voliči či zastupitelé současné koalice. U některých těžších otázek je v závorce nápověda:

 1. Z kolika členů se skládá současná koalice? (15 osob zvolilo komunistu členem rady města, 16 osob je členy seskupení, které koalici uzavřelo, 17 osob spolu sedí – pohledem od starosty a místostarosty -  nalevo od současné opozice) 
 2. Kolik pravicově orientovaných zastupitelů tvoří součást nynější pravo-levo-komumistické koalice? Vyjmenujte alespoň 3 z nich. (Do tohoto počtu deklarativně pravicových jedinců je třeba započítat i osoby na komunistické kandidátce Naše město)
 3. Jak se projevuje a v čem tkví jejich pravicovost? (I záporná odpověď může být správná)
 4. Který ze současných koaličních zastupitelů byl koaličním zastupitelem i v jednom či více předchozích obdobích?
 5. Byl někdo z nich v minulosti členem rady města?
 6. Který ze současných koaličních zastupitelů je největší eklektik, tedy člověk přijímající a slučující ve svých názorech rozmanité prvky vybrané z různých světonázorů, směrů a učení, třeba i protikladných? (Je možné vyjmenovat i více zastupitelů)
 7. Který za zastupitelů se rozhodl rozložit stávající koalici jako Konrád Wallenrod? (Hrdina stejnojmenné poemy A. Mickiewicze z r.1828; je možné vyjmenovat i více zastupitelů)
 8. Jaké první výsledky práce současné koalice můžete vyjmenovat?
 9. Proč koalice revokovala usnesení o zvolení 2 místostarostů a usnesla se, že pro město naší velikosti postačuje pouze jeden, a to neuvolněný? (Nejde o chyták, i když je pravděpodobné, že brzy koalice tuto revokaci opět revokuje)
 10. Pod kolika nicky (nicknames) přispívá do internetové diskuze lídr současné koalice a dlouholetý komunistický činovník RNDr. L. Peška? Vyjmenujte alespoň dva z nich.
 11. Může být důvodem používání nicků skutečnost, že se občas za své názory stydí?
 12. Je mezi současnými zastupiteli někdo, kdo ho v počtu nicků  překonal?

Bude zajímavé zjistit znalost slánské komunální politiky i její současné koaliční podoby. Zašlou správné odpovědi též voliči či zastupitelé současné koalice?  Nechme se překvapit.   
               
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

středa 19. listopadu 2014

La commedia è finita, aneb ustavující zasedání zastupitelstva skončilo

Nejdelší ustavující zasedání slánského městského zastupitelstva skončilo. Mezi jeho prvním dějstvím, které bylo zahájeno ve středu 5. 11. od 15.00 hodin (tedy v termínu obvyklém), a druhým, započatým v pátek 14. 11. od 14.00 hodin (tedy v termínu velmi neobvyklém) uplynulo 9 dní. Co se v oněch dnech odehrálo?

1. Rezignovala ing. M. Seghmanová z Unie pro sport a zdraví, která byla v prvním dějství zvolena předsedkyní volební komise. V této funkci se snažila o zapojení zdravého rozumu do nepodařeného a protismyslného volebního řádu, navrženého komunistickým lídrem, ale neuspěla. Ani nemohla.

2. Novým zastupitelem za Unii pro sport a zdraví se stal JUDr. T. Richtr, dlouholetý člen ODS (necelých 11 let) a bývalý místopředseda Oblastní rady ODS Kladno, který byl za tuto stranu v letech 2002 – 2010 členem rady města. Patří tedy mezi zastupitele, kteří jsou po svém zvolení vždy součástí koalice.

3. Do řad koaličních zastupitelů si přesedl ing. M. Grohmann, dlouholetý člen ODS (více než 9 let), který byl za tuto stranu od roku 2006 pravidelně nominován ve spodní části kandidátky. V lednu letošního roku byl zvolen místopředsedou slánské místní organizace ODS, následně nominován jako č. 2 a poprvé zvolen zastupitelem.

4. Očekávání, že dojde k úpravě volebního řádu, který se lídrovi komunistické koalice Naše město a dlouholetému opozičnímu zastupiteli RNDr. L. Peškovi evidentně nepovedl, se nenaplnilo. Přestože se ve čtvrtek 13. 11. odpoledne sešli lídři všech 9 seskupení v zastupitelstvu, aby dohodli úpravu dokumentu tak, aby neodporoval nejen již dříve schválenému Jednacímu řádu zastupitelstva, ale neobsahoval rozpory mezi jednotlivými částmi samotného volebního řádu, nic se nestalo.   

Závěrečné dějství ustavujícího zasedání se opět stalo ukázkou toho, jak by jednání zastupitelstva vypadat nemělo. Poučení z chyb úvodní části, způsobené především naprosto nepřipraveným návrhem volebního řádu (pro který však tehdy překvapivě hlasovalo 24 z 27 přítomných zastupitelů a jen M. Matoušek, J. Hložek a P. Bartoníček se zdrželi), se zatím nekonalo a tak se procedurální problémy řešily téměř 2 hodiny. Kdo byl přítomen, může se o své zážitky podělit, ostatní musí počkat na zveřejnění nahrávky na stránkách městského úřadu. Pak bude zcela jasné, jak tendenčně a nepravdivě o něm komunistické Slánské noviny, přezdívané „Peškovo Rudé právo“, referují.

Členy rady města, poté co kandidaturu odmítl JUDr. T. Richter a ing. M. Šourek, CSc., byli zvoleni: ing. T. Drholec (USZ), MUDr. J. Heřman (USZ), J. Hůla (SSO), RNDr. L. Peška (KSČM/Naše město) a J. Zíma (ANO 2011).

V tuto chvíli má ze zvolených členů rady města pouze MUDr. J. Heřman (USZ) a RNDr. L. Peška (KSČM) předchozí zkušenosti z práce zastupitele. Heřman byl v minulých 4 letech součástí koalice, nyní je rovněž součástí koalice. Peška je dlouholetým opozičním zastupitelem, nyní poprvé součástí koalice. Ostatní členové rady, včetně starosty ing. P. Záloma a neuvolněného místostarosty ing. P. Zlámala, nemají v tomto směru žádné zkušenosti. 

Bude zajímavé sledovat, zda příští zasedání slánského zastupitelstva, kde patrně bude navržen a zvolen uvolněný místostarosta (převažuje názor, že tuto funkci bude vykonávat ing. M. Grohmann), již bude připraveno na odborně odpovídající úrovni. Nebo zda to opět bude „legrace na place“. Nechme se překvapit.   
                   
Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

pondělí 17. listopadu 2014

Jaké to bylo na Národní třídě - osobní vzpomínka

17. listopad roku 1989 patří k nejkrásnějším dnům mého života. Vlastně jsem o tom nikdy moc nemluvil a už vůbec nepsal. Samozřejmě, jednou za uherský rok jsem se v hospodě pochlubil, že jsem zažil Národní třídu doslova na vlastní kůži, ale jak důležitý ten den pro mne byl a je, to jsem si nechával pro sebe.

Pokud vynechám listopadové dny před 25 lety, tak poprvé jsem veřejně o své účasti na Národní třídě mluvil až ve Slaném, na zasedání zastupitelstva, kdy se mne náš komunistický radní Peška nerozpakoval zeptat, kde jsem se schovával 17. listopadu 1989. Na stránkách http://ujma-za-petici.cz/ jsem mu odpověděl takto: "prohlížel jsem si obrněné transportéry na Národní třídě, zkoušel si sprint a experimentálně ověřil, že je skvělé, když je venku pořádná zima, takže člověk dostává obuškem přes zimní bundu"

V posledních dnech, kdy se stránky celostátních deníků plní projevy agentů StB a komunistů hlásících se k odkazu 17. listopadu 1989, jsem se rozhodl o své osobní zkušenosti podělit.

Začnu ale krátkou předmluvou. Pocházím z opravdu malé vesničky, jejíž obyvatelé se vejdou do jednoho vagonu pražského metra a ani se nemusí moc mačkat. Když jsem začal v roce 1987 studovat na VŠCHT Praha, byl to pro mne přechod do skutečného velkoměsta. Jelikož jsem vedle vynikajících výkonů v restauracích (jimž jsme tenkrát říkali vyšších cenových skupin - 5, 6, 7) dosahoval i výborných výsledků u zkoušek a začal pracovat v chemickém výzkumu, všimla si mne i vedoucí síla ve společnosti a během dvou let jsem dostal 4 nabídky ke vstupu do KSČ.

Soudruzi komunisté totiž nemohli tušit, že mne na gymnáziu v Dobrušce učila skvělá paní profesorka Fišerová, se kterou jsme probírali Pasternaka, Vysockého i Gulag. Nebyl jsem však žádný odvážný polodisident, nás tenkrát ani pořádně nenapadlo, co odmítání vstupu do strany může znamenat. Ze společnosti už začal mizet strach z komunistů a zbyl jen těžko sdělitelný pocit z jejich směšnosti a tuposti. A zmaru, že stejní směšní tupci tam budou sedět ještě tisíc let.

Při těchto pocitech mi přišlo normální na jaře 89 v průběhu nějaké párty podepsat Několik vět, v Rize se účastnit demonstrace k výročí srpnové invaze (do smrti nezapomenu, jak v nás hrklo, když se nás někdo česky zeptal, jestli jsme z Prahy, ale pak dodal: "nebojte se, já jsem Janouch". Asi jsme byli i v tehdejší ruské perestrojkové televizi, ta totiž hlásila, že se demonstrace k výročí srpna 68 účastnili i českoslovenští studenti, a my tam nikoho jiného neviděli.) V září jsme pak s kamarádem vystoupili ze SSM a přitom nám to přišlo docela normální. Pravda, když jsem tehdy svému odbornému školiteli vyprávěl, že jsme to svazákům hodili na hlavu, začal horečnatě přemýšlet, jak to udělá, abych mohl zůstat u nějakého výzkumu, mně ale přišlo, že se zbytečně bojí.

V necelých dvaceti letech bylo zkrátka těžké si uvědomit, čeho všeho jsou komunisté schopní. Na podzim jsem se snažil zúčastnit i nějaké demonstrace, ale jelikož jsem se v Praze nevyznal, tak jsem dorazil až ve chvíli, kdy na daném místě bylo cítil něco, co jsem považoval za slzný plyn, ale nikde už nebyli ani demonstranti ani významný počet hlídek VB.

Poprvé se nám podařilo dorazit včas až na Albertov. Původně jsme na nějakou svazáckou akci ani nechtěli chodit, ale ve čtvrteční restauraci došlo k přehodnocení postoje. Tam nás čekalo první překvapení, všude bylo plno lidí a navíc takových, kteří tam byli evidentně dobrovolně. Když se pak z davu začaly ozývat první výkřiky či pískání, začalo to být docela vzrušující. Pochod na Vyšehrad už byl téměř opojný a při pokračování pochodu z Vyšehradu už měl člověk pocit, jako by se najednou ocitl na jiné planetě. Navíc jsem se shodou náhod ocitl v prvních řadách průvodu a cítil se úžasně.

Pamatuji si, jak se začalo ze zadních řad ozývat, pojďme na Národní třídu, ale měl jsem pocit, že nějakou shodou okolností byla v čele průvodu většina lidí jako já, tedy že někteří prostě chtěli jít rovně a my ostatní  ani pořádně netušili, kudy by se vlastně na tu Národní mělo pěšky jít.

Po chvíli nás zastavil kordon policie, na Wikipedii se píše, že byl protržen, to už si nijak moc nevybavuju, je to už dávno, i když nějaký matný pocit mám.  Vzpomínám si ale, že pak se proti nám znovu rozběhli příslušníci VB, ti zkušení mezi námi začali volat: "Na zem. Sedněte si na zem!", jelikož však byla většina z nás začátečníky, tak jsme udělali to, co velel instinkt, tedy vzali nohy na ramena. Až později jsem někde četl, že tam snad zasahovali nějaké zálohy, čerstvě cvičení kluci, kteří z nás asi měli stejný strach, jako my z nich.

A pak už se šlo po nábřeží, všude byla tma, před průvodem zastavovaly rozsvícené tramvaje, v nich stáli lidé a nadšeně nám mávali, a to už emoce a city přetékaly v každém. Když jsme potom zahnuli na Národní třídu, to už se ani nedá popsat. Nikdy nezapomenu, jak za skly v Národním divadle poskakovaly šatnářky a uvaděčky a nadšeně mávaly. Vlastně ani netuším, jak je tam možné vlézt.

Na Narodní už nás kordon policistů zastavil definitivně. Tím, jak jsme utíkali před prvním náporem příslušníků VB, se naše původní čelo dostalo do zadní části průvodu a byl jsem  blíže k Národnímu divadlu. Nevím kdy přesně se zjevily 2 transportéry VB a oddíl vojáků s červenými barety.

Nikdy nezapomenu na to, jak se několik z nich dostávalo na nějakou zeď. Vždycky ho dva vzali, vyhodili do vzduchu, ten se zachytil prsty za okraj zdi a vyšvihl nahoru. Alespoň na mne to působilo jako opravdu působivá demonstrace síly.

Megafony začaly vyzývat k odchodu, ale to mne ani nenapadlo. Nikoliv ze statečnosti, ale nám ještě pořádně nedocházelo, čeho jsou vlastně schopní. A pak nás začali stlačovat, což v naší části znamenalo, že se najednou proti nám rozjely transportéry a my nevěděli, zda zastaví. Pamatuji, jak mne na chviličku dav vyvrhl ven a já najednou stál mezi namačkanými lidmi a transportérem. Ačkoliv  dav opravdu nemám rád, tentokrát instinkt zareagoval úplně jinak, a vybavuji si, jak jsem se okamžitě rozběhl zpátky do tlačenice a prodral alespoň kousíček od kraje.

Myslím, že už tou dobou se odněkud zdálky nesly tlumené údery. Ale my jsme ještě pořád v naší části nevěděli, co ty údery znamenají. Zato vím, že všude byla ohromná spousta nádherných holek. Dnes samozřejmě tuším, že velká část dojmu z těchto krásných víl byla asi způsobena vypjatostí chvíle a emocemi předcházejících hodin, ale do teď na ně moc rád vzpomínám.

Nicméně jsem si jich už moc dlouho užívat nemohl, dostal jsem se už zase někam na kraj, nějaký příslušník na mne zařval "utíkej, ty kreténe!" či něco podobného, ani mi nepřišlo, že nějak vztekle, spíš jako řezník na jatkách. A já si všiml, že jsem na začátku uličky z policajtů a nějaký se ke mně rozběhl. V tu chvíli jsem v sobě objevil netušené sprinterské vlohy, opravdu jsem se hrubě podcenil, když jsem se považoval za specialistu na delší tratě.

A tak jsem si vytvořil skvělý osobák ve sprintu na 100 m s letmým startem, cestou chytil pár ran do krku, ale protože byla zima a měl pořádnou bundu a velké zrychlení, tak mne jen pár dnů bolelo za krkem, až později jsem zjistil, že ne všichni měli to štěstí co já.

A pak už jen bloumání Prahou, ohromný vztek soboty, telefonování domů z kolejí, které, jak jsme později zjistili, nahrávala StB, a v neděli už spousta aktivity a rozhodování o stávce. Domnívám se, že jsem patřil k prvním reálně stávkujícím studentům, protože jsme měli v pondělí od časného rána vojenskou katedru a vyrazili jsme s kamarádem do Dejvic prvním metrem a začali přicházejícím studentům vysvětlovat, ať si mundůr neberou. (Všem se to vysvětlit nepodařilo. Byl tam mezi námi takový švejk, chodil všude pozdě, a když jsme už stáli v civilu na nástupišti, najednou přiběhl převlečený do vojenského, zkoprněl a nechápavě zíral).

Za několik hodin začala první shromáždění v posluchárnách, ve stavkovém  výboru byli hlavně svazáci, a většina z nich hodně umírněných. V naplněné posluchárně jsem se dostal do sporu s jedním z nich. Přes hlavy mnoha studentů jsme si velmi zřetelně a nahlas vysvětlovali, k čemuž že to vlastně v posledních dnech došlo. Svazák dospěl k názoru, že nemůže být členem takto podvratného společenstva a rezignoval. Na konci sezení pak za mnou přišel odborný asistent ze stávkového výboru a nabídl mi jeho uvolněné místo čímž začala moje stávkařská kariéra.

Odpoledne se pak vyráželo z Dejvic na Václavák. A tehdy jsem se skutečně bál. To už nebyla spontánní radost 17. listopadu. Pamatuji si, jak jsem osciloval mezi čelem a závětřím průvodu, podle toho, jestli převažoval pocit odpovědnosti nebo strach. Když jsme ale přešli Vltavu a naše řady se rozrůstaly a když jsme pak vpluli do lidského moře na Václaváku, tak se už zase vrátili emoce předchozího pátku.

Jak jsem tento článek začínal, tak ho i skončím. Listopadové události 1989 byli pro mne, a nejen pro mne, něčím úžasným a neopakovatelným. Každá generace má své zlomové okamžiky, ta moje měla štěstí, že ten její skončil happy endem i když s mnoha neveselými prvky. Ale tak už to na světě chodí. Naivně jsem předpokládal, že 25. výročí listopadových událostí bude důstojným a trošku nostalgickým svátkem, při kterém vypiju pár skleniček dobrého vína a budu se těšit z toho, že jsem, kde jsem. Jenže život není peříčko. A tak jsem se alespoň konečně trošku vypovídal.

Miloslav Nič

P.S.: Trasa pochodu:
http://www.totalita.cz/1989/1989_1117_dem_04.php

v mých vzpomínkách je to trošku pomíchané, měl jsem např. pocit, že jsme šli po nějakém mostě, ale budu raději věřit historikům, jak píšu výše, s orientací jsem měl i tenkrát poněkud problém. :)

P.S.2: A teď jsem zjistil, že jsem tam vůbec nebyl, pan prezident Zeman by přece nelhal:

  https://www.youtube.com/watch?v=s01MVtJmb1c 

Vše se  mi zdálo, žádné bití, žádné červené barety, žádné transportéry, prostě jen pár dýchavičných lidových milicionářů.


neděle 16. listopadu 2014

Působivé připomenutí historie v 40 vteřinách

sobota 15. listopadu 2014

Svíčka za oběti komunismu - 17. listopad - 17:00 - Soukenická ulice

Dnes ráno mi zavolal Martin Matoušek, na kterého padl smutek z včerejší volby komunisty do vedení města, zda bychom neměli veřejně uctít  památku obětí komunismu.

Pro mne je 17. listopad 1989 velmi osobním zážitkem, který jsem si každoročně připomínal v soukromí u skleniček vína. Po chvilce váhání jsem ale souhlasil. Myslím, že přišel čas dát veřejně najevo, že oběti nacistické či komunistické zvůle nejsou každému lhostejné.

Proto jsme se rozhodli připojit k akci SVĚTLA PRO SVOBODU aneb SVÍČKY PRO OBĚTI KOMUNISMU a zapálit vlastní svíčky u pamětní desky obětem komunismu v Soukenické ulici ve Slaném.

Mám dvě prosby:
 • prosím všechny zastupitele, kteří hlasovali pro komunistu v radě města, aby zůstali doma, jejich přítomnost budu považovat za osobní urážku
 • prosím všechny ostatní, kteří se rozhodnou zapálit svíčku, aby se zdrželi jakýchkoliv politických projevů, a skutečně přišli jen rozjímatMiloslav Nič

Symbolický význam 17. listopadu podle našich komunistů


Náš komunistický radní, pan Peška, podle našich jediných pravicových svobodných občanů "největší demokrat a odborník ve městě", píše ve svých novinách (a čirou náhodou opět bez podpisu):

"Téměř symbolickým se může zdát fakt, že v předvečer oslav 25. výročí listopadových událostí se i ve Slaném po dvaceti letech dočkali občané konce vlády jedné strany."

a přidává fotku z listopadu 1989:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zmena

Stejný člověk, který rovněž píše, tentokrát ovšem na krajských stránkách KSČM:

"K politické angažovanosti jsme se dostal již v mládí. Do komunistické strany jsem vstupoval ve svých 18 letech, prožil jsem si tehdy přirozenou éru svazáckého funkcionáře na střední i vysoké škole. Do té opravdu veřejné politické práce jsem se však zapojil až v roce 1989. Právě listopadové události a některé, pro mne do očí bijící nepravdy vykřikované tehdejšími tribuny lidu, mne patrně nejvíce přivedli k práci, kterou teď na tomto poli vykonávám." (http://stredocech.kscm.cz/index.asp?thema=2901)

Když jsem mu tento odstavec přečetl na včerejším zasedání zastupitelstva před volbou členů rady, nechal jej bez odpovědi. Když jsem se znovu vracel k mikrofonu, abych ho požádal o vyjádření, tak než jsem absolvoval 20 m cesty k mikrofonu, utekl ze sálu a vrátil se až po ukončení diskuze.

Pan Peška byl zvolen radním hlasy ANO, Unie pro sport a zdraví, ČSSD, Strany svobodných občanů, jeho seskupením Naše město a s vysokou pravděpodobností i místopředsedou slánské ODS panem Grohmannem.Miloslav Nič
STAN

P.S. V neděli ráno fotografie z listopadu 1989 zmizela, zato se rozšířil úvodní odstavec. Jelikož očekávám, že pan Peška v duchu nejlepších tradic své strany bude tvrdit, že tam přece žádná taková fotografie nikdy nebyla, přikládám screenshot z titulní stránky Slánských novin z včerejšího dne:

pátek 14. listopadu 2014

Hlavní body zasedání zastupitelstva 14. 11. 2014

Ověřitelná fakta:
 • V tuto chvíli má město jediného uvolněného zastupitele, starostu pana Záloma (ČSSD)
 • V tuto chvíli má město jediného místostarostu, neuvolněného zastupitele pana Zlámala (ANO)
 • V 7-členné radě města vedle starosty a místostarosty sedí pánové: Peška (KSČM), Zíma (ANO), Heřman (Unie pro sport a zdraví), Drholec (Unie pro sport a zdraví), Hůla (Strana svobodných občanů)
 • ze zastupitelstva rezignovala paní Seghmanová (Unie pro sport a zdraví), na její místo nastoupil první náhradník  pan Richtr (Unie pro sport a zdraví)
 • pan Grohmann (ODS),  který ve svém projevu na zastupitelstvu 4.11. 2014 slovně rezignoval na post zastupitele písemně rezignaci nepodal, na zastupitelstvu si přesedl mezi koaliční zastupitele.
Osobní pocity:
 • netušil jsem, jak hluboko se mne emočně dotkne zvolení komunisty do rady města v předvečer 25. výročí  17. listopadu, navíc člověka, který vždy proti 17. listopadu vystupoval
 • v uších mi navíc neustále zní slova pana Hůly (Strana svobodných občanů), která vnímám takto: pan Peška je v mých očích největší odborník a demokrat v radě

Takže dnes žádné pokusy o žerty, návrat komunistů k moci ve Slaném spolu s průběhem zasedání mne připravily o jakýkoliv humor.

Miloslav Nič
STAN

On-line zápis volebního zastupitelstva - pokračování přerušeného zasedání- 14. listopad 2014

On-line zápis zastupitelstva (Twitter). Délka jednoho bodu omezena na 140 znaků. Psáno na tabletu, s ohledem na potřebu velmi rychlého zápisu není použita česká diakritika.
 • Pokracovani volebniho zasedani zastupitelstva, zacatek za par okamziku. Pritomna i TV Nova. I pres brzkou hodinu a patecni termin temer plno
 • Zalom: zahajuje, pritomno 26, pani Seghmanova podala rezignaci, novy zastupitel JUDr. Richtr.
 • Volba mistostarostu dalsi zastupitelstvo. Dnes jen pocet clenu vyboru kontrolniho a financniho
 • Hrabanek: zpochybnuje zakonny termin oznameni zastupitelstva, nebylo dodrzeno 7 denni obdobi oznameni, nebudou rozhodnuti zpochybnena?
 • Zalom: mame ze stanoviska ministerstva, ze nic takoveho neni, Hrabanek: stejne stanovisko, tam je vice nez tyden
 • Zlamal: cte jinou cast stanoviska, ze to nevadi. Komentar: problem v tom, ze preruseno na vice nez na tyden.
 • Hrabanek: nezpochybnuji, ze jste udelali maximum, ale pokud nekdo napadne stanovisko, muze byt problem.
 • Hrabanek: hlasujme o programu, Richtr: cteme ze stejnych podkladu, Peska: pripominam preruseni zasedani, nikoliv svolani;
 • Peska: upozornoval jsem na zasady svolavani, ze neni nutne 7 dnu, tehdy jste neprotestovali, starosto, uz jsme se venovali dostatecne
 • Bartonicek: nebylo to preruseni 7 dnu ale 9, mame jeden text, ale nekolik vykladu. Seghmanova byla clenkou volebni komise
 • ted nemame predsedkyni volebni komise, takze se nemuzeme tvarit, ze program pokracuje.
 • Zalom: pojdme volit radu. Od zastupitelu: to prece nejde, nejdrive musime zvolit clena volebni komise. Zalom: volme clena komise
 • Bartonicek:v programu neni dovolba clena volebni komise. Az nyni jsme se dozvedeli, ze p. Seghmanova rezignuje, proc to nebylo v programu?
 • Berkovec: Zlamal vse vysvetlil, p. Seghmanova polozila vcera, neslo tedy do programu vcas. Richtr: navrhuje doplneni bodu do programu,
 • Nova volba clena komise. Hlasovano o zarazeni bodu, ale neprobehla diskuze s obcany.
 • Pozn. p. Grohmann, ktery posledne emotivne rezignoval opet sedi v zastupitelstvu, tentokrat mezi koalici.
 • Navrh o hlasovani k doplneni volebni komise prijat. Navrzen Smehlik, schvaleno. Nahrazuje pani Seghmanovou.
 • Hlozek: upozornil, ze pan Smehlik nemuze volebni komisi ridit, je treba novou zridit.
 • Smehlik nyni zvolen novym predsedou volebni komise. Oznamuje volbu rady mesta a kratkou prestavku.
 • Zalom- tajna volba rady. Hrabanek: ale mame mit druhe kolo volby mistostarosty, Zalom: to mame za sebou. Zalom: bude revokace, budeme mit
 • jen jednoho, a neuvolneneho mistostarostu. Smehlik: nemame kandidaty, nemuzeme mit volbu mistostarostu. Peska: chci rici to same co Smehlik
 • Bartonicek: kdo mohl protestovat, kdyz jsme hlasovali o preruseni. Cekal jsem navrh, na zmenu volebniho radu, nestalo se.
 • Bartonicek: nechci utocit, ale profesne: vse ridime pocity, nikoliv podle volebniho radu. Ted delame zase, volebni rad ma problemy, opravme
 • Bartonicek: prehazujeme si vety, pred volbamy kazdy, ze praci zastupitelstva je treba zmenit, musime byt vsichni odbornici, dnes kutilstvi
 • Zalom: mate hlasovatelny navrh? Smehlik: jednejme podle schvaleneho radu, bude tajne. Peska: mam vyzvu, bartonicek, same zklamani,
 • P. Navrhujete revokovat volebni rad? Bartonicek: pokud rad plati, hlasujme, ale podle radu, nebo neplati, a pak se rozejdeme.
 • Pane Smehlik, vy nemuzete delat prestavku, to musi starosta, zadam o dodrzovani pravidel.
 • Pan Peska rad navrhl, byl schvalen, zadam, fungujme podle tohoto radu.
 • Vasek: v radu jsou nesmysly, budeme volit podle jednoho bodu, ted ale dalsi body, ktere jsou v rozporu.
 • Hrabanek: volebni rad je v rozporu s jednacim radem Jedno z toho musime upravit.
 • Richtr: neslysel jsem navrh z opozice, rad neni idealni, opozice exhibuje
 • Zalom: navrh na revokaci poctu mistostarostu. Hlasovani.
 • Matousek: neprobehla diskuze.
 • Peska: diskuze probehla, Matousek spal .
 • Hrabanek: nebyla diskuze s obcany.
 • Obcanka Zunova: vase strany deklarovaly, ze nebudete spolupracovat z KSCM
 • Zlamal: jak se to tyka poctu mistostarostu.
 • Zunova: rozhodli jste se, ze nebudete spolupracovat s nikym, kdo byl ve vedeni drive, radeji budete s komunisty.
 • Nevolte zastupce KSCM do vedeni mesta Slaneho.
 • Peska: diskuze zastupitelu, ted verejnosti, uz nemuzete mluvit zastupitele. Chci omezit prispevky.
 • Hlozek: jak to tedy bude s poctem v rade, jak s mistostarosty. Zalom: mate nejaky hlasovatelny navrh.
 • Hrabanek: krok za krokem, Peska: pocet mistostarostu je soucasti rady.
 • Hrabanek: pocet clenu rady prece je staly, nezalezi na poctu mistostarostu
 • Bartonicek: byl jsem informovan, ze vcera byla schuzka lidru kandidatek, prece se domlouval volebni rad. Tak jak je mozne, ze neco revokujeme
 • Bud bod 8 nebyl ukoncen, nebo byl. Pokud byl, co mame revokovat. Je velmi nezvykle, v prubehu jednoho zasedani revokovat bod,
 • tedy bod, ktery jsme schvalili na stejnem zastupitelstvu. Doporucuje koalici, at vyhlasi prestavku a domluvi se.
 • obcan Jelinek: opozice se snazi, revokace je v poradku. Pan Hrabanek: kde nic neni ani cert nebere, nejsou kandidati.
 • Richtr: nechci prerusit jednani, je treba dovolit pocet 7 do clenu rady. Opozice si privedla obecenstvo.
 • Richtr: obecenstvo to dobre posloucha. Kulich: vy jste nam nejdriv rekli, ze budete volit radu, najednou revokujete pocet mistostarostu.
 • Hlozek: jako pravnik musis uznat, ze to, co delame, je v rozporu se zakonem o obcich. Ted 2 clenove rady jasni, 5 bude zvoleno.
 • Co kdyz budouci mistostarosta nebude clenem te rady. Pak znovu. Rankova: poznamku pana Richtra beru osobne, jake obecenstvo,
 • Peska: dal jsem dotaz na ministerstvo, odpoved: postup volby radu: revokovat pocet mistostarostu nebo nechat radu neuplnou.
 • Hrabanek: panove nejsou ochotni vzdat se nepovedeneho radu. Navrhuji revokovat cast jednaciho radu, ktery neni v souladu s volebnim radem.
 • Smehlik navrh: nebudeme revokovat. Bartonicek: navrhuje prestavku. Cituji koalici: nehrajme si na opozici a koalici. Prestavku a dohodneme
 • 5 minut prestavka navrh: proti 16, prestavka neschvalena
 • Berkovec: musime efektivne pracovat. Navrhuje ukonceni rozpravy. K revokaci usneseni poctu mistostarostu.
 • Hrabanek: odvolavate se na jednaci rad, ktery se chystate porusit.
 • Bartonicek: nemuzeme odsouhlasit ukonceni diskuze k bodu, ktery jsme vubec neschvalili. Z profesniho hlediska jsem otraven.
 • Bartonicek: pokud je vas novy styl, ze nebudeme dodrzovat to, co jsme pred 9 dny schvalili.
 • Zlamal: nemame koho volit na mistostarostu, takze nemuzeme tento bod. Takze potrebujeme snizit pocet mistostarostu, abychom mohli volit
 • celou radu. Rada bodu ve volebnim radu bohuzel umoznuje dvoji interpretaci. Proto prosim vratit se k revokaci poctu mistostarostu.
 • Bartonicek: byl zvolen starosta, ktery pri vsi ucte zatim nema zkusenosti, a mistostarosta, ktery je neuvolneny.
 • Je tedy jasne, ze velmi brzy zjistime, ze ho potrebujeme. Takze zase budeme revokovat. To se mi nelibi.
 • Prici se mi revokovat ucelove rozhodnuti o 2 mistostarostech, abychom brzy zase hlasovali pro navyseni poctu ze 1 na 2.
 • Rankova: proc jste takhle spatne pripravili zasedani, to jste si meli ujasnit drive, budeme koncit o pulnoci.
 • smehlik: diskuze se toci v kruhu, mozna zamerne.
 • Zlamal: hlasujme. Hrabanek: nechci revokovat jednaci rad, ale vy se nechcete vzdat volebniho radu, a ten je v rozporu s jednacim.
 • Uz vcera jste mohli udelat zmeny v nepovedenem volebnim radu.
 • Smehlik: je to na nas past.
 • Hlozek: uz se dlouho intenzivne hlasim. Zalom: diskuze uz zrusena. Hlozek: citim se zkracen na svych pravech.
 • Hlozek: na vcerejsek jste nas svolal necekane kvuli volebnimu radu, domluvili jsme se na novem, upravenem.Cekal jsem, ze upraveny schvalime.
 • Proc tedy byla ta schuzka, kdyz se nakonec novy upraveny rad na porad jednani nedostal.
 • Hrabanek: ohrazuji se proti tomu, ze chystam past. Jen jsem chtel zrusit tu pasaz, jak schvalit zpusob hlasovani.
 • Rada hlasovani, nestiham vnimat, o cem se kdy hlasuje. Podle odezvy zastupitelu nejsem sam.
 • Zastupitel: prave jste nechal hlasovat o ukonceni diskuze, kterou jste jiz pred tim ukoncil.
 • Hlasovani o poctu mistostarostu: 17 pro , aby se pocet mistostarostu snizil na 1.
 • Hlasovani se ale opakuje, nevysel soucet hlasu.
 • Tentokrat: 17 pro, proti 10. Mame 1 mistostarostu
 • Navrh o zpusobu volby. Smehlik: chce nechat hlasovat zastupitele o zpusobu volby. Hrabanek, Bartonicek atd: jak muzeme hlasovat, neni v radu
 • Richtr: Umele vyvolany problem, budeme hlasovat. Vasek: jaky umele, nepriznali jste, ze volebni rad je blbej, kdyby jste priznali, je ok
 • Bartonicek: je rozdil mezi osobnosti a jesitnosti, kdybychom upravili volebni rad, uz 2 hodiny muzeme volit.
 • Kandidati rady: Peska, rika Smehlik. Ted se na vyzvu Zaloma vraci k vysvetleni zpusobu volby.
 • Kazdy zastupitel ma 5 hlasu bez ohledu na pocet kandidatu.
 • Smehlik: Peska, prijal, Chysky: Hula, prijal, Zlamal: Zima, prijal, Richtr: Drholec, prijal. Richttr: Herman
 • Bartonicek: navtrhuje Sourka, neprijima. Hrabanek: navrhuje Richtra, pravnik by byl prinos, neprijima.
 • Matousek: mezi kandidaty jsou i lide, kterych si vazim, ja nebudu nikomu davat hlas, protoze podpora komunistu.
 • Bartonicek: beru vazne materialy pred volbami, nyni zacituji: Nase mesto - volebni material: zastupce ne podle politicke
 • Ale podle odbornosti, jenze tedka: pravnik nikde, umelec nikde, Berkovec ani nebyl navrzen
 • Smehlik: technicka, konec navrhovani, ukoncete?
 • Peska: ja reknu vse najednou. Bartonicek: prosim hned, mam jen dva.
 • Hula: proc s komunistou: po volbach bylo jasne, ze skutecna zmena pouze napric, zpocatku ANO, prekvapil nas Peska, je zcela demokraticky
 • Hula: Peska je skutecny odbornik a demokrat.
 • Peska: kazda strana ma predstavy o sprave mesta, kdybychom meli 14 mandatu, bylo by to jine, ale sam si to nepreju
 • Byli jsme v koalici ve shode, komunalni politika neni levice a pravice, vidim nevrazivost, mne to mrzi
 • Prvni se vymezovali Matousek, Bartonicek, Nic, pak i Hrabanek. Co mame delat.
 • Pro pana Nice: nerozumel jsem, vzdal jsem se mandatu, byl jsem 23 let zastupitel
 • Probiha hlasovani: komuniste se uz za chvilku dockaji, hlavne ze nejsme jako ovce
 • Volby skoncili.
 • Nekolikrat jsem se v diskuzi ptal pana Pesky na jeho vyroky o listopadu, odmitl cokoliv odpovedet.
 • Prestavka konci. Vysledky: Drholec 16, Herman 16, Hula 17, Peska 15, Zima 17
 • Mame komunistu v rade.
 • Navrh na kontrolni a financni vybor: 7 clenu oba.
 • Hrabanek: proc nevolime i cleny, podle metodickeho pokynu ministerstva to bez lidi je pouze formalita, ktera nenaplnuje zakon.
 • Hrabanek: navrhuje cely vybor vcetne clenu nebo nehlasovat vubec.
 • Zlamal: 15 denni lhuta pro navrh kandidatu, zvolime az pak predstavitele, zatim nemame vsechny cleny.
 • Matousek: zakonna povinost uz na ustavujicim zastupitelstvu se ma volit financni a kontrolni vybor
 • Berkovec: to je vstricny navrh, chcete se tocit na dikci zakona. Peska: nebylo to mozne, az ted je rada
 • Peska: opravme volebni rad, jsou tam chyby
 • Matousek: zase polopravdy, vy jste to navrhli, meli jste 9 dnu na pripravu, je mi z podivem, ze nevite koho navrhnout,
 • Hrabanek: pane Pesko, proc usuzujete, ze clen rady nemuze byt clenem vyboru?
 • Smehlik: proceduralne, nechci dalsi diskuzi.
 • Richtr: publiku se to dobre posloucha, nikdy se na prvnim zastupitelstvu nevolilo, jsou to obstrukce
 • Hrabanek: vzdy se volilo komplet. Zrizeni vyboru musi zahrnovat volbu clenu, jinak je to deklarace. Richtr: dobre se to posloucha
 • Kulich: proc 7 clenu, kdyz stran je 9, davam protinavrh na 9 clenu
 • Hrabanek: navrh na cely vybor vcetne kompletniho. Peska: neni o cem hlasovat.
 • Schvaleno 9 clenu pro kontrolni i financni vybor.
 • Matousek: navrh usneseni: Jsme si vedomi historickeho odkazu 17. Listopadu.
 • Navrh na minutu ticha za obeti komunismu.
 • Usneseni: vedom vyznamu 17. Listopadu. Vsichni pro vcetne Pesky.
 • Minuta ticha zaobeti komunismu.
 • Zalom: mam pocit, ze jsme uctili minutou ticha obeti komunismu.
 • Zastupitelstvo ukonceno.
Miloslav Nič
STAN

čtvrtek 13. listopadu 2014

Volební zasedání zastupitelstva - díl druhý

V předvečer 25. výročí 17. listopadu bylo svoláno pokračování přerušené schůze zastupitelstva, o kterém se hodně hovoří a píše nejen na našem blogu.

Již termín ukazuje, že nově zvolenému panu starostovi leží blaho veřejnosti na srdci a proto zvolil zajisté pro všechny velmi vhodný termín:
 • pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.
Navíc si uvědomil, jaká nebezpečenstva číhají na občany, kteří v takový čas naleznou do Grandu cestu, a proto na jejich ochranu povolal i oddíl městské policie. Až nyní si uvědomuji, že jsem sice často kritizoval minulá vedení města, ale to, že se nikdo nestaral o moji bezpečnost na zasedáních zastupitelstva, jsem lehkovážně ignoroval.

Program nalezete na stránkách města:

9. Volba členů Rady města
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru / stanovení počtu členů
11. Diskuse

Za pozornost stojí, že v programu se nikde nepíše o volbě místostarosty. Buď se druhý místostarosta volit bude, a potom je politovánihodné, že se tento velmi důležitý bod v programu neobjevil.

Nebo se volit nebude. To by ale znamenalo, že naše město bude opět unikátem. Počet obyvatel: 15 300, počet uvolněných zastupitelů: 1. Myslím, že se konkurence ostatních měst bát nemusíme. Navíc v souboji o opravdu unikátní radnici získáváme další body za to,  že na městském úřadě skončil ze zdravotních důvodů i  tajemník pan Kolačkovský, takže v současnosti není obsazena ani tato pozice.

Naštěstí místo obsazených funkcí budeme mít se značnou pravděpodobností v radě komunistu. Tato moudrá strana řídila po 40 let naši zem k plné spokojenosti 99% občanů  a naši zastupitelé dospěli  k závěru, že i pro naše město to  bude opět nejlepší řešení. Vždyť i v dobách mého mládí byl tajemník strany mnohem významnější než nějaký  předseda národního výboru.

Našli se sice nepřející občané, kteří  protestují, a dokonce proti komunistovi v radě založili stránku na Facebooku s názvem: Nechci komunistu v radě města Slaný.

My si však Slaný rozvracet nedáme. Nepodařilo se mi zjistit, zda bude shromáždění zahájeno zpěvem internacionály. Naštěstí  bude přítomen i slavný slánský zpěvák Stanislav Berkovec, takže v případě potřeby bude kam sáhnout. Zatím si alespoň můžete přečíst jeho čerstvé odhalení, že NATO ohrožuje Rusko a listopad byl předem domluvený.

Miloslav Nič
STAN


úterý 11. listopadu 2014

Neoficiální záznam volebního zasedání zastupitelstva - 5.11. 2014

Dnes se na stránce:

http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali

objevil následující příspěvek, obsahující neoficiální záznam zasedání zastupitelstva.  Přetiskuji se svolením autora příspěvku a záznamu.

Jelikož autor upozorňuje na to, že počet stažení záznamu je omezen, umístil jsem kopii záznamu na adresu:
Konflikt mezi panem starostou a panem Varvařovským ohledně zvukového záznamu si můžete poslechnout i zde:

semtele
obyvatel Slaného
11.11.2014 - 13:48

Pro ty, kteří trpí nějakou sebepoškozovací obsesí, je zvukový záznam zastupitelstva 5.11.2014 zde:

http://www.uschovna.cz/zasilka/BBRMMRE6UGDA9929-EM4/

Pozor, je to jen na 30 stažení, ale na městském úřadu se toho zřejmě nedočkáme.

2,5 hodiny masochismu.

Výběr z hroznů (časy jsou přibližné):

začátek je také záživný, třeba schvalování volebního řádu, kdy hrozí, že jestliže něco v pořadí kroků není úplně podle práva, že i ty následné kroky budou neplatné

1:02:00 p. Berkovec odmítá starostování, je proti souběhu funkcí
1:03:45 p. Zlámal odmítá post starosty
1:04:20 pí. Judlová "kádruje" Záloma že o něm nic neví
1:07:50 p. Varvařovský připomíná, že souběh funkcí je i zaměstnání a funkce místostarosty
1:09:00 p. Hložek "kádruje Záloma za hranicí společenské slušnosti"
1:12:30 projev paní Rubíkové
1:19:20 dr. Heřman navrhuje na místostarostu p. Grohmanna - že prý má znalost problematiky dotačních a evropských fondů
1:30:20 p. Zlámal bude docházet na úřad 1x v týdnu
1:35:15 p. Matoušek obviňuje "koalici", že nemají nikoho vhodného na místostarostu. Prý oslovili jeho, Hrabánka i Grohmanna. Pak následovala "dehonestace p. Grohmanna, kterou nelze popsat slušnými slovy": tzv. koalice prý navrhuje p. Grohmanna, že umí dotace ale současně tvrdí, že město má problém s dotacemi a za ty odpovídal p. Grohmann.
1:39:35 p. Grohman oznamuje, že na něj byl dělán nátlak a že se vzdává mandátu zastupitele
1:48:50 p. Hrabánek říká, že je potřeba zvolit celou radu
2:18:20 za pořizování zvukového záznamu (který dělalo asi 60 lidí, včetně mne) hrozí p. Zálom panu Varvařovskému policií
2:22:15 p. Zálom nazývá p. Varvařovského poslíčkem
2:27:53 člen tzv. koalice, p. Širc navrhuje přerušení zasedání zastupitelstva
2:29:00 no a závěrečné hlasování:
26 přítomných, 24 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
hlasování zmatečné, další kolo: 23-2-smích
3. kolo se konečně povedlo


Miloslav Nič
STAN

Je neslušný pan Peška nebo pan Matoušek? Poslechněte si sami a rozhodněte.

Před několika dny se v komunistických Slánských novinách objevil text, o kterém jsem zde již jednou referoval:

Geniální připomenutí 25. výročí Sametové revoluce od pana Pešky

 Cituji pana Pešku (KSČM):

"V slovních útocích na jeho osobu, které řídil bývalý starosta Hrabánek, se nejvíce zaskvěl zastupitel Matoušek. Jeho slovní výpad na adresu ing. Grohmanna nelze popsat slušnými slovy. A tak ing. Grohmann, kterého zjevně nenávistné projevy z řad jeho vlastních kolegů zaskočily, nakonec odvolal svůj souhlas s kandidaturou na místostarostu města a jednání zastupitelstva města opustil."

Poslechněte si zvukový záznam daného okamžiku (cca 90 vteřin) a možná usoudíte stejně jako já, že pan Matoušek nebyl ten, kdo svou řečí nebo psaním překročil hranice slušného chování.

 Zvukový záznam:

http://www.slany-2014.cz/MP3/matousek_listopad_5_grohmann_mistostarosta.mp3

Miloslav Nič
STAN

pondělí 10. listopadu 2014

Pátečníci - volební zastupitelstvo pokračuje v pátek 14:00, Grand a Městský Úřad

Musím se omluvit naší současné koalici vedené panem Peškou (KSČM), pardon, panem Zálomem (ČSSD). Podezíral jsem je z toho, že vyhlášený termín pokračování volebního zasedání byl zvolen tak, aby odradil veřejnost od účasti:

http://www.meuslany.cz/cs/?id=399
------
Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde v pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města bylo zahájeno dne 5. listopadu 2014.

Po volbě starosty města, kterým se stal Ing. Pavel Zálom a místostarosty města, kterým se stal Ing. Pavel Zlámal bylo předmětné zasedání přerušeno.

Pokračování přerušeného ustavujícího zastupitelstva města bylo stanoveno na pátek 14. listopadu 2014 od 14 hodin v Městském centru GRAND.Program:

9. Volba členů Rady města
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru / stanovení počtu členů
11. Diskuse
----------
To mi však přišlo divné. Vždyť demokracie je pro naše koaliční představitlele na prvním i posledním místě, o čemž se mohli přesvědčit i účastníci prvního dílu zasedání ve středu 5. listopadu v 15:00.

Ale nyní mi to došlo. Vždyť jde o velmi milé připomenutí tradice pátečníků Karla Čapka, tedy skupiny kulturních a politických osobností z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházívali.

V rámci pokání si dovolím zveřejnit několik svých příspěků na http://diskuze.slansko.cz/ , abych se mohl kát za tyto výroky:

-------------------
7.11. 2014 - 13:16

"Tak např. k té otevřenosti:

Právě jsem se z neoficiálních zdrojů dozvěděl, že prý pokračování přerušeného zasedání je plánováno na příští pátek a to ještě s tím, že jsou v Grandu taneční a vše se po několika hodinách přesune na městský úřad. Možná to není pravda, ale už by mne to nepřekvapilo. Na prvním zasedání jsme měli problémy s veřejností? Prima, přesuňme to na nejméně vhodnou dobu a kdyby ti čerchmanti náhodou přišli, tak je pak stejně vyženeme, protože na městský úřad se nikdo nevejde.

Píši to sem zcela úmyslně, doufám, že to někdo vyvrátí, i když můj zdroj je dost spolehlivý. "


---------------
7.11.2014 - 15:03
"Jak správně upozornil i pan Peška na zasedání, při přerušení neplatí 7 denní lhůta, i když neměl pravdu, že je možné jej obnovit po 15 minutách.

Jaká nejkratší lhůta musí uplynout zákon neupřesňuje, podle metodických pokynů postačuje dát vědět předem s dostatečným předstihem obvyklými prostředky, takže kdyby se vyhlásilo v pondělí, že je pokračování ve středu, bylo by vše zákonné a navíc v obvyklou dobu na obvyklém místě.

Svolávat zastupitelstvo na pátek je zvláštní. Pokud navíc hrozí stěhování do jiné budovy, která ještě nemusí prostorově postačovat, je to velmi zvláštní. (Již jsem tam zasedání zažil, bylo svým způsobem rekordní: http://www.oms-slany.cz/2014/05/rekord-mesta-slany-v-delce-zasedani.html . Je tam mj. velmi špatně rozumět. )

Ale nebojte, já tam budu určitě celou dobu :)

Miloslav Nič

P.S. Cituji ze zmíněného článku:

"Pevně doufám, že příští zasedání už bude svoláno do městského centra Grand, zatímco při svatbě se dá očekávat, že ženich i nevěsta řeknou ANO (a pokud řeknou NE, tak to jde z reakce diváků poznat), při jednání zastupitelstva by člověk docela rád slyšel, co vlastně diskutující zastupitelé říkají."

----------------

10.11.2014 - 11:07

"Ale snad první blýskání na lepší časy, po jistých peripetijích se na webu města objevilo oznámení, které je třeba přivítat:

Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde ve středu 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand.

PS: - a teď jsem si uvědomil, že vlastně obvykle zasedání začínají v 15:00, takže 14:00 je zvláštní, a datum je špatně, mé původní uspokojení ze středy se změnilo na to, že středa je pozůstatek z normálnějších časů.

Takže žádné blýskání a vstřícný krok nové koalice.

Skutečný termín: pátek, 14.11. , zpočátku v Grandu, potom, kvůli tanečním, možná městský úřad

Navrhuji termín pro další zasedání:

Sobota, 23:00, v Dividýlku."

---------------------
10.11.2014 - 11:37
Tak už na webu datum se dnem souhlasí:

"Starosta Královského města Slaného zve občany na pokračování přerušeného veřejného ustavující zasedání zastupitelstva města, které se sejde v pátek 14.11.2014 v 14:00 hod. v Městském centru Grand."

Docela by mne zajímalo, jestli si někdo z koalice troufne tento termín vysvětlit jiným způsobem než já:

- ve 14:00, takže mnoho lidí bude v práci
- v pátek před prodlouženým víkendem, takže mnoho lidí odjede po práci hned pryč
- v Grandu jsou taneční, takže v případě problémů a tedy protažení jednání, se většina publika na úřad nevejde


------------------------

Tak vidíte, Karla Čapka vždy uvádím jako jednoho z mých nejoblíbenějších spisovatelů, a když potom někdo přistoupí k připomenutí jeho myšlenek, ani si to neuvědomím.

Tak se snad bude koalice k jeho odkazu hlásit i nadále: Karel Čapek - Proč nejsem komunistou?


Miloslav Nič
STAN