sobota 30. listopadu 2013

Výsledky hospodaření města Slaný k 31.12. 2012

Blíží se schvalování rozpočtu města a OMS se bude schvalovacímu procesu velmi důkladně věnovat. Prvním krokem správného hospodáře je důkladné zmapování současné finanční situace.

Oficiální stav ukazatelů pro město Slaný publikovaný ministerstvem financí pro minulý rok (vystaveno 30. 11. 2013):

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce k 31. 12. 2012


Velkou obavu vzbuzuje poslední řádek tabulky - celková likvidita, která udává poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků, který na konci minulého roku čini 1.53.

Podle článku v Deníku veřejné správy z května roku 2011, přes 85% obcí má tento ukazatel vyšší než 2 a průměrná obec jej má v rozmezí 8 - 9.

Přitom je zřejmé, že v posledním období se dluhová situace města rychle zhoršuje, o čemž svědčí i schválení revolvingového úvěru v hodnotě 230 000 000 Kč na zasedání zastupitelstva 26. června 2013.

Podle tabulky je naštěstí příznivý poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, takže situace snad není zcela kritická, je však velmi důležité, aby se zastupitelé při schvalování rozpočtu chovali velmi zodpovědně a nezavedli město na pokraj bankrotu.

Miloslav Nič

* Běžná (celková) likvidita Ukazatel měří platební schopnost obce z hlediska kratšího období. V čitateli se objevují veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli závazky obce splatné do 1 roku. Ukazatel vyhodnocuje kolikrát by byla obec schopna splatit své závazky, pokud by zpeněžila veškerá svá oběžná aktiva. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je menší riziko platební neschopnosti. Problémem tohoto ukazatele je, že není jisté, že všechny pohledávky započtené v ukazateli budou splaceny do 1 roku. [zdroj]
** článek ministerstva financí o monitoringu hospodaření obcí: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného