čtvrtek 21. listopadu 2013

On-line zápis ze zasedání zastupitelstva 20. listopadu 2013

Odkaz:  Text on-line zápisu

  • zápis pořizován průběžně od 15:05 do 20:10
                                       Miloslav Nič

P.S. Mé shrnutí zasedání:

Můj osobní úkol:
- při příštím výjezdu z města zkontrolovat, zda nebyly vyměněny cedule při vjezdech do  města ze Slaný na Kocourkov, jiné logické vysvětlení pro průběh posledních zasedání nemám, kde jinde může:
- člen rady argumentovat tím, že nemá na zasedání zastupitelstva co říci, protože vše říká na radě, a na zastupitelstvu by se jen předváděl, a tak mlčí - sverázná představa o řízení obce: jako radní jsem všemocný vládce a nevidím důvod, proč bych měl svá stanoviska před zastupiteli (a občany)  obhajovat
- místostarosta tvrdit o přesně stanovených časech na parkování v PD, které byly na vteřinu stanoveny v dodatku ke smlouvě a byly součástí výběrového řízení tvrdit, že se jedná o vágní a neurčité údaje, které dodatek 7 musel v zájmu města zpřesnit
- zastupitelé odmítnout pořízení přepisu z nahrávky, která je dostupná jen při osobní návštěvě na úřadě a  která se samozřejmě jen velmi obtížně studuje
- komunista používat věcné argumenty, zatímco řada představitelů pravice projevovat hlubokou neúctu k zákonu a k majetku (jsem antikomunista tělem i duší, zažil jsem na vlastní kůži Národní třídu, jsem přesvědčen, že kdyby se komunistům znovu vrátila moc, tak se zase budou mstít na svých odpůrcích a jejich potomcích do 5. kolena, ale to přece nemá žádný vliv na platnost či neplatnost argumentů, které jsou opakovaně vznášeny na zastupitelstvu). 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného