čtvrtek 14. listopadu 2013

Odpověď na dotaz k příspěvku na forum - Diskuse Slánsko

Dobrý večer,

pokusím se moji odpověď max. zjednodušit. Částečně jsem na Vaši otázku odpověděl již ve svém příspěvku - "televizní reportáž"Jsem přesvědčen, že smlouva a dodatky jsou pro město krajně nevýhodné, město se tím, že se nedomáhalo svých práv připravilo o možnost sankcí v řádech milionů korun a to i podle dikce stávajících smluv. Znamená to, že je na místě vrátit se k jednání a požadovat tyto peníze.Dále jsem přesvědčen, že využití parkovacího domu je otázkou spolehlivosti a funkčnosti. Nejsem schopen nyní hodnotit spolehlivost, ale fukčnost je přeci z hlediska uživatele velmi závislá na parkovacích časech a ty jsou nyní 4 x násobně delší. Proto jsem přesvědčen, že by se město mělo domáhat svých práv, což doposud nečinilo. Myslím, že to je pozitivní přístup pro město.


K druhé části Vašeho příspěvku: Výbor existuje první den, nechejme ho jednat. Ten úkol je velmi složitý a pokud bude splněn, je možné ho pověřit úkolem dalším, pokud se ho mezitím nezhostí ti, kterým náleží - tedy pracovníci Měu. Jinak ceník byl již jednou směrem dolů upraven. O reklamě a pod. bych uvažoval až bude alespoň částečně vyřešen úkol výboru. Může dojít k tomu, že se strany nedohodnou a dům se zavře. Pak by reklama byla naprosto zbytečná. Pokud budeme mít jistotu dalšího postupu, pak jsou Vaše návrhy jistě na místě.


Otázka přímo na mne: Obecně platí, že zrušením původní smlouvy by pozbyly platnosti i dodatky, protože nemají na co navazovat (tento mandát výbor má). Na zastupitelstvu 13.11.2013 bylo dohodnuto, že následující zastupitelstvo projedná "zneplatnění"dodatku č. 7 (ten co prodloužil časy). Zastupitelé měli totiž obavu, že by mohlo dojít ke kolizi se zákonem. Pokud by se tak stalo, mohlo by se jednat s firmou Koma o jeho zrušení, otázkou je, zda by k tomu firma Koma přistoupila. Původní smlouva však zůstáva v platnosti. Jinak na jednách s Komou již byla sleva požadována, ale návrhy ze strany Komy byly velmi nízké. Pokud vím jednalo se o ca 0,5 -2 mil. v různých plněních. Myslím, že provozní náklady města jsou již nyní kolem 0,5 mil Kč.
Doufám, že jsem by pozitivní.
Pavel Zlámal

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného