čtvrtek 31. října 2013

Zápis rady města - 23.10.2013

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rada/2013/63zapis1023.doc

Výběr bodů:

ad 2 NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ PLOCHY S FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A TO ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK VYUŽITÍ PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – VZ POUZE NA PARC.Č. 148/12 V K.Ú KVÍC
Rada města doporučila pořízení změny Územního plánu Slaný na pozemku parc.č. 148/13 k.ú. Kvíc u plochy s funkcí zemědělské výroby. 
  • změny územního plánu jsou vždy velmi podstatné, budeme se informovat, proč ke změně dochází, zápis bohužel důvod neobsahuje

ad 20 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY
Závěrem jednání rady probíhala diskuze ve věci parkovacího domu, jejímž výsledkem byl úkol pro pana starostu - návrh na svolání mimořádného zasedání v termínu 13.11.2013 od 15.00 hod. v Městském centru Grand.
  •  starosta byl povinen zastupitelstvo svolat, protože o jeho svolání požádalo 11 zastupitelů, snahou zastupitelů bylo i posunout začátek zasedání na pozdější hodinu, aby byla  umožněna účast pracujících občanů, této žádosti bohužel vyhověno nebylo 
  • oznámení o konání zastupitelstva ve středu 13. listopadu v 15:00 musí být ze zákona oznámeno nejpozději v úterý 5. listopadu. Věříme, že vedení města již nebude opakovat chybu, které se dopustilo při pokusu svolat předchozí zasedání.

Miloslav Nič 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného