čtvrtek 17. října 2013

Mimořádné zasedání zastupitelstva města - Parkovací dům

Středa 23.10.2013 v 15.00 hod. v Městském centru Grand ve Slaném

Program:
  1. Parkovací dům
  2. Diskuse
  Pozvánka převzata z oficiálních stránek města ve čtvrtek 17. 10. v 9:00. (http://www.meuslany.cz/cs/)

Čtvrtek 17. 10. 15:15 : Na oficiálních stránkách města  již  pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva není zobrazna.

Čtvrtek 17. 10. 15:30:  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva dosud není vyvěšena na úřední desce.


Zákon o obcích (128/2000 Sb.):
§ 93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

7 dnů = středa 16.10 - 00:01, takže pozvánka měla být vyvěšena nejpozději v úterý odpoledne.

Bude tedy mimořádné zasedání zastupitelstva nebo ne?

V tuto chvíli nevíme, zastupitelé byli informováni před několika dny, důvod stažení pozvánky dosud neznáme a tak nabízíme několik spekulací:
  1. zastupitelstvo bude, ale vedení města se tuto informaci snaží utajit před občany města;
  2. zastupitelstvo bude, ale vedení města úmyslně nezveřejnilo informace včas, protože počítá s tím, že v případě nepříznivého vývoje situace z hlediska zájmů někoho v pozadí, tato osoba napadane výsledek zasedání u soudu, a protože byl porušen zákon, tak zřejmě uspěje;
  3. zastupitelstvo bude, ale ve vedení města už panuje naprostý chaos, takže nikdo vlastně neví, co má dělat;
  4. zastupitelstvo nebude z  důvodů dosud neznámých, možná proto, že ve vedení města panuje naprostý chaos.
Situaci dále sledujeme.
 
Čtvrtek 17. 10. 18:30 - zasedání zastupitelstva bylo odvoláno z důvodu nesplnění zákonných termínů, tedy byla potvrzena spekulace č. 4


Miloslav Nič

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného