čtvrtek 26. září 2013

Zpráva ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.9.2013

Vážení spoluobčané, milí Slaňáci,

Zastupitelé se dnes problematikou PD zabývali velmi dlouho. Velkou část rozpravy zabraly interpelace a dotazy pana RNDr. Pešky i dalších členů opozice. Pan Peška upozornil na iniciativu několika stran (ČSSD, KSČM, Unie pro sport, a naše hnutí OMS),  požadavek na zřízení komise k PD, na který měsíce nikdo nereagoval . Důvodem byla dovolená pana starosty! Až do dneška jsem žil v přesvědčení, že zákonná dovolená je 4 týdny. Kriticky se ale k postupu a uzavření dodatků, které např. souhlasí s prodlouženém časů vyjádřili i někteří představitelé pravice např. pan Bartoníček, Matoušek, Heřman, Kulich a Berkovec. Právě pan Berkovec vyjádřil své zklamání nad osudem stavby, kterou podporoval a zaštítil i svým jménem. Za naše hnutí vystoupil pan Zlámal a znovu požádal zastupitelstvo o vyjádření nesouhlasu s navýšením časů pro odbavení vozidel (presentaci naleznete v příloze článku). Připomněl, že na jeho písemný dotaz z 9.7.2013 týkající se tohoto bodu nikdo neodpověděl. Důležitým vystoupením bylo i vystoupení pana Michala Kozelky, který navrhl zastupitelstvu možnost žaloby na odstoupení od smlouvy. V rozpravě, která trvala velmi dlouho se parkovacího domu nezastal z pléna nikdo, snad jen pan Hložek se pokoušel vysvětlit některé změny ve smlouvách a akceptace delších časů. Jeho přirovnáni PD k postiženému dítěti a pojednání o problémech firmy Koma vyznělo dost komicky. Osobně nechápu, proč bychom za postižené dítě měli zaplatit plnou cenu. "Pokud bych si objednal internetové připojení a nebyla mi poskytnuta slibovaná rychlost, žádal bych minimálně slevu" ... poznamenal pan Kulich. Ze strany pana starosty Rubíka jsme se žádné odpovědi nedočkali, neustále tvrdil, že na vše odpoví písemně a prohlásil,  že "cokoli řekne, bude použito proti němu". Toto jeho prohlášení lze považovat za jediné pravdivé a velmi vizionářské. Jeho návrhy na další mimořádné zasedání v prosinci nebo v březnu 2014 byly jen dalším tragikomickým a trapným pokusem o posunutí a neřešení problému.

Jak trefné..., otázkou je,
zda lze ještě "čestně" vystoupit ...
Nakonec po 30 minutové přestávce schválilo zastupitelstvo usnesení:

Pověřilo prvního místostarostu přípravou a podáním podnětu o platnosti či neplatnosti smlouvy mezi městem Slaný a dodavatelem firmou Koma k příslušnému soudu do 15.10.2013. (bude ověřeno se zápisem)
Toto usnesení v podstatě z mého pohledu znamená, že zastupitelstvo počtem 22 přítomných zastupitelů vyjádřilo pochybnost o právní čistotě a výhodnosti smluv pro město.

Závěr: Pokládáme dnešní krok zastupitelstva za velmi důležitý a doufáme, že povede k tomu, že město Slaný minimálně nezaplatí za "postižený" parkovací dům plnou cenu! Začne se tak chovat jako dobrý hospodář a ne jako starosta, který nevýhodné dodatky schválil.
                                                                                                                                      a rozhodně se mějte hezky! 
Pavel Zlámal - občanPresentace změny časů