pátek 30. srpna 2013

Vyjádření ministerstva vnitra k postupu starosty ve věci Bioplynové stanice

MV konstatovalo, že starosta neměl právo dokumenty vydat.
Pan starosta nevzal zpět dokumenty ani po dvojím zamítavém stanovisku zastupitelstva.


Dokument ministerstva vnitra
Až po tomto výroku MV vzal starosta dokument zpět - po vydání stavebního povolení.

Starosta změnil stanovisko

Současný stav: Krajský úřad zrušil stavební povolení, protože nebylo v souladu s územním plánem a tak se zatím nestaví !!!