pátek 27. září 2013

Příspěvek na diskusní fórum

Dobrý večer,

občas nahlédnu na tuto diskusi a zaregistroval jsem, že se tu objevilo i moje jméno a to ve spojitosti s panem Peškou. Předem bych chtěl říci, že nechápu, proč jsou věci kolem parkovacího domu politizovány. Jedinou logickou odpovědí je, že neumíme položit relevantní a racionální argument a proto se potřebujeme skrývat za jakousi politickou orientaci. Osobně jsem volil v posledních volbách ODS a nyní, jsem zklamán. Osobně si myslím, že stavba PD v našem městě je do jisté míry i důsledek určitého nezájmu lidí o naše město a spoléhání se na jednoho neomylného, který vše zařídí. Proto bych Vás chtěl požádat, aby Vaše energie byla směřována spíše směrem, který by Vám i našemu městu přinesl něco positivního. Myslím, že ona diskuze s některými pány na tomto foru, kteří nemají ani hodnotu toho aby se podepsali věc nikam neposune. Proč se tedy k věci PD vyjadřuji já?
Protože:
- nesouhlasím s touto stavbou z hlediska její potřebnosti - dodnes i po jejím zprovoznění žije město bez ní - domnívám se, že město vynaložilo obrovské prostředky za řešení vhodné pro Václavák a ne pro Slaný. 
- nesouhlasím s tím, že na stánkách MEU nenajdete o PD takřka nic, ani jednu smlouvu, PD je věc veřejná
- nesouhlasím s tím, jak proběhl výběr a schvalování této investice a tím, že pan starosta podepsal vše  bez vědomí zastupitelstva a rady (vyjma dodatku č. 7). - starosta vůli města netvoří, starosta zastupuje obec navenek a je vázán rozhodnutím zastupitelstva a rady.
- nesouhlasím s tím, že dodavatel nedodržel deklarované a vysoutěžené hodnoty a pan starosta a i rada města to akceptovali, bez toho, že by požadovali alespoň odpovídající slevu
- nesouhlasím s tím, že město převzalo PD 16.1.2013 bez závad a  nedodělků. PD dlouhé měsíce nefungoval a město nenárokovalo žádnou smluvní pokutu, byť ve smlouvě je smluvní pokuta 50.000 Kč za den.
Jako občan nesouhlasím s tím, že Ti kdo tyto věci způsobili, nedodržují zákony ČR, jako občan Slaného nesouhlasím s postupem představitelů, kteří nehájí zájmy mne jako občana a konají v zájmu soukromého investora. 
Jako občan mám jen svůj jeden hlas a své jméno. Rozhodl jsem se, že budu bojovat silou tohoto jednoho hlasu. 
Prostudoval jsem všechnu dostupnou dokumentaci a vystoupil jsem na všech posledních zastupitelstvech, žádal zastupitele o to, aby věc napravili, založili jsme hnutí Občané města Slaného a vytvořili jsme stránky na kterých se můžete dočíst vše o PD., 26.9. vyšel článek ve Slánských listech - PD a role pana starosty.
Pokud Vás problematika PD skutečně zajímá, můžete se mnohé dozvědět na adresách www.oms-slany.cz a www.slanaci.cz. Pokud Vás bude něco zajímat, napište. Na těchto adresách Vás míníme informovat i o dalších věcech v našem městě.

Naše město potřebuje pro svůj rozvoj peníze, v tomto případě hodně peněz prohospodařilo, koupilo PD v podstatě na dluh a navíc pokud byla možnost, nesnížilo tyto výdaje sankcemi plynoucími ze smlouvy. To je vizitka našich zástupců na MEÚ, ať již jednali takto z nevědomosti, či úmyslně.

Proto jsem se shodl na těchto věcech i s panem Peškou a proto jsem rád, že i někteří představitelé pravice dospěli k názoru, že věci nebyly v pořádku. Jsem nesmírně rád, že se nyní i s nimi mohu shodnout na tom,  že čas pro vyparkování vozidla 0,75 minuty je výrazně kratší, než 3:17 a nebo 6 minut a že pro mne jako uživatele je taková změna nepřípustná. Mnozí ze zastupitelů totiž o těchto změnách nevěděli, protože věci jim byly zatajeny.

PD je trpké víno pro každého z nás, bude znamenat krácení investic do věcí, které opravdu potřebujeme. Myslím, že pokud máme z dané věci vytěžit něco positivního, pak bychom měli:
- snížit náklady co jen to jde - PD je především průšvih firmy Koma, která nesplnila zadání
- začít se starat více o dění v našem městě
- volat k odpovědnosti Ty, kteří věc způsobili

Jste všichni občané jako já, máte svůj hlas a svoje jméno a to je hodně.
Pokud chceme pro své město něco udělat, musíme začít u sebe stejně jako generace našich předků - nikdo jiný to za nás neudělá. Přijděte se jednou podívat na zasedání zastupitelstva.

Jsem připraven s představiteli města diskutovat věci přímo, ne přes nějaký blog v případě, že budou oni připraveni tuto nabídku přijmout.

Vám ostatním hezký večer


Pavel Zlámal

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného