čtvrtek 12. září 2013

Změny požadovaných časů - Presentace předložená zastupitelstvuPresentace

Presentace byla zaslána na projednání radě města 9.7.2013. Zatím bez odezvy kromě ....

Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO 31.07.2013

AD 18 PODKLADY OD ING. ZLÁMALA K PARKOVACÍMU DOMU

Rada města projednala dopis od Ing. Zlámala ve věci Parkovacího domu a konstatovala, že zastupitelstvo města pověřilo svým usnesením řešením problematiky Parkovacího domu Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva. (7 pro)

Komentář: Je velmi obtížné říci, že 6 minut je mnohem více než 45 vteřin a že toto rozhodnutí, které připravil a podepsal pan starosta je ve prospěch firmy Koma a ne občana. Tak jen prázdná fráze a kop do zámezí ... Uvidíme s čím přijdou výbory neb otázka není složitá, ale nikdo na ni nechce odpovědět, zvláště ne pan starosta. Mimochodem, otázka parkovacího domu není na programu zasedání zastupitelstva !!!!!