pondělí 30. září 2013

Četnost zasedání zastupitelstva v roce 2013

Zákon o obcích 128/2000 Sb. - § 92
(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Zasedání zastupitelstva v roce 2013:
 • 19.12.2012  (poslední zasedání roku 2012)
 • 20.3. 2013  (den po zákonném termínu)
 • 19.6. 2013  (den před termínem, svoláno urychleně, trvalo 3/4 hodiny)
 • 26.6. 2013   (7 dnů po předchozím zasedání)
 • 25.9. 2013   (den před termínem, konec krátce před  22:00, řada bodů diskutována velmi povrchně)

Přijde jenom mně divné, že ve městě s 15 000+ obyvateli a s řadou akutních problémů (parkovací dům, zadluženost města) se zastupitelstvo schází méně často než na některých malých vesnicích?

                                     Miloslav Nič

sobota 28. září 2013

Vyjádření ÚHOS pro pana Matějku - předsedu kontrolního výboru

Pokud stručně shrnu vyjádření,
pak obecně platí, že je přípustné měnit ve smlouvě vzešlé z výběrového řízení pouze takové pasáže, které neovlivní soutěžené parametry a hodnoty. Pokud by se totiž mohly změnit, mohly by firmy do výběrových řízení zařazovat nesmyslné nabídky a parametry dodatečně měnit. V případě následných změn totiž změněná nabídka nemusí být vítěznou v původním výběrovém řízení.
To znamená mohu změnit např. jména jednotlivých zástupců, ale nemohu změnit ty hodnoty, které byly soutěženy. A to se ve Slaném stalo, změnila se cena, časy pro zaparkování a vyparkování vozidla i počet zaparkovaných vozidel.
Další věc je, pro koho je jejich změna výhodná, to už je ale téma jiných článků...

Pavel Zlámal

Vyjádření ÚHOS

pátek 27. září 2013

Příspěvek na diskusní fórum

Dobrý večer,

občas nahlédnu na tuto diskusi a zaregistroval jsem, že se tu objevilo i moje jméno a to ve spojitosti s panem Peškou. Předem bych chtěl říci, že nechápu, proč jsou věci kolem parkovacího domu politizovány. Jedinou logickou odpovědí je, že neumíme položit relevantní a racionální argument a proto se potřebujeme skrývat za jakousi politickou orientaci. Osobně jsem volil v posledních volbách ODS a nyní, jsem zklamán. Osobně si myslím, že stavba PD v našem městě je do jisté míry i důsledek určitého nezájmu lidí o naše město a spoléhání se na jednoho neomylného, který vše zařídí. Proto bych Vás chtěl požádat, aby Vaše energie byla směřována spíše směrem, který by Vám i našemu městu přinesl něco positivního. Myslím, že ona diskuze s některými pány na tomto foru, kteří nemají ani hodnotu toho aby se podepsali věc nikam neposune. Proč se tedy k věci PD vyjadřuji já?
Protože:
- nesouhlasím s touto stavbou z hlediska její potřebnosti - dodnes i po jejím zprovoznění žije město bez ní - domnívám se, že město vynaložilo obrovské prostředky za řešení vhodné pro Václavák a ne pro Slaný. 
- nesouhlasím s tím, že na stánkách MEU nenajdete o PD takřka nic, ani jednu smlouvu, PD je věc veřejná
- nesouhlasím s tím, jak proběhl výběr a schvalování této investice a tím, že pan starosta podepsal vše  bez vědomí zastupitelstva a rady (vyjma dodatku č. 7). - starosta vůli města netvoří, starosta zastupuje obec navenek a je vázán rozhodnutím zastupitelstva a rady.
- nesouhlasím s tím, že dodavatel nedodržel deklarované a vysoutěžené hodnoty a pan starosta a i rada města to akceptovali, bez toho, že by požadovali alespoň odpovídající slevu
- nesouhlasím s tím, že město převzalo PD 16.1.2013 bez závad a  nedodělků. PD dlouhé měsíce nefungoval a město nenárokovalo žádnou smluvní pokutu, byť ve smlouvě je smluvní pokuta 50.000 Kč za den.
Jako občan nesouhlasím s tím, že Ti kdo tyto věci způsobili, nedodržují zákony ČR, jako občan Slaného nesouhlasím s postupem představitelů, kteří nehájí zájmy mne jako občana a konají v zájmu soukromého investora. 
Jako občan mám jen svůj jeden hlas a své jméno. Rozhodl jsem se, že budu bojovat silou tohoto jednoho hlasu. 
Prostudoval jsem všechnu dostupnou dokumentaci a vystoupil jsem na všech posledních zastupitelstvech, žádal zastupitele o to, aby věc napravili, založili jsme hnutí Občané města Slaného a vytvořili jsme stránky na kterých se můžete dočíst vše o PD., 26.9. vyšel článek ve Slánských listech - PD a role pana starosty.
Pokud Vás problematika PD skutečně zajímá, můžete se mnohé dozvědět na adresách www.oms-slany.cz a www.slanaci.cz. Pokud Vás bude něco zajímat, napište. Na těchto adresách Vás míníme informovat i o dalších věcech v našem městě.

Naše město potřebuje pro svůj rozvoj peníze, v tomto případě hodně peněz prohospodařilo, koupilo PD v podstatě na dluh a navíc pokud byla možnost, nesnížilo tyto výdaje sankcemi plynoucími ze smlouvy. To je vizitka našich zástupců na MEÚ, ať již jednali takto z nevědomosti, či úmyslně.

Proto jsem se shodl na těchto věcech i s panem Peškou a proto jsem rád, že i někteří představitelé pravice dospěli k názoru, že věci nebyly v pořádku. Jsem nesmírně rád, že se nyní i s nimi mohu shodnout na tom,  že čas pro vyparkování vozidla 0,75 minuty je výrazně kratší, než 3:17 a nebo 6 minut a že pro mne jako uživatele je taková změna nepřípustná. Mnozí ze zastupitelů totiž o těchto změnách nevěděli, protože věci jim byly zatajeny.

PD je trpké víno pro každého z nás, bude znamenat krácení investic do věcí, které opravdu potřebujeme. Myslím, že pokud máme z dané věci vytěžit něco positivního, pak bychom měli:
- snížit náklady co jen to jde - PD je především průšvih firmy Koma, která nesplnila zadání
- začít se starat více o dění v našem městě
- volat k odpovědnosti Ty, kteří věc způsobili

Jste všichni občané jako já, máte svůj hlas a svoje jméno a to je hodně.
Pokud chceme pro své město něco udělat, musíme začít u sebe stejně jako generace našich předků - nikdo jiný to za nás neudělá. Přijděte se jednou podívat na zasedání zastupitelstva.

Jsem připraven s představiteli města diskutovat věci přímo, ne přes nějaký blog v případě, že budou oni připraveni tuto nabídku přijmout.

Vám ostatním hezký večer


Pavel Zlámal

Parkovací dům a role pana starosty

Odkaz:
Slánské listy - 25.9. 2013

Prodej domů v Ouvalově ulici (naproti Mexiku)

Poslední dobou jsem z několika zdrojů zaslechl, že z prodávaných domů v Ouvalově ulici se stanou ubytovny až pro 150 rodin. Velikost domů samozřejmě vylučuje, že by se tam vešlo 150 rodin, ale 100 obyvatel jistě ano.

Osobně jsem přesvědčen, že mezi sociálně vyloučenými je velké množství lidí, se kterými je třeba mít soucit a snažit se nezhoršovat jejich obtížnou situaci. Bohužel je mezi nimi i řada takových, kteří významně narušují veřejný pořádek a dopouští se kriminální činnosti. Nalézt rozumná řešení je v zájmu nás všech a velmi doporučuji k přečtení příručku Agentury pro sociální začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka , která nabízí řadu praktických rad.


Součástí  rozumného přístupu je i nepodléhat fámám, a proto jsem se snažil dohledat informace o prodeji těchto domů z veřejně přístupných zdrojů.

Podle katastru nemovitostí patří v současné době oba domy realitní kanceláři:
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 (http://www.psn.cz/), a nenalezl jsem nic, co by zpochybňovalo solidnost firmy. Na trhu působí již dlouhou dobu a skutečně již v minulosti některé domy koupila za účelem dalšího prodeje.

Podle vývoje cen na http://www.realingo.cz/prodej/dum/cinzovni/ouvalova-slany/139588 má firma problém tyto domy prodat a otázkou zůstává, kdo a za jakým záměrem je nakonec koupí. Případ budeme dále sledovat.

Každopádně fámy o příchodu velkého množství nepřizpůsobivých  rodin nejsou pouze doménou našeho města, např. stejný problém řeší v Hodoníně. Nicméně je nutné se již nyní snažit nastavit podmínky v našem městě tak, aby se slušní lidé jakékoliv barvy kůže u nás nemuseli bát o své zdraví či majetek a aby se obchodníkům s lidskou bídou nevyplatilo ve Slaném podnikat, třeba tím, že město bude spolupracovat s Úřadem práce na zastropování výše poplatků za bydlení na úrovni, která pomůže postiženým, ale zabrání těmto "podnikatelům" vydělávat.

                        Miloslav Nič

čtvrtek 26. září 2013

Nově schválený záměr rekonstrukce Husovy ulice (Londa)

Zastupitelstvo na svém včerejším zasedání schválilo bod 7. Návrh na zařazení akce "Revitalizace historického jádra města Slaný-Husova ulice" mezi prioritní investiční akce (ve zmenšeném rozsahu, tedy bude se opravovat jen povrch, tajemství v hlubinách zůstanou nedotčena, a bude se doufat, že to nějak dopadne).

Vedení města věří, že zaplatí přes 4 miliony a zbytek dostane z grantů, a zároveň:
 • ignoruje námitky zastupitele Bartoníčka, že podle jeho zkušeností bývalého místostarosty si nepamatuje akci, kde by každý podobný případ nezahrnoval významné navýšení výdajů města za vícepráce
 • ignoruje námitky zastupitele Pešky, že město v současném stavu nemá peníze ani pro případ, kdyby vše vycházelo podle plánu
 • na můj dotaz občana, jaké budou náklady na přípravné práce projektu, odpovídá, že je projekt připraven, a z řad koaličních zastupitelů se ozývají výkřiky, že ničemu nerozumím, a že bych udělal lépe, kdybych se informoval, a nepletl se do prkotin, jako je vyšetřování slánských studentů za petici (chtěl bych tedy koalici připomenout, že i v podkladech pro zastupitelstvo se hovoří o tom, že existující projekt bude přepracován, že občané mají mnohem omezenější přístup k informacím než zastupitelé, a že jsem si všiml na několika zastupitelstvích, že si někteří členové  koalice zvykli urážet diskutující občany, což se řadě z nich od příštích voleb také nebude líbit).
                                               Miloslav Nič

Rešerše - Romové

Odkaz:
Rešerše - romové

Přepis on-line přenosu ze zastupitelstva (Twitter)

Středa 25. září: 15:00 - 22:00
 • autor příspěvků:  Miloslav Nič
 • zdroj:  Twitter OMS Slaný
 • Twitter omezuje maximální délku příspěvků na 140 znaků
 • příspěvky vytvářeny jako reakce na probíhající události s odstupem několika desítek sekund, omluvte prosím nepřítomnost diakritiky, překlepy a pravopisné chyby, psaní zpráviček, kdy sledujete velmi vypjaté zasedání a zaroveň píšete o předchozích událostech je opravdu náročné

 Výběr příspěvků:
 • Zastupitel Matejka a sef kontrolniho: urad pro ochranu hospodarske souteze rika: zmeny ktere jsou velmi nevyhodne
 • Parkovaci dum budeme resit, jeste jsme nehlasovali, ale je zrejme, ze se vyznamne menily zadavaci podminky
 • Zastupitel Peska: cekal jsem, ze se starosta duverihodne obhaji nebo rezignuje (#parkovaci dum), nestalo se nic, divne
 • Otazka: proc Tercier (firma z pripadu #Rath) ?
 • Z: parkovaci dum, 3 platici zakaznici denne, je to v poradku?
 • K: domnivam se, ze Koma uvedla zastupitele v omyl, je nutne vyslovit neplatnost smlouvy, jinak vedome poruseni zakona
 • Dodatek 3, starosta se zavazal zaplatit dalsi milion, ja vsak tu polozku nenasel ve vyuctovani, byly vyplaceny nebo ne?
 • Hlozek: prave se priznal k trestnemu cinu, kdyz rekl, ze kdyz Koma nebyla schopna dodrzet podminky, tak je rada zmenila
 • starosta: ja jsem clovek, a muzu cerpat dovolenou? Pred dvema mesici jsem tam byl,
 • P: my nechteli odpoved hned, ale po dva a pul mesicich?
 • P: nepamatuji situaci, ze by starosta byl podeziran z tolika trestnych cinu, jako nyni
 • Bartonicek: vsichni jste videli materialy, ja si vzdy myslel, ze komunisti lzou, ale pan Peska podle mne nelze
 • Starosta: nejste racionalni, je to vsechno utok, to se vyvrati, sejdeme se nekdy jindy.
 • Kulich: proc jsme byli na Komu tak hodni?
 • Tajemnik: vsechny originaly jsme odeslali uradu na ochranu hospodarske souteze
 • To nemate kopie? Mesto: kopie si nedelame
 • Herman: to snad nema obdoby, kolikrat si vyzadal urad dokumentaci? My odeslali vsechno, co kdyz se to ztrati? Kde jsou kopie?
 • Starosta: vsechno jsou politicke utoky
 • Mistopredseda poda podnet k soudu do 15. Rijna na prezkoumani smlouvy s Komou. Schvaleno.
Všechny příspěvky jsou k dispozici v plném přepisu reportáže

Cyklo-stesky :(

Stránky připravujeme.
Zpráva ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.9.2013

Vážení spoluobčané, milí Slaňáci,

Zastupitelé se dnes problematikou PD zabývali velmi dlouho. Velkou část rozpravy zabraly interpelace a dotazy pana RNDr. Pešky i dalších členů opozice. Pan Peška upozornil na iniciativu několika stran (ČSSD, KSČM, Unie pro sport, a naše hnutí OMS),  požadavek na zřízení komise k PD, na který měsíce nikdo nereagoval . Důvodem byla dovolená pana starosty! Až do dneška jsem žil v přesvědčení, že zákonná dovolená je 4 týdny. Kriticky se ale k postupu a uzavření dodatků, které např. souhlasí s prodlouženém časů vyjádřili i někteří představitelé pravice např. pan Bartoníček, Matoušek, Heřman, Kulich a Berkovec. Právě pan Berkovec vyjádřil své zklamání nad osudem stavby, kterou podporoval a zaštítil i svým jménem. Za naše hnutí vystoupil pan Zlámal a znovu požádal zastupitelstvo o vyjádření nesouhlasu s navýšením časů pro odbavení vozidel (presentaci naleznete v příloze článku). Připomněl, že na jeho písemný dotaz z 9.7.2013 týkající se tohoto bodu nikdo neodpověděl. Důležitým vystoupením bylo i vystoupení pana Michala Kozelky, který navrhl zastupitelstvu možnost žaloby na odstoupení od smlouvy. V rozpravě, která trvala velmi dlouho se parkovacího domu nezastal z pléna nikdo, snad jen pan Hložek se pokoušel vysvětlit některé změny ve smlouvách a akceptace delších časů. Jeho přirovnáni PD k postiženému dítěti a pojednání o problémech firmy Koma vyznělo dost komicky. Osobně nechápu, proč bychom za postižené dítě měli zaplatit plnou cenu. "Pokud bych si objednal internetové připojení a nebyla mi poskytnuta slibovaná rychlost, žádal bych minimálně slevu" ... poznamenal pan Kulich. Ze strany pana starosty Rubíka jsme se žádné odpovědi nedočkali, neustále tvrdil, že na vše odpoví písemně a prohlásil,  že "cokoli řekne, bude použito proti němu". Toto jeho prohlášení lze považovat za jediné pravdivé a velmi vizionářské. Jeho návrhy na další mimořádné zasedání v prosinci nebo v březnu 2014 byly jen dalším tragikomickým a trapným pokusem o posunutí a neřešení problému.

Jak trefné..., otázkou je,
zda lze ještě "čestně" vystoupit ...
Nakonec po 30 minutové přestávce schválilo zastupitelstvo usnesení:

Pověřilo prvního místostarostu přípravou a podáním podnětu o platnosti či neplatnosti smlouvy mezi městem Slaný a dodavatelem firmou Koma k příslušnému soudu do 15.10.2013. (bude ověřeno se zápisem)
Toto usnesení v podstatě z mého pohledu znamená, že zastupitelstvo počtem 22 přítomných zastupitelů vyjádřilo pochybnost o právní čistotě a výhodnosti smluv pro město.

Závěr: Pokládáme dnešní krok zastupitelstva za velmi důležitý a doufáme, že povede k tomu, že město Slaný minimálně nezaplatí za "postižený" parkovací dům plnou cenu! Začne se tak chovat jako dobrý hospodář a ne jako starosta, který nevýhodné dodatky schválil.
                                                                                                                                      a rozhodně se mějte hezky! 
Pavel Zlámal - občanPresentace změny časů


středa 25. září 2013

Příručka - práva občanů obce

 • vydala Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra v edici Dobré správní praxe
 • rok vydání 2010
 • 170 stran
Odkaz:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/edsp-prava-obcanu-web-pdf.aspx


Příručka pro člena zastupitelstva obce


Aktualizované 4. vydání praktického průvodce, jehož obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe. (vydáno v roce 2012)
 
Odkaz:
http://www.vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-1.aspx

úterý 24. září 2013

Ústavní soud o hospodaření obcí


IV.ÚS 1167/11
Ústavněprávní aspekty hospodaření obce se svěřeným majetkem


23. Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.

Plný text:

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=74944&pos=1&cnt=1&typ=result

Rešerše - co může dělat město pro regulaci ubytoven


Odkaz:
Regulace fungování soukromých ubytoven
Kolik platících řidičů parkuje v PD denně?*


*Nejsou započítáni majitelé parkovacích karet.(zdroj MÚ)


pondělí 23. září 2013

Přijďte na jednání zastupitelstva - 25.9.2013 v 15:00 hod.

Výzva pro všechny, kterým situace s PD není lhostejná.

Budeme se pana starosty ptát ... 
                                                       ..... jo a  ..
                                                                           Mějte se hezky!


Motto dne:
Druhá zavádějící informace, která se ke mně dostala, je, že stavba parkovacího domu bude stát sto miliónů korun. To je samozřejmě nesmysl a do takové investice by se město Slaný rozhodně nepouštělo.
Předpokládané náklady se pohybují mezi 63 až 73 milióny korun, přesnou cifru však v této chvíli nejsme schopni říci.

(Starosta RNDr. Ivo Rubík - Slánská radnice 8/2009)

Parkovací dům ve Slaném zeje prázdnotou. Město proto zlevňuje parkovné


12. září  2013 v 17:20  

Parkovací dům Slaný - Foto: Pavel Pavlas
Parkovací dům SlanýFoto: Pavel Pavlas
Parkovací dům ve Slaném je nejmodernější v kraji, potýká se ale s nezájmem řidičů. Už s jeho stavbou někteří místní nesouhlasili, a ve zkušebním provozu se navíc zařízení potýkalo s technickými problémy. Slánská radnice teď řeší, jak řidiče přimět v něm parkovat. Přichází proto i se zlevněným parkovným.

Parkovací dům ve Slaném zeje prázdnotou. Město proto zlevňuje parkovné

Twitter pro OMS Slaný

Pravidelné zprávičky z našeho města
https://twitter.com/OMSSlany

čtvrtek 12. září 2013

Změny požadovaných časů - Presentace předložená zastupitelstvuPresentace

Presentace byla zaslána na projednání radě města 9.7.2013. Zatím bez odezvy kromě ....

Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO 31.07.2013

AD 18 PODKLADY OD ING. ZLÁMALA K PARKOVACÍMU DOMU

Rada města projednala dopis od Ing. Zlámala ve věci Parkovacího domu a konstatovala, že zastupitelstvo města pověřilo svým usnesením řešením problematiky Parkovacího domu Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva. (7 pro)

Komentář: Je velmi obtížné říci, že 6 minut je mnohem více než 45 vteřin a že toto rozhodnutí, které připravil a podepsal pan starosta je ve prospěch firmy Koma a ne občana. Tak jen prázdná fráze a kop do zámezí ... Uvidíme s čím přijdou výbory neb otázka není složitá, ale nikdo na ni nechce odpovědět, zvláště ne pan starosta. Mimochodem, otázka parkovacího domu není na programu zasedání zastupitelstva !!!!!

Parkovací dům – názor občana

Parkovací dům – názor občana

Problematika parkování ve městech je fenomén naší doby a každé město se s touto situací musí vypořádat. Nejinak je tomu i v našem městě. Je tomu už více než rok, co jsem se dočetl, že město Slaný postaví v centru automatický parkovací dům a to nákladem ca. 85 milionů korun. Pamatuji si, že jsem se tehdy velmi rozčílil, když jsem si uvědomil, že ona návratnost 18 let v podstatě znamená, že především občané města zaplatí za onu dobu na poplatcích za parkování minimálně zmíněnou sumu. Postupem času, když jsem začal pronikat hlouběji do této problematiky, začal jsem mít stále větší pochybnosti a to nejen o smyslu této investiční akce.

Poklepání na základní kámen parkovacího domu ve Slaném. Vpravo starosta města Ivo Rubík
Z pohledu výše investice se jedná o jednu z největších investičních akcí města, náklady na PD včetně vícenákladů jsou ve výši ca 91 mil. Kč. Člověk by logicky očekával, že bude tomuto tématu věnována náležitá pozornost. Je trochu podivné, že nebyla zpracována žádná studie, která by porovnala různé možnosti řešení parkování ve městě. Parkovací dům jako součást koncepce parkovaní vyrostl na místě dosti nevzhledného parkoviště a svojí kapacitou 149 parkovacích míst nahradil plochu zhruba 80 parkovacích míst. Inu „polepšili“ jsme si o ca 69 parkovacích míst za ca 90 mil. Kč. Náklady na parkování na původním parkovišti byly 20 Kč za den, náklady v PD jsou 20 Kč za hodinu. V tomto smyslu jsme si výrazně pohoršili. Na tento projekt nebyla čerpána žádná dotace, otázkou je proč, a tak město uhradí tyto náklady plně ze svého rozpočtu. Pro výběr dodavatele byla stanovena podmínka instalace podobného zařízení v ČR s hodnotou technologické části více jak 30 mil. a tak se v podstatě jediným možným uchazečem stala firma Koma. 

A tak mám pochybnosti o takto získané nejvýhodnější nabídce, o kvalitě takto provedeného výběrového řízení a to i s ohledem na to, že jeho zpracování bylo svěřeno firmě Tercier pana Krause, v současné době stíhaného pro machinace s veřejnými zakázkami. Mám také pochybnost o smlouvě o dílo, na „vysoutěženou „ částku 85 mil. Kč, které postrádá tak elementární údaje jako je počet zaparkovaných vozidel nebo časy pro naskladnění  a vyskladnění vozidla. Tyto údaje byly hodnotícími kritérii a smlouva je ze zákona obsahovat musí a i kdyby nemusela, dle jakých kritérií pak dílo převzít. Mám rovněž pochybnost o tom, že se mi nepodařilo dohledat schválení takového závazku města zastupitelstvem, byť mu ze zákona v případě, že závazek je pro město delší jak 18 měsíců tato úloha náleží. Mám pochybnost o tom, že parkovací dům byl převzat dne 16.1.2013 ze strany města  prakticky bez závad a dodnes nebyl ukončen už jednou prodloužený zkušební provoz. Jen pro informaci, za každý den zpoždění by městu náleželo penále ve výši  50.000 Kč. Existuje několik oficielních prohlášení pana starosty o průměrných časech na zaparkování a vyparkování vozidla v délce 45 vteřin (např. i-dnes 11.8.2011), veřejná tisková zpráva města Slaného (14.1.2013), kde je uveden čas na zaparkovaní 1 minuta a na vyparkování 0,75 minuty. Mám pochybnost o vyjádření firmy Koma pro Českou televizi, že údaje o časech zaparkování a vyparkování vozidla popletl nějaký projektant, když tuto smlouvu parafuje a odpovídá za provedení díla jednatel firmy Koma a časy jsou součástí soutěžené nabídky.  Faktem ale zůstává, že dne 24.5.2013 podepsal pan starosta RNDr. Ivo Rubík dodatek č. 7, kde jsou časy stanoveny následně – čas pro naskladnění 1:39 min maximálně 3 minuty, čas pro vyskladnění 3:17 min. maximálně 6 minut! Kdo donutil město k takovému ústupku? Rozumný čtenář si jistě spočítá, co tyto časy znamenají např. při odchodu lidí z plesu apod. a jak devalvují uživatelskou hodnotu tohoto zařízení. Otázkou ale zůstává, jaký je motiv pro takovouto změnu v neprospěch města jako kupce a uživatele v momentě neukončeného zkušebního provozu a více jak dva měsíce po přislíbeném dosažení přislíbených hodnot. Mám opravdu pochybnosti o tom, že v tomto případě bylo postupováno v zájmu nás občanů města.Nutno podotknout, že tento dodatek č. 7 je ale první dokument k jehož podpisu byl pan starosta zmocněn a to buď rozhodnutím rady nebo zastupitelstva města. Ostatní dokumenty toto zmocnění postrádají a je tedy otázkou, kdo dal právo panu starostovi k jejich podpisu. 
Pokud budeme hovořit o nákladech na parkovací dům, je potřebné si povšimnout dalších nákladů a to na provoz, obsluhu, servis atd. K zajištění pořádku ve městě přijala městská policie 2 nové strážníky. Mimochodem, záruka na technickou část je 5 let, poté bude město financovat veškeré opravy výhradně ze svých zdrojů. Jaká je asi životnost těchto složitých zařízení?
Při pořízení parkovacího domu informovali představitelé města veřejnost i zastupitele, že město Slaný si podobnou investici může dovolit. Mám za to, že se tyto informace nebyly korektní. Město Slaný hospodaří již několik let s deficitem, to znamená, že jeho příjmy nepokryjí jeho výdaje.  Aby město bylo schopné dofinancovat rozpracované a nutné investice, byla odsouhlasena zastupitelstvem města jako jediná praktická možnost financování úvěrem v hodnotě 239 mil. Kč. Roční příjmy města jsou ca 250 – 290 mil. Kč. Ano, město dostane část vložených investic zpět formou dotace, ale nutně bude zápasit v budoucnu s nedostatkem financí. Např. podíl města na vybudování čističky odpadních vod je ca. 80 mil. Kč a tak téměř nápadně souhlasí s částkou za parkovací dům, na rozdíl od něho  tuto investici však město nevyhnutelně potřebuje.
Na závěr bych chtěl říci, že zdaleka ne všechny kroky v rámci parkovací koncepce považuji za špatné. Například omezení parkování v centru města pomocí terčíku shledávám jako velmi dobré řešení, naopak mi vadí např. určitá omezení vyplývající pro občany a podnikatele z centra města.
Jednoznačně považuji parkovací dům za neadekvátně drahé řešení, které ač je to neuvěřitelné doposud nikomu nechybí. Bylo prosazeno zejména ze strany starosty pana RNDr. Ivo Rubíka, který se zřejmě bude odkazovat na rozhodnutí zastupitelstva, které ale nemá. Domníváme se, že jeho postup při realizaci této investice např. při podpisu některých smluv a dodatků nebyl v souladu se zákonem, nepožadováním slevy v důsledku nefunkčnosti zařízením dle nabídnutých parametrů a prodloužení časů pro naskladnění a vyskladnění, jde vysloveně proti zájmu města a občana jako takového.
Před rokem jsem si řekl, že se mne ta věc v podstatě netýká, v parkovacím domě jako většina Slaňáků neparkuji. V průběhu času jsem si uvědomil svůj omyl. Parkovací dům je pro mne symbolem špatně vynaložených veřejných financí, které budou někde chybět.  V budoucnu se tedy budeme muset někde uskromnit, ušetřit na některých výdajích a to se bude týkat nás všech, těch, kteří v parkovacím domě parkují i těch, kteří ani auto nemají. Je tedy čas nemávnout nad tímto případem rukou.
Ve Slaném vzniklo občanské sdružení – Občané města Slaného. Naše dotazy a iniciativy směrem k městskému úřadu stran parkovacího domu jsou zatím bez odezvy. Pokud dostaneme nějaké odpovědi, rádi s jejich obsahem veřejnost seznámíme. Dále vyzýváme zástupce města k veřejné diskusi na toto téma a zveřejnění všech dokumentů týkajících se parkovacího domu na webu města.
Pavel Zlámal
Člen občanského sdružení – Občané města Slaného

Více informací na: www.oms-slany.cz