pátek 30. srpna 2013

Vyjádření ministerstva vnitra k postupu starosty ve věci Bioplynové stanice

MV konstatovalo, že starosta neměl právo dokumenty vydat.
Pan starosta nevzal zpět dokumenty ani po dvojím zamítavém stanovisku zastupitelstva.


Dokument ministerstva vnitra
Až po tomto výroku MV vzal starosta dokument zpět - po vydání stavebního povolení.

Starosta změnil stanovisko

Současný stav: Krajský úřad zrušil stavební povolení, protože nebylo v souladu s územním plánem a tak se zatím nestaví !!!
Dotazy na pana starostu Rubíka a jeho odpovědi (zvuk)

Opravdu stojí za poslech ...

Zvukový záznam

Záznam je z jednání zastupitelstva a zastupitelé a občané města se pana starosty ptají na to proč nerespektoval rozhodnutí zastupitelstva kterým je ze zákona vázán.

Bioplynová stanice Ovus - BPS

Zakládající členové:

Pavel Zlámal - předseda
Martin Matoušek - místopředseda
Miloš Škorna - člen
Miloslav Nič - člen
Jiří Zíma - člen